Friday, April 16, 2010

göra skillnad

är det credot: att göra skillnad

att bevisa att man har varit här på jorden
en enda liten förtvivlad stund

att jag fanns att jag utgjorde ett jag

att det här var mitt ord min röst min hand
som sträcktes upp ur den digitala röken
och vinkade

hej hallå nu har jag sagt mitt: mitt ord

är verkligt

No comments: