Thursday, April 01, 2010

bevakningen

genom att allt du säger och allt du gör är bevakat av dig själv och av andra utplånas ditt jag

No comments: