Friday, April 02, 2010

nätet

en frihet som inte ger just en frihet kan man kalla den frihet

No comments: