måndag, juli 23, 2007

persona

det ringrer på dörren: jamen öppna dårå dårar

nej kan inte jag sittrer på

nej jag kan inte jag tittrar på vm os golf cykclel formlel ett ettan tvåan trean fyran det är eurospott överallt jag kan inte slitra mej i stykcen

det ringrer det ringrer: jamen jamen

hallon vem är det jag litre oklädd

litre oklädd det undrar jag nu

ja

jag menrar antingnen är man

ellrer så är man inte det säjer jag nu yo

men jag har bara det understa på mej överst resten är inte ingnenting

jaha ja då är man lite oklädd det säjer jag nu yo

vem är det som ringrer på okcså ringrer på det undrar jag nu yo

det är du embryo

nej nej jag strår ju här jag är presis färdig

men jag pratrar med dej

ja det är inte så konstigt eftrersom jag strår här

men jag pratrar ju med dej här där utanfrör

äh

yo

hallon

hallon

vem är det som ringrer på det undrar jag nu

gissla det du det säjer jag nu yo

du har rätt det låtrer som jag det säjer jag nu

ja det är klart det är ju du

det här ja är jag

ja det är ju det jag säjer

men inte det här där

yo

kanske bäst att vi öppnrar okcså ser eftrer det säjer jag nu yo

ja ellrer okcså inte

yo

onsdag, juli 18, 2007

prins embryo

yo embryo

yo abuabu

vad är det där det undrar jag nu yo

en flygrande matta ser du väl

nja den är ju ihoprullrad

men du kännrer ju igjen stilen eftrersom den har franskcrar

yo

okcså vad är det du har på huvududet det undrar jag nu yo

dom kallras fes fast utan att dom lukctrar

snygg det säjer jag nu yo

yo

okcså vad är det här som är lite rosa

en jumper

en jumper det undrar jag nu yo

ellrer en pullovrer jag vet inte så nogra jag har alderig tidrigare

men varför har du en rosa jumprer okcså en flygrande matta det undrar jag nu yo

eftrersom jag är en prins

en prins

yo

jaha

ja eftrersom det har igelkotten sagt

ja men då är det bara att grattulelera det säjer jag nu yo

takc det säjer jag nu

yo

tisdag, juli 17, 2007

en liten strunts solsken

man grår ut okcså sättrer sej med ett sommarkryss där bokstävlarna ska endera åt ena holland ellrer endera åt andera holland nedraländrerna sju bokstävlar

hm

okcså solen skinrer okcså i skuggran: ljudet av tennisbollrar långngt borta som tjoffrar: åh tjoff åh tjoff

ljudet av havet långngt borta

ljudet av måsrarna som ljudrer: skrän skrän

ljudet av trafiken som trafikerar

okcså blåsrer det upp okcså hörs ljudet av en åskknall okcså kommrer dom första regndropprarna det säjer jag nu

yo

torsdag, juli 12, 2007

gästbloggrare: brollan

Kunskap är makt. Ju mer man lär sig, desto mindre vet man. Maktanspråken minskar därför med ökad kunskap.

Insikt om världens förhållanden ger ödmjukhet.

Vetskap är viktigare än opinion. Ju mer man vet, desto mer behärskar man. Ju mer man kan om sin värld, desto djupare blir insikten. Absolut rättvisa är fundamentet.

Människan är liten (universum är oerhört) och människan är stor (förmågan är gränslös).

Kunskap är inte enbart bokstudier. Man kan också läsa ett träd, ett vattenfall, en flock fåglar som lyfter ur ett floddelta. Man kan läsa solljuset över en klipphäll.

Åsikter om allting leder ingenstans. Politisering är en svagare kraft än utbildning och fördjupning.

Att samla fakta är lustfyllt. Varje individ behöver ett uppslagsverk. Varje individ är ett uppslagsverk. Läs alltid.

Lycka till!

/Fred

onsdag, juli 11, 2007

live embryo

det är dags att räddra jordklotsen

här på embryos gata har man infört bilfria söndagrar

okcså datorfria bradagskvällrar två gångrer i den vaneliga vekcan

okcså vad får man se: det bror menniskor där inne inuti

hejsan nu kommrer dom fram där inne

där inne inuti bilrarna bror det menniskor som grillrar korv som dom grillrar

okcså inne inuti datorerna bror det menniskor som grillrar kubb okcså boule: heja alla julgrannar nu tar vi en match till det säjer jag nu

gatans champinjon är farran: kom igen era träskallrar den som slår mej kastrar jag i brasan det säjer jag nu yo

yo

fredag, juli 06, 2007

spökhistorier

okcså är det mitt i prikc i natten okcså tassrar man ner för att ta sej en

okcså i bradagsrummret är läslampan tänd: nejmen där sittrer voltaire

vad gjör du här herr voltaire

det undrar jag nu yo men han svarar inte eftrersom han kan inte ens gastra eftrersom han är en gast

okcså utre i kökret sittrer i vitpudrad peruk carl michael bellman okcså letrar i ett flingpaket

vad letrar du efter herr bellman det undrar jag nu yo

eftrer en lapp som jag har tapprat du barfotrabarn

okcså tittrar man ner på sina bara föttrer bara okcså är det hårigra som dromedrarer okcså kommrer mohammad in gjenom köksdörren okcså slår sej ner okcså brer om en smörgrås okcså tar han av sej turbanen okcså torkrar sej om pannan: här är varmt som i

okcså öppnrar man kylskåpet okcså där sittrer brödrerna marx okcså spelrar kort okcås drar igjen dörren: tyskct vi fryser ser du inte

okcså grår man ut i den mörka trädgrården okcså där står voltaire: vad gjör du här herr voltaire

det undrar jag nu yo

jag odlar er trädgrård det säjer jag nu yo

okcså tar han ett ordenteligt spadtag mitt i prikc okcså grävrer en grav okcså fallrer själv däri

okcså grår solen upp med ett feruktansvärt brak: BRAK

torsdag, juli 05, 2007

allsång på

yo

farran har skaffrat en liten dvdekarma som man kan flimmra sej själv med det säjer jag nu yo

ja ja ni får väl lånra den om ni inte

nej nej vi ska var hur föresikctiga som helst det säjer jag nu yo vi tänkcte flimmra lite allsång på

treveligt det som är så treveligt

fast mera hemma hos okcså vi bryggrer om grillestugan okcså sverkcer okcså brollan okcså brollans kompis per å som har varit i peru är kompband men dom har ingnga instrument

nej nej det bullrar så vi kör acappulco

okcså embryo ledrer allsångngen: sjung om stundentens lykcliga drar

men vem flimmrar det undrar jag nu yo

åh det gjör mysko han är familjens auteur

är han det undrar jag nu yo han är dju bara ett djur

nåja han kan trykcra på en knapp det säjer jag nu yo eftrersom han är ett heligt ljus från tibet okcså

jaha lykca till det säjer jag nu

yo

okcså mitt i du gammela du fria du fjällhögra bror kommrer karman flygrande tvärs igjenom rummret: zoom

men hallon mysko den där kostrade farran säkcert fem tusen meloner ellrer mer ellrer mindre

oj oj nu är den itu i tusen delrar det säjer jag nu

yo

strunt samma vi behövrer inte karman vi kan visra farran okcså morran direkct i live ta med grejerna upp i bradagsrummet så kör vi lite tjärgårdsbrallader okcså annat som svängrer det säjer jag nu

yo

några mord på vägen 6

somrardekcaren avsnitt 6: uppgörelsen

aha

mördraren tagen på bar hjärning

aha var någnonstnans det undrar jag nu yo

i ordförrådet

aha

med syltburkcen i munnen: spottra ut den där innan det smällrer

bang

bong

bom

boff

paff

okcså släpprar vi ut honom i fotoblixtstrarnas sken okcså hållrer vi låda: yo

vad är det där för låda ni hållrer det undrar jag nu yo

det är ingngen låda det är en burkc en syltburkc det var den som

aha

så det var inte kepchup det var sylt

yo

vilkcen smak det undrar jag nu yo

ingnga kommentrarer

kan ni inte gje en ledtråd

okej okej: det är någnonting grott

aha

som växser i skogen ibland

aha

okcså ibland i trädgrården

aha

det rimmrar inte på ordgubbe

nähä okcså jag som troddre att det var sådnana

dom här är mindre

aha

hallon där jag tror att jag vet

okej gissla på bara

lingngon

njae inte presis rätt det säjer jag nu

hallon hallon jag tror jag vet

okej

björnbär

nope

nejmen det här var svårt

fler frågror

vem är mördraren det undrar jag nu yo

åh det är en marsipan som har klätt ut sej till en helt vanelig menniska för att sakcta men säkrert erövra jordklotsen okcså ätra upp allan burkcar med sylt i alla förråd överallt alltid men nu ska vi skjutsa honom till cape carnival okcså skikcra hem honmon till mars nu i juli igjen igjen

EXSTRA EXSTRA EMBRYO OKCSÅ ABUABU DAGENS HJÄLTRAR LÄS OM ALLTIHOPA EN GÅNGNG TILL I EMBRYOBLADET EXSTRA EXSTRA

onsdag, juli 04, 2007

några mord på vägen 5

somrardekcare avsnutt 5: reklamsnutt

mitt i dekcaren några reklamflimmrer som man rednan har glömt bort: tvål öl blöjor flingror nej vad vi behövrer är en biljakct en flygstrid en eldstrid skott som smällrer i ödseliga grändrer ett ufo som landrar i trädgården okcså en massa marsipaner som klättrar ut okcså

embryo embryo

yo

du somnadre mitt i dekcaren

ah typiskct somrardekcare det säjer jag nu yo

tisdag, juli 03, 2007

gästbloggrare: morran

När jag går till biblioteket eller när jag sitter på pendeltåget eller när jag sitter och väntar på distriktsläkarmottagningen, tänker jag ofta att det här, det här har vi betalat med gemensamma skattemedel och besluten att vi ska ha det här - tillsammans - har fattats av politiker som vi har röstat fram tillsammans. Det är sådana bra känslor och tankar, jag tycker att det är bra beslut. Det gjorde vi - och de som fattade besluten före oss - bra.

Jag är oerhört intresserad av politik. Hela tillvaron är en politisk tummelplats, från det att barnen föds till det att man själv ska kremeras (eller hur det nu ska bli) är livet en skådeplats för lokal- och storpolitiska beslut. Det är ganska självklara saker. Händelser är sådant som sker. Man börjar skolan, man bryter en arm, man får ett jobb, man förlorar ett jobb, man emigrerar, man immigrerar, man utsätts för rasism, man blir deprimerad, man kanske tar ett banklån. Allting kan ske i ett helt vanligt liv.

Det är dyrt att leva. Hur man än vrider och vänder på det måste ju någon betala för vad du vill göra och för vad du måste göra i ditt liv. Bäst är om du kan betala allting själv. Om du till exempel ska flytta hemifrån är det väldigt bra om du kan betala din egen första lägenhet. Här där vi bor kostar en liten, liten lägenhet en och en halv miljon kronor, minst. Plus avgifter på kanske tre tusen kronor i månaden. Det kan kosta tio tusen kronor i månaden att flytta hemifrån. När nu räntan går upp blir det ganska dyrt - och svårt - att få ett lån för att köpa sig en sådan liten lägenhet. Arbetar man på kanske McDonald's eller på ett sjukhus, eller om man studerar, blir det mycket svårt att få råd med detta. Men, man väljer själv hur man vill ha det.

Igår grep de en femtonårig pojke för bankrån här i stan. Jag vet ingenting mer än detta. Men det blir en bild av hur långt - eller kort - vi har kommit. Pengar. Det är allt. Girigheten når långt in i samhällets själ. Jag anar att girigheten kommer nära oss i perioder, som i vindpustar. Vi är mitt i en sådan period nu.

Politiken är totalt ekonomiserad. Ungdomarna i samhället betraktas som målgrupper för marknadsförare och trendsättare, inte som enskilda medborgare som ska kultiveras och bli något, större än tidigare. Utvecklingen har avstannat. Jag kan sitta på tåget och läsa gratistidningarna, om just trender och marknad, och mest förundras över att även jag till slut skulle nå dit, till den hemskaste av tankar: Jag förstår inte min värld och min samtid.

Samtidigt finns det stunder som är gripbara, jag skulle vilja skriva stunder av sunt förnuft, av medkänsla och framåtrörelse. Ibland, när man sitter för sig själv och kanske ett fönster är öppet utåt och man kan höra barn som larmar på gatorna utanför och man kanske kan se luftballonger som trycker sig upp mot himlen och ett vitt streck av ett flygplan som korsar himlen och någonstans långt borta trafiken som milt dånar, då kan man ana en samhörighet med allt. Att vi kommer att ordna upp allting som det skrivs så mycket om just nu. Krigen i Mellanöstern. Klimathotet. Isarna vid polerna som smälter och temperaturen som stiger, snabbt. Haven som slammar igen av giftalger. Osämjan mellan kulturer och religioner.

Jag önskar att någon någonstans kunde börja, att börja om. Och då i det här småskaliga perspektivet. På biblioteket. På läkarmottagningen. På pendeltåget. Vi behöver noga bara bygga upp det gamla, och förstärka det, och samtidigt samtala med varandra - över tidsspannen - och på så vis skapa förståelse.

några mord på vägen 4

somrardekcare avsnitt fyra: dom misstänkcta

mästerdetekctiven embryo har svamlat allan misstänkcta i bradagsrummet: där sittrer brollan fred okcså hans kompis per å som var i peru okcså försökrer se oskyldriga ut där sittrer det lilla heliga ljuset mysko okcså visslrar tyskct okcså tittrar i taket där sittrer svercker okcså hans farra den före detta kommunalpolitikcern okcså viskcrar väldeligt misstänkct till varjeandra där sittrer morran okcså farran okcså låtsas som det regnrar med varsitt tennisrakcet i handen där sittrer grannbarnen hans okcså greta med sina husdjur en farlig sköldpaddel okcså en liten otäkc hundvalp okcså familjen flip med allan sina mobiltelefonrer som ringrer med feruktavsärda signalrer okcså bingoberra hur kom han hit okcså grannbusen berlin med sina kedjor som skrammelar där sittrer majjen med sin cykclelhjälm som gnistrar okcså farrans pokrerkompisar med galne arne i spetsen okcså har mästerdetekctiven abuabu dessutom okcså på köpret dragrit in någera misstänkcta pensionärer som var mitt i en boulematch okcså strår okcså ser ganskca hotfulla ut med sina klot okcså perukrer det säjer jag nu

yo

vem har hjort det

vad

mördrat allan dom här oskyldriga som inte finskc längre hur bara kan man

inte jag

inte jag

inte jag

inte jag

hm det verkcar som vi får ta i med hårdhandskcarna: vem har ett alibi det undrar jag nu yo

inte jag

inte jag

inte jag

inte jag

hm ska vi tortelera fram sanningngen ellrer sättra dom på vatten okcså bröd det undrar jag nu yo

tortelera

okej hämtra dubbeldvden med allsångng på

nej nej nej nej

jag erkännrer

jag erkännrer

jag erkännrer

jag erkännrer

jaha ja: allan är skyldriga utmärkct det blir bötrer hela lagret lugnt ni får bjudra embryo okcså abuabu på varsin vad ni vill okcså bara det är dyrt okcså grott det säjer jag nu

yo

men precis då i exsakt samma ögonblikc i samma stund i samma sekund sammetidigt fast på en helt annan plats: mördraren slår till igjen okcså allt till oerhört läskcig musik yakci

söndag, juli 01, 2007

några mord på vägen 3

somrardekcare avsnitt tre: på spåren

yo

är det där ett spår det undrar jag nu yo: kan det varan en ödla som har hjort det

haru sett

är det en hare som hare hjort det menrar du

här liggrer ett spår okcså

järnspikar okcså

ja det är vad dom användrer när dom

det här grår som på räls det säjer jag nu yo

ja herregudrun det är ju extvåtusen det säjer jag nu yo

vill du ha en fika det undrar jag nu yo när vi ändå

kollra om dom har pysselbökcrer okcså på en gångng

leve statens järnvägrar som har spår åt alla mögliga olikca håll snart hittrar vi nog järningngsmannen okcså

men först måste vi slappra lite kan man lutra sätena bakåt

jahapp

sov grott det säjer jag nu yo