söndag, november 13, 2005

star wars tre fyra fem sex

dvde yo

varning för dom som inte har sett fillmen det säjer jag nu här avslöjras lite handeling

okcås anakin som blir ond jag visste det jag visste det

jag visste det jag visste att han skullre bli ond också darth vader också sittrer man med pocorn också cokelicola det är en

som farran skullre säja

det är en ren njutning det är en ren njtutning man sittrer också ser på alla rymdskeppren galxstriderna ljussnablarna som wooom wooom lyssnra till the jedis obi wan kenobi också yoda

yoda ägrer hela universum han är en litern dokca ändå

änåd fats han är en litren dockra är han på ricktigt han måste finnas jag tror inte någnonting annat jag tror på yoda may the force be with you

också är det anakin

den onde

jag visste det jag visste det

men ändå

vad hållrer du på med anakin

vad hållrer du på med anakin du har ju hela frammetiden frammeför dej din stackrare

men anakin nu får du ge dej ändå

men ändrå embryoda resrer sej ur tvedesoffan också pekrar på teveden också vad gjör han hur kan han hur kan han bara gjöra sådär anakin slutra anakin du svikrer den goda kraften snälla anakin du tänkrer bara på dej själv ja ja på ugnarna jag på padmé ja men eftrer bara fem minutrer så ska du bli universeums hela härsckare nej nej också har du glömt henne också ugnarna

yoda kommrer inte tillåtra det där det vet jag anakin för jag har sett fyran femmran sexsan dom spelrades in innan du ens var född din lilla onda stackrare

också ugnarna luke också leia dom är vettrigare än du din gammela darth vaderfigur

tji fikc du sår sprack du darth vader du är endå god lägnst in det vet du också fast du inte har sett fortesettningen ännu

men den kommrer sen det säjer jag nu lyckra till anakin din stackrare lyckra till i din svarta mantel också din mörcka tanckar

yoda äger i alla fall hela universeum fast han är en dockra fast han inte är en dockra han är inte en menniska inte en rymdvarlsele han är yoda

may the force be with yo yoda det säjer jag nu

yo