Tuesday, April 06, 2010

vampyrer

genom att suga ljus ur andra finns jag här: här är jag här kan jag vara

tills jag stannar upp och ser mig själva i andra: det kunde ha varit jag

som sögs ut till en skugga

No comments: