Friday, April 02, 2010

jaget

jaget repar sig och återhämtar sig i den totala ensamheten där ingen bild finns inget avtryck inga utgjutelser inget hat inga oförrätter ingen hämnd: dra ut ethernetkabeln och dra ut

No comments: