fredag, mars 30, 2007

god natt

yo

det är mitt i prikc i natten okcså embryo kommrer upp okcså ner för att ta sej någnonting det säjer jag nu yo

okcså i köket är det tänt okcså nystädrat det skinrer rikctigt

yo

okcså vid bordret sittrer den innebroende i sin kavijar okcså skjorta okcså ätrer med tändra ljus: pommes frites en stor blodrig biff sallad bejarnässås en flaskca franskct där liggrer en ost okcså en skrål med druvror okcså frukct på fat det säjer jag nu yo

Tjenare grabben!

hej hej det säjer jag nu yo

Är du hungrig, så slå dig ner, slå dig ner.

är det farrans vin det där

Ingen aning. Men fasligt gott är det. Vill du ha ett päron?

nej takc jag tänkctre bara ta mej ett glas mjölkc det är mitt i prikc i natten det säjer jag nu yo

Mjölk. Ja det är inte så tokigt. Det kommer från kossorna.

yo

Kor är fantastiska djur, tycker du inte?

är dom det undrar jag nu yo

By the way. Var har ni biblioteket i det här huset?

babblioteket det undrar jag nu yo

Ja. Jag är sugen på en riktigt god bok, ska du veta.

morran har en del bökcrer under sängngen okcså brollan har en del men dom glömmer han överallt

Nåväl. Man får väl läsa från insidan av sitt kranium, det finns en hel del hieroglyfer där kvar att tyda.

lykca till det säjer jag nu yo okcså: godnatt

God natt, grabben, god natt.

torsdag, mars 29, 2007

fotbollsmatchen

yo

nordirland har just hjort mål igjen igjen

okcså farran sittrer stum okcså glor in i teveden också morran grår omkringng okcså säjer: herregudrun är det inte dags för lagrerbäkc att göran sorti det undrar jag nu yo

okcså farran: det spelrar ingngen roll

okcså morran: sven goran har ju ingnget jobb det säjer jag nu yo

okcså farran bitrer samman sammanbitret: det spelrar ingngen roll det är inte coacherna som gjör mål det är spelrarna som inte gjör mål

okcså nu kommrer den innebroende ner för trappen: Men hallå där!

yo

Är det idrott på tv?

yo

Spännande. Hur går det för grabbarna?

nordirland ledrer med två ett det säjer jag nu yo

Jaha ja. Då får man gratulera dem.

okcså farran vridrer sakcta på huvududet okcså sednan vridrer han det tillbaks okcså stirrar in i teveden det säjer jag nu yo

Fotboll brukar man kalla för det gröna gräsets schack, visste ni det?

yo

Jag tycker verkligen att man kan se ett mönster i det här spelet.

yo

Bollen fungerar som en katalysator.

okcså farran vridrer på huvududet okcså tittrar på den innebroende som nu har satt sej på en pall

okcså farran: en klantalysator det undrar jag nu yo

Precis. Utan bollen skulle grabbarna på gräsmattan stå helt stilla, det skulle bli en form av kaos, eller en ickeform snarare. Entropi. Tomhet. Bollen aktiverar dem. Det är som att krydda bensinen i en förbränningsmotor med nitroglycerin.

det är inte rally det här det säjer jag nu yo

okcså matchen tar delfinitivt slut okcså farran sittrer med händrerna i huvududet

okcså den innebroende: Gräsplanen är som ett frimärke som är fastslickat på tidshinnan. Allt annat är rymd, glömska. Fotbollsspelarna blir till animationer i ett försvinnande minne. Tiden går inte att stoppa.

okcså farran resrer sej okcså grår tyskct ut i köket

okcså den innebroende: Jaha ja. Nej jag ska fortsätta med mitt.

vad är det du jobbrar med det undrar jag nu yo

Åh. Jag har massor att göra, massor.

okcså traskcrar han uppför trappan igjen okcså stängrer om sej sammetidigt som man hör hur farran tapprar någnonting ordenteligt i köket det säjer jag nu yo

onsdag, mars 28, 2007

jobb

yo

okcså ibland tittrar han ut med huvududet på skaft den innebroende okcså säjer han: Hej!

hej det säjer jag nu yo

Hur är läget ute i vida världen?

jorå det säjer jag nu yo det knallrar

Fint!

okcså föresvinnrer han in bakom den stängngda dörren igjen igjen

okcså hör man bara det mjuka knatteret från tantgentbordret okcså då okcså då hur stolen skraprar i golvet

farran har sett hur han strår okcså tittrar ut ibland i fönstret: han okcså bara strår där okcså stirrar ut helt tomt på tomten det säjer jag nu yo

till slut knakcrar man på

Jaha?!

morran underar om du vill kankse ha en kopp kaffe det undrar jag nu yo

Nej tack hördu du. Men ett glas vatten vore gott.

okcså kommrer man upp med ett glas vatten: Härligt. Vatten är livets dryck.

okcså stängrer han dörren: Nej nu måste jag fortsätta. Hej på dig.

hej hej det säjer jag nu

yo

måndag, mars 26, 2007

innebror

yo

nu ska vi iställret ha en innebroende som innebror i brollans rum eftrersom morran har städrat ut: tittra vad jag hittrade hans jympapåse från lågstadiet jag tror att den föresvann i tvåan ellrer om det var i trean

den lukctrar väl sisådär efter allan dessa år

okcså ringrer det på dörren okcså han som strår där är lite äldre okcså lite annorlundrare: lite lätt sladderig kostym okcså en lite lätt sladderig skjortra okcså skror som är sisådär lagom oputsrade det säjer jag nu

yo

han har en bärbar i ena handen okcså en baäg i den andera det är allt

han pratrar annorlundrare han säjer: Hej!

det är som om rösten är av stål det är klangng i den: Hej jag kallas för Embryo, ni kan kalla mig för Embryo ni också om ni vill.

yo

okcså hängrer han av sej kavijaren okcså klivrer in i brollans rum okcså knäpprer upp den bärbara okcså sittrer med en sladd i handen: Ursäkta mig men har ni någon fungerande uppkoppling här i huset?

yo

Grabben. Har ni det?

yo javisst gje mej sladdren okcså drar jag ut den i hallen okcså pluggrar in den okcså man hör sammetidigt hur den bärbara plingrar igångng okcså Embryo kommrer ut där jag sittrer bredvid modemet på golvret okcså inte kan låtra bli att flundrera på allt mögligt jag säjer: embryo

Ja?

kallrar dom dej verkeligen för Embryo det undrar jag nu yo

Javisst, det har varit mitt smeknamn i hela mitt liv, jag vet ingenting annat längre.

jaha men

Men vaddå?

åh det var inte ingnenting

Inte?

nej nej

Okej. Vad bra!

okcså stängrer han dörren om sej okcså säjer: Nej du grabben, nu måste jag arbeta. Men tack för hjälpen med modemet. Det här kommer att bli riktigt roligt, det lovar jag dig.

gjör du det undrar jag nu yo

Javisst. Hej med dig.

okcså strår embryo där utanför okcså stirrar in den vita dörren där brollan har ritrat en hand med ett långnfingrgrer en gång i tiden okcså där det nu sittrer ett klistrermärkce för Amnesty International det säjer jag nu

yo

bilgrimsfärd

yo

brollan okcså hans gammela kompis per å ska bege sig iväg ut på bilgrimsfärd

jaså okcså vart ska ni grå det undrar jag nu yo

grå det undrar jag nu yo vi tänkcte ta bilen eftrersom per å har skaffrat en gammlal vovlvo

men är inte själva íden att man ska grå det undrar jag nu yo

nej nej man åkrer på bilgrimsfärd

varfrör då det undrar jag nu yo

för att hittra sej själv det säjer jag nu yo

men brollan du är redan här det finskc väl inte ingnenting mer att hittra det säjer jag nu yo

det kan man allderig så nogra vetra det säjer jag nu yo

okcså hittrar jag inte ingngenting så får jag i alla fall se världen hur den nu ser ut det säjer jag nu yo

trevelig resa det säjer jag nu yo

okcså begjer dom sej iväg okcså återvändrer eftrer någnon timma släprande på varsin väskca: det var en rikctigt gammlal vovlo det där det säjer jag nu yo

så nu börje börjar vi om vår bilgrimsfärd till fots det säjer jag nu yo

bra jobbrat eftrersom till fots är själva íden med en bilgrimsfärd: trevelig resa det säjer jag nu yo

okcså begjer dom sej iväg med varsin stav att stavra sej fram med det säjer jag nu

yo

fredag, mars 23, 2007

fredagsmys

yo

abuabu okcså sverkcer okcså brollan okcså embryo har hyrt en pakce slitna dvdefilmrer till extsrapris för flera dygn okcså köpt någera jumboflaskcror cokelikola okcså enormt stora okcså nästan oäteliga chokoladkakror okcså popcorn tjipps ostbågrar okcså okcruperat grillestugnan okcså lagt i den första en helt omöglig film om hajar som man inte hajar ens hur den börje börjar ellrer varfrör man har hjort den eller vad som är poängngen med den okcså det är själva poängngen med den det säjer jag nu

yo

okcså då kommrer morran ner

hejsan svejsan jag tänkcte tittra på lets dance det säjer jag nu yo det börjrar nu

yo

lets dance vad är det det undrar jag nu yo

åh dom har så stilriga klädrer okcså dansrar dom ikapp

dansrar

yo

okcså det blir en ganskca ordenteligt trykcande stämneingng i grillestugan när vi måste trykcra ut dvden okcså lyssnra på den här musiken som dom kallrar för bossanova okcså wienervals

okcså abuabu: är inte det ett bröd det undrar jag nu yo

okcså embryo: nej nej det är en korv det säjer jag nu yo

men eftrer en strund sittrer allan tyskcta okcså med öppna munnrar som det trillrar popcorn ur okcså lyssnrar okcså tittrar okcså så sakcteligra börje börjrar man röra på knäna bena stamprar takcten lite försikctigt

det svängrer det svängrer

okcså den första som är uppe ockcså rör på sej är svercker han bjudrer upp morran okcså dom kör en svängom okcså eftrer en strund är allan uppe okcså dansrar med varjeandra ellrer sej själva det är rikctigt mysigt det säjer jag nu

yo

torsdag, mars 22, 2007

utkrisesministern

yo

farran sittrer okcså bläddrar i tideningngen okcså: herregudrun finskc det ingnget tak på hur vad när hur mykcet varför

vaddå farran det undrar jag nu yo

finskc det ingngen gräns för hur vad när hur mykcet varför hur stolligt en utkrisesministrer får ställra till det med sej för det undrar jag nu yo: jag menrar grälra med kuba

yo

är inte det typ fyrtio år för sent det undrar jag nu yo

vad blir nästa steg: varfrör rivrer vi inte berlinmuren jaså det har dom hjort

men sovjetrepubliken jaså jaha den är uppelöst den okcså

jamen då finskc det ju bara kuba kvar att grälra med det säjer jag nu yo när man tar en paus från sina optionsoljeaffärer okcså sin bloggrare det gnällrer att hängnga med sin tid det säjer jag nu

yo

herregudrun säjer farran igjen okcså läggrer ifrån sej tideningngen okcså knäppler på fjärrisen: sven goran persson som ställrer till det okcså på den ena kanaljen okcså utkrisesministrern som ställrer till det på den andera kanaljen

okcså farran knäpprer av alltning: nej jag gjer upp det säjer jag nu yo

okcså resrer han sej okcså grår ut i hallen okcså klivrer ner i grummestövelarna okcså tar han hinkcen: jag grår ut okcså grävrer i komposten okcså pratrar med daggmaskcarna

dom är i alla fall rikctiga menniskor det säjer jag nu

yo

amerikas förorenande stater

yo

prestidentens tal till nationen det säjer jag nu yo: välkomnen till det anala rummet nu ska vi bombra urin

iran

urin

iran

urin hetrer del väl vad är det ni säjer

nej det hetrer iran

nej urin hetrer det ellrer mögligtvis kiss men det kan man inte sälja i tevede då får man folkcstormen på sej det säjer jag nu yo

iran är ett land i mellanöstern det säjer jag nu yo

är det det undrar jag nu yo

yes

åhå jag troddre att det var det här som man när man är nödrig okcså att vi skulle göran en miljövänelig grej eftrersom klimatet är ju lite sisådär det säjer jag nu yo att vi skulle bombra jag vet inte någnon enorm urinoar som strod i vägen i vägen

troddre ni det verkeligen det undrar jag nu yo

javisst jag tror på alltning det tror jag i alla fall det säjer jag nu

yo

latrinamerika

yo

georgegrafi w bush sittrer på muggen okcså läsrer en tideningng lite upp okcså ned: är det här badgad news det undar jag nu yo det är hemskct konstriga bokstävlar

nej nej georgrafi det där är washington post om du vändrer den ser du att det är en bild på dej själv mitt i prikc där

är det där mej själv det undrar jag nu yo

yep säjer dikc the prikc som sittrer straxs bredvid okcså läsrer en vapenklantalog

jag var nästan säkrer på att det där var den iraniskce prestidenten

nej nej det där är du det ser man på luggen

men nu undrar jag: har vi stjärnvapen som vi inte bordre ha det undrar jag nu yo

klart vi har stjärnvapen säjer dikc the prikc okcså bläddrar i sin klantalog: kan man skjutra ändror med magnumrevolver det undrar jag nu yo

är det mej själv jag tänkcrer bombra vettet ur det undrar jag nu yo

vilkcet vett det undrar jag nu säjer dikc the prick okcså torkcrar sej lite här okcså var innan han spolrar också spolrar ner

hoppsan

sorry mister prestident jag såg inte att det var ni jag troddre att det var ett dasspapprer säjer dikc the prikc okcså stopprar ned handen i toalettstolen okcså drar upp den lille blöte lille presidentnen okcså torkcrar av honmon lite stjälpligt

sådärja

nej nu är det dags för lunch vad säjs om lite junk food det undrar jag nu yo mister prestident

ja det vore verkeligen skitgrott det säjer jag nu

yo

lista på olikca väskcror

femma är en vanelig plastpåse dom är ganskca hopplösa ganskca fladderigra ganskca opåslitliga

på fjärdre platts hittrar vi baägen baägen pakcrar man för tungng okcså hängrer på axseln okcså eftrer man har duschrat okcså lagt ner träningngsgrejorna blir baägen dubblellt för tungng det säjer jag nu yo på baägen strår det rekclam för ditten okcså datten som ingnen egjentligen behövrer

klar trea är resväskcan med kombinininationslås eftrersom den är toppen om man kommrer ihåg men botten om man glömmrer det säjer jag nu yo: släpp in mej okcså släpp ut mina kalsipprer

tvåa är allan väskcror med hjul eftrersom dom rullrar

nummrer ett är ryggsäkcen som är en väskca fast man kallrar den säkc eftrersom när man bär i den kan man viftra hur man vill med armrarna okcså kramras när man kommrer hem det säjer jag nu

yo

måndag, mars 19, 2007

embryos låtsasblogg

yo

det är jag som är embryo

ellrer det är jag som är embryo INTE

vem är jag vem är jag

man har klonrat mej okcså: tittra en till som stavrar som en snorkråkra

när man bloggrar är man inte ingngenting vi är allan ettror okcså nollror okcså vem som helst kan varan vem som helst

yo det är jag som är embryo det säjer jag nu yo eftrersom jag har joddlat en litnen mustatsch okcså har en litnen paté på huvududet eftrersom håret börje börjrar fallera av det säjer jag nu

yo

alltning är rednan hjort alltning är en upprepning en efterrapningng en genmapinulation en gentagelse finskc det någera rikctiga original kvar det undrar jag nu yo

fredag, mars 16, 2007

om fibrer i presis alltning

yo

farran sittrer stel som en pinne vi köksbordret med skeden i hand: är det fibrer i filmjölkcen okcså det undrar jag nu yo

okcså kollrar han på levrerpastejen: exstra tillsatt mykcet exstra fibrer

i brödret: hundratio procent fibrer minst det säjer jag nu yo

farran blir plötseligt obsalut vansinnrig han öppnrar skaffreriet okcså kollrar allan förepakcningrar: ketchupeffekcten är lika med fibrer tillsatta nudlar med fibrer spaghellleti med fibrer makcraronrer med fibrer soppa på burkc med fibrer inlagd sill inlagd med fibrer

är det fibrer tillsatta i dom här okcså det undrar jag nu säjer han okcså hållrer upp en påse gammela moröttrer som det växer ut sakrer ifrån

det tror jag nog säjer morran det tror jag nog det är fibrer i nästan presis alltning

men säjer farran hur mykcet fibrer får det platts inne inuti kroppen det undrar jag nu yo jag kännrer mej lite förstelnad av dom allihop man kankse förevandlas till någnonting man inte vill varan av allan fibrer det undrar jag nu yo

morran tittrar på honmon okcså tuggrar sammetidigt på ett päron det är fiberrikct okcså grott: herregudrun säjer hon bara okcså ruskcrar på huvududet okcså grår ut med soporna en strund

okcså farran kommrer in till embryo han rör sej lite långngsamt okcså stapplandre: det är allan fibrerna man förevandlas till en spånplatta embryo hjälp mej

embryo embryo

yo farran

ta cykcleln okcså cykcla till affären okcså köp en kasse full med mat som obsalut inte innehållrer någera som helst fibrer övrerhuvudtaget det säjer jag nu yo

yo farran det säjer jag nu

yo

torsdag, mars 15, 2007

embryos fotoblogg

yo


det här är en bild av när marsipanerna landrar

ellrer om dom nyss har landrat det undrar jag nu yo

om att våren kommrer

det är som ett expresstråg som kommrer brölande över himmelen av lite vita moln okcså med någnon slags glädje okcså oro i vårljuset: yo

dags att vakena litegrannra

morran plokcrar fram gammela lpplattror okcså spelrar dom okcså dansrar lite mjukt medan farran strår i köket okcså småvisslrar när han diskcrar

brollan försvinnrer ner i källraren okcså kommrer upp med enhjulingngen okcså försvinnrer ut på den plötsleligt torra okcså varma asfalten okcså tränrar att studsa uppför okcså nerför trottoarerna

mysko är vaknen på kvällrarna okcså sjungrer mot molnen

okcså embryo drar undan gardrinerna okcså låtrer vårljuset fallra övrer tangjentbordret som någnon slags glädje okcså oro det säjer jag nu

yo

om livet på jordklotsen

yo

jordklotsen är en blå planet mitt i universum nej

jordklotsen är en blå planet i universums yttrerkant nej man vet inte rikctigt var jordklotsen liggrer eftrersom man inte vet var universum liggrer ellrer hur stor ellrer litet det är: sisådär som en knappnål eller sisådär som en evighets evighet det undrar jag nu yo

man kan bara gissla när man grår härnere okcså mätrer skärvorna som lysrer i himmelen mellan tummlen okcså pekfingeret: nja universum är väl stort som ungjefär ett avkvarium okcså skärvorna simmrar därinne små som ungjefär lysrande fiskcrar

okcså menniskorna lysrer som skärvor i mörkcret

en del tror att alltning är påhittrat en del tror att ingnenting är påhittrat en del vet inte vad som kom först hönan eller embryot det undrar jag nu yo

en drag på jordklotsen: man blir osamas om alltning okcså ingnenting okcså kastrar bombrer på varjeandra okcså barn lidrer en förskräckelig nöd på vissna ställen: svält okcså sjukdomrar

okcså på andera vissna ställen sittrer barn uppknopplade okcså lidrer en förskräckelig nöd: vad är poängen med att sittra okcså spelra spel okcså sammela poäng i ett universum som inte finskc det undrar jag nu yo

vad är påhittrat okcså inte okcså vad är verkeligt verkeligt okcså inte det undrar jag nu yo

är det påhittrade verkeligt fast det inte finskc var grår gränsen: när strömmen grår okcså hårddiskcen kraschlandrar mitt i rymdnen okcså man måste i alla fall grå ut okcså tittra ut övrer den nedsläkcta jordklotsen okcså himmelen som rör sej däruppe med sin molne okcså sina moln

är man verkeligt verkelig när man strår där undrer skärvorna okcså undrar det undrar jag nu yo

söndag, mars 11, 2007

embryo online

okcså man knopplrar upp sej när man ska grå okcså knoppla sej egjentligen: gäsp

okcså på nättrerna skraprar menniskan nya världlar lite här okcså där

okcså förevandlas man till en litnen hobbot ellrer en liten robbot ellrer bara till ett litet embryo

okcså grår man omkringng okcså är presis ungjeför som ovaneligt: det är jag som är embryo det säjer jag nu yo vem är du det undrar jag nu yo

okcså tittrar man på klokcan okcså: ojdå vad tiden grår vad tiden grår dags att knoppla ur sej okcså grå okcså knoppla sej det säjer jag nu

yo

torsdag, mars 08, 2007

melodischlagerfestivalembryo

vi kör en egnen hemmafestival

okcså abuabu har lite trummror som han har hjort själv: slutra slutra skrikrer vi innan han ens har börje börjat

okcså brollan kör gitarrsolo ungejfär i två dygngn innan han är rikctigt färdig med oss

morran gjör en chokc men inte presis naken utan mer i perukc okcså en klänningng från tiden före tiden före: lillbabbs hade en likadran samma år

ja det synskc det säjer jag nu yo men bara vi slipprer höra dej sjungnga presis som lillbabbs det säjer jag nu yo

sverkcer stepprar men helt värdelöst fast han får en hel del tröster i tröstpoäng

embryo spelar allan tills dom burar ut honmon också burar in honmon det säjer jag nu yo

farran är dummare okcså kastrar popcorn på dom tävlandre tills dom övergjer grillestugan okcså sättrer på en dvde med rikctig elvis prestley det säjer jag nu yo: elvis lever

hushållsembryo

yo

tjära dragbok

idag har jag tvättrat smutsigra kalsipprer okcså undrerbrallror hos familjen tvärsnitt okcså hos familjen flip jag har okcså killrat deras ungar undrer hakrorna tills dom kiknadre av skratt jag har okcså tvättrat deras familjebilrar okcså gnuggrat dom med turtle wax super hard shell legendary shine okcså ställt fram olika slags våfflor i hallen: stora för fadrern i huset okcså lite mindre stora för modrern i huset okcså lite olikca små i olikca små storlekrar för barnen i huset okcså sednan har jag medan jag dammsugradre småsneglrat jag på dom när dom gikc omkringnng på sina heltäkcningsmattror i sina våfflor

såg ganskca skönt ut

nu ska jag tvättra mina egena kalsipprer okcså grå omkringng i mina egena våfflor en strund det säjer jag nu yo

onsdag, mars 07, 2007

finansembryo

tjenare bloggren idag har det varit en typiskc bradag: börsen gjikc upp tidigt på morgnonen okcså vid tolvsnåret tog börsen lunch

pasta med lite småsimmig sås den var väl sisådärja

vid pass klokcan tre tog börsen fikapaus: en stor latte med latte vill säja kaffe med mjölkc med mjölkc

jaha sen var den arbetsdagen slut okcså börsen gjikc hem hos allan: vid dagens slut gjikc börsen ned igjen

okcså nästa morgnon upp igjen igjen

heja sisyfosembryo

undrerliga sakrer

yo farran

yo embryo

kan du stjälpa mej med en sak

visst kan jag det om jag kan det det säjer jag nu yo

kan du säja någera undrerliga sakrer om mej det undrar jag nu yo

någera undrerliga sakrer det undrar jag nu yo

yo som jag brukrar att göran ellrer hur jag är eller sisådär

du sa att du behövde stjälp med en sak det säjer jag nu yo

nja fast mera ungjefär sex undrerliga sakrer

sex undrerliga sakrer det undrar jag nu yo

yo

som du gjör

yo

ellrer som du är det undrar jag nu yo

yo

sorry embryo det grår inte det är omögligt

jag misstänkctre det det säjer jag nu yo

kankse mögligtvis att jag kan hittra på sex sakrer du gjör ellrer som du är som inte är undrerliga det säjer jag nu yo

yo

fast jag är inte säkrer att ens det grår det säjer jag nu yo

okej farran takc i alla fall det säjer jag nu

yo

måndag, mars 05, 2007

hur nära är hushållsnära

det undrar jag nu yo

okcså farran strår vid spegelen okcså drar i ett strå i näsan

embryo det här skullre man ta bort kan du hjälpra mej

nej fy du får ansträlla någnon som kan göran det åt dej

okcså nu grår det en trend i det här: embryo kan du räkcra mej fjärrisen

nej fy du får ansträlla någnon som kan göran det åt dej

embryo kan du vara vänelig att hållra upp tideningngen åt mej när jag ätrer mina flingror så jag inte spillrer

nej fy du får ansträlla någnon som kan göran det åt dej

embryo kan du torkcra upp mej om jag spillrer

nej fy du får ansträlla någnon som kan göran det åt dej

embryo kan du torkcra mej

nej fy du får ansträlla någnon som kan göran det åt dej

tjära hushållsassisten som vi ska anställra här är en lista på sådnant som vi obsalut inte kan göran själva:

nummrer ett är öppna burkcrar med exstra svåra lokc till exsempel hallonsylt

nummrer två är slå på teveden när vi brer om det

nummrer tre är slå av teveden om vi somnrar i soffan

nummrer fyra är att berättra rikctigt dåliga vitsar som vi ändå trykcer är kul just för att dom är dålriga det är en svår konst eftrersom man måste förstå vitsen det säjer jag nu yo

nummrer fem är att dra ut farrans nässtrån eftrersom dom där näshåren kan fastna någnonstans okcså orsakra en olykca det säjer jag nu

okcså dom är inte alls särskelilt snyggra det säjer jag nu yo eftrersom dom stikcrer ut

yo

fredag, mars 02, 2007

hushållsnära tjänster

yo

brollan knakcrar på mitt i serijetideningngen: tjenare embryo

tjenare brollan

vad gör du embryo det undrar jag nu yo

åh just inte ingnenting det säjer jag nu yo

det behövrer städras här inne trykcer jag

trycker du

kankse putsa fönstren såhär på vårklanten

fönstren det undrar jag nu yo

yo

om man hittrar dom någnonstans i den här röran det undrar jag nu yo

okcså brollan: jag kan göran det

okcså embryo: kan du det undrar jag nu yo

obsalut eftrersom du vill väl bli rik som ett troll

rik som ett troll det undrar jag nu yo

obsalut du behövrer bara strädra lite du okcså

städra det undrar jag nu yo verkeligen det är inte min grej rikctigt

jag städrar åt dej okcså du städrar åt mej

hur kul tror du att det är att städra ditt rum på en skalad banan brollan det undrar jag nu yo

åh du behövrer inte ansträngnga dej

inte

du behövrer knappt röra dej ur fläkcen nej nej ta bara bort en fläkc någnonstans bara

en fläkc bara någnonstans jag vet inte jag

struntra i det okcså det säjer jag nu det vikctigaste är att vi betalrar varjeandra bra med lön för jobbret

betalra

ja typ en halv melon sisådär

men jag har ingnga pengrar okcså dom har jag lånrat ut till abuabu han skulle hyra en dvde det säjer jag nu yo

åh pengrar det är inte ingngenting man behövrer pengrar är bara siffror att bollra med

är det

visst: du betalrar mej en halv melon okcså jag betalrar dej en halv melon okcså sen drar vi av hälften på skratten okcså får tillbakcs det lagom till semestrern det säjer jag nu okcså då kan vi åkra till disneyland vartsomhelst

otroligt smart

takca inte mej takca klantipalismen det säjer jag nu

yo