torsdag, augusti 31, 2006

partiledrarutfrågningnen med mysko

yo sätt hjärna betyg på den här: en överkryssrad är inte okej men alltning annat dugrer eftrersom mysko partiet myskopartiet tror inte på betyg det säjer jag nu yo

hej hej mysko okcså välkomnen till kvällnens partiledrarutfrågningng hur strår det till

mysko kan inte pratra eftrersom han är ett litet heligt ljur ett litet heligt ljus från tibet han sittrer på en litnen kudde med örngott från ikea okcså tittrar på oss nu hej hej

vad trykcer ni inom ert parti mysko myskopartiet om det här med städstjälp

nähä det grillar ni inte ni trykcer att man kan städra eftrer sej själv dessutom trykcer ni att det är att skapra ett klassamhälle det säjer jag nu där somliga jobbrar var dom vill okcså tjänrar hejsan svejsan okcså sittrer okcså drikcrer kaffe latte kaffe latte på fikapausen

medans någnon annan städrar upp deras kalsipprer okcså trosror okcså sittrer i någnon trist vrå i ett hus man inte ägrer okcså drikcrer ljumnet kaffe ur en termus det säjer jag nu nej fy skräms

takc för utfrågningngen mysko eftrersom du inte kan pratra kankse det räckrer nu ellrer inte eftrersom först får du vändra dej till svenskc folkcet okcså säja någera väl valda ord varsågrod:
takc mysko det ska vi kommra ihåg det säjer jag nu

yo

valjakt

yo

embryopartiet har ställt ut sina valstrulgror vi har fyra stykcen en strår ganskca fint
nere vid havet med utsikct både hitåt okcså ditåt där sittrer vi inom konstnrärskollektivet
embryo okcså målrar okcså ritrar

ibland grår vi små promenadrer okcså har vita kepsar på oss okcså crikcettröjor ibland
hör man valarna sjungnga till havs om natten det säjer jag nu yo

stugan nummrer två strår högsgt uppe på en klippra undrer skärvorna om natten okcså lysrer därinne sittrer författraren embryo okcså skrivrer feruktansvärd otäkc skräkcthrillrer
som det skramlrar om av menniskoben okcså dryprer om av blod okcså hemskchetrer den
hemskchetrer blodet dropprar blodet dropprar uppeföljaren hetrer det bara ösrer ned det
säjer jag nu yo

stugan nummrer tre strår mitt i stan på ett torgj okcså den har vi satt ett stort lås
på okcså en skylt: får ej öppnas före hjulafton inne innuti den stugan är det en hemmelighet
eftrersom det är egjentliegn ett hemmelighus ett utedass där inne innuti mitt i prikc
i stan det kan dom behövra när dom är nödriga i juluschruschen

stugan nummrer fyra strår i trädgårdnen utanfrör radhuset där embryo okcså brollan
okcså morran okcså farran bror i den stugan ska vi ha en korvkijoskc i framme
i frammetidnen men nu har sverkcers farra hyrt in sej okcså strår
okcså säljer valfläskc han har fått tag på ett parti från polen om det var nordpolen
ellrer sydpolen framgjick inte kankse östpolen fint bästa valfläskcet kom okcså köp

okcså grillrar vi okcså har barbecue allihop på gatan det säjer jag nu tills farran
tar fram grintarren okcså ska köra lite gammlal progg då får man plötsleligt ont i då
måste man plötsleligt gå okcså knytra sej då är det en dag i morgnon okcså då
är det dags att tänkcra på refrängngen det säjer jag nu yo staten okcså kapitalet
dom sittrer i samma valbåt

yo

onsdag, augusti 30, 2006

inte ingenting

före före inne innuti alltning var det som en prikc bara som en minijordklots miniatyrosaurus innan alltning var vid liv var det inte ingnenting utan en början till före början före det som blev början okcså eftrer början kom big bom sprängngde ignång okcså fortsättningen på början som bara växste okcså växste okcså till slut fanns alltning med alltning var okcså i föränderingng okcså plötesligt stod dom bara där gubbrarna som säljrer korv utanfrör vita huset utanfrör krisdagshuset utanfrör södrerstadion utanfrör internet övrerallt strår gubbrar okcså säljrer korv plötseligt stod dom bara där vulkanrerna okcså dom svarta tungnga molnen okcså flygödlrorna plötseligt flög dom bara där okcså ett skrik från en menniskoprimat i ett träd som hej hej lilla miniatyrmenniska men med svans plötsligt ett träd växer plötseligt upp ur leran okcså gräsmattror golfbilar okcså enorma rymdskepp hunger hangarfartyg i universum bom bom nu ska vi kolonololisera rymdnden det säjer jag nu yo okcså menniskor som är tunna som glasskivror okcså kommunimusicerar med membran som snuddrar vid membran okcså kommrer entropin den kan man köpra på komsum: den grå verkeligheten blir den grå verkeligheten okcså eftrer mitten som är entropin början till slutet som är den fullständriga entropins sammanbrott den grå entropin övrergrår i det slutgiltiga kaoset som är större än ingnenting det är allt okcså inne innuti allt ryms ingnenting okcså eftrer ingngenting kommrer inte ingnenting kankse bara sett sista rop på hjälp ett sista kvidande en sista ensamhet mitt i alltning en sista texstremsa som flimrar förbi på en sista skärm okcså menniskor som kommunimusicerar med membran mot membran ellrer inte menniskor med jättestora primathuvuden menniskor som är enorma klotsar fem meter högra som vandrar omkring på varjeandra med enorma maskinrer som man har byggt i enorma fabrikcrer okcså plokcrar upp träd som plötseligt växer upp ur leran leran gräsmattror plokcrar upp golfbilar alltning okcså stopprar in alltning i enorma rymdskepp stoppra in det i leran öppna menniskomunnen okcså stoppra in bara farkostrer som ska föra menskligheten vidrare från början gjenom mitten till slutet okcså kanske längngre längngre bort ändå var är längngst bort av alltning det undrar jag nu kankse är det bara dit man kan nå just nu idag kanske är allt det andra bara bara tomheten dom vita vita oskrivna skärmarna papperena som vi fyllrer i livet allans blankcettrer osm vi fyllrer i med namn sven goran person personnummer önskemål är du lönsam lille sven goran fyll i den här blankcetten vill du sitta på fönstrerplats i det enorma rymdhungerfartyget som ska åkra iväg för att fylla ut det som vi tror texstiserar inne inuti den verkelighet som vi kallrar vår verkelighet men som kanske bara är en vaddå en speglelbild ett skuggspel en textflektion mot bergsväggen ett platonkct som flytrer i det stora ingnenting i världshavet i historien till slut är all bara en liten fast stor händlelse som fortsättrer okcså fortsättrer som ett enda enormt allderig avslutrat nu ett fantastiskct kallelas ett oändeligt fotbollsvm ett kval utan slutspel en dvde utan eftrertexster utan slutscen utan uppehåll regnvädrer solsken allt är bara till slut alldleles stilla

sjönt det säjer jag nu yo

måndag, augusti 28, 2006

valanalys

okej det börjar närmra sej det säjer jag nu yo

vi har hjort en litnen väljrarundrersökning på embryos gata okcså det var bara fem som öppnadre dörren eftrersom det var mitt i prikc missinassen som vi var ute

HALLÅ HALLÅ OKCSÅ VÄLKOMNEN TILL VALINSITITITITUTET EMBRYOS VÄLJRARUNDRERSÖKNING HUR TÄNKRER JUST DU RÖSTRA OM DU SVARAR SNABBT FÅR DU EN ÖVERRASKCNINGNG ANNARS FÅR DU DEN INTE LYKCA TILL

okcså tre av dom fem vägradre svara på frågrorna eftrersom dom sa att det var missinassen okcså dom skulle ringnga till om inte vi

nähä

en kom ut i någnonting silkcigt okcså en drinkc i handen okcså sa att hon inte pratadre med pressen nähä

den enda som ville medverkca var mysko det heliga djuret det heliga ljuset från tibet men han kan ju inte pratra

så vi får gissla vi gisslar att mysko röstrar blankct

så valresultatet blir att åttio procent inte röstrar okcså tjugo procent röstrar men röstrar blankct hur grår det då för sven goran persson okcså dom andra det undrar jag nu yo

men han fikc ingngen överraskcningng eftrersom snabbt svaradre han rakct inte så vi åt upp dom själv det blev två till mej okcså varsin till abuabu också sverkcer det säjer jag nu yo

söndag, augusti 27, 2006

disneydvdeplaneten

på disneydvdeplaneten är det nu fullt slagsmål om jordklotsen är jordklotsen en planet ellrer är den det inte ellrer okcså i sådnana fall vad är den det inte istället om den inte är en jordklots okcså musse pigg kallijankca långngben farmror ankca knattrarna lilla björneligan sittrer okcså käbblrar om en annan platts i universum eftrersom deras egnen disneydvdeplaneten är fullkomnad perfekct alltning på disneydvdeplaneten är ett paradisäpple nja kankse inte heffaplumpren okcså spökplumpren men annars är det bara glat på paradisäppelvägen okcså allan dom andra gröngölingsplattserna det säjer jag nu yo

men jordklotsen jordklotsen okcså menniskorna som befolkrar den om inte jordklotsen är en jordklots så kan ju inte menniskorna vara jordklotsbror längngre hellre så vad ska vi kallra dom det undrar jag nu yo

lördag, augusti 26, 2006

musse pigg

nu är det ordentelig oreda i universum det säjer jag nu yo

eftrersom musse pigg han är planeten plutos egnen galilalaieleo galaleleliei okcså nu hävdrar han
att planeten jordklotsen visst är en planet okcså ingnenting annat

så nu är dom osams plutonerna om det här okcså grälrar om det här

finskc det inte ingngenting någnontingng annat dom kan grälra om på planeten pluto det undrar jag nu

yo

planeten pluto

forksrare på planeten pluto har kommrit på att jordklotsen inte är någnon planet

nähä vad är den då då jordklotsen det undrar jag nu yo

den är en bulle det säjer jag nu yo en liten solbulle

torsdag, augusti 24, 2006

embryos valmanifest

yo

håll i er nu är det hålligångng på embryos gata det säjer jag nu yo här
är det valmani

farran är igångng med sitt fredsparti det är han varije gång

det är dags: ut med banderollrar okcså plakcatfärgj okcså peace love
and understanding övrerallt han är en gammlal röd hippie fast ibland
i grå kostym okcså groddag groddag i portfölj men sent en natt
kommrer grintarren fram okcså the answer my friend
is blowin in the wind

okcså sverkcers farra den före före detta odemokcraten som bara troddre på
pengngarnas makct över den lilla lilla menniskan okcså hejrade på millijonpartiet
han grår omkring okcså hejrar på millijöpartiet istället: bättre en glad
hunderalapp än en sur millijon det säjer han nu yo

brollan tänkcrer inte röstra han tänkrer emigrera till afrikca: var som helst i afrikca
bara inte dom nya moderaterna är där i kejsarens nya klädrer

dom bluffmakrarna

morran vägrar kommentrera någnonting om någnonting hon hävdrar sin rätt
att vara rätt så tyst det säjer jag nu

yo

okcså embryo sittrer okcså okcså skrivrer på sitt valmanifest: hm

här gällrer det att funderera ut allt som är rikctigt vikctigt det säjer jag nu

yo

först okcså främst röstra på det som hjälprer den lilla menniskan okcså sammetidigt
räddrar jordklotsen

vad är vikctigast en baginbox mer ellrer mindre i skratt ellrer en frammetid
som är lite muntrare än dyster det undrar jag nu yo

okcså röstrar vi för lite mer politikc lite mer överallt alltid hjälps åt hjälps åt allan
är politikcriker inne innuti sej själva det säjer jag nu yo

eftrersom nu inför är det partiledrare i varije buskce det är lite lite bradagsterror
man kan inte tänkra eftrersom överallt ser storebror dej från sina valaffischer

var gjör dom annars allan dom där politikrerna spelrar bingolotto
ellrer golf det undrar jag nu

yo

okcså eftrer valmanin blir det valmanifest oh vilkcet party med popcorn okcså
embryoballongrer i allan olikca färgjer man kan tänkra sej heja sverigje
det säjer jag nu gräv där du strår mitt i prikc i du gammela du fria men
gräv okcså hela vägen ner till kina tibet okcså räddra jordklotsen allan ska med

det säjer jag nu

yo

fredag, augusti 11, 2006

att grå vidare i lifvet

det sogerligast okcså vakcraste slutet på alltning är i winnie the pooh

att puh får ett pennskrin okcså sen grår nasse okcså puh vidrare in i nästa bok okcså i nästa bok finskc tiger med okcså så är det skuttrigt en strund till men sen till slut är det slut

vad än disney säjer dom tjuvrarna av allmänt gods

okcså när det till slut är slut säjer christoffer robin till puh i en mykcet allevarlig strund: jag får inte hållra på längre att göra ingngenting

aldrig mera det undrar jag nu undrar nalle puh yo

nej inte så ofta säjer christoffer robin inte så ofta man får inte det

okcså det bästa kommrer sen: att puh säjer jaså

okcså han säjer det uppmuntrande jaså säjer han uppmuntrande

eftrersom att muntra upp är det finaste finaste man kan göran i den här världnen muntra upp varjeandra

okcså sen grår dom puh okcså christoffer robin: vart som helst

till slut måste man grå vidare vart som helst det säjer jag nu yo

men en litnen pojkce okcså hans nallebjörne kommrer vad som än händrer alltid att leka på den förtrollade plattsen högst uppe i skogen

det säjer jag nu

yo

torsdag, augusti 10, 2006

den försvunnande diamanten

yo

vi hade en fin tisdagsonsdagskväll en bradagskväll hela familijen okcså tittrade på idrott heja höjdhopplarna nähä nu rev han honom okcså pratrade om fred på jordklotsen okcså farran: det är klart det blir ordening på alltihopa tills ni bli gamla grubblare det säjer jag nu yo no worries

nej sa morran nu när vi ändå har det så här mysigt presis som förr i världnen kan vi inte ta ett parti som förr i världnen fred hämtrar du spelet

åh nej

men farran mutrar okcså trugrar: grabbrar boys nu när semestern snart är slut come on om ni får varsin äkcta amerikcansk hammaburjare okcså iskall cokelikola

åhkej

okcså brollan hämtrade det slitna spelet okcså vi vändre upp okcså ned på allan rövrarna diamntrarerna visabrikcorna okcså valde färgjer okcså tanger kairo let's go

okcså flyg båt tärning djungel rövrare guldkusten slavkusten sahara rena öknen drakbergjen uj uj okcså rånrare smaragder tusenlapprar hit okcså dit också men

men ingnen försvunnande diamant någnonstans okcså bara en sista brikca kvar längsgst ner i sydafrika okcså det är morran som är där först med sin gubbe okcså vändrer upp den enkcelt med en femma okcså det är en helt tom marker brikca komplett svart som ett svart hål ingnen försvunnande diamant

inte någonstans ingngen försvunnande diamant någnonstans

alls

underligt

skandal

okcså protestrer demonstrationer upplopp höga vrål utranfrör ambassadrerna i varije litnen vrå av den afrikcanska kontinenten tills ett erkännandre plötseligt hörs från farran: det var jag jag minskc det nu jag målrade över den jag målrade den svart jag hjorde det när ni var småglin kids bara

men varför

för att allan skullre kännra sej som vinnrare det säjer jag nu yo

men det gjör vi ju inte

nej allan kännrer sej ju som förlorare det säjer jag nu yo

sorry vi får åkra till stormarkcnaden i morgnon okcså storhandela okcså köpra ett nytt spel det säjer jag nu yo

ja kankse

ellrer inte

vi kankse har vuxsit ifrån det här vi kankse har vuxsit ifrån varjeandra lite det säjer jag nu yo

snikcsnakc är det någnon som vill ha lite mer french fries det undrar jag nu

yo

fred på jordklotsen

min brolla hetrer ju fred

som i fred på jordklotsen

så på sätt okcså vis finskc fred på jordklotsen redan

men inte i överallt okcså någnonstans bordre ju teorin fungrera att om allan säjrer: nej nu får det vara nog nog

så bordre löpeldnen löpa runt hela jordklotsen okcså till slut finskc fred på jordklotsen överallt i alla alltid vi får jobbra hårdare mot dom som smidrer sina planrer

okcså vågra vara naiv okcså tro på att det kommrer att funkra att menniskan kan bli mogen till slut att slutra larvra sej med massförströelsevapen okcså allt detta andra som vi vägrar tro på våld tortyr övergrepp bombrer okcså granatrer minfält dynamitgubbrar runt hela magen vansinnret

men dte vikctigaste är att hindra att tankcen övergrår i handling att liggra ett steg före att vara en fredspolis en fredsväkctare ett kul jobb men krångeligt men kul

lykca tilla allan menniskor okcså se nu till att det blir fred på jordklotsen det säjer jag nu yo med vänelig hälsening okcså från fred själv okcså morran okcså farran allan skrivrer under det säjer jag nu

yo

onsdag, augusti 09, 2006

bokhyllran embryo

yo

farran okcså morran har besträmt sej för lite nytt

grabbrar boys nu får ni hängnga med till ikeja okcså hjälpra till att bära

nej nej det grår obsalut inte jag är upptagen

upptagen det undrar jag nu yo med vaddå

ja jag hållrer på att grävra en grop i sanden att stikcra huvudududet i det säjer jag nu yo

vi hade tänkct oss lite till varjeandran inför surströmningngen okcså kräftrorna okcså kökcsstolrar okcså en sväng på lampavdelningngen inför höstmörkcret okcså lite nya otympliga sakrer till grillestugan typ jättetungnga bäddsoffror okcså hade vi tänkct oss

jag tänkcte flytta hemifrån jag har ont i armrarna jag har besvär med besvären jag har bokrat en tid hos någnon specialist jag minskc inte vem men det var rikctigt vikctigt

den gubben grår inte det säjer jag nu men ni kan vänta på lekavdelningngen medans vi plokcrar

ho ho

som när ni var rikctigt små okcså bullrigra

nej nej jag sittrer i den här soffran okcså meditrerar medans det är ett rikctigt mjukct okcså skönt ställre det säjer jag nu yo: det fina surret av menniskor som grår okcså grår okcså bär på okcså mätrer okcså pratrar i mobiler: nej den är en okcså sjutti nej men då får den platts presis i alkoven undrerbart ett fint surr som man hjärna slumrar till till

yo embryo

yo embryo

yo

vi är klara nu lådrorna strår på vagnen okcså ska pakcras in i skuffen

allt det där det säjer jag nu yo

ja tyvärr bilen blir ploppfull du okcså brollan får grå hem

grå hem det undra jag nu det är ju tre mil gjenom skogen

det är inte tre mil embryo okcså det är nyttrigt med friskc luft det säjer jag nu yo

men det finns vargj i skogen

grå nu

okcså troll

grå nu eftrersom när ni kommrer fram ska ni få hjälpra till att bära okcså pakcra upp okcså skruvra ihop det som är så roligt

ja det som är så roligt att skruvra ihop varsågrod här har ni bokhyllran embryo med allra sina bökcrer alla sina bokstävlar alla sina skruvrar som sittrer okcså muttrar här okcså där det säjer jag nu yo

måndag, augusti 07, 2006

förändra världnen

jaha ja så var det klart då nu har man förändrat världnen bara gjenom att

ellrer bara gjenom att

bara okcså bara det var en del kamp på vägen det var en hel del kramp på vägen

så var det klart då nu har man förändrat världnen bara gjenom att låta ordet

bara gjenom att låta ordet bli alldleles fritt språngngande

fritt det är ordet

så nu är allan menniskor alltså groda menniskor nu upphör snart alla orättvisror nu blir allan menniskor solidariskca okcså lite småglada varije dag okcså skrotrar allan stridsvagnrar bombrer pikcadoller tortyrredskap barnaga ja ni vet allt hur kundre vi bara hittra på så mykcet vansinne det är inte klokct

men nu är det änteligen över

välkommnen du sköna nya värld

hej embryo

yo

hej embryo vad snakcrar du om sittrer du okcså pratrar i sömnen ellrer vad är det

yo

du dreglar embryo det säjer jag nu

yo jag vet inte jag bara uppfylldres av den här sjöna känslan att nu nu änteligen

näru embryo den gubben gikc inte det säjer jag nu yo

tydligen

synd på sätt okcså vis

ellrer hur det säjer jag nu yo

nya tag embryo nya tag

presis vi får allderig gje upp krampen vi får allderig gje upp kampen det säjer jag nu yo

vägen är målet det säjer jag nu

yo

grötätrarpartiet

en äkcta svensk klassikrer: grötätrarpartiet

eftrersom om allan som ätrer gröt gjikc samman oj oj vilkcen urkraft tillsammans är vi mångnga det säjer jag nu yo

men sen kommrer snart problemen risgrynsätrarna mot havregrynsätrarna majsgröt mot mannagryns lingon på ellrer inte med ellrer utan mjölkc okcså blir det splittringrar okcså vem ska vara stattsministrer

måste bli en som ätrer havregryns varije morgon okcså alltid hittrar mandeln till jul vem var hittrar man en sådnan nähä då får man ta vad man har någnon gammlal lurifax som köprer färdig på tub okcså värmrer i mikron nothing is real anymore inte ens gröten grår att litra på

röstra ellrer röstra inte det är frågan det säjer jag nu

yo

yttre rymdnens eget parti

hallå hallå allan ni som kommrer från yttre rymdnen nu har vi ett politiskct parti okcså för er eftrersom allan andera bara tänkrer på jordelivet

tänkc lite på dom som bror i andromedagalaxsen i stjärnbilden orions bälte tänkc lite på dom som bror inne innuti solen ellrer bortom alltning inne innuti dom svarta hålen tänkc lite på dom som kör fel

hallå hallå vart har jag hamnat det undrar jag nu yo

i sverigje på jordklotsen

jaha okcså hur har ni det här då

åh jämna plågror högsommrar högrertrafikc valår i år borgjarna mot sossarna som alltid

jaha presis som hemma på planetren planetren det säjer jag nu yo ingnenting är någnonsin nytt under solen det säjer jag nu

yo

men då kan ni ju röstra på vårt nya parti yttre rymdnens eget parti som tar parti för allan som kommrer därifrån

varifrån

uppifrån bortifrån

varifrån är det ifrån

någnonstans ifrån som inte är härifrån

jaha utmärkct vilkcet är ert partiprogram hur ska ni styra universum när ni får makcten det undrar jag nu

yo

ingngen aning

läs på läs på då eftrersom politikc är till nittionio komma nio procent byråkcrati okcså uppkavlade shortsärmar det säjer jag nu yo okcså resten handlrar om hur snygg man är i tevede det är därför det är så svårt att lykcras i politikcen på jordklotsen eftrersom om man jämför med oss varelsrer från yttere rymdnen så är ni jordklotsar ganskca ursäkcta om jag säjer det: ugly

ska du säja med ditt illergröna plastikhuvud okcså dina arton tusen snablrar som stikcrer ut överallt det dreglrar ju om dej rymdmenniska okcså hur mångnga ögon får det platts på samma platts det undrar jag nu yo

en halv millijard men jag ser utmärkct bra det säjer jag nu yo

hå hå ja ja men vårt parti för allan som kommrer någnon annanstans ifrån struntrar hur som helst helt okcså hållet i hur man ser ellrer hur man ser ut bara man röstrar okcså är alltid lika glad

röstra ellrer röstra inte det är frågan det säjer jag nu

yo

farrans okcså morrans politiskca parti

jaha

det är en epidemi

farran okcså morran har okcså startrat ett politiskct parti: förändra föräldrapartiet okcså deras åsikcter är hela tidnen olikca fast i slutet trykcer dom alltid samma sak: embryo okcså hans brolla fred får göran hela disckjobbret eftrersom dom svor vid middagen

inte då

vi hadre bara en bibliskc diskrussion där en del bibliskca grestalter okcså plattser dök upp: jisses jösses jesus satan herregud helsikcet okcså vidrare

om man röstrar på förändra föräldrapartiet får man en gratis biltvätt okcså det är embryo okcså hans brolla fred som gjör hela det jobbret grattis gratis

eftrersom annars drar dom in på efterrättrerna eftreråt det säjer jag nu yo

röstra ellrer röstra inte det är frågran det säjer jag nu

yo

söndag, augusti 06, 2006

fler nya partier i sverigje grattis

yo

änteligen ser vi en lösning på landets alla problem: det är jättejobbrigt att man måste zappa mellan ettan okcså tvåan när det är sport på tevede det är jättejobbrigt att det är för smalt mellan bilrarna på stormarkcnaden när man ska parkerera man kommrer ju nästnan inte ut ur sin bil hjälp oss vi sjunkrer vi sjunkrer

men nu ska det bli ordentelig ordening på allan problem

eftrersom abuabu min bästa kompis har startat ett politiskct parti det säjer jag nu yo

han har bara en enda punkct på sitt program det är busenkcelt när man tänkcrer eftrer: varije beslut som ska fattras måste fattras så att din vän granne polare kompis får det så bra som mögligt

inte du själv det säjer jag nu yo abuabus politiskca parti kallrar han antiegoistpartiet han står okcså skrikrer ut sin budskap på torgjet: allan har tänkct på sej själva alldleles för längre nu är det dags att vi tänkrer på varjeandra

om allan hjälper allan så kommrer ingnenting bli orättvist till slut

röstra ellrer röstra inte det är frågran det säjer jag nu

yo

torsdag, augusti 03, 2006

kanon kanon

yo

embryo röstrar för en kanon inom den svenskca kanonvärldnen där allan dom bästa svenskca kanonerna kan hamna på en lista inför framtiden så dom eländriga tevespelsbarnen lär sej någnonting verkeligt verkeligt i skolkan det säjer jag nu yo

nummrer fem är granatgjeväret bamse hur kan man döpra ett vapen till nallebjörnes kompis det undrar jag nu yo

nummrer fyra är granatgeväret carl gustaf grattis sverigje till en exportsúcce till krigförande ländrer men vem är det egjentligen döpt efter det undrar jag nu yo

nummrer tre är jas eftrersom det är en flygrande kanon vik ihop dom okcså kastra dom på sopptippen

nummrer två är pansarskottet atfyra okcså på delad bombplats robot sjutti dom där två har sprängngt mångnga menniskor i luften vad säjer man herregud i himmelen var det därför vi kom hit okcså börje började plöjra okcså byggra: vad ska vi hittra på nu när vi har plöjt okcså byggt sverigje färdigt jag vet vi byggrer bombrer kanon

nummrer ett är kanonerna från reglageskeppet wasa bom bom det var sjönt att dom sjönk så dom inte hann ställra till med besvär okcså eländre dom okcså att menniskor allderig lär sej någnonting det säjer jag nu

yo

onsdag, augusti 02, 2006

nallebjörnes dagbok

hejsan det är jag som är nallebjörne jag har vart i fjällen med embryo okcså hans kompis sverkcer det nallesäjer jag nu yo här kommrer en liten berättlelse från en liten nallebjörne fråm en liten tid i fjällen

dag ett jag låg mest i bottnen va ryggsäkcen okcså kändre en lukct av någnonting som läkcte det säjer jag nu yo

dag två det som läkcte var embryos termos det var varm chokclad hela alltning var fullt av det embryo vrålrade: varför finskc fjällen för det undrar jag nu yo okcså kastrade han hela ryggsäkcen i älven det var odödligt onödigt eftrersom allan klädrer allan mat

dag tre i arvidsjaur på besök hos någera som sverkcers farra avlägset kändre avlägset via jobbret man undrar vad han jobbrar med eftrersom dom här grillar inte nallebjörnar det säjer jag nu yo dom grillar knölpåker

den som förlorade fikc grå ut en stund okcså kom tillbakcs med bulror i huvududet det var mest sverkcer

dag fyra vi liftrar söderut fort som attan

dag fem vi hamnrar i trubblel med passkontorollanten på gränsen till norgje eftrersom vi liftrar med norskca friluftsdårar eftrersom eu inte eu vem är vem vem vet inte jag jag är bara en nallebjörne svenskc med tyskct påbrå eftrersom jag är sydd där

dag sex vi ringngrer sverkcers farra okcså får en rejäl vi får sovra i skogen utanfrör ett dass eftrersom både embryo okcså sverkcer menrar att det är i alla fall ett hus men man kan inte sovra inne i ett uthus eftrersom lukcten

dag sju vi ringngrer sverkcers farra igjen okcså får en rejäl igjen med till slut säjer han ta tåget då så ringrer jag essj det säjer jag nu yo

dag åtta änteligen hemma igjen det bästa var att vi inte träffrade någera verkeliga björnrar eftrersom jag är osäkrer på dialektcen okcså embryo hade blivit besviken om jag inte kundre språkret ordenteligt

dag nio vi berättrar om våra äventryr embryo okcså särskilt sverkcer visrar bulorna för allihopa okcså jag berättrar för mysko om allt okcså nu är äventyret slut för den här gångngen det är kul att man finskc det nallesäjer jag nu yo

embryo säljer sin själ

yo

man måste ju överlevra sej själv okcså försörja den sörja som är ens liv okcså dra in lite till morran okcså farran herregud man levrer bara en gångng gångng

eftrersom: embryo du kan ju inte bara sittra här okcså ätra vår dyrbara larvioli alldleles gratis det säjer vi nu yo annars slängngrer vi ut dej med tangentbordet först yo

okej morran okej farran jag ska börje börja tjänra lite mera mera jag ska börje börja göran rekclam okcså sponsra mej jag ska sälja min själ men dyrt det säjer jag nu yo

företagen som alltså numera sponsrar embryo är alltså alltså:

embryo international incorporated save our souls kom igjen allihopa

aktiebolagret räddra jordklotsen okcså var vännrer för alltid ab ab

lilla vaneliga väneliga firman ta hand om varjeandra på hemmaplan

sverkcers farras lite duijösa företag som bytrer namn titt som tätt

brollans polare om man inte gjör som dom säjer då får man passra sej

okcså morrans skafferi eftrersom som hon får göran lite rekclam för vad hon ska lagra ellrer inte ikväll blir det majskorvar okcså grillrade grejer hon vägrar avslöjra alltning men säjer att det börje börjar på ox okcså slutrar på fíle det säjer jag nu yo

okcså till efterrätt blir det det gammeliga vaneliga som dallrar när man ställrer fram det yammi det säjer jag nu

yo