Thursday, October 01, 2009

nu

embryo

embryo

hallon embryo: vad gör du där inne

embryo

vakna

embryo vad gör du där inne

SKRIVER DET SÄJER JAG NU STÖR EJ STÅR DET PÅ SKYLTEN LÄS SJÄLV ALLTING: I den merkantila efterindustriella och snart postdigitala tidsåldern blir ofta individen kollektiviserad utan att han eller hon kan värja sig det är faran med att fösa samman i tysta majoriteter (som ej har yppat sin åsikt (eftersom de (vilka de nu är) är en just en tyst - eller snarare: tystad - majoritet)) som man kallar "verklighetens folk" eller "vanliga människor" eller inordnar i ytterst abstraherande begrepp som "som folk är" eller "folk i allmänhet"; därför är det självvalda kollektivet en så mycket starkare entitet och bildar en långsam utåtrörelse - mot periferin där man kan nå och till slut omfatta alla - där ord som solidaritet, jämlikhet, medförståelse och enande får en ny - och alldeles självklar - betydelse.

jaha: okcså vart ska det där ledra

vilkcet då

orden: ordhorden

herregudrun: jag vet inte: dom är som en flod i en flod

saknrar du inte ditt embryo: embryot till embryo

nej nej: inuti glödrer ännu ananananasen

det kan den väl inte göran

nähä: då glödrer någnonting annat: en krålrot en branan en skrattsumas det finskc en melon andra grejer som kan ta vid ta över fortsätta hållra på tjatra övergrå i någonting eller ingenting annat: om man går ner i floden blir man blört

blört

ja ellrer vårt

vårt

ja det är allt vi har: dykrer du djuprare blir du djup det säjer jag nu

yo

No comments: