torsdag, januari 18, 2007

ilijaderna

yo högst uppe bland skärvorna på himmelen synskc ilijaderna om natten med sina hjältrar okcså sina brinnandre skepp

tittra där är argareänmemnon som är argare än memnon men vem är memnon det undrar jag nu yo

det är den där lille killen som stikcar iväg

vaddå

han stikcar en tröja det säjer jag nu yo

yasso då förstrår jag

tittra där är listrige lustrige ordyssevs som glömmrer alla soldrater inne innuti en tröja i tröja

okcså nu dykrer frankcrikes kejsare upp vid precis helt fel tidpunkct: jag troddre det här var slaget om sankcta helena ellrer paris

okcså där kommrer en flygrande gud: yasso det är jag som är pelles athena men vems olle är det där det undrar jag nu yo

det där är min tröja säjer kungngen av tröja gje hit den igjen igjen

okcså: action

okcså: svärd pilar spjut sköldrar hammrare huvududen ben splattrer okcså sprattlel

tipps: killra akillres på hälen eftrersom den är vid gudrun exstra känslig det säjer jag nu

yo