fredag, april 29, 2005

spännandegrejor

yo man kan säja mykcet som är spännande men att sitta och bloggra okcså sammtidigt höra vårfålglarna so msjunger det är majonäsiskt yo

hinck

man sitter som i klassrummret i akvakariumet och täncker att dom ugnarna som leker därutommhus dom är innuti sinna hinckar, man bäör sej själv genom livet det säjer jag nu yo, nu kommer majjistern och säjjer: yo embryop sitter du med mattematiken eller inte yo majjen jagg bara täncker du får inte surrfa embryo nejnej jag bara har med kalckylatron och fickxsar med kallkylatron ho ho det säjer jag nu gikch han på dte yo ho ho det säjer nu yo

spade

man ska ha en bra spade om man ska klarna sej bra i livet då detsäjer jagn u yo

livet är ensanndlåda

mann sittrer i pluggret oksås det r freddag också ugnarna lajjar därutomhus oskås killarna slåts ochj tjejorna sittret tysta med spdarna, varför är det sålikt som i livet, bush slåts och araberna slåts och det är tjejorna som är coola, det unndrar jag nu?

tveteve

iheljen blire mykcet med tveteve för dom kommmer med valbrog okcså jag tyckrer dom suger fett allla ska sjunga och elda okspå motran och farran äter sin räker oksså jag hyr dvevde hela helijen det säjer jag nu en dell skräckisar blir nu det säjer jag nu, yo

irakkompis

min kompis abuabu hanskommpis är kurd okså kommer hann från irak okcså säjer hann han fattrar ingenneting nu säjere man var gladdare för amrikeannerna kommmer med stridsvganra förutr sa man var gladdare för saddaamm kommmr med striidsvagnar, han säjer att alltsåås det är pecis samma sak fast annrlunda, det säjer jag nu yo

torsdag, april 28, 2005

svimmadrömma

man kanske flyter som på en flotte in i natten okcså kommmer man ut p åsidan på anndra sidan också är det somman har blitt född pånytt född igenn det är som en tunnel av ljus säjer morran när man rammlar ner i tjottan och gud spolarbye bye, det här säjer jag nu yo

rökare

jag menar inte att min kopmis abuabu äör rökar utanhan fick en på hakan som var som en ricktig rökare en donk en tjonk en smell undrrar hur det känns när man svimmar det unndrar jag nu, yo

bocksning

dom som bokcsas dom kann lappra till ordntentlkigt man ska passa sej min kompis abuabu åckte på en rökare ska jag säja det säjjer jag nu

boddibildning

snubbrarna som hänger på jymmmet domm kan man missttsänka för att dom liksiom skäkar såna ananbola sterreoider dom är livsfarliga, jag sattsar på att träna mer sofft typ minigolf typ brennboll typ skejta typ bara soffta vid korvmojjen där minn kompis abuabu, han är hur slö somhellst, jobbbar med sinna korvar, det säjer jag nu yo

träna

yo mann ska hållar kroppen i trimm det är finfint men vaska mann träna det unnrar jag nu yo?

onsdag, april 27, 2005

snuva

ellefanter som har snuva nyser förskrräcklliagt men embryo jag nyser mer som en vannlig snubbe det kommer en nysning ockskså entill, var kommmer all snuvan från det unndrar jag nu?

djupet

yo morran säjer ebrymo du täncker bra du är en bra kille embryo jag säjer tack morran jag säjer jag ska skräpa skärpa mej morran hon säjjer du är cool embryo du med morran man ska ta hann om varranra, hon gör okcså goa macker det säjjer ja nu solen skiner det säjer jag nu yo

tisdag, april 26, 2005

min kmpois abuabu

yo hanhar värsta störstsa läggenheten som han fått från sin morra som flytade tilll en snubbe som hon ja nej det är ennannan storri men min kommpis abuabu han jobbar på med hamburjare korrv potatatissallad räksallald han säjer det är faktisktskt ok embryo det fnucknar det säjer han nu yo men det unddnrar jag nu hur okej är dte egnetnligen, på en skala det undrar jag nu?

bellman

yo ebrymo duska läsa bellman säjer majjistern, ok säjer jag också och dom är ok dom hannlar om inte tysken o rysken o belllman nej om fadrer berg om fredman om ullagulla om mouviztz ohc dom suger inte dom är epppistlar, läs dom det säjer jag nu, yo

måndag, april 25, 2005

annanas

man ska äta fruckt yo, mwen vilcken frukct är bäst på en skala påen skalad bannan, jag säjer annanas nu, yo

ijenomskinlig

för man ser ijenom fönstrena om man sittrer i plugget inne i akvkaraiumet eller i bublan släpp ut domalla minna menniskor det säjer jag nu yo

majjistern

för han fattra inte att man skaprar grejer stuff omman bara sofftar och skriver somma man jag vet innte medn brollan säjjer du är en misfit embryo ockpså jag säjre jag är i ett avkvarium det säjer nu släpp ut mje ockspå det söjer jag nu ju yo

svnskalektion

närman sitter där och tittrar ut och genjom fönstranena också tänker man på fratiden okceså täknar man med ord man byggger en egna värld en egne värld med ord dom funkar bra nu okcså säjjer majjen sitt inte och pillra embryo sitt inte och tuggra embryo sittinte och sitt embryop vaska man göra då, ja skolkar ja skollakara okcspå också drar ja ut i skogen utannför plugg okcså ylar jag mot träna, det säjer jag nu, det är innte lätt, det säjer jag nu yo lyssna på embryo yo

emnimen fasst embryo

bannaner

himla god fruckt för mann kan äta denn varsmomhelst den är som en vitaminnpåse och uppppiggande okcså ät mer bannan, det är mitt moto det säjer jag nu yo

skolkan

yo nu är dett månda oksså man sitter i plugget och funtrar på om mann ska sitta i plugge eller och om om man iten ska bara typ dra men majjen komrerr han inn med värstra boken man ska pluggra i sej också man sitrett och surfrar ocg bloggrar och majjen säjjer skärp skräp till dej embryo annars fårdu en avhlvyling vilcken majje det säöjjer jag nu yo nu måsste jag ha rast en studn yo det säjer jag nu

ord

nu kommmer brolllan inå slår ebrymo i huvvvet med den portabbla pecen okceså säjer han nu att fasen embryo du kann ju inteskriv du er ju dumm i huvuvudet men där tar han misste för jag ser ijenom honnom som genomm en flarra sevvvenapp, vi är alla ijenomskininnliga det säjer jag nu yo

avkairiumfiskar

yo var hemma fett ohc kollad tvtev hos en kommpis som hanhar fisskar i avkavarium att dom kanna nandas i den burrken det är somomdom som är på tvetve okcså hurr får dom lufft därinnne det unndrar jag nu yo?

min brolla

duska innte ha datorn embryo säjer ahn nu min bro ock jag ba nehej men jag bloggrar ju pleaese men brollann han ba du ska inte ha denn ebrymo denn e min datorn och jag ut me huvvet förrst nu snoddde jag den men han kommer tikllbaks min brolllla gör det igenalltid det säjer jag nu yo
om det inte är tvtev för då sitter han klisstrad särksklsltit omm det öär foboll han e sjukju min bro det säjjer jag nu yo

internet

dom är hurmånga somm hellst som surrfar och bloggrar och hattar ohc som blann kommer dom recklamfönnster dom är irro, men domsmom är på på nätett som dom är i en jätttestor fammilj man kan få kommpisar och pollare på nättet det söjer jag nu yo

söndag, april 24, 2005

tid

men nu undnran jag vad domm som menar med när dom skriver am oksåcå pm am pm vilkcen som är dne skillnden det unrdrar jag nu igen det unrdar jag nu yo? jag undra om vicklen somkom förrst am pm pm am vilkcne var doms orning det unnrar jag nu? yo

skordjojor

yo jag gillalr ju allramest bsaketskordohjor fasst dom ska varr som snickers bigga och coolta förman ska glida och skejtta okcså i dom men vilkcen är den bästta skodojann i värlnden det undrar jag nu? yo

menniskor

mann kan täkna sejj som om man finnns i en bulbla av alladom som bor inutti rymmden, det säjer jagnu menn bro okce hans pollare dom säjjer yp embroy du är så fett kneppså mann unnrar ju det söjer jag nu yo

yo

förr devar boro min bro som togg all datornn men yo senndn komm yo embroy ock togden tilbkkas det säjer jag nu ho ho nu ska vi soffta okcså surffa yo