torsdag, augusti 24, 2006

embryos valmanifest

yo

håll i er nu är det hålligångng på embryos gata det säjer jag nu yo här
är det valmani

farran är igångng med sitt fredsparti det är han varije gång

det är dags: ut med banderollrar okcså plakcatfärgj okcså peace love
and understanding övrerallt han är en gammlal röd hippie fast ibland
i grå kostym okcså groddag groddag i portfölj men sent en natt
kommrer grintarren fram okcså the answer my friend
is blowin in the wind

okcså sverkcers farra den före före detta odemokcraten som bara troddre på
pengngarnas makct över den lilla lilla menniskan okcså hejrade på millijonpartiet
han grår omkring okcså hejrar på millijöpartiet istället: bättre en glad
hunderalapp än en sur millijon det säjer han nu yo

brollan tänkcrer inte röstra han tänkrer emigrera till afrikca: var som helst i afrikca
bara inte dom nya moderaterna är där i kejsarens nya klädrer

dom bluffmakrarna

morran vägrar kommentrera någnonting om någnonting hon hävdrar sin rätt
att vara rätt så tyst det säjer jag nu

yo

okcså embryo sittrer okcså okcså skrivrer på sitt valmanifest: hm

här gällrer det att funderera ut allt som är rikctigt vikctigt det säjer jag nu

yo

först okcså främst röstra på det som hjälprer den lilla menniskan okcså sammetidigt
räddrar jordklotsen

vad är vikctigast en baginbox mer ellrer mindre i skratt ellrer en frammetid
som är lite muntrare än dyster det undrar jag nu yo

okcså röstrar vi för lite mer politikc lite mer överallt alltid hjälps åt hjälps åt allan
är politikcriker inne innuti sej själva det säjer jag nu yo

eftrersom nu inför är det partiledrare i varije buskce det är lite lite bradagsterror
man kan inte tänkra eftrersom överallt ser storebror dej från sina valaffischer

var gjör dom annars allan dom där politikrerna spelrar bingolotto
ellrer golf det undrar jag nu

yo

okcså eftrer valmanin blir det valmanifest oh vilkcet party med popcorn okcså
embryoballongrer i allan olikca färgjer man kan tänkra sej heja sverigje
det säjer jag nu gräv där du strår mitt i prikc i du gammela du fria men
gräv okcså hela vägen ner till kina tibet okcså räddra jordklotsen allan ska med

det säjer jag nu

yo