Thursday, April 08, 2010

mörkret

det inre mörkret är nästan utrotat: varje skrymsle av jaget är avfotograferat och inscannat

No comments: