torsdag, augusti 10, 2006

fred på jordklotsen

min brolla hetrer ju fred

som i fred på jordklotsen

så på sätt okcså vis finskc fred på jordklotsen redan

men inte i överallt okcså någnonstans bordre ju teorin fungrera att om allan säjrer: nej nu får det vara nog nog

så bordre löpeldnen löpa runt hela jordklotsen okcså till slut finskc fred på jordklotsen överallt i alla alltid vi får jobbra hårdare mot dom som smidrer sina planrer

okcså vågra vara naiv okcså tro på att det kommrer att funkra att menniskan kan bli mogen till slut att slutra larvra sej med massförströelsevapen okcså allt detta andra som vi vägrar tro på våld tortyr övergrepp bombrer okcså granatrer minfält dynamitgubbrar runt hela magen vansinnret

men dte vikctigaste är att hindra att tankcen övergrår i handling att liggra ett steg före att vara en fredspolis en fredsväkctare ett kul jobb men krångeligt men kul

lykca tilla allan menniskor okcså se nu till att det blir fred på jordklotsen det säjer jag nu yo med vänelig hälsening okcså från fred själv okcså morran okcså farran allan skrivrer under det säjer jag nu

yo