måndag, april 30, 2007

fredag, april 27, 2007

ordklotsen

man har hittrat en jordklotsen två den hetrer ordklotsen

på den planeten är alla bokstävlar okcså bildrar små familjer som kallras ord okcså släkctrer som kallras meningrar okcså familjeträd som kallras bökcrer okcså ländrer som kallras uppslagsvärk okcså världsdelar som kallras skrattaloger okcså hela ordklotsen kallras för world wide word

det säjer jag nu

yo

torsdag, april 26, 2007

embryo säljer ut

vi fyllrer garageuppfarten med allt gammlalt skräp som dom användre förr i världnen: sälj ut sälj ut

okcså här kommrer flip okcså han är alltid ute i affärer: ho ho vad är det här det undrar jag nu yo

ingngen aningng

vad ska du ha för den

säj en melon så är vi kvitt

en melon är du inte kokct

okcså farran kommrer utspringngrande: är du spritt språngngande galen embryo vad är det du gjör det undrar jag nu yo

jag säljer ut allt det gammela

men det där är ju min bil

åh den är gammlal nu farran nu ska man ha en miljöbil eftrersom klimathotet

men det är där är ju mina klädrer mina shorts

åh dom är gammla nu farran du ska skaffra dej någera lite lagom tråkriga slipsrar istället: kollra på tevede hur dom ser ut

men det där är ju morran

åh hon är gammlal nu farran henne kan någnon skrattefri familj ha i källaren det säjer jag nu yo

men jag älskcrar henne

jaha ojdå då får vi ta rikctigt bra betalt för henne det säjer jag nu yo

du är en rikctigt oduglig affärsman embryo det säjer jag nu yo grå in okcså skräms någnonstans det säjer jag nu yo

allan affärsmän är odugliga det säjer jag nu

yo

embryo privatiserar

yo

från okcså med nu kostrar det vad det smakrar det säjer jag nu yo

sverkcer kommrer okcså ringrer på: hallon där sverkcer det där kostrar fem kronror

vaddå

att ringra på vår ringklokca tror du att det är gratis

sorry

men kom in kom in

det där kostrar tio kronror

vaddå

att hyra klädhängrare i embryos hall: tio kronror

okej

men du kan välja att ha jakcan på dej om du vill det är ett fritt land det säjer jag nu yo

okej

ska vi kollra lite på tevede i grillestugan det undrar jag nu yo

okej

bra du kan välja på att sittra i myssoffan det kostrar en tjuga för en långngfilm ellrer om du pallrar att sittra på en pall det kostrar bara fem kronror

kan man välja att stå det undrar jag nu yo

javisst det är helt gratis

bra

men filmen kostrar fyrtionie kronror

okej

okcså popcorn kostrar en kronra per näve okcså cokelikola kostrar två kronror per glas okcså

okej okej här har du en hunderingng hur längre kan jag stannra

en hunderingng hm låt mej tänkra: eftrersom du har grott omkringng på våra mattror okcså andats vår luft i snart en kvart så är du fakctiskct skyldrig mej bara sisådär tjugo spänn det säjer jag nu yo

okej då takcrar jag för mej

gjör som du själv vill det är ett fritt land var också en klarar sej bäst själv bäst man vill det säjer jag nu yo

måndag, april 23, 2007

bloggra med embryo

yo

välkomnen till embryos bloggskolka första lekctionen okcså kankse sista

allt du behövrer är ett grott humör okcså en uppkopplingng: hej där

okcså är du rednan frälst kan du alltid lära dej någera nya trixs: till exsempel att bloggra när man blundrar prova hjärna själv

lekction ett: när du väl har kopplat upp dej ska du föreställra dej att du är ett fönster mot verkeligheten

jaha

det gjikc ju bra det där det säjer jag nu yo

då kan du hoppra till skärvsidorna: tittra här hittrar du små fina blommror som tittrar fram under ett blad: hej där

överkurs: du kan göran en frottobloggrare men då behövs fler sladdrar överallt

lykca till det säjer jag nu yo

mumsmums

yo

embryo okcså abuabu sittrer under skärvorna okcså delrar på ett sexpakc som dom fikc billigt i dvdebutikcen eftrersom: oj dom här har någon petrat ett fingrer i kan du verkeligen sälja dom det undrar jag nu yo

ni kan få dom hur billigt som helst det säjer jag nu yo

åh takc

okcså abuabu: ska du ha den sista mumsmumsen embryo

också embryo: nej nej jag är proppmätt det säjer jag nu ta den du det säjer jag nu yo

vad är verkeligen verkeligast det undrar jag nu yo

av vad

av att ätra mumsmums

yo

är det inte lite som att ätra plast det undrar jag nu yo

plast det undrar jag nu yo

yo

jag trykcer att dom är groda

men dom växer inte presis i naturen som exsempelvis ett äpple: är ett äpple verkeligrare än en mumsmums det undrar jag nu yo

obsalut

men vilkcet är grodast det undrar jag nu yo

den overkeligare smakcrar i alla fall mumsmums det säjer jag nu säjer abuabu okcså slikcrar sej om fingrarna det säjer jag nu

yo

fredag, april 20, 2007

ett helt nytt kapitel

yo

farran har börjrat skrivra sina mumleoarer han sittrer i tevedefotöljen okcså blundrar med en mikcrofon okcså mumleoerar: jag remembrer när jag föddres okcså jag kan minnras hur farran lyftre upp mej i ljuset okcså morran som sa: den där ska hetra frank det säjer jag nu yo

frank

yo

morran står okcså med en spektakcel i handen också snikcrarbrallror

frank

okcså farran: yo

är du vaken frank det undrar jag nu

ibland måste man försjunkcra i sej själv i sej själv okcså hittra sej själv i sej själv det säjer jag nu yo

ibland måste man okcså spektakcla väggrarna okcså taket eftrersom övrervåningnen oxpledoradre det säjer jag nu yo

var tid har sin tid det säjer jag nu yo

men har du hittrat dej själv i dej själv frank det undrar jag nu yo

om jag ska vara frank: nej det säjer jag nu

yo

rymdpilot

rymdpilotavsnittret

rymdpiloten abuabu skepprar sitt rymdskepp gjenom årmelonerna

sammetidigt är embryo ensam okcså överdriven med sina robrotrar dumburkcrarna mitt i planeten jordklotsen: här är det torkca okcså öken precis överallt eftrersom klimathotet

okcså kommrer den feruktansvärda sverkcer som är dom mörkca krafternas boss: WATCH OUT YOUNG EMBRYO EMBRYO

okcså blir det kramp ända in i det sista okcså dykrer till slut rymdpiloten abuabu upp med sitt rymdskepp okcså sin hårigra kompis farran okcså rymdprinsessan morran beväpnadre med fjärrisar: WATCH OUT YOUNG EMBRYO EMBRYO

okcså oxpledorar dumburkcarna okcså är tevedeserien slut i rutan

det säjer jag nu yo

torsdag, april 19, 2007

teveserien embryo

yo

sverkcer har skaffrat en karma okcså kontraktrat en av de mer eller mindre tevedekanalrerna okcså kommrer hem till embryo: nu ska vi skjutra en pilot

okcså morran: nej fy tänkc om ni störtrar det säjer jag nu yo

okcså sverkcer med händrerna i sidrorna ser sej om i bradgasrummret: men först måste vi läggra en kabel mitt i huset

okcså farran: nej fy det får du göran på det rätta stället det säjer jag nu yo

okcså ringrer det på dörren okcså dykrer abuabu upp i stilig uniform med skrämmössan undrer armen: det är jag som är piloten det säjer jag nu yo

piloten det undrar jag nu yo

ja jag vill hjärna spela huvudrollren det säjer jag nu

yo

måndag, april 16, 2007

är du lönsam lille vän

yo

skratteministrern är på rövarstråt: vi är inte nöjda

herregudrun sittrer man bara hemma okcså är sjukskriven för att man är sjuk eller pensionär för att man har jobbrat ett helt yrkesliv kan man väl lika hjärna jobbra det säjer jag nu yo

apropå det

barnen

allan dom där små utan ordeningng okcså uppförandre det säjer jag nu yo

dom gjör inte ett handtag dom grår ju bara i skolkan utan ordeningngng okcså uppförandre

när det finskc massror att göran: klippra gräsmattror servera punsch på punschverandran diskcra punschglasen svabbra punschverandran plokcra bomull sjungra slavsångrer okcså stå med mössan i hand okcså nigra okcså bokcra

varfrör ska man kunna läsra när allt man behövrer göran i frammetiden är att putsra mina skor det undrar jag nu yo

ellrer som dom säger: arbetrarklassen stal allan våra privliliegier okcså förmögenhetrer förut

nu stjäl vi tillbakcs alltihopa: det är mykcet mera rättvist att varan orättvis det säjer jag nu yo

fred

yo

georgegrafi w bush sittrer i det anala rummet med tummen mitt i prikc okcså fingrar i en kartbok: hm

vad ska man bombra söndrer okcså samman nästa gångng i jakcten på ingneting som inte finskc det undrar jag nu yo

bangkokc kankcse det låtrer lite sisådär det säjer jag nu yo

ellrer grottland där kankse dom glömmrer sej terrororisterna det säjer jag nu yo

okcså stövlar dikc the prikc in i rummet med jakctgeväret på axeln det säjer jag nu yo

hej georgegrafi

hej dikc

georgegrafi

yo

ta ut tummen ur okcså lyssna eftrersom jag har kommit på ett okcså annat

det var en nyhet det säjer jag nu yo

vad

att du har kommrit på ett okcså annat

men jag har inte sagt vad

vad

vad jag har kommrit på det säjer jag nu yo

nehej men vad har du kommrit på det undrar jag nu yo

jag har flundrerat på en sak

grattulerar det säjer jag nu yo det var en nyhet

vad

vad vad

vad var en nyhet det undrar jag nu yo

att du har flundrerat

jag har flundrerat på det här krigret

krigret yo

krigret mot terrororismen det säjer jag nu yo

när du säjer det så

ja det är det jag gör det säjer jag nu yo

när du säjer det så satt jag just okcså flundreradre på det här krigret

hjorde du

yes

vad flundrerade du på då det undrar jag nu yo

vad tykcrer du att vi ska bombra nästa gångng

nästa gångng det undrar jag nu yo

ja eftrersom nu har vi bombrat afghanistan okcså det blev bara värre okcså har vi bombrat badgad okcså det blev bara ännu värre det säjer jag nu yo

det är precis vad jag flundrerar på jag okcså det säjer jag nu yo

vad tykcrer du då att vi ska bombra dikc the prikc det undrar jag nu yo

ingngnenting

ingngenting det undrar jag nu yo

ingngenting

ingngenting varfrör inte det då det undrar jag nu yo

eftrersom istället för krig mot terrororismen är det nog bättre med fred mot terrororismen det säjer jag nu yo

fred

yes

ja när du säjer det så

ja det är det jag säjer det säjer jag nu yo

var fikc du en sån íde ifrån det undrar jag nu yo

jag vet inte ibland flygrer väl själva fan själv i en det säjer jag nu

yo

fredag, april 13, 2007

slutstriden

en garde: lasrersvärden sjungrer i mörkcret: zoom zoom

okcså nu kommrer en japanskc grej: yo

okcså nu kommrer en kinesiskc grej: yo

okcså nu kommrer en framåtvolt

okcså nu kommrer en bakråtvolt

okcså nu kommrer en sista stöt det säjer jag nu: yo

okcså bedragraren rammelar nerför alltning okcså föresvinnrer ner i ingnteningng okcså kommrer allderig inte mer någnonsin tillbakcs: tja ba

may the force be with you det säjer jag nu

okcså sverkcer okcså abuabu okcså embryo strår okcså tittrar ned i avgrunden okcså begrundrar alltning

okcså abuabu: det är du som är embryo det säjer jag nu verkeligen yo

torsdag, april 12, 2007

cold turkey

"I am of course notoriously hooked on cigarettes. I keep hoping the things will kill me. A fire at one end and a fool at the other.

But I’ll tell you one thing: I once had a high that not even crack cocaine could match. That was when I got my first driver’s license! Look out, world, here comes Kurt Vonnegut.

And my car back then, a Studebaker, as I recall, was powered, as are almost all means of transportation and other machinery today, and electric power plants and furnaces, by the most abused and addictive and destructive drugs of all: fossil fuels.

When you got here, even when I got here, the industrialized world was already hopelessly hooked on fossil fuels, and very soon now there won’t be any more of those. Cold turkey.

Can I tell you the truth? I mean this isn’t like TV news, is it?

Here’s what I think the truth is: We are all addicts of fossil fuels in a state of denial, about to face cold turkey.

And like so many addicts about to face cold turkey, our leaders are now committing violent crimes to get what little is left of what we’re hooked on."

yo yo

det är jag som är embryo det säjer jag nu yo

Här sitter jag, Embryo, och kreerar. Är det någon som vill ha en liten dikt?

okcså sverkcer resrer sej okcså borstrar sanden från grabbardinbrallorna okcså pekrar fingrer han är rikctigt förbaskcrad det säjer jag nu yo: lögnrare där

Lögnare? Jag?

okcså abuabu räkcrer upp en hand där han strår okcså dammrar av sej: javisst du bara ljugrer det säjer jag nu yo

Ljuger? Jag?

eftrersom du är en förfalskcningng

Nej nej. Jag är allt igenom äkta.

snikcsnakc du är bara ett dumt påhitt det säjer jag nu yo

Nej nej. Läs själv: Det är jag som är Embryo.

okcså embryo: dra ditt lasrersvärd din förfalskcare eftrersom det är jag som är embryo det säjer jag nu yo

Väl an. En garde din puttefnask!

yo det säjer jag nu yo

onsdag, april 11, 2007

den andra sidan

Hej. Välkommen till den andra sidan. Det är jag som är Embryo. Jag har byggt en egen värld här inne, en värld av sand, vatten, eld och himmel. Jag sitter vid ett skrivbord i öknen. Stjärnorna lyser över min text.

Eller min. Det är inte min text, det är din text. Allas text. Vi byter inte ord med varandra, vi är alla ord. Kontextualismen. Uppätandet. Vid varje brunn samlas de små bokstäverna för att dricka, de utbyter erfarenheter. De bildar nya konstellationer.

Bildskärmen som lyser; man kan sträcka in handen i den. Känn: en värld där det bor människor, sådana som bygger berg-och-dalbanor, sådana som sitter på bryggor och metar abborrar, som ger sig ut på långa skidutflykter, som berättar sagor för varandra, som odlar kryddväxter och byter recept.

Ingen är ensam, alla finns för varandra.

tisdag, april 10, 2007

händelsehorisonten

om man kastrar en sten upp okcså ellrer ner i det svarta hålet som sakcta rotrerar i brollans gammela rum så föresvinnrer stenen fulleständigt det säjer jag nu

yo

det där måste man testra

okcså abuabu okcså sverkcer okcså embryo pakcrar varsin ryggsäkc med förnödrighetrer för nödriga stundrer: tjottapapper okcså en hel del burkcar med burkcmat

okcså klätterar vi upp för den söndrersprängngda trappan upp till övrervåningngen okcså strår framme framför hålet där det en gångng var en dörr där det nu bara är ett hål okcså en virvel av skärvor som virvelrar ovanfrör ett mörkct mörkcer: här slutrar alltning här börjar inte ingnenting

okcså abuabu: jaha grabbrar då är det dags det säjer jag nu yo

okcså hopprar han ned i soppan av skärvor: yo

abuabu

abuabu

din tur ellrer vad vi ska kallra det sverkcer: hejdå

också sverkcer hållrer för näsan okcså föresvinnrer i gyttret i gyttjan

okcså precis innan embryo begjer sej iväg kommrer morran med något som hon har bakrat i en rutrig handduk okcså farran kommrer med en kram som känns ordenteligt: sköt om dej grabben det säjer jag nu

yo

måndag, april 09, 2007

oxplesionen

yo

farran är i garaget okcså försökcrer sättra ihop någnonting som inte grår att sättra ihop okcså ibland hör man: men hur i helskottland

okcså morran är ute med stavrarna okcså stavrar så grott hon kan

det är bara embryo hemma också han liggrer okcså undrer soffran okcså letrar efter fjärrisen eftrersom det är tennis

när hela huset oxpledorar: fönstren blåsrer ut taket blåsrer av dörrarna blåsrer bort okcså tavleror stolrar bord porselin gammela sakrer dykrer upp från ingngenstans okcså flygrer omkringng det säjer jag nu: oj där kommrer ett skötbord flygrande okcså embryos gammela trehjuling vad mykcet kul man har haft med alltning

okcså alltning landrar lite här okcså var

okcså blir det tyskct och dammrigt okcså embryo kryprer ut från undrer soffan okcså farran tittrar ut från inne i garaget okcså grannrarna kommrer ut okcså strår med vidöppna munnrar: men herregudrun

okcså farran: vilkcen påskcsmäll det säjer jag nu

yo

hela övrervåningngen är inte kvar okcså embryos gammela rum okcså myskos lilla korgj är som bortblåst det lilla ljuset från tibet

okcså brollans rum är bara ett svart hål man kan inte ana annat än skärvor okcså mörkcer där bortom intet är inte ingngenting

det säjer jag nu yo

fredag, april 06, 2007

molnljus

yo

embryo okcså abuabu okcså sverkcer smygrer in i innuti den innebroendres rum mitt i prikc i natten: nu ska vi se vad han har för sej när han har för sej

oj vad mörkct det är i mörkcret akcta så att ni inte snubblrar på alltning det säjer jag nu yo

okcså plötseligt tändrer den innebroendre lampror övrerallt okcså lysrer oss okcså mitt i prikc i ansikctet: Mina herrar.

yo

På väg mot Blåkulla, eller?

yo

okcså den innebroendre grår fram till abuabu: Det här är mitt rum, inte sant?

okcså abuabu: förlåt vi gjikc bara vilse i natten det säjer jag nu yo

okså sverkcer: undrerliga är vägrarna ibland det säjer jag nu yo

okcså embryo: vi brer oss om ursäkct det säjer jag nu yo

okcså den innebroende: Det är inte någon av er som har en liten fickspegel på sig, möjligtvis?

inte ofta det säjer jag nu yo

den innebroende tittrar ut gjenom fönstret okcså upp mot himmelen: Månljuset är väldigt fint. Man skulle fånga in lite utav det.

fångnga molnljuset det undrar jag nu yo varfrör då

Därför att.

ja det är klart att vi inte tänkctre på det det säjer jag nu yo ha en trevelig afton före påskcafton det säjer jag nu yo hejdå nu måste vi grå okcså kokra någera ägg det säjer jag nu yo

torsdag, april 05, 2007

öknens mysterier

farran har lagt in sillen det säjer jag nu yo

men var någnonstans har jag lagt in den det undrar jag nu

okcså klätterar han ner i källaren för den lilla stegen okcså rotrar bland sakrer som man inte minskc varfrör man har sparat dom det säjer jag nu yo

okcså kommrer han upp med en burkc

vad i helsefyr är detta det undrar jag nu yo

det ser ut som sand det säjer jag nu yo

då måste den ha varit inlagd sednan faraos tid den sillen det säjer jag nu yo

okcså hör man ett rop: Stopp och belägg!

okcså rammelrar den innebroende nerfrör trapprorna okcså kastrar sej över farran okcså slitrer år sej burkcen: Vad gör ni människa?

okcså farran: jag letrar eftrer min sill som jag har glömt till påskc det säjer jag nu yo

okcså den innebroende hållrer upp burkcen: Äntligen har jag funnit den!

yo

okcså vad är det för någnot det undrar jag nu yo

Det är sand, det ser ni väl?

sand det undrar jag nu yo

okcså den innebroende: Den ser välbehållen ut. Tack och lov.

okcså glömmrer han burkcen i famnen: Visste ni att hela öknen en gång var en djungel?

nej det hade jag ingngen aningng om det säjer jag nu yo

Visste ni, att under sanden finns en annan, gömd värld?

nej det hade jag ingngen aningng om det säjer jag nu yo

Men så är det i alla fall!

okcså är han föresvunnen som ett glömt ägg om påskcen det säjer jag nu yo

ägg

yo

morran okcså embryo sittrer i kökcet okcså med varsin hemskct litnen pensel okcså målrar

ja herregudrun det är ju påskc

vad ska du målra på ditt ägg embryo det undrar jag nu yo

åh det blir en litnen replik av michelangelos skapelsen det säjer jag nu guds fingrer som fingrar på den lilla menniskan

det passrar ju bra till påskc det säjer jag nu yo

okcså vad ska du måla morran det undrar jag nu yo

åh jag målrar det bara helt gult mitt ägg det säjer jag nu yo

det passrar ju bra till påskc det säjer jag nu yo

måndag, april 02, 2007

påskcliljorna

yo

okcså morran okcså farran strår ute i den lilla rabatten med varsin krukra okcså med liljor som gula lysrer

embryo gräv en grop där du strår är du snäll det säjer jag nu yo

okcså embryo tar någera rejäla spadtag åh hej åh hej

okcså vi plantrerar påskcliljorna som nu lysrer som skärvor mot markcen

okcså den innebroende slår upp sitt fönstrer där uppe okcså stikcrer ut ett grått okcså ensamt huvud som ett moln skuggrar han himmelen ovanfrör okcså gäsprar: Hur mycket kan en vettig klocka egentligen vara?

okcså farran sträkcrer på sej okcså kisrar mot solen: ett kankse kvart övrer

också den innebroende: Så mycket?

yep

Oj då. Då måste jag fortsätta, genast.

okcså stängrer han om sej okcså försvinnrer in i dunkclet okcså allt som hörs i dygn eftrer dygn är skraprandret av stolen då okcså då okcså det evinnerligra knattrandret från tantgentbordret det säjer jag nu

yo