Monday, October 12, 2009

cowboy

vad jobbar du med embryo det undrar jag nu yo

bokstavskötsel: samlar ihop ordhorden ute på svärien

No comments: