onsdag, september 28, 2005

det sista ordet från embryo

yo

lyssna på den här stormogullen som säjer det kommrer som en rösst innifrån uppefrån utefrån någnon ingenstans ifrån från intrernet lyssnra på stormogullens jetteröst som dunndrar:

embryo

yo

embryo lyssnrar du på mej

yo stormogullen vad är det du vill mej det undrar jag nu

embryo

yo

embryo lyssnrar du på mej

jamen jag lyssnrar ju på dej var är det du ville mej lilla menniska

du stavrar som en kanalbullre embryo det går inte lägngre

men snälla snälla stormogullen det är min ennda frihet det här som jag skrivrer alltning ingtneting annat är innestägngt i en låda som heter planetten jordklotsen där lyssnrar ingngen på någnon ingngen lyssnrar på någon snällra stormogulen

embryo embryo mullrar dunndrar stormogullen

yo

det spelrar ingngen som hellst roll vad du säjer du måsste skrivra så menniskror förstör annrars lyssnrar ingngen på dej fattrar du inte

yo stormogullen jag ska skräpa mej

det räckrer inte embryo du får slutra hellt också hållet

slutra yo

slutra helt också hållet det säjer jag nu säjer stormogullen nu får det vara nog gå ut i världnden också lär dej att stavra också en hel del annat nyttrigt kanske att baka kakror till stormogullen också offra dom på stormogullens kakfatsalltare det säjer jag dej nu lille stackrars embryo

okej stormogullen då skrivrer jag mitt sista ord om du brer mej

bra embryo vad ska det bli det undrar jag nu det sista ordet från embryo det undrar jag nu yo

det vet jag rednan stora stormogullen det är yo det säjer jag nu

skriv det då skriv det då

yo

den ormarbetrade

mitt sommrarlov som det egjentlien var
av embryo yoembryo

sommrarnas vackera dagrar dom kommrer också grå som ankor som simmrar förebi utanfrör sommrarstugrorna här kommrer en spennande uppesats läs vidrare nu kommrer sommrarrengnet nu bär vi in hammrocken nu scyklar vi också badrar badbrallorna hägnger på styret som balkonger i fartvinden

nu är det nässta dag på sommrarlovet också renget fallrer som ur en vattnenkran vattnenfall badekarskran fåntän det säjer jag nu man sittrer inne det är allihoppa det är abuabu det är mobbo det är brollan också hans pollare det är idrott men jag minns inte vad kankse fri kankse fopåll

nej det var nog en dvde det säjer jag nu med russlell cow han äger

nu grår man ut igjen man går också fiskckar också presis när man har satt sej kommrer renget som en yxa också åsxan ockcxså blixsten också springner man hem med en litene abrorrerre kollar farran en abrorrorre den var kankse ett heckto

oj embryo spara den till julbordet säjer farran yo

sommraren går fort det messt regngar bort

plötesligt mitt i sommraren ringner det på dörren också embryo gick sej att öppnrade oj oj det var majjen som kom också ringnde på i sin stilriga kosstym

hej majjen

vad treveligt

hej embryo jag kollrar bara hur mina elevrer har det på sina sommrarlov jo jo

vad treveligt

jo majjen tack jag har det så bra bra pluggrar skrivrer lösrer någera ekvalitationer varije dag längtnar tillbacks till skolkan jag gillrar majjen också MVG är ett bra betyg det är ingentin inte att spara på

man blir glad av MVG på en uppesats det säjer jag nu också bjudrer jag majjen på sommrarsaft och kanalbullrar också sittrer vi i skuggan och har det mys med majjen min bässta majjen den här uppesatsen tillägenadades majjen vår majje heja det säjer jag nu

yo

måndag, september 26, 2005

fri också glad färdig

mitt sommrarlov andra gågngen nummer två

mitt sommrarlov 2 mitt sommrarlov II mitt sommrarlov uppeföljaren mitt sommrarlov nu tar vi den igjen

här är hela bunnten

varsågod majjen nu är omarbetet klara färdigga gå den gnisstrar den här storyn det säjer jag nu yo

också majjen: tack embryo det var som sjuttron du gillrar det här va embryo att skrivra

yo majjen det säjer jag nu läs nu majjen det säjer jag nu läs nu

också majjen: läsa läsa

läsa läsa

läsa läsa

läsa läsa

gnisstrar det inte majjen det undrar jag nu yo

också majjen: tyssckt embryo

läsa läsa

läsa läsa

MAJJEN SKRATTRAR JÄTTREHÖGT DET HÄR HÖR TILL OVANELIGHETETRNA I VÄRLDSHISSTORIEN DET SÄJER JAG NU PÅ EN SKALAD BANAN TIO AV TIO

sedran: fniss fniss också majjen: du är inte ingnetning klok embryo det säjer jag nu verkeligen fniss fniss

blir det MVG nurå majjen

majjen: hm

majjen igjen: hm du måstre lära dej också att stavra embryo du stavrar förskräckeligt men annrars skulle du kunna bli kosör

nä majjen alldrig det säjer jag nu inte kosör också hållra på med in i lagårn med er nu ska det mjölckas jag tror jag är algerisk mot kossror det säjer jag nu yo majjen ellrer algerisk mot själva luckten är lika med kospillenigng nej tack

jag vill vara en fri menniska majjen

frisör passrar bättere det säjer jag nu

yo

fredag, september 23, 2005

georgegrafi

jag ugnar nu ska vi läsra lite i kartboken herr atlas universerums härscknare

vem är herr atlas det unndrar jag nu är det herr georgegrafi w bush som är herr atlas han ville hjärna tro på det alla fall först tar vi irak sen tar vi iran sen tar vi också ätrer upp kankse saudiarabierna kanske eypteologrerna kanske var hamnrara vi sen i vilcken mumsig hamn vi ätrer upp lilla stora indijen vi tar vietnamnam i en mumsfillibabbatuggra en gågng till vi gjer alldrig upp we are the american army we never surrender hello horray nu hamnrar vi i korea japan smasckens kina tar vi en liten tuggra av också hela jordren runt

men grabbrar vad är det här för snygg surfkust den måsste vi ockupurera vilcka härlia beacher vilcka sjyssta sjyskrapror vilcka palmer vad strår det här donald ronald mcrumsfeld på den här sylten kan du läsra nej nej frågra utkrigesministrern hon kankse kan läsra jaha det står HOLLYWOOD

HOLLYWOOD jaha

men liggrer inte det i usa jo jo

jo jo alla nickrar i hela vitra huset

men oj

men oj

då har vi ju ockuprererat oss själva ho ho det säjer jag nu säjrer herr atlas universum mr bush säj det innte til någnon

folk är alla fall tevededumma i huvudududet så dom mräcker nog inte ignenting

rigng rigng

skönt nu rignger det ut också alla mini ministrar kan sprignga ut på skolkgården också lekra indidjaner också kovbojs ellrer terrorolister ellrer orckaner ellrer bara den gammla vaneliga leken svältande barn i africka

vem vill vara mamma pappa svältande barn jag tyckrer george dubbelv kan vara barn den här gångnen men ackta knappen lek inte med knappen som sprängner hela jordklotsen i lufften det säjer jag nu

yo

torsdag, september 22, 2005

nu är det på ricktigt allvrar

samhällre yo

läs tideningarna

okej okej

orckanen gudrun
orckanen katrina
orckanen rita
orckanen lassemaja
orckanen gjöran persson
orckanen zlatan ibrahimovic
orckanen orckanen

hur mågnga orckanrer finns det påp en skala också ska hela jordglobben till slut blåsra ut i världsrymdnen nu undrar jag det på stort också ricktigt allvar

orckanen gerorgje dubbelv bush
orckanen madam hussein
orckanen brollan också hans polare
orckanen paris hilton vem är paris hilton det undrar jag nu verkeligen

men embryo han är mer som en stillra bris barnens rätt i samhällret det säjer jag nu men passa dej för plötseligt kankse ilsckan brinner till också virvelar han upp

orckanen embryo ho ho

det säjer jag nu

yo

måndag, september 19, 2005

fruckt

när man jobbrar hårt är det bra med en rasst en pauspaus man tar hellst en fruckt i skolkan är det jobbrigt att släpra med sej ananananananas hellst en banananan ellrer äppelel ellerer pärån

fruckt är godis

nej nej det kan man innte säja det säjer jag nu fruckt är inte godis det är fruckt

fruckt är frukct

att skrivra

yo

majjen hej hej här är uppesattsen om mitt sommrarlov i år den här sommraren

majjen: men oj takc embryo det var innte oväntat tack tack jättegladrare majjister än på längre bort än man minns alla fall innan det där gladra sommrarlovet

vi gjör någon uppegjift allesammans det är med promonomonen

majjen står också läsrer embryo embryo

hur ska det gå

vad ska han tyckra

allafall farran och minigollfen den delen är spännandre 4 nej 6 4 nej 6 också klubbran som viner mot himmlens höjd hellelljuha aktarej grabben farran är tokrig

majjen: läsa läsa

nu tittrar han upp från pepperet det lyser om honmon det hör blir MVG embryo MVG änteligen lite respeckt det säjer jag nu yo

nu kommrer han fram med sina majjisterskor sin majjistersjkorta nu läggrernh na papperet framför embryo också säjer han MVG MVG det säjer han nu

du kommrer att gå långnt grabben

du är en multibevågning du är embryo jag är din majjister jag är stollt hur kom du på det här med mini också minigolf vilcken brettälse vilcken spännring

får jag ta din hannd embryo

hjärna majjen hjärna

men: nej nej

han slängrer papperet i papprerskorgjen också säjer han nu är det rasst fasst embryo stannrar kvar du får skrivra om din uppesats på rassten den är nu säjer han det: ost ostuktrurerad

jaha

men den hanndlar inte om ost dne hanndlar om sommraren fasst det är klart någnon fruckost blev det fasst helldre med prickrig korv än ost

men det är bara att kravla upp i ärmnarna också börja om från börjjan det säjer jag nu

yo

ganscka lite

yo

bara solskenret som brinner över en liten gräsplett också ljudret av ett flygplan ett tåg bilrar en buss ugnarna som kommrer springnade från snadlådrorna nu ska dom in rassten är slut skuggrorna kommrer in i skuggrorna barnens små skratt

ganscka myckret av det mesta


mitt sommrarlov den här sommraren

av embryo

yo den här sommraren påminndrer en del om en månddrag som blir fredrag först var det regng sen blev det sol sen blev det lite svalkare sen blidde det ricktigt dåligt vädrer men mot kvällen uppklarnardrade också septembrer blev ricktigt bässt slutret gott alltning grott

men septembrer har ingetnting med sommrarlovet att gjöra glöm det septembrer är septembrer en måndag full av svamp som inte går att äta ocksp löven som guldnar

joho säjer farran i stövlarna svamp är gott också nyttrigt ät stuvvningen pojckar

hej hej jag måsste gä ut med hunnden

vi har ingen hund embryo sätt dej också ät upp stuvvningen

hej hej jag måsste gå ut med hundren

vi har ignen hund embryo sätt dej också ät upp svamprarna det säjer jag nu säjer farran

hunden behövrer

vi har ingnen hund

hunnden

vi har igngen

dessto mer svårt att gå ut med den hindra mej inte

brollan: gå ut med svampen iställret embryo

ho ho

farran: röd som en ktechupp

annrars var det kallt vädrer också hela sommraren

men morran säjer det finns ingenting dåligt vädrer ocskså de tfinns bara ricktigt dåliga klädrer

en tetröja på vintrern är dålig om man inte har jackra över

på sommraren är en teckjackra dålig eftrersom den blir för varm allldeldes

mitt bästa klädesplaggare den här sommraren var dom nya badbrallrorna eftrersom jag tapprade ett par också fick jag ett par nya till slut för badra i kalsipperna var ingen höjjdare det säjer jag nu

vi har inte grillrat en enda gågng

vi har inte spelat krockret en enda gågng

vi har inte spelat kub en enda gågng

vi har inte spelrat minigolf en enda gågng tack för det slippra jagras av farran med pruttekollet också klubbrorna som flygrer också far

det var fyra slag säjer farran

det var det inte farran det var minnst sex slag

fyra

sex

fyra

sex

fyra

sex

till världnens slutstatisjon han ger sej alldrig i minigolf farran

annars det var en ricktig soft sommrar bässta dvden var den med jim carryeye när han är olikra elakra gubbrar som jagrar dom två stackars barnen jag minns inte någon titel men det var mycket fantastiscka bildrer det var som en dröm en film en dröm en film välj själv det säjer jag nu

yo

söndag, september 18, 2005

paradiset

om man blundrar när man ätrer sin appelsin sin babananan sin druvklase sin ananananas så hamnar man i jungeln man hamnar i trädren man hamnar i solskenet man hamnar i en flock apror som tjattrar busrar plockar löss löss ur pälsrarna det är som i paradiset men det är bara när man blundrar inne i huvudret

paradiset är innomhus i huvududet det säjer jag nu yo

fredag, september 16, 2005

den lilla blomman i höstvädret

man sittrer också glor

därutre kommrer solen tillbaks med fullare fart också är det blad som gult rött grönt brunt lite mer gult gult lite brunt igjen lite som nu rammlar några styckena träden gjör sig färdia att vila ut ordenteligt

träden täncker

det ska bli skönt med vinter
det ska bli skönt att vila sej från alla bladen lövren som man ska skötra om med vattnet okcså solljuset

under trädret står en liten blomma i höstvädret vad hetrer den lilla blomman hej hej vad hetrer du din lilla stackrare

jag vet inte jag är bara en blommra jag har inte ignenting nånting något namn jag har bara färgjer också blad jag kan inte täncka eller skrivra eller sägja mitt namn som jag innte har hej hej

så: blommror kan pratra fasst dom inte kan pratra det säjer jag nu yo dom har ett tystare litet mindre blommspråk som är blommrornas språk

torsdag, september 15, 2005

internetlista

lista på sådnana sakrer som allra som är på internet har:

nummer ett är ett badrumskåp
nummrer två är böckrer
nummrer tre är internet
nummrer fyra är bloggren
nummrer fem är sej själv

dom flestra verckar drickra kaffe också men inte allra

vart man än går har man sej själv med sej hela vägren

man har okcså eller har lånrat brollans bärbara en datror
med uppekoppling det säjer jag nu yo

dom där mystiska menniskorna

yo

dom är ju allafall vi det är ju vareviga liten menniska som är sej själv

jag är en du är en dom anndera är en två millijoner tre fyra fem sex millijardier vi är mångnga vi är ensammra vi är ihop vi är kineser svensckar americkaner tysckland

men på interinternet bland orden som man blandrar ihop på bloggren också sajten också försvinnrer man som ett ord vem är man då

jag är ett ord jag är embryo det säjer jag nu

när du läser mej är jag en massa av en massa ord jag vägrer inte ingneting någotning allt också ingenting

men vem är jag då när jag blir en menniska av bokstävrer

jag är en menniska av bokstävrer

jag är bokstävrer jag är embryo

bokstävrer är alltning dom är som löv som blad som menniskor som sånting som försvinner i hösten i den här fruktansvärdsliga stormen allt blåsrer omkull håll i dej menniska du är liten håll i dej i varenandra eller dom andra håll ihop nu när det blåsrer

yo

dom där mystiska höstlövren

yo

dom sniglar ju ned på marcken också blåsrer dom borrt i vinden också föresvinnrer dom in i rymdnden men vart det undrar jag nu

för sednan kommer ibland snön fast inte aldrig alltid utnan ibland men när våren kommrer hej våren med sitt solsken också sina galonbrallror också hur det bläncker man går hjärna på skansen också ser på björnugnarna spegelbillden i vattenpölrarna ja det är våren ja det är våren som har kommrit igjen

men var är dom då dom mystiska höstlövren det undrar jag nu för i trädgrenar hägnger sittrer fasst nyare löv fasst grönare löv eller blad

försst kommrer dom nakena grenarna sedan dom konppriga sedan dom lövriga sednan faller dom också sniglar ned till marcken

men sen det unndrar jag nu verkeligen vad händer sen

en annan samma sak sak: vad är det för skillenad på blad också löv det undrar jag nu yo

också är det som om det är en ohygligg stor gud som kommre med en ohygggelig stor dammsugrare också sugrer upp alla lövren det är mystiskt allafall huru dom föresvinnrer finns gud alls det unndrar jag nu

också mångnga med mej det säjer jag nu yo undra på ni bara säjer gud om han ellrer hon finns också skrattrar hanhon som juletomten ho ho

men finns tomten egenteligen det undrar jag nu

yo

fredag, september 09, 2005

fägnelset

yo

sittrer i skolkan

majjen strår vid förnstret också längntar till heligjen också frugan också ugnarna att bara få vara fri också inte strå också lyssna på en seg embryo också hans omjöliga pollare mobbo:
majjen hur kan ett helt äppleträd få platts innuti en äpplekärna det undrar jag nu

yo

sednan går han runnt och rättrar

embryo

embryo

yo

du stavrar som en spillkråkra

yo

vi måsste börrja om med analfabetet

men majjen

men majjen

ska språkret var ett fängnelse ellrer en helg med fammiljen en frihet fattrar du inte vad jag skrivrer majjen är dte alldles uppåt väggarna majjen

nej men jo men

jo mens vaddå majjen

jo men man kan innte bara skrivra uppåt väggarna presis hur som ingnen intening fattrar till slut vad dom andra menrar språkret är en radio

en radio majjen det unndrar jag nu verkeligen

lyssna på språkradion embryo säjer majjen det är en kommuniststationsradio som man kommunisticerar med det säjer jag nu det är som en motrorväg

en motrorväg majjen det undrar jag nu är språkret en motrorväg som vaddå autobhanan i tysckland det undrar jag nu yo så fort går det inte det säjer jag nu

alla måsste föllja reglerna embryo

varför då

annars krockrar man embryo

jag krockrar inte majjen jag spelrar mera som zlatan zlatan ägrer altning han fintar sej förbi också ingen fattrar hur han gör det retrar några majjen men dom kan man väl struntra i det är väl deras problem majjen eller vad säjjer du majjen det undrar jag nu yo

majjen

majjen

nu strår han tysst igjen vid fönstret och längtnrar till heligjen ut ur skolkan ut ur fängnelset ut i det fria bokstävrerna är ett gallrer

men astericks också obelisck ska rädda oss det är dom som är gallrerbefriare serijetiudningarnas hjältrar dom kan stavra som dom vill dom galna romarna

det säjer jag nu

yo

torsdag, september 08, 2005

ugnern bullegarien

yo

mötre innan matchserna mot sevrigje sveririke

yo

lothrar mattäeus: nu spelrara vi så smart vi kan också skjuter vi kanonnskott ockåss gjör vi farlig farliga inläggrare ockspå skrämmrer vi svensackarna med tålamodd

smart säjjer alla gubbrarna ocskå nickrar man smart smart lothrar smart smart

jaha då var tacktikplanen klar då hej hej

men nej

okcså räckrere andretränraren upp handen
okcså kommrer frågan: hur gjör vi med zlatan ibrahimovic

tysstnad

tysstnad

tysstnad

tysstnad

tyssckland nej nej goodbye fareväl tysckland

lothrar matteäus: vad sa du sa du vi skullre ta en fikapaus

yo

ingnen ingeting vet vad man ska gjöra åt zlatran ho ho han är helt enckelt bäst i världlen

onsdag, september 07, 2005

svampdags också ut i skogen

yo

frillufts

mobbo abuabu embryo hassan allihoppsan står och frysrer i tetröjjor okcsa med varsinna plastpåsar med: kexgchocklad sprite vinergummin chipps

oj påsen gick söndrer bäst att ätra upp alltning på 1 gågng smasckens

vad är det med dej embryo nu ska vi ju plockra svamp säjer majjen

kulkul

har du ont i maggen embryo

måsste ha ätrit någntonting olämpligt

han åt en svamp säjer abubabu en röd också med vita prickrar den var verkeligen tjusig

ja verkeligen säjer mobbo också hassan verkeligen

herreminskrapare säjer majjen och bip bip med moblien giftinfromatnition hallå hallå jag har en embryo som ätrit giftrig svamp

ho ho det var bara ett svampskämt majjen

men det var inte ignenting som han tyckte var kul vi fick hemläxsa gör en stuvning av mossa mössa blad jorrd ät alltning också skriv en uppsatts om djurlivet i skogen

oj oj det ska bli ricktigt kul med rävar iglelkoottrar skatror ugglor spinndlar ormar som ätrer upp varrandra skräck äger

ugnern kommrer att ätas upp som små myrstackrare i skogren av zlatanhenke i kväll det säjer jag nu

yo

söndag, september 04, 2005

hammaburjare extra det mesta men inte alltning på

yo

om man kommrer ner på korvtjorrken också beställrer man en hammaburjare också frågrar han: alltning på

nejnej

man kan ju inte ha alltning på hammaburjaren liksom solen på hammaburjaren hela komsum på hammaburjaraen alla menniskor i kina på hammaburjaren farrans gammla bil på hammabrujaren ett par byxser på hammaburjaren nej nej inte ingnteing alltning på men extra det messta

för hungnrig är man så dags det säjer jag nu

men ta hjärna bort saltgurckan det säjer jag nu

också ingnen grillkryddra hammaburjaren ska kryddras med salt okcså pepprar kött ör gott om det är en glad kossamu det säjer jag nu yo

fredag, september 02, 2005

välrldens alla länder

yo

hur mågnga nu undrar jag det här det dånar i huvuduudet av frågror som måsste ut som om en balkong hållrer på att sprickra

hur mågnga finns det

ländrer

sverigej norige finnland iblandmark sydafricka nordafricka schzweizafricka americkaafricka

skullre det inte räcka med enungefär fyra ländrer typ arabiscka asien kinnesiska assien eourepiska eouropa okcså ett rimligt stort americka det undrar jag nu

men skullre zlatan plattsa i fopållsvm med bara fyra lag också ett som var eu europa euro euro heja heja euroeopa vad bra det går för eu europa vär störrst med störrsta maggarna i gubbegubbkosstymerna i brysllellkålgruvan

jovisst skullre han det zlatan är en av världnens störrsta

dett är inte så att man fattrar hur stor zlatan är zlatan ägrer

bulgarien svälj era ronaldotungor för här kommer norra sverige också södra sverige hela sverige ätrer upp bulugraien som en bullegarien till fikafrukcost

det säjer jag nu yo

vilkcen är dne godaset bullen det undrra jag nu

kanelen elelr vinwenerbrödet fast det är inet en bulle är det en bulle det undrar jag nu

apliv

yo

läsrer i bibbliolitiket i svenskaste dagblaldetet att en schmsimspans är 96 prcnnet menniska

men hur myckret apa är då menniskan

4 %

embryo fårgrar feltbilologoraklerna: dom svarar: yo embryo du är typ 96 procnent apa också 3 procent storskarvare också 1 procnet ingneting tomhet yo

ok säjer embryo det är jag som är embryå det säjer jag nu

men jag är 110 % också ibland 1000 % jag är mest av allring också ingneting allting finns var glada för den tid man har ta hand om varandra krigra inte

tänck och ät gott också då också då slappra lite hjelp dom fattiga

torsdag, september 01, 2005

leve verkeligheten

fannfar för farran för nu är det en sån torsdag då han bestämmt sej herrejesus säjer han zlatan är på gnång nu ska bulgarijen få sej en känga ho ho det säjer han nu farran det gällrer att laddra till heligjen

nu ska jag barar därför steka pannkakror säjer han nu farran heja heja farran heja sverigje heja zlatanhenke nu tar vi dom okej

och brollan ho hh också embryo ho ho eftersom farrans pannkakor har en smak av gulld i sej en vinnarskalle har han farran när det jällrer pannkakor det säjer jag nu vmgulld vmgull vmgulld med pannkakmeddaljer det säjer jag nu

yo

också hallonen också blåblären också grädren också sokceret också jag tar ett lasstbilsflak till med nya pannkakror också farran röd och glad undrer fläckten med mjöl mjölck ägg men iblannd glömmer han äggnen det är ingnen höjjdare hans humör då det säjer jag nu ho ho

nu kommrer pannkaksluckterna det är mycket nära himmlen vi är nu det säjer jag nu yo föär i himmlen där ätrer man pannkakor varrje torsdag så måsste det vara det säjer jag nu

smacklig måltid grabbrar

yo