onsdag, januari 31, 2007

stjärnkraftverkc

yo

vår nye granne flip berättrar att dom snart ska flyttra igjen igjen

ja vi flyttrar in i första bästa stjärnkraftverkc det säjer jag nu yo bara ugnarna får grå kvar i sin gammela gammela skola

stjärnkraftverkc det låtrer stiligt

ja herregudrun man måste ha platts för lite representatilition okcså måste man ha exstrarum till allan barnflikcror nuds nuds you know what i mean

stora fina rum med andera ord annat än det här gammela radhusområdret

exsakt presis okcså finskc det ju bassängrer inne inomhus okcså kan man grå omkringng okcså var lite lagom salongsberusad här okcså var utan att det märkcs särskelit mykcet det blir fint som i ljusdal det säjer jag nu yo

hallon där

förlåt

du svor på embryos bloggrare det är förebjudret

hoppsan ursäkcta det var inte meningngen jag blev bara så himmelens glad vi tankcen på att bro så där nära den radioakctiva tankcen jag fikc väl en litnen härdsmälta vid ljusdal

hallon där nu kom det en grodra till det säjer jag nu yo

förlåt igjen igjen men men nu måste jag kila vidrare okcså pakcra ner allan flatscreensapparater okcså dvdespelrare i allan rum det är inte kokct vad man svamlar på sej men men vi får ju gratris elekctricilitet nu när vi har så nära

lykca till det säjer jag nu yo

måndag, januari 29, 2007

förra åre

yo

längngst upp i sverigje liggrer en litnen bergjsby dit man kan åkra för att åkra

förra åre okcså ordnandne abuabu en litnen gruppresa dit

hur ska vi kommra dit då med allan våra skidror okcså skidbrallror det undrar jag nu yo

jag tänkcte vi kundre liftra det säjer jag nu yo

liftra det undrar jag nu yo

ja med skidliften den grår väl dit upp det säjer jag nu yo

men det gjikc inte så vi pakcrade in alltning i abuabu farras exstremt lillra bil från tjekcoslovakigen: skidror okcså skidbrallror skidjakcror skidhjälmrar skidstavrar skidskridskror okcså skidsnowboards okcså skidskrivbords

skrivbord det undrar jag nu yo

ja det är sverkcers han behövrer det säjer han för att kunna jobbra i fjällvärlden

jobbra

yo

men ska vi inte dit på skitsemestrer det undrar jag nu yo övrer bara en weekend

ibland får man ídeer okcså då behövrer man ett skrivbord det säjer jag nu yo

sant yo

men det tar väldeligt mykcet platts i bilen

man kan fällra ihop benen

inte jag jag är hemskct stel i knäna jag är lite orerolig eftrersom jag har sett hur anja fällrer ihop sina i kvurvorna när hon tar sej för pinnrarna

ja dom där pinnrarna dom där pinnrarna dom gjör mej orerolig okcså det säjer jag nu yo

men ni har ju med er en melon par skidror okcså hur mångnga stavrar behövrer men egjentligen det räcker väl med ett par eftrersom man åkrer väl bara ett par skidror sammetidigt det säjer jag nu yo

nja dom är olelikca långnga dom där beroendre på

men om vi struntrar i att ta med våra snowboards kan vi få lånra sverkcers skrivbord när vi ska åkra det undrar jag nu

eftrersom det är ganskca stort okcså då kan vi åkra tillsammans om vi släprar det upp i släplifften tillsammans okcså det säjer jag nu yo

bara jag får ha det i fred på kvällrarna när jag behövrer

självklart sverkcer självklart eftrersom på kvällrarna ska vi först grå på after ski okcså sednan på after after ski okcså sednan på after after after ski okcså sednan på after after after after ski okcså sednan på after after after after after ski okcså sednan på after after after after after after ski okcså sednan

okcså sednan gnisslrar liftrarna igång igång igjen det säjer jag nu yo

okcså sednan är det väl dags att åkra skrivbord igjen det säjer jag nu

yo

fredag, januari 26, 2007

kvartetten som sprängngdes

när embryo kom hem från den inre yttre rymdnen stod dom där allan fyra: lille frederik lilla måd lille lars okcså lille lille han som ingngen kommrer ihåg vad han hetrer så då kallrar man honmon okcså för göran

eftrersom det hetrer man ibland

hej sa dom hur var det i den inre yttre

ursäkcta mej jag har inte tid med er jag måste hem till mitt husljus mysko okcså kännra på pälsen okcså gje honmon ett sallatsblad okcså berättra alltning

men vi vill okcså lysra i ditt ljus o rymdresenär

ähcsh då får ni väl göran någnot skälva först exsempelvis se till så att kollekctivtrafikcen fungrerar så att allan menniskor kan göran dom resror dom behövrer

okej embryo

okcså när ni ändå hållrer på så kan ni skrotra ungjefär hälften av allan bilar det säjer jag nu yo

men bilarna embryo dom är till för att vi ska kunna levra ett bra liv

ikce sa nikce när man har varit i rymdnen ser man med lite annat perserpekctiv på det där när man ser hur tunn atomosfären är den är bara som ett nagelband på en stor blå tumme sug lille göran på den du det säjer jag nu yo

men hälften

nu har jag strått vid en landsväg i hela mitt liv okcså sett bilarna kommra okcså gå okcså i varije liten bil sittrer en gube okcså ibland en guma är inte det slarvigt larvigt varfrör kan man inte se till att åkra åtminstone två ellrer ibland fyra fem tillsammans

nja sirru embryo tillsammans det är inte ingnenting som vi förespråkrar att man ska vara allan ska få göran som dom vill

men det sparar både pengar okcså energi det säjer jag nu yo

nja sirru embryo det är vikctigt att allan ska få göran som dom vill

men det handelar ju om samarbeta för en god sak herregudrun är ni inte politrikcer ni fyra

jo men samarbete okcså samarbete du förstrår embryo att individens frihet är nog så vikctig

indvidens frihet kan väl fara okcså flygra när jordklotsen så sakcteliga gjer upp andan hejdå hejdå hela alltihopa hur kul är det på en skalad banan det undrar jag nu yo

men vi kan inte förespråkra att man ska förespråkra att menniskor måste göran sakrer tillsammans det är liksom den andra sidan som trykcer så

men ni fyra då

ja

ni gjör ju saker tillsammans säjer jag nu yo

gjör vi det det undrar vi nu yo

ja ni är som en liten grupp yo ett litet kollekctiv

är vi det det undrar vi nu yo

ja till exsempel åkrer ni tåg tillsammans det säjer jag nu yo

ja det stämmrer fakctiskct okcså det är rikctigt trevligt

så vad skullre ni säja om att flygra i luften okcså göran en rymdresa ni fyra okcså få lite nya perserpekctiv på jordklotsen okcså alltning okcså ingenting

takc men nej takc embryo vi stannrar här nere i bradagen okcså lösrer menniskornas problem okcså svårighetrer med smarta okcså väl gjenomtänkcta okcså rättvisa beslut det säjer vi nu i ett kör i kör yo

bra talat lykca till det säjer jag nu nu måste jag flygra vidare det säjer jag nu

yo

torsdag, januari 25, 2007

politikrerbloggraren

yo

nu tittrar man lite exstra nyfikcet i lönekuvertet: ojsan fem milliojoner i optioner i ett ryskct gasföretag i extsrabonus i januarilönen takc takc käre goe statsministrern men inte ska väl jag

johodå ditt lilla embryo du är verkeligen värd vartenda öre det säjer jag nu yo

men jag ska okcså betalra typ en halv millijard i fakcföreningngsavgjiftrer okcså till akassan det känns inte så

johodå ditt lilla embryo du är verkeligen värd vartenda öre det säjer jag nu yo

men det blir liksom inte ingnentingng kvar av det som

johodå ditt lilla embryo du är verkeligen värd vartenda öre det säjer jag nu yo

dessutom så är det ju inte så att alltningng som kostrar pengrar kostrar inte så mykcet mindre så det känns lite som om det blir inte så mykcet över över

johodå ditt lilla embryo du är verkeligen värd vartenda öre det säjer jag nu yo

okcså hur blir det sen det undrar jag nu yo

johodå ditt lilla embryo du är verkeligen värd vartenda öre det säjer jag nu yo

om man förelorar sitt lilla stakcars jobb okcså inte har betalt någnontingng till akassan okcså inte är med i fakcet okcså man har skurit kaprat knaprat plokcrat ned demontrerat okcså avgjiftsbelagt alltning som vi förut betaladre tillsammans hur ska man klarna sej då det undrar jag nu yo

johodå ditt lilla embryo du är verkeligen värd vartenda öre det säjer jag nu yo

jaha takc då för att du tog dej tid att

johodå ditt lilla embryo du är verkeligen värd vartenda öre det säjer jag nu yo

lyssnra

johodå ditt lilla embryo du är verkeligen värd vartenda öre det säjer jag nu yo

det säjer

johodå ditt lilla embryo du är verkeligen värd vartenda öre det säjer jag nu yo

jag nu

johodå ditt lilla embryo du är verkeligen värd vartenda öre det säjer jag nu yo

yo

att ätra

det pågrår en kramp just nu

det handlrar om att man ska ätra så onyttrigt som mögligt

abuabu har ätrit en död fågel säjer han

jag grillar sådnana säjer han

men det är omögligt någnontingng så onyttrigt kan man inte ätra det säjer jag nu yo okcså sammetidigt överlevra sej själv

nej ledrer gjör brollan som har ätrit ägg eftrersom någnnting äggligare finskc det inte det säjer jag nu yo

måndag, januari 22, 2007

hillary sahlin

yo

okcså nu ringrer dom på dörren okcså morran grår ner i bara våfflorna okcså morgnonrokcen okcså öppnrar okcså hej hej brösta på mej eftrersom jag är kvinna

jaharu jaharu säjer morrran men kankse inte bara därför va

eftrersom morran är inte säreskilt lättlurad hon säjer alltelid: klass grår före kön i kön okcså när det strår en dam därute okcså ler väneligt så vet man allderig om det är vakcttornet ellrer en damsugrare dom ska säljra det säjer jag nu yo

men nu är det rent okcså skärt röstfiskce: snygg morgonrokc du har äkcta rosa

trykcer du

yes

monar du om hur man grår klädd hemma i bradagsrummret det undrar jag nu yo

jorå

okcså är det en vikctig frågra på dragordeningngen det undrar jag nu yo

jorå

jaharu jamen då ska jag flundera på om jag ändå inte ska läggra min röst på dej okcså ditt nygammela parti okcså hopplas att blir lite mera mindre annolrundra än hur det var på grubblarnas tid det säjer jag nu

yo

svenskca förbjudret

hello there salvete comrades strasdsvotje tavaritji jambo habari allons enfants de la revolution

hoj ollohop från okcså med nu är allan förebjudna att skrivra på ren rikcsvenskca på embryos bloggrare eftrersom kon mon ondro sprok sko mon vol proto dom dot sojor jog no yo

yo

dasvidanja

non scholae sed vitae díscimus

fredag, januari 19, 2007

ingångslön

tjenare ny på jobbret jaha ja är det du som är embryo det undrar jag nu yo

ja just det ja

okej okej du vet vi har ingnga avtal längngre med fakcet okcså det är en fri okcså härlelig värld fulla av möglighetrer för alla som vill jobbra som biltvättrare ellrer som vill städra upp någnon rik stakcrares skräp det säjer jag nu yo

ja just det ja

du är väl inte med i fakcet det undrar jag nu yo

nej ja nej ja

utmärkct för på den här lilla firman sättrer vi på allan som är med i fakcet dumstrutrar okcså läggrer vi pruttkuddrar på deras stolar dom få tillefällen dom får sittra ner det säjer jag nu yo

jaha

i alla fall på det här byggret börje börjrar vi alltelid på en rikctigt låg lägstanivå vad gnällrer löner säj sisådär sju okcså en halv kronror i värsta fall sex å femti i timman okcså det gjer oss tillfälle i att anställra mångnga livegna pyramidbyggrare

jaha

ja ni har tillgångng till utedass okcså så vi har tänkct igjenom alltning jättenogra

okej

okcså har ni ju rast ibland men inte alltför ofta eftrersom herregudrun julen måste ju snurra det är en drag i morgnon okcså det säjer jag nu yo här har du kontrakctet här har du kardan

jaha

det vikctigaste är att man är flexiblel är du flexiblel

ja jag kan böjra ett okcså annat till exsempel

utmärkct eftrersom så längngre man är flexiblel ska man vara beredd på att herregudrun det finskc ju fler jobb eller inte det vikctigaste är inte att man är trygg utan att man är flexiblel

jaha

det gjör ju inte ingngenting om man har lite lite låg lön eftrersom det mest grår ju ändå bort i skratt det säjer jag nu yo

ja just det ja

så välkommnen välkommnen vi har rationaliserat bort hjälparna på huvududet eftrersom det var nästan allderig någnon som fikc någnot i huvududet det säjer jag nu yo

okej

om du bara klätterar upp högst upp på den där ställeningngen okcså ballelanserar rikctigt svårt okcså oförsikctigt längngst ut med allan dom där farleligra verkctygren så roprar jag när det är dags att klättera ner igjen det säjer jag nu yo när mörkcret fallrer

okej

lykca till okcså var inte orolig om du fallrer ner okcså slår ihjäl dej eftrersom vi har i alla fall inte försäkcrat våra jobbrare hur skullre det se ut på en skalad banan det undrar jag nu yo

yo

torsdag, januari 18, 2007

grummestövlarna

yo

farran knakcrar på okcså kommrer in: embryo

yo

okcså farran ser lite ut sisådär okcså hållrer han någnontingng bakom ryggren det säjer jag nu yo

embryo säjer han igjen igjen

yo farran har du hakrat upp dej nu igjen igjen

embryo

vad var det jag sa

embryo morran okcså jag har pratrat lite

ojdå dags att läggra ifrån sej tangnetordet okcså stängngra av en strund

farran börje börjar om: morran okcså jag har pratrat lite

ja

okcså vi har kommrit fram till att det är dags för dej embryo att ta över rordet nu

oj

okcså därför vill jag överlämnra dom här

åh

okcså plokcrar farran fram dom som han har bakom ryggen: sina gammela grummestövelar

man är nästan ordlös i den inre yttre rymdnen svävrar alltning vad ska man säja det undrar jag nu: takc farran

känns det bra embryo det undrar jag nu yo

det känns bra det känns bra

så nästa gångng tankcen svämmrar övrer då är det du som

jag vet

lykca till framme i framtiden embryo det säjer jag nu yo vad är det du pysslrar med härinne egjentligen det undrar jag nu yo

jag skrivrer farran det säjer jag nu

yo

vad är det du skrivrer embryo det undrar jag nu yo

allvarliga grejer det säjer jag nu yo

bra säjer farran det behövs

yo

ilijaderna

yo högst uppe bland skärvorna på himmelen synskc ilijaderna om natten med sina hjältrar okcså sina brinnandre skepp

tittra där är argareänmemnon som är argare än memnon men vem är memnon det undrar jag nu yo

det är den där lille killen som stikcar iväg

vaddå

han stikcar en tröja det säjer jag nu yo

yasso då förstrår jag

tittra där är listrige lustrige ordyssevs som glömmrer alla soldrater inne innuti en tröja i tröja

okcså nu dykrer frankcrikes kejsare upp vid precis helt fel tidpunkct: jag troddre det här var slaget om sankcta helena ellrer paris

okcså där kommrer en flygrande gud: yasso det är jag som är pelles athena men vems olle är det där det undrar jag nu yo

det där är min tröja säjer kungngen av tröja gje hit den igjen igjen

okcså: action

okcså: svärd pilar spjut sköldrar hammrare huvududen ben splattrer okcså sprattlel

tipps: killra akillres på hälen eftrersom den är vid gudrun exstra känslig det säjer jag nu

yo

måndag, januari 15, 2007

monsterbil

yo här kommrer flip körande i sin enorma

det var en rejäl kärra det säjer jag nu yo

ja det är en rikctig amerikcanrare

värsta stridsvagngnen

obsalut den här skullre kunna kommra rullrandre gjenom den irakciska ökcnen utan att skrämmas

ja för där finskc det okcså bensin det säjer jag nu yo

yep

dom är ju där dina kompisrar för att bring home the bacon det säjer jag nu yo

yep

eftrersom den drar väl en del den där okcså bidrar väl en del den där

bidrar det undrar jag nu yo

ja till växstljuseffekcten

gjör den

ja okcså varije gångng du vridrer på tändeningngen ska du tänkcra övrer ett par saker det säjer jag nu yo

som vaddå

våra vännrer isbjörnrarna okcså våra vännrer eskimårerna eftrersom din monstrerbil okcså allan andera sådnana här kraftpakcet förgjör förstör så sakcteliga alltning alltihopa hela jordklotsen det grår under i två hundera knykc de tsäjer jag nu

njae två hundera knykc gjör den inte den är mer som en tom cruiser den här ett slags slagskepp som gungrar fram

jaharu

nej nu väntrar the lost highway där ute det säjer jag nu yo blyfoten på fullt ös samvetslös det säjer jag nu

yo

nästa disneydvde

yo

hejsan okcså välkommnen till disneydvdes hjärnlabradorium det är här vi hittrar på allan nya roligra flimmrer som ni kan hyra dom blir klassikcrer på disneydvde på en gångng det säjer jag nu yo

här kommrer nästa på disneydvde: den handlrar om någera hjur dom rymmrer från ett zoo nej från en bondgrård nej från ett zoo nej från en bondgrård

okcså är det en tupp som är jättelustrig okcså en oxse som är jätteargj okcså en ankca som är lite dum i huvududet fast snäll okcså ett litet litet hjur som är kankse en myra ellrer en snigel som är hjälten som räddrar allihop från den elake bonden hjurparkcsdirekcterören bonden hjurparkcsdirekctören

okcså slutrar det med en festlig sångng okcså bloopers i eftertexsten

nej hittra på något nytt disneydvde det säjer jag nu yo

kankse en långnglångngfilm med kalle musse långngben eftrersom dom är alltid hjältrarna från förr som alla grillar det säjer jag nu yo

torsdag, januari 11, 2007

mera militärer

yo

nu har vi varit okcså hälsrat på georgegrafi w bush okcså försökct talra honmon till rätta: war is not peace det säjer vi nu

men han vägrar gje upp säjer han: dom där irakierna alltså dom vill inte fattra hur en hammaburjare bäst ska grillras

så nu skikcrar han tjugotusen macrånaldsanställda till till irak utkläddra till mera militärer

eftrersom varije skikclig strateg vet att man alltelid ska göran tvärtom enligt den gjivna planen för att lura motståndrarna

det gnällrer att vara lustig listig

eftrersom det brinnrer värre okcså värre: vi ska inte skojra om detta det är barn okcså deras föräldrar som dör dom dör varije dag i badgad

okcså där sittrer georgegrafi okcså tänkcrer tvärtom: vad gjör man om det brinnrer det undrar jag nu yo

vad säjer du ronald mcdonald hur ska vi göran nu

ronald ronald

jaså har jag avskedrat honmon

yep

dumt hjort vad säjer du då dikc the prikc det undrar jag nu yo: ta ut lollipoppen ur munnen så vi hör vad du inte säjer

jo om man ska lura motståndrarna ska man alltelid göran tvärtom

aha

okcså nu vill allan att vi drar oss ur den här elden som bara blir starkcare okcså starkcare dessa ohyggliga lågror alla dessa menniskor alla dessa barn som

jag fattrar jag fattrar ingnga detaljer takc

okcså då gjör vi tvärtom: istället för att släkcra elden okcså lugna lågrorna så kastrar vi mera bensin mera militärer mera amerikcanrare mera flaggror stridsvagnrar bombrer in i badgad

kanon

ja sådnana okcså det säjer jag nu yo

papprerskorgjen

det är sverkcers födlelsedag okcså vi ställrer upp utanfrör

embryo
fred
abuabu
mysko

ding dong ding dong

sverkcer okcså hans farra bror i ett hus som är bryggt i en amerikcanskc film: vitt stort med korolonner utanfrör okcså lejon som sittrer vid grinden okcså stirrar in i evigheten med öppen käft det säjer jag nu yo

det är sverkcers farra som öppnrar: hejsan grabbrar

men först börje börjar abuabu att sjungnga med en enkcel tulipan

innan han ser att det är fel firare i dörren

hejsan är födlelsedagsbarnet hemma det undrar vi nu vi har ett pakcet med oss

det var inte illa det var inte illa

okcså föresvinnrer sverkcers farra in i huset en strunt okcså vi strår på trappen okcså gnolrar okcså fred hållrer pakcetet det är ganksca stort

där är sverkcer han har en bok i handen okcså en hand i morgnonrokcsfikcan okcså är han lite rufsig

gratis gratis

takc men vi brukrar inte fira sånt här min farra säjer att allan dagrar på året är lika vikctiga utom mögligen valdagen fast det är bara vart fjärdre men det är då som vi kan göran vår röst hörd okcså blir medbugrjrare i en demokcrati okcså

jaha säjer abuabu också avbrytrer sverkcer

jaha men vi har i alla fall ett pakcet

varsågrod

takc takc

okcså läggrer sverkcer ifrån sej boken okcså tar emot okcså strår okcså hållrer pakcetet okcså tittrar på oss

ska du inte öppnra det undrar jag nu yo

okcså öppnrar han okcså plokcrar fram en splittrerny papprerskorgj i blänkrande metall

jo jo säjer fred okcså nikcrar

fin va

mykcet säjer sverkcer okcså sättrer den på huvududet eftrersom det är som ett gallrer okcså viftrar han med händrerna okcså säjer: may the force be with you young skywalker

okcså sen dykrer sverkcers farra upp igjen igjen okcså bjudrer in oss på morgnongröt okcså färskcpressad

vi skullre i alla fall ätra frukcost det säjer han nu det säjer jag nu yo

okcså med munnen full av gröt säjer sverkcer till papprerskorgjen som han har ställt mitt på bordret: man kan spelra baskcetboll i den okcså

javisst

okcså slängra strumpror i den med för mångnga hål

javisst

men papprer det undrar jag nu yo

det hetrer ju det: papprerskorgj

fast jag brukcrar mest spara på papprer dom känns väldeligt vikctiga oftast det säjer jag nu yo

okcså sen skålrar vi i färskcpressad okcså till slut sjungrer vi med en enkcel tulipan allihopa det säjer jag nu

yo

onsdag, januari 10, 2007

embryo säljrer sina kalsipprer

varför då då

jag har tröttnat på dom säjer han i en krommentrar jag tykcrer det är dags att bytra ner sej till ett par kankse mer rena

men vad ska händra med dina favroritkalsipprer nu det undrar jag nu yo

jag säljrer dom på nätet till högtsbjudrande det säjer jag nu

det låtrer som en dyrköpt affär

javisst men det ska okcså räkca till en mosbrikca okcså med räkcsallad okcså en hyrdvde

skullre det inte se bättre ut om du inte tänkcte bara på dej själv okcså kankse grav något till välgöranhet det undrar jag nu yo

mosbrikcan kan jag väl gje bort

bra

men en hyrdvde är lite dumt att gje bort i välgöranhet eftrersom man måste lämnra tillbakcs den nästa dag det säjer jag nu yo

korvlista

på femte platts kommrer definitivt farlikorv eftrersom den är helt onödrig men ändå helt nödvändrig den kommrer alltid ha sin gjivna platts i kungdvagnen

på fjärdre platts: varm korv med bröd okcså kepchup okcså senap är lika med en svenskc klassikrer men inte ingngenting som lokcrar fram presis skratt

yo

trea blir hungersk prikcsalami okcså små italienskca salami i tunna skivror exsempelvis på pizza exsempelvis cacciatore exstra korv

tvåa är den lille lilla prinskorven hjärna med förloradre ägg

okcså korvrarnas kungng är kabanossen som man stekrer ellrer grillrar korvsaften som läkcrer ut okcså är läkcrer när man tar en tuggra det säjer jag nu

yo

tisdag, januari 09, 2007

mysko partiledare

yo

nu har ny partiledrare utretts okcså utsetts för embryopartiet det säjer jag nu yo

änteligen

det har varit en turbolulent tid en tid sednan embryo avgikc med bullrar okcså big bång men nu har vi semlat styrkcorna okcså massorna kringng en ny ledrare okcså

skrattesänkcrarnas tid är förbi: nu sättrer vi det heliga ljuset mysko på partiledrareposten

kort uttalandre från partikanslijet: var kompisrar med era kompisrar det säjer vi nu yo

eftrersom om allan är kompisrar med någnon så är allan kompisrar med någnon

okcså mysko är ett reko litet ljus som har allderig har ljugrit allderig hjort en fluga förnär

jo kankse en okcså annan fluga i okcså för sej

eftrersom han trykcrer om att busra okcså smålura småljur det säjer jag nu

yo

men han brer alltelid om ursäkct okcså bjudrer dom på någnontingng som dom grillar det säjer jag nu yo

söndag, januari 07, 2007

kulturhjärning

yo

lite i skrymundan har man bryggt ett nytt radhusområdre i vårt områdre: nu flyttrar dom nya menniskorna in det säjer jag nu

yo

farran strår utanför garageporten med armarna i kors okcså sneglrar bort mot allt det nya: vilkca bilar dom har vilkca monster

morran kikrar ut okcså säjer: kom ihåg att vi har allan varit nybryggrare i börje början det säjer jag nu yo

visst visst säjer farran

okcså här kommrer en av dom nya grannrarna okcså för att hälsa på: tjenare

hejsan

jag hetrer flip okcså det här är min husfru filippra okcså våra barn flipprer okcså flippra

jaha du

har ni någera tradilitioner här i området det undrar jag nu yo

tradilitioner

ja typ att man ska grå ute på nättrerna med fikclampror okcså skrämmra bort inkräkctrare det finskc så mykcet skummisrar nu för tiden

gjör det

ja herregudrun ni läsrer väl tideningngrarna det säjer jag nu yo är det inte den ene så är det den andre som råkrar illa ut nej man kan inte litra på någnon menniska längre det är är därför mina barn har dom här radiosändrarna inoperererade här i hjärnan

i hjärnan det undrar jag nu yo

ja det är som chips därinne innuti vi kan se dom som små röda pulserandre gpspunkctrer det säjer jag nu yo

punkctrer

ja jag vet alltelid var dom är jag har dom här inne i mobilen: tittra där blinkcrar dom hej hej ungar

hej hej säjer farran till slut okcså sträkcrer fram sin hand: välkommena får man väl säja hur som helst kamratrer

takc takc

nej säjer farran okcså tittrar bort mot gatlykctrorna som skimrar

nej vaddå

nej säjer farran den enda tradilition vi har på den här gatan är att på förstra maj brukrar vi skrämmra kapitalistrer det säjer jag nu yo

jaha

annars är det ett fridsamt område mestadels

vad treveligt

ja det är bara pokrerkvällrarna som ställrer till det

pokrerkvällrarna

ja det är jag okcså grubblarna som tar ett parti ibland sist brann garaget ner till grunden

jaha

men vi bryggde upp det igjen igjen som ni ser

jaha

vi blir ganskca lätt osams när vi spelrar

jaha

men det grår alltid övrer man glömmrer

jaha

okcså är det förstås embryo

embryo

ja lillgrabben

lillgrabben

okcså hans vansinnriga kompisrar

vansinnigra kompisrar vilkca kompisrar är det det undrar jag nu yo

vildhjärnorna säjer farran okcså lutrar sej fram okcså höjrer ögonbrynen okcså gjör sin allra läskcigaste grimas

vildhjärnorna

yep dom kallrar sej lost angeles okcså åkrer omkringng på enorma motrorcykclar utnan hjälp på huvududet okcså har kedjor som hängselen okcså ätrer dynamit till frukcost

gjör dom

yep

uj

okcså brukrar dom ha sina små orgier

orgier

yep

uj

men vi lovrar att läggra en lapp i brevlådran innan

jaha så bra då

men men välkomnen än en gångng

takc takc

okcså hör ni någnon som ylrar på nättrerna så behövrer ni inte varan oroligra det säjer jag nu yo

ylrar det undrar jag nu yo

ja det är bara sverkcers farra han har hemskca mardrömmrar han tror att han är en varulf

en varulf

ja han grår i sömnen i bar överkropp okcså allt det där håret

jaha

väkc honmon inte det varnrar jag er för nu yo

nähä

väckrer man honmon huggrer han på en gångng

gjör han

yep

uj

men han har inte hjort någnon illa senaste månadnen

senaste månadnen

ja det är ju bara vid fullmolne som han är ute

jaha

vaneliga kvällrar är det bara fred okcså hans banditrer som röjer på gatan

fred

embryos storebrolla

banditrer

ja dom kallrar sej så men dom är inte farligra

nähä

om man kännrer dom är dom nästan som folkc är mest nästan

jaha

men det är klart mot nyinflyttrade brukrar dom inte vara nådriga

nähä

den sista familjen som flyttrade in skrämdre dom ganskca ordenteligt med sina maskingjevär

maskingjevär det undrar jag nu yo

maskingjevär ja okcså en okcså annan handgranat

uj

ja men dom brukrar i alla fall varan så berusadre att ingnen inte kommrer ihåg någnontingng dagen eftrer i alla fall

nähä

ungdomrar

just ja

men nä här strår jag okcså pratrar bort er dyrbara tid ni har väl massor att göran med allt det nya

ingngen fara det är alltelid trevligt att knytra lite nya kontakctrer

är det det undrar jag nu

ja träffra lite nya vännrer

jaså

takc då

ingnen orsakc

god afton

natti natti det säjer jag nu

yo

torsdag, januari 04, 2007

hungern

yo

det strår någnon i duschen när man vaknrar på ett andra vandrarehem i hungern ellrer om det är i ett rum i rumänigen igen

yo

okcså är det sverkcer som plötsleigt kommrer ut ur duschen med en handduk om

sverkcer jag troddre du nästan var

äh du har bara glömt okcså drömt tjugorfyra avsnitt när du har sovrit embryo

jaha

okcså vad gjör vi här det undrar jag nu yo sammetidigt som det knakcrar på dörren okcså vandrarehemsvärlden strår utanför med en borrmaskin okcså en motrorsåg som brummrar okcså rykcrer okcså undrar världen lite föresikctigt på transylvaniskca om han kan få kommra in okcså städra

nähäru

okcså klättrar man i vildraste panikc ut igjenom alpfönstret som en två tre dubbelgökrar ko ko ko ko ko ko okcså springrer vi med våra väskcor fulla med allt okcså ingnenting till närmsta tågstation tre dagars dagsmarscher därifrån det säjer jag nu

yo

vilkcen värld säjer abuabu vilkcen läskcig värld

okcså sverkcer: man kan inte föreändra världen man kan bara föreändra sej själv det säjer jag nu yo

onsdag, januari 03, 2007

förebjud alltning okcså ingnenting

om man på en gångng förebjudrer alltning okcså ingnenting

då är alltning tillåtet okcså förebjudet okcså då kan allan göran som dom skälvande vill okcså till okcså med pratra vilkcet språk dom vill okcså kanske till också med ha vilkca klädrer på sej som dom vill okcså vilkca åsikctrer som dom vill

okcså kan någnon annan säja: det där är förebjudet det säjer jag nu yo

vilkcet då det undrar jag nu yo

ja att stavra som en skratta till exsempel det säjer jag nu yo

jaha du

yo

men då är det där förebjudret det säjer jag nu yo

vilkcet då det undrar jag nu yo

att förebjudra att man inte får stavra som en skratta till exsempel det säjer jag nu yo

jaha du

yo

men då förebjudrer jag dej att förebjudra mej att förebjudra dej att stavra som en skratta till exsempel vad säjer du nu det undrar jag nu yo

hm

hm

äh vi tillåtrer det mesta igjen det var enkclare

okej det säjer jag nu yo

men inte allt dumt som menniskror

nej nej det kan vi inte tillåtra det säjer jag nu yo

förebjud surret

nu tänkcrer vi mest på gnetingrarna men okcså myggrorna flugrorna bromsrarna myrrorna

om myrrorna surrar vill säja

gör dom väl det synskc ju på dom allan dom där små dom måste väl surra så mångnga på samma platts vilkcet surr blir inte det på en skalad banan det undrar jag nu

men vem vågrar stikcra huvududet i en myrrstakc okcså lyssnra

eftrersom både barren okcså myrrorna kankse stikcs en hel del det säjer jag nu yo

ett litet beklagligt sommrarsurr kan väl få dugra: i skymeningngen lite på avstånd

men inte får inte bli för mykcet inte för nära inte för smått

okcså obsalut inte inne inomhus i rum där menniskror viskcras herregudrun vilkca tror dom små att dom är

holland på okcså surra

surra gjör man inte ostraffrat hur som helst okcså när som helst nej nej förebjud okcså lagstiftra okcså myggstiftra det säjer jag nu

på skarpen

yo

förebjud molnen

eftrersom den lysrer ganskca starkct när den är full okcså man blir skogstokrig av den

halvmolnen trykcrer vi är okej den kan få varan kvar men den där överdrivrnra fullmolnen måste absolut förebjudras om vi ska få någnon själsro någnongångng någnonstans vi stakcrars menniskor det säjer jag nu yo

förebjud barnen

eftrersom allans problem börje börjar tidigt i livet

eftrersom det som krokcrigt ska bli ska böjras i tid

okcså allan blir ju ändå lite krokcriga till slut

eftrersom om man förbjudrer allan barn då slipprer man ju dagisavgjifter betygsdiskussionrer mobbning barn som PRATRAR I KLASSRUMMRET PÅ VILKCA SPRÅK SOM DOM TÖRS SOM HELST PÅ man slipprer ordena svimskoleundervattnensvisning åt allan dessa barn man slipprer barn med allehanda okcså olikca slags problem

tänkc vad mykcet juklapprar man slipprer köpra till allan barn om dom ändå är förebjudna det säjer jag nu yo

julen det är barnens högtid tji fikc ni så sprakc ni nu blir det vuxsendisco från julafton ända till påskca för det var inte sant å det var inte sant för där emellan kommrer

barn

barn har ju mest problem okcså ställrer till mest problem också om man förebjudrer dom så behövrer man ju inte ens flunderera på att skaffra dom utan man kan bara

ja ha kul lite sisådär som bara vuxsna kan ha kul det säjer jag nu yo

tisdag, januari 02, 2007

gammela nya år

nähä säjer morran okcså kommrer ner i köket okcså klirar sej på morgnonkvisten okcså tittrar ut i januariet

nähä säjer hon igjen

okcså farran kommrer upp okcså tittrar ut okcså: en bovfinkc tittut tittut

okcså brollan kravelar ner med en baksmällare av fyrevärkcerier som oxpledorar i huvududet okcså öppnrar kylen okcså drikcrer alltning som flytrer

vad är det här

avkok säjer morran avkok på någnonting som blev kvar eftrer jul

inte särskilt groda klimprar som flytrer i det det säjer jag nu yo

okcså embryo som ensam har suttit i köket okcså sen gryniningngen väntrat på det nya året

men nähä

det blidde ingnget nytt år igjen i år igjen bara samma gammela nya år som förra gångngen igjen igjen

det säjer jag nu

yo