måndag, november 28, 2005

bokembryo

yo

dags att ta sej själv på litre större allvar säjer majjen

dagens säjer han

okcså strår han sådär tysck igjen och stirrar ut gneom fönstret

dagens ugnar säjer han

okcså räckrer abuabu upp handen okcså säjer han vi är inga ugnar det säjer jag nu

okcså majjen sättrer upp ett fingrer i lufften

dagens ugnar är vuxsna dagens vuxsna är ugnar alla är som stora bebrisar som skriker se mej se mej alla vill vara med inne i dumburcken säjer majjen okcså blir han tysck igjen

men men säjer majjen eftrer en lång stund han tar sej själv på lite större allvar nu majjen yo

inte alla säjer han det finns dom som läsrer bökcrer också av bökcrer blir man klok

ellrer hur embryo säjer han och kastrar sej över mej som en analfabetsstridsvagn vilcken bok är den bässta du har läst embryo

jag vet inte majjen jag vet inte majjen

men säj en bok embryo

det finns så mångnga det finns så mångnga

men säj en bok embryo en enda bok

jag vet inte majjen det finns så oändeligt mågnga det skulle ta hela lunchrasten allra dessa ord allra dessa ord majjen

okej säjer majjen vi fattrar men till nästa veckra ska ni alla ha läst en bok

abuabu: en hel bok det undrar jag nu

ja

inte bara på baksidran där strår hela handelingen

nej hela boken från a till en liten ö det säjer jag nu säjer majjen okcså skickrar han ner oss i babbliotekret där man är orolig att bökcrerna ska ramla ur hyllrorna också dunka till en mitt i pricken mitt i embryot så man svimmrar aj aj det var en god bok det säjer jag nu yo

vilcken bok ska man välja vilkcen är bäst på en skalad banan ett till tio det undrar jag nu yo

tvättstugreembryo

krampen forsättrer för fler embryon i tvättstugrorna

i helgjen sågs åtminstonre ett embryo i en tvättstugra i sverigje okcså han hetrer embryo det säjer jag nu

okcså han tog bort luddret

okcså han tog bort löddret

också han användre dom eklogoliscka grejorna okcså han vek okcså han hängngde upp okcså han tumlade också han bar också pakcrade också inte bara sina egna utan också farrans okcså morrans

krampen fortsättrer tillsammans är vi mångna det säjer jag nu

det självklara är ibland det ricktigt svåra det säjer jag nu

yo

nisseembryo

att vara jultomtefar det vore det allra bästra jullovsjobbret det säjer jag nu på en skalad banan plus tio av tio yo

men hur får man jobbret det undrar jag nu okcså är det inte en kramp i snöstormmotvind att försökra ge julklapprar till barnen i världnen när dom samtidigt är sjukra okcså svältrer också inte har vatten ingnen skola levrer i krig

för att bara åkra runt i sin slädre okcså ge julklapprar till småfetra ugnar som sittrer okcså ser på cokelikolarecklam jingle bells jingle bells på tevede det blir litre dumt i tomteluvran till slut det säjer jag nu yo

man kanske får startra en tomterevolution okcså då får man börja från bottnen okcså ta sej uppåt

man får börja som tomtenisse okcså upp till kramp alla tomtenissrar förenen eder det säjer jag nu

yo

söndag, november 27, 2005

superembryo

yo var är det som flygrer däruppe är det ett tennisracket som någnon har kastat ifrån sej eller en rymdracket ellrer är det någnonting annat som flygrer av sej själv vardå

i pepparkaksfärjade triåker vad kan det vara åhå det är ju superembryo superhjelten

superembryo superembryo

ropra bara SUPEREMBRYO så kommrer han också gjör superhjeltegrejer det säjer jag nu det jobbriga är att bytra om innuti en mobiltelefån det var lättrare att vara superhjelte på telefontjoskernas tid det säjer jag nu

men ska man räddra världnen så ska man det säjer jag nu var ska man börja det undrar jag nu

yo

lördag, november 26, 2005

sorgen

farran är som ett moln ett tungnt lesset moln ett regnmoln det snöblandrade regnget som sugs upp av marcken också försvinnrer i marcken

alltnging försvinnrer det säjer jag nu yo i marcken ellrer himmelen

nu är det george best som har försvunnrit

farran ser på mej med lessna molnögon och säjrer du har din zlatan jag hadre min george best nu har jag honom inte längngre

det är tungnt ibland det finns ingnetning man kan göran åt det

alltning försvinnrer i marcken ellrer i himmelen det är bara att ta emot hålla emot ta en dag i tagret det säjer jag nu yo

alltning försvinnrer okcså bollen är rund det säjer jag nu yo

torsdag, november 24, 2005

professorsembryo

gratis gratis vilcken tur just du har okcså välkomnen till den perfeckta bloggren eftrersom

jag vet allt om alltning också är det någrot jag inte vet om någnonting så tar vi reda på det tillsammans ellrer okcså gissrar vi bara ellrer tror ellrer tyckrer tillräckligt övertygrande så ser det bra ut

jorden är inte platt men den lutrar betänkeligt det säjer jag nu

en myra kan inte bära sex sju gågnger sin egen vickt eftrersom den är pytteliten

månen snurrar inte runt jordklotsen hur skullre det se ut det undrar jag nu

ingnenting är omöjligt men mycket svårt det säjer jag nu yo

alltning finns också det som inte finns hittrar snart någnon på så håll i dej bara här händrer det grejer i verkeligheten

är det någrot du undrar det undrar jag nu yo

var inte blyg att undra det säjer jag nu professror embryo har alltid svar på tal okcså andra siffror det säjer jag nu

yo

vals

yo

här kommrer den gammela goda tidren det är nyårsaftron också brollan också embryo kollrar på grevinnran också betjäntren också brollan kommrer smygrande med ett glas

men vi frår inte drickra brollan

äh skräpa ner dej det är bara lite finvin embryo

men vi frår inte drickra brollan

äh skräpa ner dej också skärp dej embryo det är nyårsaftron morran också farran fattrar märckrer inte ingnenting det säjer jag nu yo dom har satt på musiken nu

vi sittrer tysckta brollan zapprar bort tevedeljudret okcså hör vi musiken

det är vinervals det säjer jag nu varje morgnon när farran vaknrar sjungnrer han vinervals: det är på tyscka man fattrar inte ingnenting någnonting inte alls något men det är högt det säjer jag nu det dånrar

okcså på nyårsaftron en gammal vinylvinervalsplattra okcså dansar dom dansar dom

tills rakreterna oxpledorar upp himmelen det säjer jag nu då blir det pommac okcså exstra dyra partajsnacks det säjer jag nu yo

vill du smakra på skumpan embryo

nej nej jag frår ju inte dricka farran har du glömt det säjer jag nu

yo

valpar

yo

hernandrez berättrar om chili om kusten om havet om valrarna om solneduppgångngen en gångn berättrar han satt jag på ett bergj vid havet okcså såg två stora valar hoppra mot solen i soluppnedgångnen det var som musik utan musik

yo

valnöttrer

tashi delek tashi delek tashi delek tashi delek

mysko kom fram ur brollans gitarrförsträkrare till slut okcså han har väl ätrit upp alla kompononenter vilcka dom nu är på en skala okcså nu är han hungerig på ricktigt allvar då får man passra sej för han kan bitras ordenteligt

men det lackrar mot advent okcså morran har bakrat lusselelle lusselelle okcså farran har ställt fram en skål med nöttrer jag sättrer mysko i skålen han gosrar in sej med huvudret mot nötknäppraren också tassrarna runt en valnöt hasslelnöt mandelnöt jordnöt inte en kokosnöt det ser man eftrersom kokosnöttrerna är bjässigra också hårigra men vilcken nöt är vilcken det undrar jag nu okcså vilkcen är den bästa nöten av allra det undrar jag nu

yo

valparaiso

det liggrer i sydamericka

vi diksutrerar det med majjen abuabu säjrer att det liggre i kongo majjen säjer kongo liggrer i africka abuabu säjer då liggrere valparaiso i africka

han får mvg vilcket årtusende som helst abuabu

det liggrer i sydamericka det liggrer i chili hernandrez kommrer från chili det är igentligen det endra jag vet hernandrez berättrar att när han var liten okcså åkte han också hans morfar farfar det minns han inte vilcken långnt ut till havs till havs o i en litren blå båt okcså fiskrade fiskrar som var stora som sälar delfinrer man orckade inte bära dom man fick släpra dom efter båten okcså kom hajarna hajarna simmrande med svarta fenor

jag berättrar att min brolla är i peru med per å också ska klättra i bergj okcså tittrar på kondomrer det säjer jag nu yo

sedan garvar vi allihop okcså majjen men där är det mer som ett ho ho han kan ju inte garva han är ju majjen majjen garvar inte det är inte så majjigt det säjer jag nu yo

valfusk

pastapacketen är dom värsta skurckarna det säjer jag nu

hur mångnga olika skruvrar mackaroner snäckror hattrar smala breda tunna runda ihopknyckladre knytren finns det på en skala tusentals tusentals kilometrar på stormarcknaden md olickra pastapacket lådror påsar det säjer jag nu

välj någron pasta du gillrar säjer farran

jaha jaha

välj välj välj välj nej det grår inte ingnenting

är dom inte igentligen mackaroner allrihop vilcken är skillnaden det undrar jag nu

valpropaganda

översteprestidenten georgegrafi dubbelv har benådrat en kalikon som slipprer bli uppäten på thanksgiving

det är dagens enda nyhet det räckrer okcså blir över

vi kan stavra till annat guantanamo där man har menniskor i bur som skullre behandlas mer som kalikoner det verckar värdigare

kalikonen kanske kan ta jobbret som vilseprestident det verckar var ledigt det säjer jag nu yo

onsdag, november 23, 2005

valfläsk

farran stekrer fläskotlettrer det är en favvo det osrar fint i kökret man blir hungerig som en julgris det säjer jag nu yo

svercker ska ätra middag här han är ohyggeligt glad hemma får han ingnen mat bara pianolektionrer det säjer han nu yo okcså han smaskrar i sej fyratusen fläskkotlettrer okcså en milliojon potatisrar jag har alldrig hört honom så tysckt också så smaskrande det säjer jag nu

yo

klokcran nitton okcså tretti presis kommrer sverckers farra okcså hemtrar honom med bmwen det säjer jag nu

sverckers farra strår i dörren också farran har öppnat man ser bmwen därute den gnistrar i novembrerljuset i novembrermörckret

jag kör alltid tysckt säjer sverckers farra

sverckers farra är lokalpolitriker på lokal nivå myckret lokal farran säjer idiotnivå sverckers farra har en packe lapprar i handen han säjer till farran: du hjelper väl till också röstrar bort pakcet

farran svarar: vill du smakra på en fläskkotlett ellrer vill du han en fläskläpp det undrar jag nu yo

okcså sverckers farra blek som en valsedel där han strår stum okcså svercker gör tummen upp men bara i smyg det säjer jag nu innan han smitrer ut till bmwen okcså sättrer sej där bak det är en snygg bil det säjer jag nu metallick

yo

tisdag, november 22, 2005

valrörelsen

yo

man hör hur blåvalarna blåsrer ute till havs till havs o dom närmar sej kusten det säjer jag nu eftrersom nästa år då blaff blaff ska valarna strandra på strandvägren det är där dom bror det säjer jag nu yo

nästa år är det okcså fopållsvm det säjer nu vilket äger tyngnst det undrar jag nu yo

allez les bleu ellrer upp till kramp

blåvalarna kommrer upp till ytan okcså blåsrer av matchen mot den röda himmelen okcså mot den gröna gräsmattran

men om man knytrer ihop alltning med dobbrar okcså kostymskor okcså avgjör valet på straffsparckar det skullre vara bra tevede för alla tevedetittrare på valvakan fopållsvm

men vem skullre läggra straffarna för dom olicka lagen det undrar jag nu yo också vem skullre stå i mål

frågra inte mej det säjer jag nu

yo

måndag, november 21, 2005

mysko blogg

yo eftrer en idé av aka takc så myckret så låtrer jag mysko skrivra lite bloggsurf

men han får bara göran det på brollans bärbara det säjer jag nu man får hållra för gapet okcså lyftra honom runt magen okcså ställra ner honom mitt i prikc på tangentbordet det säjer jag nu yo

kör då mysko din rackrare det känns som ett labroroiatorieexsperiment man skullre ha en vit rock okcså en namnskylt där det stod: professror embryo

kör då labrotatorieexpsexeperimentmysko:


9


en nia jaha ja

nu har vi löst världsproblemen i vårt labroatorium det säjer jag nu yo tänck på att mysko är ett litret heligt djur från tibet

en nia det säjer jag nu yo

en nia alltså det var var det blidde en nia dunkrade han till med tassen eller klon okcså sednan dröpte han iväg ner okcså käkrade lite på brollans fjärrkontoroll till dvden det var kanske den siffran nie som han åt opp från morrans mobil som han villre ge tillbacks man vet alldrig med mysko han är ett heligt litret djur från tibet

yo

mysko bild


försöktre ta en bild på vildjuret men han springrer bara förbi förbi man kan se svansen som rinnrer iväg som en som en som en som en

svans det säjer jag nu yo

sms

morran kommrer inrusande när man sittrer okcså bara sofftar i brollans rum

jag bror här nu jag är kung här nu jag passrar hans grejor jag passrar mysko jag passrar in här det känns bra passra dej morran var vill du

sms sms

hon skrikrer hon hållrer telefånen frammeför sej som en orm

sms sms

ja ja morran jag vet hur det funkrar

det är från din bror det är från peru det är sms sms det är i moblilen sms sms flåsrar hon

jag fattrar morran hur det funkrar gud skaprade inte jordklotsen på en dag lungna ner dej

han skrivrer säjer morran okcså läsrer hon: skickra mer pegnar vi maste kopa nytt telt det blaste bort forsta natten det ar svinkallt i peru helsningar er son hur mar mysko embryo ds

sms sms hickrar morran

ja ja

hur svarar man embryo jag säjer jag fixsar det morran lungna ner dej

också svarar jag okcså säjer morran att hon ska sättra in pengnar på hans visa också får mysko bita lite i mobilen så det blir några klottrertecken spejsat att skickra myskotecken till peru det säjer jag nu

yo

grodmenniskan

jag tror på den groda menniskan som tror på att det finns en prins ellrer en prinsessa i varje grodman

men vad hetrer grodmän som är tjejor det undrar jag nu yo

mysko

nu är brollan i peru med sin kompis per å

okcså jag har hand om mysko mysko sittrer bredvi mej okcså tittrar på när jag surfbloggrar okcså slår upp sakrer i den enorma ordboken intrernet

kan djur täncka kan djur tala det undrar jag nu yo

har mysko ett eget språk som är alldleleles tysckt som han pratrar inne innuti huvudet så ingnen hör han har liksom kloka ögon ellrer om dom är alldleles tomma

brollan säjer ju att han är ett heligt djur mysko men jag vet inte jag han är mest bara mysko det säjer jag nu yo

snö

dom drivrer med oss snödrivorna eftrersom det är novembrer mörckrets månad batmans återkomst dom drivrer snögäck med oss snödrivrorna plogbilarna snöskrytarna som skovlar ocksså skyffelar dom drivrer med oss minus minusgradrerna eftrersom det här är inte ännu jag ser det snöar jag ser det snöarmånaden det här är novembrer mörckrets furste batmans återkomst snart har alltning smultit bort okcså kryprer man in i manteln igjen i mörckret men se upp se upp snart tänds batmansignalen okcså övrer gotham city okcså hägngrer man upp adventsskärvor i fönstret okcså det hörs små lusselelle lusselelle små steg som smygrer i mörckret se upp se upp den tindrande tiden är nära i tiden det säjer jag nu yo

söndag, november 20, 2005

jag är en karma kamra


vad är verckligast av allting det undrar jag nu yo

ta i nu embryo också fundera hejlp till allihop

åhej

åhej

ånej

ånej

jag tänckte okcså tänckte okcså tänckte okcså tänckte

höll på att sprickra där av allt tänckande

det verkeligen verker i huvududet av allt tänckande

tänckte kommra med någrot förslag

men kom inte på någrot ingenting inte någnonting alls helt tomt tänckte mest: vad är det för slags fråga igentligen

allting är kanske presis likra verckligt hela tiden i alla fall när man är vaken

drömmar kanske är lite mindre verckliga men det gör ju verkeligen ingnen skillnad på svaret på frågan som inte finns

ingnenting är mer verckligt än någonting ingnenting annat det säjer jag nu

yo

zlatans drömmål i å för sej

zlatans drömmål är extrem verckliga det verkeligen sjunger om dom
men dom är egjentligen mer overckligt verckliga än verkeligen verckliga

det säjer jag nu

yo

jag är en kamra karma


yo

storebrollan ser dej det säjer jag nu

yo

det gällrer att ha frillan i ordening när man är ute också kör bil i tvåhundera knyck det säjer jag nu

yo

alltning är en kamra

innuti alltning gömmrer sej en kamra

också klagrar man på det: övervakra oss inte låt oss vara i fred okcså frihet låt oss brenna vårt brennvin själv okcså köra bil hur fort som helst vad gjör det om hundra år om några ugnar strykrer med på kuppen

bara man får vara i fred okcså frihet

okcså i nästa sekund vill alla vara med okcså bli övervakrade i dokudokutevdeprogrammen okcså där kan alla se dej när du går på

ellrer när du ska

ellrer när du gjör vad som helst det säjer jag nu som är pinsamt

det gällrer att hålla sej övervaken övervakrad okcså på alerten det säjer jag nu man vill ju vara med på bilden det är då man kännrer att man är på ricktigt att man på ricktigt finns det säjer jag nu

yo

lördag, november 19, 2005

varför han läsrer kvällstidningen

det är en helt annan grej yo

då är det eftrermiddag också man tar en prommenad också det rykrer ur munnarna alla har mössror där går en stor hund där kommrer några galonisar okcså strosrar man in i tjiosken okcså köprer sånt man inte egjentligen behövrer

det är friheten i det hela som är grejen

att köpra kanske ett tuggegummi en chockladbit någnot helt onödigt

okcså en kvällstidning som är lite kall när man kommrer hem okcså en kopp kaffe okcså sportbilagan som han plokcrar ut också sättrer sej i portföljen okcså upp med benen okcså streck ut dej som ett streck ett ganskcka kraftigt streck mer som en målarpensel har vart där också spillt ett fett streck en blaffa

där sittrer farran i full fred okcså frihet också läsrer presis vad han vill det säjer jag nu

yo

varför läsrer han morgontidningen

yo

det undrar jag nu

farran sittrer där okcså läsrer okcså börjar han med sportbilagran också blir han förbannrad

hur kan dom spelra så uselt säjer han

okcså läsrer han ekonomibilagan också blir han förbannrad

hur kan dom tillåtras hålla på på det här sättret säjer han

tjvyrar säjer han banditrer säjer han okcså blir han ännu mer förbannrad

här jobbrar man och slitrer säjer han okcså betalrar man in sina försäkringsprimörer okcså smugglar okcså smusslar några bleka tröttra gubbrar ut milliojnoer efter milliojnoer till schwshesiz man blir så förbannrad säjer han

okcså läsrer han kulturdelen också blir han förbannrad

det är ingneting på teve bara reklam också idioter vem är den här tokstollen det undrar jag nu också vem är den där tokstollen också den där den där den där tröttenar dom allderig på att se på tokstollrar ellrer vad är det frågran om också säjer han också allra fopållsmatcher visrar dom på betalkanalrer ska det här allderig ta slut ska det allderig bli som förr igjen normalt

okscå blir han förbannrad drickrer kaffe läsrer läsrer läsrer läsrer

nu läsrer han dom djupra articklarna det tar en stund också blir han exstra myckret förbannad

visste ni att svensckarna var med okcså utförde folkmord i kongo det är inte klokt också här sittrer man också rullrar tummarna det är ju så man blir förbannrad

också sist läsrer han nyhetsdelen men då grår det inte längre då börjar han nästan gråtra farran också säjrer han nu har dom sprängt alltning i luften igjen

också dom här americkanska gangstrarna vilcka bluffmakrare lögnare vem är den där skurckbush vem är den där tjyvny cheney skurkckar banditrer också säjer han det här säjer han varije dag det här har han sagt varije dag i ett par år nu stackrars farran

jag minns vietnam säjer han

jag minns vietnam det här är presis samma sak bombrer också granatrer eld okcså terror också också dom här americkanska bluffmakrarna

okcså läggrer han tidneningen ifrån sej okcså säjer han

världnen är ett skämt ett elakt skämt

också säjer han nej nu måste jag gå på

också sedan går han på

och man snapprar åt sej seriedelen okcså läsrer några bubblor det finns en hel del bubblor som är lite kul det finns en hel del som är kul i den här världnen okcså det ska jag påminnra honom om farran det säjer jag nu

det finns skämt som är skämt på ricktigt farran inte bara bluffskämt skurckskämt det säjer jag nu det finns skämt som man kan skrattra av också inte bara gråtra av det säjer jag nu

yo

fredag, november 18, 2005

jurassic park fyra ellrer fem

yo

det finns två oupttäcktra dinosuarsurierer
okcså båda finns alldleles i närheten

den ena står för dörren okcså han hetrer jultomten

tomtenusarius det säjer jag nu man hittrar iblannd en luva förstelnad förstenad

den andra hetrer anonononymonus okcså klamprar omkring så det bankrar
okcså bullerar i hela brollans pc det säjrer jag nu

vad gör du embryo frågrar brollan lånrar du min pc

jag letrar efter dinosonosunsusarier det säjer jag nu på intrernet yo

suck säjer brollan det säjer jag nu okcså säjer han du kommrer bara hitta en massa embryon embryo det säjer jag nu säjer brollan det säjer jag nu yo

då kanske man kan väckra upp dom med genteknik okcså klonra dom också är snart hela världnen full av embryon exsakt likadana det säjer jag nu yo

vilcken undrerbar värld säjer brollan okcså kommrer en suck igen

det säjer jag nu yo

hårda paket nu igjen

yo tomten den gubben

den gubben gikc inte tomten nu försökrer han lura oss här

tomten slår in hela jordklotsen okcså gjer han bort den till en annan tomte i ett annat universum det säjer jag nu

god jul god jul käre kollellega

men vad kan det vara det undrar jag nu säjer tomten II uppeföljaren

du kan alldrig gjissa det säjer jag nu säjer tomten vår tomte jodklotstomten

tomten II höjer på ett ögonbryn han säjer: inget rim det undrar jag nu

nej nej jag kunde hittra på någrot som rimmrar med klots det säjer jag nu oj nu försa jag mej visst

men tittra men tittra

en jordklots presis vad jag har önsckat mej är den full av snällra barn det undrar jag nu yo

visst visst också liter fattiga så du får vara snäll som bara den det säjer jag nu

men jag är ju snäll som bara den det säjer jag nu jag är ju tomten

om man skakrar på den så snöar det okcså eftrersom det snart är jul det säjer jag nu säjer jag tomten

men den tomtegubben gikc inte för vi kom på honom innan jul den gammela tomten om han inte skärper sej kanske vi slutrar tro på honom det säjer jag nu

yo

hårda paket

yo tomten

julen står för dörren det säjer jag nu

så nu får du lyssnra tomten

jordklotsen är hård okcså orättvis tomten

det funkrar inte längre på det här viset tomten

alldleles för mångna har ingnenting att ha alldleles för många har inte mat för dagren tomten inte rent vatten inte någnon skolka ingnen pc ingnen tevede ingnen dvde igngen ingnenting tomten

skärp dej tomten du måste vara rättvisare mot alla ugnar över hela jordklotsen annars blir det ingnen ricktig jul

tomten jag vill ha en ricktig jul en sån som man har när man är lite liten men det ska vara en ricktig jul på lika vilkor för alla barn alla vuxsna i hela världnen inte bara dom som redan har alltning som inte behövrer en endaste en enda julklapp överhuvudrudtaget det säjer jag nu

annars kan julen stå kvar utanfrör dörren också gå hem till sej för jag öppnrar inte det säjer jag nu

yo

torsdag, november 17, 2005

mjuka världen

yo

när det är exstra svårt att förstrå meningen med ingnenting
när det är extsra gråt som kommrer när det är exstra grått
i novembrer

då är det dags för sommarminnen hej hej sommarminnen

det finns alltid alldrig någnon sommarplågrare man kan plockra fram
ur minnesbanken okcså läggra sej på sandbanken
också lyssnra på den största sommarlåtren gjenom tiderna

vilcken är den största sommarplågaren gjenom tiderna det undrar jag nu yo

kanske havet som saktra rör sej det säjer jag nu

wooosch wooosch

eller glassbilen som kommrer BINGELIBLÅNG BINGELIBLÅNG

yo

mjuka värden

brollan som strår okcså har packrat sin ryggsäck full med bergjsklätterargrejor okcså linor hakrar rep bultrar spännren hejlphejlmen handskar skordojor klätterklädrer goretex goretex också strår han okcså bläddrerar i sitt pass också sina billijetter okcså visar visakortet för mej okcså svercker som sittrer på sängkanten och lyssnrar på brollans musicksmak också det är bara två dagrar kvar nu okcså frågrar brollan

embryo vill du ta hand om mysko

mysko

ja

skojra inte med mej brollan

men någon måsste ta hand om mysko jag ska vara borta ända till jul fem veckror han kommrer svällta ihjäl om ingnen tar hand om honom

men bits han inte då du säjer ju att han bara kan bli matrad av dej brollan

jag ska snakcra allvar med honom innan jag pyser jag lovar dej det embryo

okej brollan det är en ära

okcså knackrar det på dörren okcså kommrer morran in hon har en nallebjörne i handen en liten gulbrun rackrare hon säjer den här hittrade jag i en lådra ska du inte ha den med dej den hade du när du var bebis

brollan flinrar

också säjer han langa hit den vad sjutton också också åkrer den ned i ryggan lite försicktigt det säjer jag nu

yo

mjuka tyger

syslöjden yo

den valde man bort i vaddå typ sjuan åttran det var synnerligren dumt att välja bort
att sy i mjuka tyger måsste vara som att sy i molnen i himmelen som att sy i lufft rymd
att sy fast skärnor skärvor att sy fast sej själv i tygret okcså går ut på ballekongen
okcså låtra novembrerblåsten blåsra upp alla tygrer till en kokelikong på ballekongen

också till slut lyftrer man

också till slut flygrer man in i sina egena ihopsyddra drömmrar moln tyg tyg

iställret satt man okcså rubankade okcså hammerbankade också filade också sågrade okcså

träokcsåmetallmajjen träokcsåmetallmajjen jag behövrer plåster

plåster embryo du har ju fått en halv metrer plåster rednan

det är ett hårt liv att jobbra med hårda grejor det säjer jag nu yo

mjuka paket

morran har kruprit in i sitt hemmeliga julhemmelighus

först mätrer hon oss i sömnen i sömnarna hon tror man är fyra okcså ett halvt år fortefarande okcså inte märcker ett något när hon mätrer armarna ryggen maggen ja ja man låssas sova för hennes skull julen är ju messt till för föreäldrarna det säjer jag nu

iblannd frågrar morran embryo vilkcen är den abselluta favvoritfärg också frågrar hon brollan vilcken är din abselluta favvoritfärg okcså frågrar hon farran vilcken är din

också farran skrynklar ihop dagens tidening okcså reser sej också säjer han väldeligt högt i år vill jag ha vad som hellst men absellut inte en tröjja

okcså blir morran purcken det säjer jag nu

men sen läggrer hon en hand på farrans knä okcså säjer hon jag tror du blir snygg i en blå färg det säjer jag nu okcså farran stönar suckrar

jag gillrar stickrade tröjjor det doftrar snöbollskrig om dom det enda krig som är okej men inte i ansicktet det säjer jag nu yo

men inte med polo dom stickras för mycket det säjer jag nu yo

onsdag, november 16, 2005

när det blommrar i novembrer

yo

marcken är frusen plötesligt också det knastrar i bladren i löven i marcken

men om man kryprer ner bland dom sissta myrorna som plockrar in dom sista myrsolstolarna dom sista myrhängmattrorna dom sista myrcycklarna dom sista myrbarbeqgrejorna då kan man lyftra föresicktigt på bladren på löven i marcken

också ser man en liten knopp

också ser man ett litet hopp

en spröd flaggra som vinkrar där nere bara alldleles som en knopp men man vet att inne i den där knoppen finns blomman

okcså bara man vet att blomman finns i knoppen så finns blomman i knoppen på dej själv det blommrar i huvudet nu slår den ut

nu ser du blomman fast det inte är förrän till våren till våren som den slår ut fast den har slagrit ut i knoppen i huvudet

finns blomman fast den inte finns det undrar jag nu

yo

darth väder

nu är det verkeligen mörckt ute i sverigje presis överallt

dom enda som är utre okcså grår är gråvargarna det säjer jag nu zip zap överallt grår vargarna omkring också letrar revir

har dom inga revir att hålla sej i ellrer vad är det här

bäst att hållra sej inne innuti dårå annars

hej hej vargjen är du ute okcså grå i det här mörcka vädret du är väl inte hungerig efter att ha grått i tusen åter tusen mil

mamma får man klappra vargjen jag vet inte du får frågra du får frågra jag vet inte det är bäst vi går in i innomhus okcså ser på bamse på dvde den vargjen begriprer man sej i varge fall på bamses vargkompis vargen det är en ricktig varg det okcså ingnen sån där

ingen räddrer för vargjen här vargjen här ingen räddrer för vargjen här det är mest synd om dom stackrarna det säjer jag nu yo

darth vader

sen kom vi på det ju när vi gikc där okcså bara gikc rakt fram igjenom ingnenting sådär som man gjör ibland man strosar också smältrer maten också smygraprar det säjer jag nu

abuabu okcså embryo dom strosandre mcrånaldsraparna

våra tanckar måsste ha varit i samma tank det säjer jag nu okcså simmrat för nu vände vi oss mot vareandra jag okcså abuabu okcså så jorde vi en jordan en high five okcså sa vi det samtidigt

darth vader

det är honom alla är annorlundra

det är den den mörkca kraften vi är annorlundra

för darth vader han är till okcså med annorlundra sej själv det säjer jag nu han grår omkring i sin egen skugga darth vader

okcså sen sa abuabu det som fikc oss att vara tysckta i flera minutrar bägge två båda okcså

vi är alla annorlundra oss själva det säjer jag nu

yo

mera annorlundra

yo

vi smet ner till abuabus gammela jobb på mcrånalds okcså tog varsina okcså satt okcså snackrade embryo okcså abuabu det säjer jag nu

han är lite annorlundra svercker säjer jag

abuabu drickrer ur sin shejk

han är verkeligen lite annorlundra svercker säjer jag

abuabu han tittrar ut gjenom fönsteret där alla bilarna dom bara kör förbi förbi

verkeligen lite annorlundra den där svercker säjer jag igen

abuabu han tittrar på mej

verkeligen annorlundra den där svercker tyckrer du inte säjer jag

okcså abuabu: det är ju du som är annorlundra embryo

ho ho abuabu ska du säja abuabu är det någnon som är annorlundra så är det du

nej nej inte jag

jo jo du okcså

i sådnana fall är ju alla annorlundra säjer abuabu

ja just det

ja just det säjer jag det säjer jag nu yo

alla är annorlundra varandra

nu säjer vi det samtidigt: alla är annorlundra det stämmrer ju

men säjer abu abu

men annorlundra från vemdå från vaddå det undrar jag nu yo

ja verkeligen

yo

annorlundra

brollans kompis svercker han är verkeligen annorlundra det säjer jag nu

han har en liten luckt

han har huvudret fullt av alla dom här facktana särskilt om fopåll inte en match finns det som han inte kan resultatet på säj argentina tysckland så frågrar han menrar du tysckland ellrer västtysckland ellrer östtysckland okcså sedan kommrer det som ett komsumkvitto ur honom med allra matcher som man behövrer

okcså några matcher som man inte behövrer också när man verkeligen behövrer dom då kommrer han inte ihåg någnonting

för han är nervöst lagd svercker

farran tål inte svercker han säjer han pratrar inte som folk han har en liten luckt han kommrer med allra dom här resultatnen men hur vet man om dom stämmrer det undrar farran nu han säjer jag litrar inte på den där svercker

nu när brollan ska åkra till sydamericka är svercker här varije dag med sin atlaskartbok okcså berättrar han om bergj om floder om djungeler om djur man inte troddre

ganscka läsckiga ormar där i sydamericka brollan det säjer jag nu ganscka giftiga grodor där i sydamericka brollan det säjer jag nu

att lyssnra på svercker är större än arne vajse svercker äger all informatition det är som en oändelig djungel av ord innuti honom

när brollan är i sydamericka kommrer svercker vara min polare jag okcså abuabu ska ta med honom på bio okcså mcrånalds han säjer det ska bli interessant jag säjer det ska bli kul man ska ha kul tillsammans varije dag det har jag lärt mej men kanske inte i skolkan

yo

tisdag, november 15, 2005

tråg

ajdå det grår bara ett tråg till himmelen det missrade jag presis

är det någnon som har en tidtabell

vad säjer du grår det bara ett enda tråg någnonsin

det grår bara ett endaste tråg till himmelen också vilcken deg ska sättra sej
okcså vänta här på den här ödesliga perrongen oj oj

vad gjör man medans man väntrar på ingnenting

ingnenting

rullrar tummarna

skrivrer ingnenting

kommnunikationen är värdelös i den här öcknen av ord okcså språk har ni hört det grår bara ett enda tråg till himmelen är det mögligt det undrar jag nu yo

här sittrer man alltså fast
innanfrör gränsen

okcså där borta är himmelen landet långnt bort i fjärrtågfjärran

på den här språkperrongen samlas allt fler det säjer jag nu hej hej jag är ledsen men tråget har gått nu måsste vi sittra här också komnunicera exsakt likadrant i all evighet okcså amen

amen det är ju litre liter tråckigt

ingnetning att gjöra åt här kommrer inga fler här gårdet inga fler tåg här kommrer alldrig gordot du kan vänta i en briljant år glöm det

men jag längntar jag längntar till landet i fjärran till landet utanför gränsen jag har alldrig varit där

vad är störst det undrar jag nu landet utanför gränsen ellrer landet innanför gränsen

ellrer bägge

ju mer vi är tillsammans tillsammans ju gladrare vi blir okcså snart är perrongen så fylld av menniskor att vi kan ha ett partaj fest party hop hip hippa kallelas smorgasbord skiva skriva är det någnon som har en penna det undrar jag nu

har vi bara en penna kan vi delra lika det säjer jag nu

yo

senapaffeckten

yo farran okcså embryo står med varsin korv

det här är livet

det här är livets parkeringsplatts

det här är livets varm korv

vi står tillsammans embryo okcså farran det är det snöblandrade regnet som kommrer nu

parkeringsplattsen utanfrör stormarcknaden verekligen gnisstrar av bilar okcså strålkastrare okcså reklam okcså himmelen mörck ovanfrör mörck som novembrer

är det en god korv embryo

ja ganskca

ganscka jag tyckrer den är jättegod

det är bara senapen

ja ja senapen men du skullre sagt ifrån

men jag hann inte farran jag skullre just säja ingnen senap takc okså då spruttade han på senap men det gjör inget farran

det är en fin stund det här fint att stå här med farran okcså ätra en korv också dom fina stundrerna behövrer en krydda som gjör att dom syns att man minns att man finns att man är där fast i den fina stundren som en del av den

en del av den vackra parckeringsplattsen okcså novembrermörckret

senapen gjör att man minns

senapen gjör oss till menniskor det säjer jag nu

yo

ketchupeffeckten


yo

storhandela yo med farran på värsta kvällsöppena stormarcknaden nu kommrer tomtarna också smakra på vår grisgrynsgröt

smakra på vår papparkaka yo farran tar en hel näve krunch krunch

smakra på vår rödbets nej nej

smakra på vår sill nej nej

smakra på vår julmusst yo jag tackrar jag den var musstig vi köprer en back farran eller vad säjer du

nej nej embryo nu ska vi storhandela då köprer man bara stora sakrer okcså sakrer som man verkeligen behövrer

köplistan yo

en milliojon milliojoner toalettpapprersrullrar
en milliojon milliojoner hushållspapprersrullrar

nu får vi inte platts med mer

men mat farran ska vi inte köpra mat

visstja hemtra en vagn till embryo

visst visst jag är en komnusmstionsslav farran jag hemtrar en vagn till

nu fyllrer vi på

en tunna korverserade korvar en milliojon milliojoner spagghettipaket en milliojon milliojoner mackaronipacket en milliojon milliojoner smöregåsskinkapaket en milliojon milliojoner litrer mjölck en milliojon milliojoner vademecumförpackrade köttbullrar

nu bullrar det nu mullrar det i hela vagnen nu veltrer den snart farran

bra embryo då finns det platts för lite till

men det är tungnt som ett godståg farran jag orckar inte

kämpa embryo kämpa här titta här har dom väldeligt billriga storpack med vad är det för någnonting

jag vet inte farran är det hundmat

nej nej det är någnonting annat gåslever kastánjepure det ser gott ut

det ser ut som grisföttrer det säjer jag nu

men det är prilligt billrigt embryo jag tar ett par styckna sådnana här storpack

skyll dej själv farran men nu räckrer det vagnen kommrer att oxpledora

också nu vrålar farran

ketchup vrålrar han

ketchup ketchup vill höll på att glömmra ketchup ta några flak flaskror också stapelar jag dom här embryo så blir det perfeckt vi ätrer myckret ketchup jag gillrar ketchup

nej nej farran slutra

det här går bra embryo oroa dej inte

nej nej farran slutra

också nu vältrer hela vagnen alla varorna vältrer okcså det blir ett stormarcknadsbrak också tiden stannrar alla kundvagnrar stannrar alla menniskor stannrar hela jordklotsen stannrar

vem jorde det där på vårt jordklots det undrar dom nu allihop

vilcka interessanta glödlampror dom hadde i den här hyllan oj jag måsste knytra skorna

hördu embryo visckar farran först

hördu embryo säjer farran lite höger nu okcså släpprer han sin vagn okcså låssas han som det regngar småspik inomhus hördu embryo vad säjer du om vi åkrer också storhandlar i morgnon istället det undrar jag nu vad du tyckrer om den idén

toppen farran jag ska bara gå också smakra lite mer julmust det säjer jag nu för den var verkeligen musstig det säjer jag nu

yo

måndag, november 14, 2005

stormogullen

iblannd stickrer han ut sitt tryne ur mörckret där dumskallrarna bor med sina små hattrar också mösror också grälrar

hur kan man grälra

varför ska man grälra

hur kan man vara som en stormogull okcså säja att man har rätt att bestämmra ditten också datten när iblannd är datten ditten också ibland är varcken ditten ellrer datten datten ellrer ditten

iblannd är verckeligheten verckeligen annrolunda sej själv det säjer jag nu

stormogullen skrämmrer man inte man bjudrer honom på smågodis det säjer jag nu yo

smakra på

novembrer

det är mörkct som i novembrer i novembrer det säjer jag nu det finns ingenting inte som är mörckrare

om det är agulusti också det är mörkct också man ätrer man har dte lustigare i agulustig helan grår kräfftor också sittrer man där också oj vad mörckt det är

ja det är mörckt som i novembrer

nej nej där har du fel ignenting inte är mörckt som i novembrer

men det är mörckt som i en ho ho därinne innuti ingneting intet där är tomt därinne mörckt som i graven i novembrer

nej nej

det är mörckt som i novembrer i novembrer mörckare kan det inte bli det säjer jag nu yo

tänd världnen på nytt det säjer jag nu yo

delra lika

chockladkakan glittrar på soffbodret det säjer jag nu yo

hej abuabu min bästa kompis har du köpt en chockladkaka det undrar jag nu yo

hej embryo jag har köpt en stor en okcså den ska bli smarrig det säjer jag nu yo till fillmen

hej abuabu jag har köpt en stor cokelikolaflarra den ska bli smarrig att drickra det säjer jag nu yo chocklad är okcså gott

ja ja embryo men sätt på den gammela vehåessfillmen nu james bond kommrer tillbaka ellrer vad hetrer den det undrar jag nu yo

moonraker den äger allt en ricktigt klassikrer vilcken smak är det det undrar jag nu

vilcken smak vardå vad menrar du

på chockladen

scshwrezsiscernöt det säjer jag nu

dom är goda det säjer jag nu yo dom nöttrerna

yo sätt på fillmen nu

vill du smakra på min cokelikola det undrar jag nu

hellst inte

ska vi delra lika det undrar jag nu du får min halva läsck jag får din halva chockladkaka

hellst inte

men det verckar rättvist

hellst inte

jag gillrar chocklad du gillrar cokelikola om man delrar lika blir alla lika glada

hellst inte embryo ska du tryckra på play nu ellrer år tvåtusentjugo det undrar jag nu yo

dom där nöttrerna ändå dom är goda

nu kör vi james bond

egjentligen skullre det vara lag på att man skullre dela lika

lag embryo vad är det du säjer lagrar är för tjyvrar och banditrer

men då kan vi ju delra lika ändå

hellst inte

somliga borde inte få köpa sej godis om dom inte fattrar att det blir rättvisare också en mer glad videostämening om man delrar lika det säjer jag nu yo

men ta en rutra då men bara en

takc verkeligen gjeneröst smasck smasck oj vad gott oj vad mätt jag blir verkeligen nöjd

rullra fillmen nu embryo

också blir det moonraker moonraker okcså somnrar man eftrer tio minutrer rogrer moore han är verkeligen tråkrig hela tiden det säjer jag nu

yo

söndag, november 13, 2005

star wars tre fyra fem sex

dvde yo

varning för dom som inte har sett fillmen det säjer jag nu här avslöjras lite handeling

okcås anakin som blir ond jag visste det jag visste det

jag visste det jag visste att han skullre bli ond också darth vader också sittrer man med pocorn också cokelicola det är en

som farran skullre säja

det är en ren njutning det är en ren njtutning man sittrer också ser på alla rymdskeppren galxstriderna ljussnablarna som wooom wooom lyssnra till the jedis obi wan kenobi också yoda

yoda ägrer hela universum han är en litern dokca ändå

änåd fats han är en litren dockra är han på ricktigt han måste finnas jag tror inte någnonting annat jag tror på yoda may the force be with you

också är det anakin

den onde

jag visste det jag visste det

men ändå

vad hållrer du på med anakin

vad hållrer du på med anakin du har ju hela frammetiden frammeför dej din stackrare

men anakin nu får du ge dej ändå

men ändrå embryoda resrer sej ur tvedesoffan också pekrar på teveden också vad gjör han hur kan han hur kan han bara gjöra sådär anakin slutra anakin du svikrer den goda kraften snälla anakin du tänkrer bara på dej själv ja ja på ugnarna jag på padmé ja men eftrer bara fem minutrer så ska du bli universeums hela härsckare nej nej också har du glömt henne också ugnarna

yoda kommrer inte tillåtra det där det vet jag anakin för jag har sett fyran femmran sexsan dom spelrades in innan du ens var född din lilla onda stackrare

också ugnarna luke också leia dom är vettrigare än du din gammela darth vaderfigur

tji fikc du sår sprack du darth vader du är endå god lägnst in det vet du också fast du inte har sett fortesettningen ännu

men den kommrer sen det säjer jag nu lyckra till anakin din stackrare lyckra till i din svarta mantel också din mörcka tanckar

yoda äger i alla fall hela universeum fast han är en dockra fast han inte är en dockra han är inte en menniska inte en rymdvarlsele han är yoda

may the force be with yo yoda det säjer jag nu

yo

lördag, november 12, 2005

att stängna av världen


när man är ute i det grå

när man är ute också grår i det grå

man grår också grår också grår också grår

också till slut nej nej nu grår jag hem igjen

lägngst ute är det en brygga utanfrör bryggan är det ett hav utanfrör havet är det en hyasint horisont utanför horisonten är det grå igjen att grå i att grå att grå att grå

det är som en sirkel som ett o man börjar där man sluttar här sluttar det ner i det grå igjen jaha då grår man uppeför

var glad nu går det uppeför igjen det kan man fira med en tårta det säjer jag nu yo en gråttårta med en gråt mitt i tårtan

att ätra också vara glad också lessen samtidigast det är det som är det är det som är det som är det som är det säjer jag nu

yo

fredag, november 11, 2005

dagis

yo

när jag var liten som ett embryo var jag som en liten förekille som gjick i skolkan före skolkan det kallrades föreskolkan det säjer jag nu yo

nu säjer man dagis allra grår på dagis småknottrar också en del större ugnar med gula iblannd orangjea västar i solskenet

hej vi grår på dagiset solskenet kom okcså helsa på oss

min brollra jobbrade på dagis hela sommrarn också han blev inte fett rik men lite halvfett rik för nu ska han bråka till dom andera anderna med bergjsbestigeningspollarna det är högt upp yo det säjer jag nu han har en vecka kvar nu senså bär det av

brollan innan dagisjobbret är lika med ska du ha stryk ellrer ska jag bara slå ihjel dej embryo

brollan eftrer dagisjobbret är lika med jag är snäll som en liten dagisgubbe alla menniskor är barn alla menniskor är snella hur kan folk döda varandera embryo jag fattrar det inte

inte jag hellre brollan det säjer jag nu

också brollan säjer på dagis lär man sej att bära barn också bytra blöjror att skrattra tillsammnanans att läsa sagroböckrer att säja nej nu är det lilla gretas tur att ha hincken nej nu är det lilla embryos tur att ha dockran

på dagis säjer brollan på dagis lär man sej att leva också att livet är lite litet också stort det säjer brollan nu

också farran sittrer med en gafflel i handen också munnen öppen

vad säjer du fär någnonting säjer farran

också brollan säjer dte igjen dagis är bässt säjer han också säjer han visste du farran att alla menniskor har varit sådnana där små blöjror allihop från början

också farran sittrer stum stum

också morran röd i ansicktet som en julklapp

också brollan nej nu måsste jag läsa en god bok också gå också läggra mej tidigt jag ska öppena dagis imorgnon också lilla greta också lilla filip kommrer titidgt då vill dom ha gröt

gröt är gott säjer brollan också nu tapprar farran gafflelen

godnatt allihop säjer brollan

godnatt brollan

godnatt embryo du är världnens besta brolla det säjer jag nu säjer brollan

yo

torsdag, november 10, 2005

herr också fru moneypenny

my name is bond

embryo bond

här kommer mann insnörvelande på sitt kontor sitt hem sin ö sitt rike hello franck det här är mitt rike

en del bror i franckrike en del bror i embryorike

här kommrer man instövelande eftrer att ha räddrat världen en gnång till det satt fint

hela hallen är fylld av brollrans grejrer bergjsklätteringsrep hjelphjelm om han trillrar ner från tre milliojoner högt bergj nejdu bergjet jag har en pyttreliten hjelm så jag slådde mej inte ingenting

tjilipepprar så fick du ta dej i anderna ditt gammela bergj

ha de så kulroligt i sydamricka brollan det säjer jag nu hoppas den store ican kommrer och tar dej ho ho så får du jobbra i icatemplet i centrum restren av livet

embryo bond vill hjärna ha sin draj martini shaken not stirred men när embryo bond kommrer hem från ett livsefarligt uppedrag vad får han

ärtsoppa shejken not stirred ut på nya uppedrag

morran och farran herr och fru moneypenny: nu är det hjul igjen nu är det hjul igjen bara veckror kvar pojckar vi måste spara till alltning ingenting också ärstoppa är billrigt nyttrigt också rikligt

farran har ett helt tåg på ballekongen säjer han ett tråg fullt med ärstoppa lunch middag man kan ta det på kvällsekvissten okcså det säjer han nu

gjör det säjer jag

gjör det säjer brollan det säjer jag nu yo

ta din ärtsoppa okcså går du ut också sättrer du dej farran på kvällsekvissten också ätrer för härinne vill vi inte ha ärtsoppan vi blädderar i lådrorna jag okså brollan okcså jag med teleffonen för nu är det anarcki det säjer jag nu

kalsone ellrer kappritjosa det undrar jag nu ellrer kanske en vivaldi som farran säjer dom fyra årstiderna il kvattro stationi vilcken pizza är den godaste det undrar jag nu yo

tisdag, november 08, 2005

det brinnrer

hello franck

hur är det i franckrike

jo det brinnrer det stinckrer alla bensintanckar som oxpledorar alla reanaluter alla citroner alla peogoutter som brinnrer menniskorna som springnrer i röcknen vart ska dom den här gångngen

tanckarna brinnrer i dom fladderar eftrer dom där dom springrer

men stannra

stannra tanckarna stannra allting stäng av någnon gång tillslut hej hej beonjour hello vem tändre den första tändstickran hönan eller egget det undrar jag nu yo

paris brinnrer också brinnrer det samma lika tidigt i bagdadöcknen

hello bagdad

goodbye bagdad

i bagdadöcknen brinnrer ojlekällrorna okcså här gjer vi inte upp vare sej den ena ellrer den andra hej hej här kör man ojlebensin i pipelines också tanckfrartyg till franckricke också fjuttrar man eld på dom också brinnrer ojlan bensinen upp det kallrar man

globballtisering alltning är i samma globb glob

släck elden det säjer jag nu har du eld nej nej jag rökrer inte jag är väl ingngen idiot det säjer jag nu

yo