tisdag, mars 21, 2017

världspoesidagen

Idag är det världspoesidagen
Idag är det världspoesidagen
Idag är det världspoesidagen
Idag är det våldspoesidagen
Idag är det vardagspoesins dag
Idag är det verfremdungspoesidagen
Idag är det vämjelsepoesidagen
Idag är det poesipoesidagen
Poesi är det i världen idag
Idag är det en vanlig dag i världen
Poesi är hela världen
Idag är världen poesi, idag
är poesi
poesi
Är poesi världen, världen är
inte poesi: poesi gör världen idag
ett poem: allt är poesi
Idag är ingenting poesi, allt
är våld idag och värld
Idag är det världspoesidagen
Idag är det idag
Idag är poesi
Är poesi
poesi
idag