Tuesday, April 06, 2010

slakten

verkligheten och filmen och nätet och ljuset över den grå exploderande marken som kameran sveper över går samman: vi är iakttagarna vi är hemska

No comments: