Wednesday, April 28, 2010

nätzombies

de levande begravda rör sig genom bildskärmsvärldarna: länk efter länk efter länk drar man sig fram över: hela internet

är som en pråm som dras av döda eller döende: man släpar sina bleka kroppar genom ingenting på väg mot

ingenting

No comments: