Tuesday, April 06, 2010

närhet

att ha skikt efter skikt efter skikt mellan sig och verkligheten: ändå är det en verklighet i sig

man faller igenom

No comments: