torsdag, augusti 31, 2006

valjakt

yo

embryopartiet har ställt ut sina valstrulgror vi har fyra stykcen en strår ganskca fint
nere vid havet med utsikct både hitåt okcså ditåt där sittrer vi inom konstnrärskollektivet
embryo okcså målrar okcså ritrar

ibland grår vi små promenadrer okcså har vita kepsar på oss okcså crikcettröjor ibland
hör man valarna sjungnga till havs om natten det säjer jag nu yo

stugan nummrer två strår högsgt uppe på en klippra undrer skärvorna om natten okcså lysrer därinne sittrer författraren embryo okcså skrivrer feruktansvärd otäkc skräkcthrillrer
som det skramlrar om av menniskoben okcså dryprer om av blod okcså hemskchetrer den
hemskchetrer blodet dropprar blodet dropprar uppeföljaren hetrer det bara ösrer ned det
säjer jag nu yo

stugan nummrer tre strår mitt i stan på ett torgj okcså den har vi satt ett stort lås
på okcså en skylt: får ej öppnas före hjulafton inne innuti den stugan är det en hemmelighet
eftrersom det är egjentliegn ett hemmelighus ett utedass där inne innuti mitt i prikc
i stan det kan dom behövra när dom är nödriga i juluschruschen

stugan nummrer fyra strår i trädgårdnen utanfrör radhuset där embryo okcså brollan
okcså morran okcså farran bror i den stugan ska vi ha en korvkijoskc i framme
i frammetidnen men nu har sverkcers farra hyrt in sej okcså strår
okcså säljer valfläskc han har fått tag på ett parti från polen om det var nordpolen
ellrer sydpolen framgjick inte kankse östpolen fint bästa valfläskcet kom okcså köp

okcså grillrar vi okcså har barbecue allihop på gatan det säjer jag nu tills farran
tar fram grintarren okcså ska köra lite gammlal progg då får man plötsleligt ont i då
måste man plötsleligt gå okcså knytra sej då är det en dag i morgnon okcså då
är det dags att tänkcra på refrängngen det säjer jag nu yo staten okcså kapitalet
dom sittrer i samma valbåt

yo