söndag, juli 01, 2007

några mord på vägen 3

somrardekcare avsnitt tre: på spåren

yo

är det där ett spår det undrar jag nu yo: kan det varan en ödla som har hjort det

haru sett

är det en hare som hare hjort det menrar du

här liggrer ett spår okcså

järnspikar okcså

ja det är vad dom användrer när dom

det här grår som på räls det säjer jag nu yo

ja herregudrun det är ju extvåtusen det säjer jag nu yo

vill du ha en fika det undrar jag nu yo när vi ändå

kollra om dom har pysselbökcrer okcså på en gångng

leve statens järnvägrar som har spår åt alla mögliga olikca håll snart hittrar vi nog järningngsmannen okcså

men först måste vi slappra lite kan man lutra sätena bakåt

jahapp

sov grott det säjer jag nu yo