Tuesday, April 06, 2010

självet

det är något med självbilden som hela tiden trubbas av tuktas klipps ned skalas av fladdrar bort smattrar ner i tangentborden ner i ingenting

No comments: