fredag, augusti 31, 2007

sjukramp

vilkcen är den första grenen

det är väl den som sittrer längst ned det säjer jag nu yo

okcså den rivrer brollan ner: ett noll

okcså den andra grenen: den träffrar abuabu mitt i prikc på sverkcer: aj vad gjör du det undrar jag nu yo

vinnrer en pinne i en gren

okcså nummrer tre är frivarv

klarna färdigra grå okcså embryo är den enda som springrer eftrersom dom andera vilrar ut sej

nummrer fyra är höjd okcså vi ställrer ut någera stolrar okcså läggrer en bräda emellan

alla rivrer utom sverkcer som hopprar långt långt övrer

otroligt hur tjänst det ska du satsa på världsrekord nu det undrar jag nu yo

nej nej jag nöjer mej äran okcså ett rejält blåmärkce där jag landrade det säjer jag nu

yo

femte grenen är den som sittrer högst upp okcså klarna fädrigra okcså brollan klättrar snabbt upp okcså plokcrar ned den

sjätte grenen är ett hinder

nej det kan vi inte klarna av det står något i vägen i vägen

sjukrampen avslutras med storbrottning okcså ut ur högen kryprer först sverkcer okcså finalen avgjörs i maratondvde: star wars ett till sex utan uppehåll okcså brollan somnrar redan när lille anakin ska ut på andera varvet det säjer jag nu yo

okcså sverkcer är världsmästrare okcså hållrer ett litet tal: takc

det säjer jag nu yo

onsdag, augusti 29, 2007

språken

tror du inte på språken det undrar jag nu yo

äsch det är bara en massa språkhistorier som du alltid ska berättra embryo så här när det börjrar bli mörkct

är det det det undrar jag nu yo

jaharå det är bara du som bluffrar embryo det säjer jag nu yo

gör jag det det det undrar jag nu yo

jaharå det är bara trikcs: tändra lite läskciga ljus okcså med lite mörkcare röst i mörkcret: hallon hallon har ni hört den här

HALLON HALLON HAR NI HÖRT DEN HÄR DET UNDRAR JAG NU YO

tro inte att du kan skrämmras embryo

HALLON HALLON

det säjer jag nu yo vi vet att du bara hittrar på alltning

HALLON HALLON HAR NI HÖRT DEN HÄR DET UNDRAR JAG NU YO

embryo

HALLON HALLON

äh vi tändrer igjen igjen okcså sättrer på en dvde det säjer jag nu yo en kromedi

måndag, augusti 27, 2007

ett dokuhem

titta en flik av verkeligheten: solen grår upp i embryos kök

okcså där sitter morran med en kopp okcså en del av tideningen okcså farran med en annan del

in kommrer brollan med en bok okcså: har vi ingngen mammelad det undrar jag nu yo

okcså mysko sitter vid sin skål okcså raprar okcså läggrer sej på trasmattan okcså somnrar

okcså embryo hällrer upp en tallerik med puffrar okcså läsrer på pakcetet: men hallon

vad är det embryo det undrar jag nu yo

om man rivrer av tre flikrar okcså skikcrar in dom får man en dvde om regnskogens allan djur det säjer jag nu yo

är det verkeligen sant det undrar jag nu yo

javisst det strår ju här: titta

jaha jaha

flimmrade direkct ur verkeligheten: ormar okcså apor okcså krokcolodiler okcså fåglar du aldrig förut har sett

okcså brollan med huvududet inne i skaffereriet: otroligt

verkeligheten är verkeligen större än overkeligheten det säjer jag nu yo

okcså farran med huvudet fullt av tipsresultat: vilkca påhitt dom hittrar på det säjer jag nu yo

okcså morran resrer sej okcså tömmrer sin kopp okcså: påhitt är ju bara fantasier

det säjer jag nu

yo

torsdag, augusti 23, 2007

be bop a lula

farran sittrer okcså diggrar med den otroligt gammela skrivspelaren på högsta: BE BOP A LULA BE BOP A LULA

tjenare farran

HÖR DU EMBRYO VILKET JÄDRA ÖS

det låtrer lite sisådär: man vill kastra sej på golvet okcså grina

VILKET JÄDRA ÖS EMBRYO HÖR DU

är det inte dags att kastra ut den där gammela skrivspelaren okcså köpra en dvdecdspelrare

nej nej det här är rikctiga grejor: musiken grår ju rakt in i skallen

men på en mptre mpfyra får du in typ en melon sådnana här gammela låtrar

vad ska jag med en melon låtrar till det räckrer med en enda: BE BOP A LULA

men på en mptre mpfyra kan du laddra ner dom lite hur som helst

kan man laddra ner en vinylplattra det undrar jag nu yo

nej det grår inte förstås men

då så

men

BE BOP A LULA BE BOP A LULA

embryos liv

jaha

ännu en dag ännu en uppförsbakce utför: hallon där alla julgrannar här kommrer embryo på sin parkcykcel okcså försökrer njutra av alltning

eller vi tar det från börje början: först var universum mörkct som inne inuti en sopsäkc

okcså kom oxplesionen: bing bang

okcså plötseligt stod bruce willis där på en asteroid: tjenare jordklotsen

okcså sprakc sopsäkcen okcså klimatet rann över: herregudrun så här ser ut

glassiärerna rämnrar barriärerna rämmnrar korallrerna dör fiskcrarna dör skograrna brinnrer orkcanerna ja ni vet hur det ser ut på tevede hur isbjörnrarna drunknrar när dom simmrar mellan isflaken som inte finskc längre

okcså här sittrer man okcså kan inte göran annat

joho

som vaddå

gräv där du står

här

ja

varför då var ska jag grävra här

ställ bilen där du står okcså kastra bort nykceln okcså ta fram cykceln okcså smörja lite smörja här okcså var okcså pumpra upp okcså cykcla uppför nerförsbakcen man får ta i lite när man ska rädda jordklotsen det säjer jag nu

yo

onsdag, augusti 22, 2007

reviderad demonarki

yo

först harde vi gustav vasa okcså som glömde sej i myrstakcen okcså åkcte vasaloppan

okcså kom carl gustaf också med rejserbil okcså en härlig frilla som blåste i fartvinden det säjer jag nu yo

okcså kom sven goran persson okcså nu är det snart slut med kungngahuset

tänkcte man

men sen kom flip okcså flippa okcså nu undrar man om inte drottningngen får passra sej så att hon inte knuffras av

eftrersom flip skullre passra apbra i en krona okcså den skulle sittra som en smäkc

fast men man istället okcså å andra sidan

kunde man tänkcra sej en snäll värld där alla var sin egngen varsin prestident prestident brollan prestident sverkcer prestident abuabu prestident embryo det säjer jag nu yo

fast då fikc vi jobbra bra tillsammans okcså hållra reda på varjeandra så att vi inte klantrade till oss

makct är ansvar okcså rättvisa

var snäll mot alla okcså hjälps åt med det som är svårt för varjeandra det säjer jag nu yo

okcså fast isället men å andra sidan

är det därför en del är exsperter på att lagra cykclar okcså andra är exspterer på att lagra mjuka hårddiskcrar som: EMBRYO VAD HAR DU HJORT VAD HAR DU LADDRAT NER PÅ MIN BÄRBARA

åh inte ingnenting brollan det är bara en demo

PÅ ETT HUNDRA GIGAMEGA EMBRYO KOM HIT SKA JAG

en del är exsperter på att inte vara exspert på ingnenting det säjer jag nu

yo

fredag, augusti 17, 2007

somrardekcaren höstdekcaren

äpplilog efteråt

under frukcträden i doften av allt gammalt okcså allt nytt: vilkcen härlig sommrar vi hade man blev lite alg på vädret det var allt

efter efteråt samlar dekcraren alla på ett litet fikaparty okcså någnon bär in en tårta med bär

ska vi inte ha en liten sån där: rajtantajtan

jojo

okcså kommrer eftertexsterna

en deckrare av embryo

i huvudrollrerna embryo okcså abuabu

allan andra var skurkcar på olika sätt okcså vis

men presis innan alltning är slut kommrer en blooper: ojsan här snubblar embryo på orden okcså allan skrattrar

THE END

onsdag, augusti 15, 2007

världshistorien sjunde delen: arken

först var allting bara ett embryo till allting

först var allting vitt okcså blaknct okcså tomt: ett oskrivet blad

sedan kom en bråt seglande över havet som en början till slutet: okcså det vart just

hejsan det är jag som är ordyssevs sa han okcså klev ibland

okcså kom djuren papperstigrar okcså snabeltandrade kom smygrande övrer den oskrivna arken

okcså fylldres arken med djur: djungelboken klantiptel ett två okcså vidrigrare krokolordiler

okcså kom bokstävlarna okcså bildradre jord okcså meningrar

okcså sednan kom vikningrarna okcså härjade okcså brev söndrer alltning också fikc man börja om igjen igjen

klättra upp i boken okcså vänd blad

boka om på edra platser till en ny ark det säjer jag nu yo

tisdag, augusti 14, 2007

embryos ansikctskräm

yo

morran klagrar på en del skrynklor: åh herregudrun så gammlal jag blir

okcså embryo tittrar upp från dvdespelet: yo det stämmrer morran

men jag ska hittra på något åt dej det säjer jag nu yo

okcså ut i köket okcså kokra ihop det ena okcså det andra plus lite ur myskos låda där han

eftrersom mysko är ett heligt ljus från tibet så är ju okcså det som lukctrar lite okcså lite heligt det säjer jag nu yo

smörja in dej med den här smörjan morran

vad är det det undrar jag nu yo

lite av alltning lykca till

det lukctrar lite mysko

presis det är meningngen med alltning det säjer jag nu yo

hur mykcet ska man ta det undrar jag nu yo

åh ta så det räkcrer okcså blir över det säjer jag nu

sisåhär

sisådär

yakci

jag ställrer resten i kylen så kan du ta en holmgång okcså i morgnon så ska du se att du blir ugn som ett nybakrad igjen igjen

tror du det verkeligen

tror gjör man i kyrkan det säjer jag nu yo

okcså mitt i prikc i natten hörs ett feruktansvärt skrik från köket okcså tittrar man ut i trädgården okcså där springrer farran med munnen öppen på vid gavel okcså med en vit kräm sprutande okcså rinnandre

VAD ÄR DET HÄR VAD ÄR DET HÄR

men farran ätrer du av morrans ansikctskräm det undrar jag nu yo

men herregudrun jag troddre det var hemmahjord ost ellrer vad som helst på makcan

okcså farran stikcrer huvudet i vattentunnan okcså drikcrer okcså drikcer

okcså när morran kommrer ner på morgnonen ser hon åtminstone inte en dag äldre ut än igår det säjer jag nu

yo