Tuesday, April 06, 2010

distansen

nätet är flerskiktat: det är som lameller av glas och ljus

till slut blir allt det ljusa ljust mörker

No comments: