Monday, October 12, 2009

bro

var bror du embryo det undrar jag nu yo

i ett bokstavskomplex

No comments: