fredag, april 12, 2013

tidningen kulturen/post scriptum


Jag är flykten in i en annan människas värme
Jag måste fly in i en annan människas värme

Dikt som jag vill ska gå sönder