Thursday, April 08, 2010

klivet

plötsligt kliver verkligheten in i rummet och de människor man tidigare föraktat hånat mobbat kastat sina nävar av ordgrus på när de passerade som blänkande skuggor på internet

de blir människor av kött och blod: av ettor och nollor som betyder någonting

No comments: