Friday, April 02, 2010

klondyke

kasta varandra in i den digitala barspegeln och dunka varandras huvuden i cyberspace bardisk: have fun

tills man ser sin egen hemska blick i skärvorna av speglar

No comments: