söndag, september 30, 2007

höstbad

yo embryo

yo

vad ska du göran i bara kalsipprer det undrar jag nu yo

nej nej det är bermudas jag tänkcte ta ett dropp

men det är septemberoktober det är svinkallt

äsch då svimma kan man göran året om det säjer jag nu yo

jag flundrar verekligen om det är sjönt

det är det delfinitivt det säjer jag nu

yo

lördag, september 29, 2007

trattklantareller

yo embryo ska du sittra inne hela dagern det undrar jag nu

yo

yo embryo ska du inte hänga med okcså kollra efter svamp

är du inte kokt alderig i livet dit grår jag aldrig

vartdå

till stureplan det har man ju hört

men jag menrar till skogen

är du inte kokt alderig i livet dit grår jag aldrig

varför då

man ser ju inte skogen för allan träd

men dom är groda: trattklanterellerna stolta kjellskivlingar okcså fingrersvamprar okcså har man tur: karljohan

är du inte kokt alderig i livet dit grår jag alderig det växser väl inga svamprar på karljohan annat än mellan tårna det säjer jag nu

yo

fredag, september 28, 2007

trattmössan

det är kankse det konstigaste som någnonsin har hänt: när farran hade apbrådis till jobbret okcså tog trodde han cykcelhjälpen från tratthyllan i hallen okcså satte iväg på sin artonväxlars okcså glömdre ta av sej hjälpen när han kom fram till jobbret okcså när han skulle ta emot sin första kund: hejsan hejsan välkomnen varsågrod okcså sitt

okcså kunden: frank

okcså farran: yo

okcså kunden: fyllrer du år ellrer någnonting det undrar jag nu yo

okcså farran: gjör jag nej inte idag

okcså kunden: var det fest igrår det undrar jag nu yo

okcså farran: nej nej alderig på en vanlig bradag jag åt som högst ett par ostmakcor det var allt okcså sedan bumsfillibabba till kojs

okcså kunden: hm

okcså farran: ska vi ta okcså grå igjenom våran bizniz då kankse

okcså kunden tittrar på ett särskelilt vis okcså till slut: men frank

okcså farran: yo

vad är det du har på dumhuvudet det undrar jag nu yo

var

där

åh hoppsan det är cykcelhjälpen

är det det undrar jag nu yo

okcså farran plokcrar av sej den okcså: nejmen

också kunden: var är det där det undrar jag nu yo

det är farrefarrans gammela tratt det var olustigt lustigt hur hamnadre den där där det undrar jag nu yo verkeligen

hattmössan

det här var på den tiden när farrefarran var exsemt liten

minskc du det farrefarran

joho då jag minskc det som det var för hundra år sedan minskct: man sprängde broar man sprängde fartyg det var ett himmelens liv okcså kolumnister okcså anarkister möttes i skumma gränder med dragna vapen okcså gjorde upp okcså ner

men vem vann det undrar jag nu yo

åh det var alltid mannen i hattmössan som vann han som strod i skuggan

hattmössan det undrar jag nu yo

han finskc därute fortfarande det säjer jag nu yo

vardå

i skuggan i bakgrunden under texsten innanför murarna bortom horisonten den osynliga makcten mannen i hattmössan

vad gjör man om man får syn på en sån där en i hattmössa det undrar jag nu yo

det gjör man inte han är som kejsarens kejsare i skärvornas krig: han bytrer skepnad han föresvinnrer

hu

var vaksam lille embryo var vaksam det är det enda så att mannen i hattmössan inte tar dej ifrån dej okcså du förelorar dej själv det säjer jag nu

yo

torsdag, september 27, 2007

nattmössan

om man tänkrer sej att jordklotsen är ett huvud som sakta rör sej genom svart rymd: gubben i molnen är närmsta granne: tjenare tjenare

gubben i molnen okcså jordklotsen strår där okcså hängrer vid staketet

det är mitt i natten det är det alltid i rymden

jordklotsen har våfflor på fötterna okcså en ordentelig särk okcså gubben i molnen har pyjejamas som är någera storlekrar för liten

bägge har nattmössor eftrersom det börjar bli höst

okcså när det har strått där en lagom strunt okcså småsnakcrat om: planeternas rörelser höstdagjämningen dom kommande norrskenen kometernas svansar av is okcså gas då säjer jordklotsen: oj är klokcan redan

okcså gubben i molnen: oj det var som

vem tror du blir utröstrad idag det undrar jag nu yo

idol-uranus han sjungrer som en kratta det säjer jag nu yo

jag kommrer rösta på jupiter eftrersom alla molnar det säjer jag nu yo

bokmössan

sverkcer sittrer utanför dvdebutikcen okcså läsrer som vanligt: yo sverkcer

yo embryo det säjer jag nu yo

vad är det du

åh en bok om kolonialismen takcar som frågrar

är den

obsalut feruktansvärda hemskcheter som människan bär med sej i sitt historiskca minne glöm aldrig det

nej det är klart

det är därför jag har den här på mej

mössan

yo

den är inte särskilt

nej jag vet farran har stikcrat den okcså han kan inte alls

det syns

men den hållrer ihop allting inne innuti okcså varje bok varje klantiptel samlas därinne undrer mössan som små kykclingrar inne inuti undrer en varm röd lampa så att dom klarnar sej

ja eftrersom sen ska man grilla dom

nej sen man ska släppra ut dom okcså se dom springra över ängarna

bökcrerna

yo

släpp bökcrerna fria det säjer jag nu

yo

onsdag, september 26, 2007

big bom

yo

ptolemaios ringrer på: tjenare embryo

yo ptolemaios kom in kom in vi skulle just

perfekct jag är lite hungrig

farran har hjort en viltgryta det säjer jag nu yo

okcså när ptolemaios sittrer med vid ordet okcså ätrer blir det genast lite fart på diskussionen eftrersom en vanlig bradag är det mest: vm em sm okcså morran som behövrer pratra om biståndspolitiken: det är klart vi ska delra med oss vi har ju allt vi behövrer det säjer jag nu yo

ptolemaios pratrar om big bom okcså universums urvridning: ja universum är som en trasa som man vridrer ur okcså planetrer okcså skärvror föresvinnrer ner i slaskcen

är det verkeligen sant det undrar jag nu yo

obsalut

yo

men det är inte nog med det eftrersom slasktratten kommrer ut på andera sidnan okcså där finskc ett universum till

ett till det undrar jag nu yo

exakt precis okcså det är likadrant som vårt

likradant det undrar jag nu yo

samma sol samma jordklots

yo

samma viltgrytra samma embryo

yo

underligt

enda skillnaden är att allting grår alltid baklänges det säjer jag nu yo

allting det undrar jag nu verkeligen yo säjer farran okcså läggrer ner bestikcen

yo

klokcan

yo

jag grår jag okcså baklänges

yo

okcså pratrar baklänges det undrar jag nu yo

yo

okcså grår fopållsmatcherna okcså baklänges

yo

men då slutrar allting alltid noll noll det säjer jag nu yo

javisst alltnings urvridning till inte ingnenting okcså till slut är vi allan inte ingnenting någnonting alls bara en tanke en íde ett tomt frö

inte ens ett embryo det undrar jag nu yo

inte ens ett embryo det säjer jag nu yo

måndag, september 24, 2007

vi som aldrig grav upp

tjenare sverkcer

hejsan embryo

vad händrer kompis det undrar jag nu yo

åh inte mykcet jag sittrer här okcså läsrer farrans expressen okcså flunderar

vad flunderar du på sverkcer

åh jag flundrerar på att ge upp

ge upp

yo

med vad

dumheten vinner det säjer jag nu yo vansinnet vinner enfalden vinner ignoransen vinner illiteratismen vinner skojarna vinner jag ger upp alltihop det finskc ingngen vits längre med allt okcså inte ingnenting det säjer jag nu yo

överdrivrer du inte lite nu sverkcer du verkcar lite sisådär: ilskcennähä

yo

vad ska du göran istället det undrar jag nu

åh jag säljrer hela mitt babbliotek allan tusentals volymer okcså köprer ett rakcet okcså ett par boxningshandskcar en boll kanske en hjälp att ha på dumhuvudet okcså en pukc en klubbra en bag ett årskort på ett grym någnonstans i tjottahejti okcså slipprer ni höra mej se mej: åh där kommrer sverkcer nu ska han bergis citera cervantes ellrer kirkegaard igjen dukca grabbar här kommer ett slagskott

aj

oj förlåt jag missrade

nej du träffrade mitt i planeten du kommrer nog att grå långt lykca till i svimmeldon det säjer jag nu yo

biljardärerna

värst vad dom låtrer värst dom här biljardärerna när dom vrålrar fram i sina vrålåk det säjer jag nu yo

vad är det du säjer abuabu jag hör inte eftrersom tarfiken

vilkcet himmela oväsen dom för när dom kör

vad är det du säjer abuabu

JAG MÅSTE SKRIKRA EFTERSOM DET ÄR SÅ FERUKTANSVÄRT MYKCET TRAFIK HÄR PÅ MOTORVÄGEN

okej

DOM HÄR BILJARDÄRERNA SOM STÖR OMKRING I SINA VRÅLÅK SOM VRÅLRAR SÅ ATT MAN KNAPPT KAN TÄNKRA

yo

HUR SKA MAN FÅ STOPP PÅ DOM

jag vet fakctiskt inte abuabu det kankse hjälprer att strå här uppe på bron okcså skrikra allt vad man kan: STÄLL BILEN DET SÄJER JAG NU YO

MEN SKRIK HJÄLPRER INTE DET ÄR INGNEN SOM LYSSNRAR PÅ DEN SOM SKRIKRER

NÄHÄ MEN VI GÅNGTRAFIKANTER MÅSTE TYDELIGEN LYSSNRA PÅ ALLAN DOM HÄR BILJARDÄRERNA BILJÖMARODÖRERNA

STÄLL BILEN DET SÄJER JAG NU YO OKCSÅ PROVRA ATT GRÅ EN BIT

lördag, september 22, 2007

vi som räddade världen

godmorgon farran

godmorgon embryo

vad händrer

jag sittrer här med min gammela kropp te okcså läsrer min dagens nyheter det säjer jag nu yo som jag har hjort i trettio år varje morgnon varje drag varje vekca varje månad varje julafton varje sommrar

du låtrer lite sisådär irriterad farran det säjer jag nu yo

trykcer du

yo

man undrar vad dom trykcer ibland det säjer jag nu

yo

lyssna på det här embryo: "Att försämra villkoren för dem som långvarigt lever utanför arbetslivet men som borde kunna komma i arbete är politiskt obekvämt och innebär svåra avvägningar, även om det är riktiga åtgärder för att behålla fungerande trygghetssystem."

jaha

fattrar du inte logiken som inte finskc det undrar jag nu

yo

hur kan man kalla det ett fungerande trygghetssystem om det försämrar villkoren för dom som lever långvarigt utanför arbetslivet det undrar jag nu yo

en del stavrar som dom vill okcså en del förvrider orden precis hur som helst

det har man hjort i allan tider: språket som vapen till slut är framlänges baklänges

man borde stoppra blommror i alla vapen det säjer jag nu

yo

okcså lyssna på det här embryo: "Det finns ingen motsättning mellan helikoptrar till svenska militära missioner och infrastruktursatsningar i biståndsländer."

herregudrun

militära missioner har du hört något sådant förut

sånt har man kankse läst om i dom mest hemskaste historiebökcrerna i skolkan från dom allra mörkcaste tiderna i mänsklighetens historia

det är en sådan tid nu embryo det säjer jag nu yo det är en sådan tid nu

gråtrer du farran det undrar jag nu yo

jag nej aldrig inte jag inte ska vi rädda jordklotsen kan vi inte sitta här okcså lipa

vad ska vi göran då farran det undrar jag nu yo

åh det gammela vanliga: ställa oss framför en stridsvagn

stoppra blommror i vapnen det säjer jag nu

yo

fredag, september 21, 2007

vi som byggde landet

tjenare farrefarran det säjer jag nu yo

hejsan embryo

hur är läget det undrar jag nu yo

ja jag sittrer här med min gammela kropp kaffe okcså läsrer expressen det säjer jag nu yo

yo

man vändrer blad det säjer jag nu yo

är du lite sisådär dystrer farrefarran det undrar jag nu yo

tiden flyr embryo tiden flyr

yo

druvorna sittrer därute på taket okcså grå okcså eländriga

yo

nyss stod vi okcså bryggde sjukhus okcså la grunden till alltihopa överallt okcså slet oss utslitna det säjer jag nu yo

ja ja men sånt ska man inte deppra över nu farrefarr: njut av ålderns höst

med spill okcså potatis okcså inte ingnenting annat det undrar jag nu yo

du har ju mej det säjer jag nu

yo

ska vi spela ett parti det undrar jag nu yo

men tittra på dom här: spottbil okcså stadsjeep herregudrun man kan vara glad om man har råd med ett par nya strumpror det säjer jag nu yo

äsch sånt där ska man inte läsa tittra ut istället: det brinnrer så fint i löven

vi bryggde det här landet embryo

äsch grå ut i naturen istället okcså plokcra en korg klantareller det säjer jag nu yo

jag vet vilkca klantareller jag skulle vilja plokcra embryo det säjer jag nu yo

men farrefarr lugna ner dej du ska inte brusa upp dej

frilansministrar okcså struttsministrar det säjer jag nu yo

farrefarr sätt dej det säjer jag nu yo

hur mykcet tjänrar en sån där i månaden det undrar jag nu yo

tja sisådär hundrafemtiotusen meloner

är det rättvist embryo det undrar jag nu yo

rättvist yo

yo

rättvist

yo

hur stavrar man till det det undrar jag nu

yo

torsdag, september 20, 2007

gästbloggrare: paul exodus propp

Ur romanen Paul Exodus Propp, eller Drömmen om den största romanen i världshistorien, sjätte kapitlet:

"Han vände fram en ny, tom sida, tittade upp och såg sig om i det öde kaféet – finns här någonsin några andra gäster, är här bara jag, är den här platsen utpla­cerad av Den Andra Sidan för att snärja mig vid mitt skrivdon och mitt uppdrag, är detta skapandets tron, portalen, teleportören in i det essentiella, in i sanningens okända salar? – och nickade åt mannen vid disken, som fortfa­rande stod och sneglade åt Pauls håll med ett leende på läpparna. Sedan dök han ned i be­rättelsen, det var nu han började på allvar, rot­trådarna löpte ned i hans minnes­jord och sökte näring, ljus, vätska, bilder. Han skulle skriva en självbiografisk barn­domsskildring, äkta, rak, inga krusiduller. Hur skriver man en bok? Ett ord i taget. Kom igen.

Kapitel 1. Det gjorde ont i huvudet att födas. Man kommer ut och sedan började man i ett skrik att andas. Den tunga luften. Nu kom barnmorskan och lyfte upp honom som ett lamm ur blodet. Han förstod redan den da­gen att han hade ett slags missionärt uppdrag, eller var det för att hans mam­sing och pappsing hade legat i missionärsställningen när de juckade ihop ho­nom. Muhahaha! Spermien simmade till ägget. Och han kom ut i en blodpöl och blodet fyllde rummet som en bomb av blod. När han var fyra år dödade han sin första groda. I vuxen ålder skulle han döda människor. Och äta upp dem. Han ville bli kannibal.

Paul lutade sig tillbaka. Han la ned pennan. Det fanns något här, det var något i det här nya tonfallet som han onekligen tyckte om. Han kände att han började finna sin egen röst, att romanförfattaren i honom började andas i rätt rytm. Nu gällde det att hålla repet spänt och balansera ut över bråddjupen med all den finess och erfarenhet han trodde sig besitta. Det var ett enormt arbete som låg framför honom, det förstod han. Här skulle det inte räcka med någon veckas plockande i gamla notiser och enkla stölder ur gamla bort­glömda diktsamlingar; för att kunna klippa ihop sin debut hade han tillbringat några slöa timmar på storbibblan på Sveavägen – ah detta ljusbruna ljus från kupolen där oppe som fångade alla gestal­ter som i ultrarapid, hur de knäböjde vid hyllor och böcker och mikro­film, här bodde myrdrottningen någonstans i en arkivlåda, det var här människan hade sitt fäste, sin ut­gångspunkt, här ruvade startögonblicket i något bortglömt register, i någon bok som alla letade efter men aldrig fann; han skulle skriva den tillbaka till dem, han skulle skriva dem en ny historia, The People – där han knyckte friskt ur böcker som yrde av damm eftersom ingen någonsin lånade eller läste dem. Jag me­nar. Vem orkar läsa BÖCKER nu för tiden? När skulle man ha tid med sånt? Jesus Kristus man måste ju för sjutton ha tid att LEVA, tid att ÄLSKA och tid att bläddra sig igenom kvällstidningarnas samlevnadsbilagor och balkonglådetips, tid att laga jätte­god mat och titta på jättebra mat­lagningsprogram på teve och surfa ut på nätet och – typ – chatta om allt man har sett å hört senaste kvarten; livet går för fort för att man ska ödsla bort det på att läsa – aw fuck – böcker. En knapp månad hade det tagit, från det att han fick idén; hur den kom till honom kunde han inte minnas alls, dock – han antog att den bara slog ned, som ett dasslock, i huvudet på ho­nom, tills det blev ett färdigt manus med ett försvarligt antal hyfsat snyggt uppställda poem, nytt gods, tillsammans med gam­malt gods ur den tidigare refuserade ungdomssyndsamlingen, Livet och Allting. Bado­oom. Blanda och ge. In med lite könsord och konvulsioner och kasta en hink blod över alltihopa. Och varde liv. Texten spratt till. Drygt sextio sidor, spaciösa, ve­derhäftigt ut­skrivna. Tio–tolv rader på varje sida. Åtta–tio ord på varje rad. Fem–sex hundra ord. En bit kaka. Det var Debuten. Det var Det Avklarade. Nu, dock, stod han inför ett annat slags projekt. Hur många ord kan en roman innehålla? En miljon bergis. Yippie. In­nebar poesi­pysslandet att man flög segelflygplan i papp och hobbylim, in­nebar roman­författandet att man satte sig bakom spakarna på värsta Boeingen. Nu kunde man inte ris­kera några halv­mesyrer, inte ödsla tid på annat.
Nu var det allvar."

© Magnus Carlbring, ur romanen Paul Exodus Propp, eller Drömmen om den största romanen i världshistorien, Wahlström & Widstrand 2004.

OBS! Köp boken (160:- inkl frakt); skicka mail med namn och adress för vidare information till: embryo

onsdag, september 19, 2007

superembryo återkomsten

om man spär ut havsvattnet med solljuset
om man lägger dit en båt som är orolig
om man sätter dit en människa vid rodret
ett segel matsäck i ett litet paket en termos
om man plockar in moln om man plockar in ljud: vågorna vinden i de tomma seglen något av trä som rör sig linor som sträcks

det är någon som är på väg hem efter en lång resa: men hemmet är täckt av motorvägar och havsvatten

om man ordnar ett litet möte: det dyker upp en säl vid babords sida

okcså sälen kan pratra embryospråket det säjer jag nu yo: säldeles prakctiskt

en säl som simmrar med en bit: hallon på dej lilla vän

okcså sälen: yo

vad är det som har hänt här det undrar jag nu yo

okcså sälen: klimatchokcen chokcrar oss det säjer jag nu yo allt fylls av vatten överallt

okcså solen som blixstrar i vågrorna oxpledorar: nätet fylls av ord som splattrar

okcså det dykrer ner upp en delfidelfin som en liten orkan som simmrar med en bit okcså maneter bläkcfiskrar röster som kommrer ur det mörkca havsljuset: aaaooom

okcså svisch så är det bradag i civilisationen igjen igjen: herregudrun
vad det regnrar herregudrun vad är allt är som det alltid är
man ska till skolkan man ska till jobbret man har blöt kostym blöt
skolväskca slarvdaler okcså mokcrasiner
på föttrerna okcså himmelens portrar öppnrar sej: ena dagen istid
andra dagen tusen millimeter regn ena dagen ökenhetta andra dagen
obsalut inte ingnenting: stiltje

okcså i nästa strunt sittrer man fastflimmrad i bilkön igjen igjen
okcså kan inte kommra ut därifrån: stjälp ut mej härifrån det säjer jag nu

yo

det enda mögliga är att klivra ut ur bilen okcså provolonera
rakct övrer biltaken zchonk zchonk okcså när man kommrer
fram klättrar man upp på den högsta plattsen av allan okcså
drar man av sej den blöta kostymen okcså där strår han där igjen

superembryo

okcså roprar: hallon jordklotsen nu kommrer jag okcså räddrar dej

det säjer jag nu

yo

lista på olika anledningar

nummer fem: eftrersom man är född okcså det är inte göran så mykcet åt alltihop

nummer fyra: att göran sej okcså åt sina kompisrar okcså dom man trykcer om en rikctigt trevlig liten dvdestrund: popcorn kanske piffar till det

nummer tre: att pussras okcså kramas

nummer två: eftrersom det finskc en linje att grå på där dinosurierna gikc okcså som skärvorna hängrer i okcså lysrer om natten

nummer ett: fopållsvm vart fjärdre år

måndag, september 17, 2007

ett år vid makten

yo embryo

yo

hur tjänst det nu efter ett år vid makcten det undrar jag nu yo

åh det tjänst kanon

kanon det undrar jag nu yo

jag har blivit rikare som bara den: flunderar på att brygga om villan lite som jag vill

rikare det undrar jag nu du har ju samma gammela paltor som vanligt

jo jag är rikare eftrersom ingen skratt på ingnenting längre

men du ägrer ju inte ett något

nej just precis inte har jag blivit fattigrare heller: den som inte har slipprer det säjer jag nu yo

något mer som du trykcer har blivit annorlunda

det har blivit billigrare att ha betjänter okcså det flunderar jag på att skaffra mej: hallon där jag skullre vilja ha min skojtra strykt

okcså har du någnon skojtra embryo det undrar jag nu yo verkeligen

nej men jag har ett grott humör

vad ska händra i fortsättningen det undrar jag nu yo

åh vi fortsättrer på den inslagna vägen: ingen mer skratt

yo

okcså ska vi förstås brygga enorma rymdraketer okcså klona oss själva okcså brygga robotármeer okcså kolonisera världsrymdnen det säjer jag nu yo

spännandre

ja man måste passra på medan man sittrer vid sprakarna: jag tänktre okcså att vi skulle rädda jordklotsen okcså se till att allan slutrer fred med allan okcså allan är snälla mot allan barn okcså att allan orättvisor utplånas okcså girighet snålhet egoism okcså kanske kanske att vi stängrer av reklamtevede eftrersom jag orkar inte se det längre: jag menrar hur mångnga hårfärgjer kan man ha på en skalad banan det undrar jag nu yo

takc då embryo okcså lykca till

vill du ha en kaka jag har bakrat dom själva man kan både ha dom okcså ätra upp dom det säjer jag nu yo

lördag, september 15, 2007

höst

okcså abuabu okcså sverkcer okcså brollan okcså embryo står okcså väljer dvdeflimmer i dvdebutikcen: det är likadant varje höst

jag trykcer att vi tar en actionkomedi

jag trykcer att vi tar en actionthriller

jag trykcer att vi tar en thrillerkomedi

jag trykcer att vi tar en dramathriller

jag trykcer att vi tar en romantiskc thrillerkomedi

jag trykcer att vi tar en romantiskc äventyrskomedi med lite drama okcså

jag trykcer att vi tar en trillerromantiskc dramakomedi

jag trykcer att vi tar en dramaromantiskc actionthrillerkomedi

jag trykcer att vi tar en klassikrer en skräkcisthriller

jag trykcer att vi tar en actionromantiskc äventyrsthriller

jag trykcer att vi tar en thrilleräventyrsromantiskc actiondramakomedi

jag trykcer att vi tar en splatterrysare det säjer jag nu yo med komedi

jag trykcer att vi tar en thrillerrysare utan alls komedi alls

jag trykcer att vi tar en krigsfilm där allan dör

jag trykcer att vi tar en klassikrer som är jättelång det säjer jag nu yo okcså svartvit

jag trykcer att vi tar en tevedeserie som är ännu längre än du någonsin kan säja

jag trykcer att vi tar en thrillerrysarkomediactiondramakomediäventyrsdokumentär

jag trykcer att vi tar en rysarkomedidramaäventyrsskräkcisactionromantiskcdokumentärthrillersciencefictionkrigsfilm där allan utom luke skywalker dör

okcså hyr vi djungelboken som vanligt

eftrersom baloo björnen det säjer jag nu

yo

fredag, september 14, 2007

vågen

yo embryo är du helt naken eller

yo

vad ska du göran det undrar jag nu

jag ska vägra mej

yo

okcså se om jag har grått upp i dikt

det säjer jag nu

yo

kriget uppdaterat

yo

måndag, september 10, 2007

gästbloggrare: jultomten

Tomteland 10 september 2007

Hallå där!

Det är september nu, och några månader kvar förstås. Tänkte bara komma med en liten lägesrapport. Och jodå, oroas ej, det går framåt. Verkstaden är som alltid så här års full av sprudlande aktivitet; vad vore livet utan nissar!

I år har vi några nyheter som jag tänkte informera om.

För det första har jag rakat av mig skägget.

"Nähä?!", säger ni tills ni blir blåa i synen. Och visst, ni har rätt. Inte då! Den lätta gick ingen på. En tomte utan skägg är som ... en tomte utan skägg. Det finns inte norr om polcirkeln.

Men istället till allvaret. I flera års tid har vi haft problem med nedsmutsningen här uppe. Den vita snön är inte längre vit, utan solkig av sot och kolrester. De mörka partiklarna reflekterar solljuset allt hårdare, vilket leder till att isarna smälter allt snabbare och med växthuseffekten ovanpå detta ... tja, tomteverkstaden hotar att flyta iväg i sinom tid. Inte denna jul, det lovar jag. Men kanske 08, kanske 09. Och några av er vill väl ha ert Lego och era cd-skivor även då, kan jag tro?

På grund av rådande omständigheter drar vi därmed i år ned på transporterna av julklappar. Vi kan inte bidra till nedsmutsningen genom att åka omkring och dela ut grejor här och där utan att tänka på konsekvenserna (och nej, renar ... det var länge sedan nu, vi kör privatjet, annars skulle vi aldrig hinna).

Nu kan vi bara dela ut julklappar utan att förlora ansiktet och hedern till en del av jordens barn. Efter överläggningar har jag och mina medarbetare kommit underfund med att de som ska få julklappar är de barn som bor på platser som är minst medskyldiga till nedsmutsningen av jorden. Och det var inte lätt att hitta sådana ställen, ska jag säga. Jösses vad ni grisar ned, sa skinkan.

Vi hade ganska tuffa diskussioner, jag och nissarna. Man framhävde att det fanns en himla massa snälla barn både här och var och vi satt med världskartan framför oss och prickade av vilka som skulle få och vilka som inte skulle få. Vi var nere i ett trettiotal länder till slut. Men då dunkade jag grötsleven i bordet och sa: "Stopp!" För, det där blev ju inte bra. Vi insåg det snart, allihop. Man kan inte välja vilka som ska få, och inte. Tomten är rättvis, tro inget annat. Vi ger alltså barnen i alla forna kolonier (de där som ni brukar kalla Tredje världen) julklappar, medan kolonisatörerna får passa. Skuldbördan är ju ändå er. En dag kanske ni har vett att dela jordens rikedomar mer lika. Då lovar jag att Tomten kommer tillbaks.

För, ni kan väl den här: "Finns här några snälla barn?" Var snälla. Hjälp varandra. Kolla till jordklotet. Fördela såväl bördorna som förtjänsterna bättre. Sedan kan ni posta önskelistor igen!

Ja, det var det lilla.

Skön höst, önskar

Tomtefar


punkare

sverkcers farra stövelar in i hallen med porteföljen i ena handen okcså bilnykclarna i den andera okcså: nej nu

okcså sverkcer med en frukcostmakca i handen: lessen men det var jag som hjorde det eftrersom klimatchokcen okcså det säjer jag nu läs själv ditt blekansikcte det säjer jag nu: yo

okcså hur ska jag nu kunnra åkra till jobbet det undrar jag nu yo

du kan väl ta bussen som alla andera gammela gubbrar

men på bussen är det fullt av jag vet inte vad: okcså man blir åksjuk

du kan väl pumpra upp cykceln som du köpte den där gångngen på nittonhundratalet: nu ska jag börja cykcla till jobbret sa du okcså drog dej i bilringngen det säjer jag nu yo

men jag har ingngen hjälp man måste ha cykcelhjälp om rammelar okcså slår sin gammela skalle

grå då

grå

yo det är fint väder bara lite mulet

grå

yo

det är ungjefär en mil

grå fort

herregudrun

okcså grår han ut sverckers farra okcså traskcrar bort mot intet ingnenting okcså vägen in mot alltning med porteföljen i ena handen också hatten i den andera det säjer jag nu yo

lördag, september 08, 2007

nuva

yo

farran hur är det med dej

nuva

ja herregegudrun näsan är helt röd

hemskc nuva

grå till fabblo dokctorn eftrersom du kankse behövrer medicin ellrer inte det säjer jag nu yo

okcså morran ångrar in med en kanna som det ångrar om okcså: finskc det någon dokctor kvar att grå till det undrar jag nu yo verkeligen

jag har nuva nu va

drikc en kopp av lite vad som helst så ska du se att du blir piggrare

föreskräkcelig

snyt dej åtminstone eftrersom det är inte så fräschshchcschshst annars

vill du ha en arlvedon det undrar jag nu yo

nuvan

ge honom okcså en näsduk okcså en krossordstidening från nittonhundratalet så kankse det blir bra okcså bäddra ner honom undrer alltning gjenom hela vintern okcså kan vi släppra ut honom i juni juli eftrersom då har det nog slutrat rinnra om honom det säjer jag nu yo sov grott nu farran så ska du se att du ser bättre ut om hundra år det säjer jag nu eftrersom alltning grår över med tiden

yo

fredag, september 07, 2007

idol-embryo

gratis gratis

yo

hur tjänst det nu det undrar vi nu yo

jag vet inte jag tror inte att jag har fattrat det rikctigt ännu

vad ska du göran för allan pengrarna det undrar vi nu yo

åh dom ska jag ge till greenpeace yo

okcså allan fans som

åh dom ska jag ge till greenpeace yo

okcså all konfettin som

åh den ska jag ge till abuabu han grillar konfetti eftrersom han svamlar på alltsverkcer

sverkcer har tagit jobbet som ny frilansminister: har man bara en miniräknrare okcså en retstikca så

nu ska han ta bort all skratt överallt

vi börjrar från grunden okcså arbetrar oss uppåt det säjer jag nu yo

hallon hallon allan myror okcså daggmaskcar från okcså med nu behövrer ni inte betalra skratt men kom ihåg att ni får betalra allting själva i fortsättningen inte ett barr ska vi delra lika

hallon hallon allan moln okcså skärvor som lysrer om natten från okcså med nu behövrer ni inte betalra skratt men kom ihåg att inte ingngenting är gratis: vi pirativiserar skärvhimmelen okcså

allan kan köpra sej en skärv i firman firmamentet det säjer jag nu

yo

onsdag, september 05, 2007

skrota allting

yo

farran har tömt hela huset: diskcmaskin tvättmaskin oljepump cyklrar gammela barnvagnrar lådror okcså korgjar fullra med inte ingneting kartilongrer med grejor från förr som ingen minskc visprar skålrar möblrer nu bär han ut morran okcså okcså brollan mysko datorerna teveden alltihop

men farran vad ska vi göran nu det där är min säng hallon var ska jag sovra

det är nya tidrer nu vi behövrer inte ingnenting: är man fri behövrer man inte ingnenting alls det säjer jag nu yo

men det där är min toppluva om det blir vintrer

det ska kännras att man levrer

men vad ska du göran med allt det här: det är en försvarbar hög med gammalt allt mögligt

vi kan sälja det till bättre behövrande det säjer jag nu yo

farran lugnra ner dej lite

det är en fri markcnad: HALLON HALLON VEM VILL KÖPRA ETT GOSEHJUL DET UNDRAR JAG NU YO

men farran låt bli det där är mitt lilla gosehjul från min första lilla

VAD BJUDRER NI FÖR EN GAMMAL MORRA SOM HAR SETT SINA BÄSTA DAGRAR DET UNDRAR JAG NU YO

men farran du kan inte sälja morran

VEM VILL KÖPRA ETT EMBRYO DET UNDRAR JAG NU YO

farran slutra

MEJ FÅR NI HELT GRATIS JAG ÄR EN FRI MÄNNISKA DET SÄLJER JAG NU YO

farran

farran

EN FRI MÄNNISKA DET SÄLJER JAG NU YO

okcså springrer han iväg okcså slitrer av sej ditten okcså datten okcså föresvinnrer med viftrande armar mot solnedgångnen det säjer jag nu

yo

tisdag, september 04, 2007

idol

hej okcså välkomnen till idol vem är du det undrar vi nu yo

embryo

okay embryo få höra nu då

jag tänkctre göran en irritation

jaha

jag tänkcte irritera sven goran persson

jaha

ett två tre:


är du färdig det undrar vi nu yo

yo

det var inte särskilt likt alls över huvud taget

nähä men jag kan göran en annan jag kan irritera georgrafi w bush ett två tre:


är du färdig det undrar vi nu

yo

det var inte alls likt alls alls det hellrer

nähä men takc för visat intresse det säjer jag nu

yo

måndag, september 03, 2007

sommarens sista glass

abuabu sittrer utanför dvdebutiken okcså depprar sej ordenteligt: yo embryo

men vad är det abuabu du ser ut som om du har svalt en hel glass

det har jag okcså men

vad är det abuabu vad är det

om nu glassiärerna smältrer

yo

okcså vattnet stigrer okcså stigrer

yo

okcså luften blir sämre okcså sämre

yo

okcså växtljuseffekcten

yo

okcså berättrar dom om det här på tevede varje drag

yo

okcså skrivrer om det överallt

yo

okcså galonisarna ritrar tekcningar i skolkan

yo

men varför gjör inte ingen ingngenting någnonting det undrar jag nu yo

men allan gjör en massa sakrer

inte

du räknadre ju upp själv

inte: det åkrer förbi en melon bilar i sekunden okcså sittrer det en gubbe i varije bil okcså

du har rätt abuabu det säjer jag nu yo

man borde delra mer: samåka ställa bilen ta cykceln grå en bit

yo

man kan delra på glassen okcså det säjer jag nu yo

yo

vill du ha lite det undrar jag nu yo

men den är ju precis slut precis det säjer jag nu yo

inte pinnen den kan du bitra i det säjer jag nu

yo

words

yo