Tuesday, October 13, 2009

domarjäveln

Ja och i mitten har vi domarjäveln. Det är en välkammad och dumdryg och bredkäftad typ som aldrig har rätt men alltid fel och vars främsta egenskap är att räkna in sina egna självmål som goda meriter. Domarjäveln är värre än en vindflöjel; han är en bromskloss som man kan flytta allt eftersom.

No comments: