Saturday, October 10, 2009

utmaningen

"Skriv någonting om [a] den fria viljans begränsningar och möjligheter, om [b] vad man kan leva utan och inte, om [c] vad som är möjligt att förhålla sig med distans till och inte." david074

okej

på a svarar vi: det blir som en malström ett svart hål som att stå vid en händelsehorisont och inse att allt och ingenting är mögligt

på b svarar vi: varandra: och inte

på c svarar vi: allt och ingenting: men man ska akta sej för att trampa på dom som är mindre

2 comments:

Cales said...

Tack för svaren, då går vi över till laget i andra buren.

Vi vägrar svara för vi tycker att frågorna var luddigt formulerade. Det saknas enligt vår mening en adekvat rättningsmetod eller allmänt accepterad mall för ett korrekt svar.

Ja det är klart. Det vet väl alla. det är därför vi frågar. Fråga och svar är siamesiska. Identiska förutom ett födelsemärke. Banala frågor - banala svar. Djupa frågor - djupa svar. Men inget som inte fanns inbyggt i frågan.

Jaha. Då svarar vi "42".

david074 said...

Väntade mig ingen reaktion och än mindre svar eller anspråk på rätta sådana. Jag tackar för reaktionerna.