Friday, April 09, 2010

självförakt

när man lyckas få någon att misslyckas misslyckas man själv

nätet är självföraktets arena: allt är en spegel en blodmörk

1 comment:

* M E T T E * said...

Ja, hu! Det var en bra beskrivning.