fredag, december 30, 2005

hernandez astronauten

här kommrer racketmannen det säjer jag nu hernandez han har riggrat tio rejäla rackrare på ryggen typ superskärvfall okcså guldbombrengnget den storleken

han provrar varje år är det sammra sak varje nyår nu ska här uppskjutas tjoho okcså tio feta rackrare fastspändra på ryggen med värsta bältet okcså upp på högsta hustaket okcså

embryo har du en tändstikca det undrar jag nu yo

javisst hernandez jättehjärna att jag fjuttrar på dom där tio stubinerna okcså springnger som en nyårsdåre

okcså fräs fräs från stubinen okcså hernandez ensam på taket härifrån till evigheten ovanfrör sej

barnförbjudret barnförbjudret barnförbjudret barnförbjudret

okcså hernandez som kastrar sej i snön okcså brallorna som brinnrer okcså ett ohyggeligt vrål mot skärvhimmelen

bättere lykcra nästa nyår hernandez din dåre det säjer jag nu yo

torsdag, december 29, 2005

pokermilliojonärerna

plötseligt i den fruktansvärdra vilda vintern blir hela alltning alldlelses tysckt

okcså saloondörrarna strår okcså svängnger

okcså snön vräkrer ner tysckt därutanfrör

okcså i dörren strår dom svarta skuggrorna

taniga med tunnhårsmustascher taniga med tonårsmustascher

dom säjer: dead mans hand dom säjer: texas hold'em

dom är dom fruktansvärda pokrermilliojänererna

fast när man blåsrer på dom fallrer dom omkull för dom är bara hjorda av kort av papprer av spadrer hjärtrer rutrer klövrer det säjer jag nu yo snart

snart blåsrer dom ut över snön som ingnenting papprersfigurerna

yo

vilda vintrern

yo snön kommrer i enrorma prärjevagnar av moln över himmelen okcså bisonoxsarna bullrar fram som enorma flokcrar av lussebullrar över desemberhimlen okcså julcowboysarna i sina tomtenisseklädrer kommrer ridrande på sina julbokcrar okcså marsipanindijanerna kommrer tjohoande på sina marsipangrisrar okcså kastrar polckagrisspjut

hela vilda vintrern är alldleles snöstormstokig det säjer jag nu yo

snöstormen

den ylar ohyggelig därutre

men man kan stängna av den med ett klikc med fjärrisen okcså zappra till en pokermatch istället med dom softa killrarna med solglasögon okcså tjejorna med små hattrar okcså kortlekrar

i tevedesoffan: finns snöstormen

finns verkeligheten eller vilcken verkelighet är störst den inre i teveden eller den yttre i snöstormen där menniskorna försvinnrer som mörcka fläckrar i det vita det undrar jag nu

yo

den siste marsipanen

dom satt i ring kring lägrerelen dom utslitna cowboysen

det var tomtenissren okcså bokcen som vi lämnrat vid vår spis
eftrer julen dom pratrade igjenom allt som hade varit: klapprarna
snöstormen skinkan gröten rimmen kalle janka dom var trötta men nöjda

julfirrarna var glada alla galonisarna okcså overallrararna okcså
morrorna okcså farrorna var nöjda men trötta så nissren okcså bokcen
hade hjort sitt jobb

nu hördes någnotning innefrån julgrannen okcså cowboysarna
vände sej om med händerna på sina polkagrispickadollrer det säjer jag nu

ut ur buskaschet kom en marsipan en halvt uppätnen stakcrare
med chockladen avbitnen okcså det ena sokcrerpillerögat bortpillerat

yo sa cowboysrarna det säjer jag nu yo kommrer du i peace

yo sa marsipanen okcså stuprade vid lägrerelden

nattnen igjenom satt de så tysckta okcså lyssnrade till snöstormen dom två cowboysarna okcså den sista marsipanen

också sedan levde dom lyckeliga i allsin dar det säjer jag nu yo men till julen till julen dom kommra hand i hand igjen nästra gångng eftrersom julen kommrer alltid nästa gång okcså nästa gång

det säjer jag nu

yo

onsdag, december 28, 2005

dom okändra

yo

dom okändra bokstävrernas kramp mot mackten okcså överheten

yo det var en grådassig morgnon i babbliotekret först av allra först vaknadre
bokstavren a det säjer jag nu yo

bokstavren a anadre genast en annalkrande fara aha sa bokstavren a okcså väkctre
bokstavren b

be mej inte om hjelp sa boksravren b eftrersom jag är så besvärarad av begynnandre
obeslutsamhet det säjer jag nu yo jag är en bokstrav som börjar bli bekymmerad
bara för att allra bokstävrer i analfabetet bråkrar

varvför kan det inte vara fred bland orden på jorden det undrar jag nu yo

vi får kämpra tillsammans sa bokstavren a okcså väkcktre han allesammans c d e f g ända
till ö okcså hade man fredsmötre okcså bestämdre man föär att inte skrivra
ord som krig
ord som hämnd
ord som hat
ord som missiler
ord som bombrer
ord som svält som nöd som utnyttjande som slotts ord som gjör illa

okcså sednan den dagen levrer alla bokstävrerna i fred okcså frihet det säjer jag nu yo snipp snapp snut så var sagran slut det säjer jag nu

yo

men men

sagor är allderig ricktigt på ricktigt allderig sannra det säjer jag nu yo tyvärr

lördag, december 24, 2005

i julkärven

yo

lukcra tjugofyra

här sittrer okcså flygrer julens allra småfågelar okcså deras sång

den är högst av allt

det säjer jag nu yo

fredag, december 23, 2005

fred på jordklotsen okcså

i lukcra tjugotre kikrar framtiden fram i tiden

jaha jaha

alltning blev bra till slut

sjönt det säjer jag nu

yo

det har blivrit fred på jordklotsen det har blivit ingngen milijöförestörning det har blivit nästnan ingngen svält okcså allra vuxsna är snällra mot alla barn det är där det börjar

var snäll mot allra barn det säjer jag nu yo

men skäms inte bort dom det hjälprer ingnen ingnenting var reko det säjer jag nu

yo

okcså kittelas lite med dom det säjer jag nu yo okcså skämtra när ingngen minst anrar det ho ho det säjer jag nu

yo

torsdag, december 22, 2005

svercker

yo

lukcra tjugotvå nu är det nära det säjer jag nu

det ringner på dörren på lukcra tjugotvå vi öppnrar väl yo ja det är svercker hej svercker men hur är det med dej du är alldleles röd är du sjuk det undrar jag nu yo

nej nej jag har julfebrer det säjer jag nu säjer svercker

aj aj julfebrer hur botrar man den det undrar jag nu yo

sjungng en julsångng det brukrar få den att släppra det säjer jag nu

okej brollan brollan svercker är här okcså han har julfebrer ska vi ta okcså sjungnga någrot med glittraren på högsta det undrar jag nu yo

okcså brollan pluggrar i glittraren okcså vridrer på okcså drar han plecktrumman över dom strängnga strägngarna så det morrar okcså rytrer

santa claus is coming to town
santa claus is coming to town

okcså svercker blir jenast bättere okcså morran bjudrer in honmom på pepprarkakror okcså julmust

julmust säjer svercker det säjer jag nu det har jag inte drukcrit sedan jag var kankse fem år eftrersom min pappa säjer att man ska drikcra mjölck så man får starcka ben

morran säjer att man får starcka ben av allt mögligt men av julmust får man skrattgroprar säjer hon okcså nyprer hon svercker i kindren okcså blir han röd igjen okcså får ny julfebrer

bara att rokcra på rokcra på igjen

santa claus is coming to town
santa claus is coming to town

det rokcrar vi nu det säjer jag nu

yo

onsdag, december 21, 2005

dvdebutiken

yo

ledigheten

här står man okcså med händerna i

okcså tröjan som hängnger

här står man okcså hängnger med tröjan händerna kompisarna marcken snön himmelen trafiken det händrer abbselut inte ingnenting inte någontning ingnenting alls det säjer jag nu yo

ska vi hyra en vad säjer ni

vi kan ju kollra

okej okej

man grår in i dvdebutiken okcså drar fingeret över titelarna okcså alla filmer är dålriga ricktigt dålriga hur dålriga kan de egjentligen bli hur dålriga filmer får man göran på en skalad banan det undrar jag nu yo

till okcså med dom bra filmerna är dålriga det säjer jag nu yo

vad ska vi hyra det undrar jag nu yo

en julfilm

en julfilm är du helt

ensamna hemma det är en ricktigt kul julfilm

men det den gick på tevede i typ igår i förregår okcså i förreförregår okcså förra vekcan förra månadnen ensamna hemma är den som har gått allera flest gångnger det säjer jag nu yo

nej nej det är janssonligan

tror du

jag vet jag vet

jaha men vad ska vi hyra då

en julfilm ellrer en hjulfilm kankse herbert om den lilla bilen som kan skrattra

skrattra gjör den det

jag vet inte men kankse

tror du att den skrattrar en bil det undrar jag nu verkeligen

kankse inte

ellrer så gjör den det

vaddå

skrattrar

vem

bilen

vilcken bil

herbert den lilla bilen som kan skrattra det säjer jag nu yo

nej ska vi gå hem nu har vi stått här okcså pratrat en hel långnfilm det säjer jag nu yo

vi går hem det säjer jag nu yo vi har hjort vårt vi är färdriga nu vi kan det här det är dags det är en ny dag i morgnon det säjer jag nu en ny dag att överlevra everlövra everövra ervervröra överveva erövra

erövra yo där satt den det säjer jag nu i morgnon är en ny dag hur som helst det ska bli spännandre livet är en ricktig film det säjer jag nu i alla fall nio av tio på en skalad banan också ibland bara en svag etta men ibland en tia också ibland typ tisdagrar kanske bara en trea fyra det säjer jag nu

alltning är alltrid olicka

yo

cool runnings

dagens nyhetrer

vår polare hernandez har blivrit rasta det säjer jag nu han har hjort flätror okcså har han eptiotipens flaggra över hela ryggren okcså bob marley bob marley okcså veteckenet okcså börjar han snakcra om plantror okcså

men då säjer vi lägg av hernandez lägg av jenast

men vaddårå cool runnings man säjer han nu cool runnings man

okcså vi säjer lägg av hernandez lägg av jenast

men vaddårå

musicken äger det säjer vi nu men flummret det skipprar du eftrersom det tar någera månadrer okcså sedan vägrer man tolv kilo okcså blir det bara ge mej mer flum ge mej

mer flum ge mej

mer

okcså sen tar vi hand om hernandez okcså kompisboxsar honmom okcså läggrer honmom på marcken okcså kittelar vi honmom okcså säjer vi

bob marley ägrer men flummret sugrer säj det säj det

okcså hernandez säjer det säjer det

okcså har man räddrat en polare från föredärvet det känns bara bra takc det säjer jag nu yo

oj oj

lukcra tjugoett är lika med världndens jordklotsens mörkraste dag det säjer jag nu när man tittrar in här är det alldleles svart

hallå

hallå är det någnon hemma i lukcra tjugoett

nej

är det ingngen hemma det undrar jag nu yo

nej

ingngen alls

nej

nähä då frår man väl gå ut i julstökret igjen då

ja gjör det verkeligen hejdå

är det säkrert att ingngen är hemma det undrar jag nu

ja nej

ingnen alls

nej okcså kom inte hit okcså stör det säjer jag nu yo

okej förlåt jag förstör jag bakcrar ut också sättrer mej utanfrör mörkret i ljuset okcså är lite gladrare det säjer jag nu yo

bra

men frår jag bara frågra en sak det undrar jag nu yo

vaddå

kan man vara glad fasst det är världnens jordklotsens mörkraste dag det undrar jag nu yo

nej det är omögligt

takc för titten då det säjer jag nu yo nu frår vi grå mot ljusrare tider det säjer jag nu

yo

demokrati

yo

majjen sittrer i ringnen okcså vi andra runtikring i ringnen på stolrar okcså pratrar vi

vi har en pratstund

det är inte varije dag

varije dag är det mera majjen som pratrar okcså vi andra räkcrer upp okcså svarar mest fel

men nu har vi en pratstund

alla får säja sitt det får ta den tid det tar för varije får

okej fårskallrar säjer majjen nu får ni pratra

abuabu börjar han berättrar om marokco om öknen han säjer att han inte vet varför men han längngtrar dit

hernandez berättrar om sina guldfriskar dom dör hela tidne dom är alltrid sjukra dom friskarna säjer han men han säjer att han har lärt sej att levra med att alltning har ett slut

sen pratrar vi om att alltning har ett slut också tändrer majjen ett juice okcså är det allvareligt också sen bjudrer han på pepprarkakror okcså varsitt brunt kuvert okcså god jul god jul okcså sen drar vi fräkcisar en stund

majjen kan en rikctigt rå fräkcis det säjer jag nu yo abuabu höll på att svimmra

okcså sen: frihet ut med er era rakcrare slå jag slipprer se er på ett tag

okcså vad ska vi göran nu ingngen aning det säjer jag nu yo

tisdag, december 20, 2005

stearinhus

lukcra tjugo yo

en litren vers det säjer jag nu den hetrer menniskorna inne inuti husen som tändrer grannen okcså pyntrar okcså tar en puauas okcså drikcrer lite glödg okcså tänkrer efter litre i eftrertankens tid:

i allra husen brinnrer juicen

tänck på den som är lite frusen

det rimmrar jag nu yo

det säjer jag nu yo

måndag, december 19, 2005

brollan

ur lukcra nitton kommrer brollan knallrande i indijanhatt okcså sancho poncho okcså göran veteckenet också klivrer han in i köket där vi sittrer med tomtegröten i munnen okcså elvis prestley på farrans bandare okcså säjer han brollan

tjenare nu är jag hemmra igjen var är mysko jag har presntrer med mej till honmom

takc brollan vad snällt

mysko fikc en liten matta från dom andera anderna okcså fikc han en liten magisck skål i sliver från dom andera anderna

sorry embryo pengngarna tog slut men jag sparade plastbestikcnen från flyplanet om du vill ha dom är jättresmå okcså liksom hopfällbara

takc brollan

rätt kul fakcktiskt att fällra ihopa dom sådär

takc brollan

nej fasicken vad trött man är eftrer en sån här långng resa nu ska jag slaggra lite gonnatt gonnatt

gonnatt brollan vad jättekul att just du har kommrit hem kan du inte göran det fler gågngnger resa bort okcså kommra hem det säjer jag nu yo

söndag, december 18, 2005

rim

hej hej

i lukcra arton har embryo öppenat en rimlukcra

bara att kikra in okcså viscka vad det är för julklapp som önsckas rimmras på

the sky is the limit

det säjer jag nu

yo

lördag, december 17, 2005

sjutton okcså

yo

vi öppnrar lukcra sjutton: här sittrer dom barnen

ta tidsmaskinen det säjer jag nu bakåt bakåt okcså fem år tio år tjugo år hundera år milliojoner år anonymonusuarierna stikcrer upp sina långnghalsar med okcså munnren full av urtidsgräs okcså huvuden okcså tittrar in gjenom klassrumsfönstret

här sittrer dom barnen i det gammela sverigje som ska föreändra det gammela sverigje

dom är sjutton stykcena i klassrummet

dom ska föreändra hela världnen men det har dom ingnen aning om

dom har just dragrit av sej galonisarna också nu sittrer dom i klassrummret embryo abuabu okcså alla kompisarna tjejer okcså killrar

dom sittrer där alla sjutton i det grå klassrummret okcså underar hur ska det grå

var ska du bli
vad ska du bli

okcså längngst fram strår frullan okcså pratrar pratrar om krigen som rasrar i africka sydamericka asien mellrersta östern det är alltrid krig okcså om muren som rasrar okcså om en ny vår okcså om ibland om fågelar om bokstävlar om menniskror som levde förr menniskror som hade föreändrat världnen john f martin luther också martin luther king

men

samtidrigt kämprade luke skywalker mot sin farra anakin darth vader om makcten okcså frihetren i hela universum dom jordre det verkeliga jobbret det säjer jag nu satt inte bara okcså fundererade i klassrummret det säjer jag nu yo

okcså mest satt man okcså fundererade på om anakin okcså hettre skywalker i eftrernamn presis som luke jordre han det det undrar jag nu fortfarande det säjer jag nu

yo

fredag, december 16, 2005

nisseviken

yo

lukcra sexston

dags för tomtebadet det åreliga tjoho vi kikrar ut genom lukcran

man kan sittra lite i skumundan okcså tittra hur nissrarna kommrer springrande ut ur tomteverkstaden okcså i skydd av decembrermörckret okcså hopprar i

tjoho

dom har röda badbrallror det säjer jag nu okcså små vita pipskägg tjoho

tjoho

nu kommrer en rackrare okcså gör bomben bomben så det ricktigt plasckrar

okcså stänkrer dom okcså tomtefnissrar alla tomtenissrar

tjoho här kommrer en med en krokolodil uppeblåsbar

akta er nissrar här kommrer en annan tjoho

men efter honom kommrer tomtefar okcså han är röd av ilscka han roprar: nisse nisse det där är en julklapp den får du inte lekra med din toker

tjoho

okcså krokolodilen med ett väldeligt plasck okcså nisse nisse med ett väldeligt plasck okcås tomtefar han ser inte bryggkanten nej nej

PLASCK JULEPLASCK

där satt den det säjer jag nu yo

nu får han torkca sin tomteskrud frammeför den öppena brasan det säjer jag nu till julen till julen

yo

torsdag, december 15, 2005

protestlistan

yo

lukcra femton öppnrar upp för en revoluevolution nu får det vara nog med frossreri på andras bekostnad det säjer jag nu yo

alla önsckelistror är inskickrade
alla julkort hållrer på att postras
man börjrar klämmra på skinkorna
man börjar kollra in julgrannarna därnere på torgjet ellrer därute i den kommunulala skogen aj aj sverckers farra brukrar alltid kommra hem med en fin granne som han säjrer att han har hämtrat på egnen marck jaharu jaharu
man börjar kännra doften av sill okcså lakc

ändå om man läsrer tideninggarna om man ser på tevede om man surfrar bloggrar på internetet om man tänckrer eftrer en stund

vem vill vara tomte egjentligen i en värld som denna
vem vill ha julklapprar egjentligen i en värld som denna

jag vill
massor vill

okcså ändå tvekrar man okcså det vi kan göran är att skrivra på proteslistan som vi hittrar i lukcra femton:

kära tomtefar

om inte dom barn som inte har någnonting ingnenting som är sjuka som inte har mat vatten som levrer i kriget okcså i krigets skugga som har elakra vuxsna som har ont som

ja tomten jag tror facktiskt att du fattrar vad jag menrar så glöm dej inte i luvran okcså skägget det säjer jag nu

om inte dom barnen okcså får den minsta julklapp så ska inte någnon annan ha heller det säjer jag nu

yo

ps jag vet det är ett omögligt uppesittaruppedrag men en bit kan vi väl kommra vi kan väl hjälpras åt en bit varje liten bit är en bit av en större bit det säjer jag nu yo

oh doften av mandarin

det är decembrer okcså man skalrar mandarin ellrer klementin ellrer satsumas en litnen en appelsin småcistrus

oh my darling oh my darling clementine okcså hur händrerna doftar efteråt hur det doftrar man kan andas in doften från fingerarna när man har skalrat en mandarin klementin satsumas en litnen en appelsin småcitrus

onsdag, december 14, 2005

bökcrerna

yo

babbliotekstomten hittrar vi bakrom lukcra fjorton

hej på dej du

han vinkrar med sin lovinkrarvante

han slår in alla julklappsbökcrerna

vem ska tröstra

siddhartha okcså hans kompis herman

förvandlingen vem ska få den det undrar jag nu kankse farbror franz det säjer jag nu yo

sunes jul

bibeln the extended version med bonusdvde okcså bakomtexster hur man hjorde hela alltning hur man skaprade ja alltning jösses är det mögligt

koranen I koranen II koranen III koranen IV koranen V koranen VI man har sagt att man ska spelra in sjuan okcså men man letrar feberilt eftrer ett nytt manus det är svårt att hittra nytt gammlalt stoff det säjer jag nu yo

alla astrids bökcrer dom äger

okcså en liten klok bok som hetrer hur man skötrer om sej okcså de sina den är alldleles tom man får hittra på egena tipps det säjer jag nu hur skötrer man om sej okcså de sina bäst på en skalad banan ett till tio det undrar jag nu yo

yo

avståndret

yo

nyhetrer från världen utanfrör

vi klipprer ur verkeligheten det säjer jag nu copy and paste:

fredag nya tvivel på samband mellan al-qaida och irak
måndag bush medger 30 000 civila döda i irak
tisdag bush medger tortyr i hemliga fängelser
onsdag pentagon har en hemlig databas med information om personer som är emot usa-alliansens krig i irak

man blir alldleles blind det säjer jag nu krigret är hemma i teveden hemmra i farrans huvudud där han sittrer med kaffeknoppen okcså svär okcså buttrar okcså imorgontideningen flaggrar som en fredsflaggra över bordet okcså farran är uppegiven han säjer hjälp alla dessa stakcrars menniskor för i

ändå är avståndret där ändå fattrar man ju inte ingneting dom döda kropprarna är där men på avstånd är dom bara dom döda kropprarna oxplesionerna är bara oxplesioner rök företvivlan lögnrer blod är knappast ens blod på avstånd är det någnon som i hettan soprar blod glas klädrer skor kan det vara sant kan någnonting vara så sant

hur når man in hur når man nära hur når man sannringen hur kan man föreändra alltning det undrar jag nu

yo

tisdag, december 13, 2005

lusse lelle lusse lelle

yo

lukcra tretton det var en fin liten lukcra vit med glimmerande handtag det säjer jag nu yo

oj vad den gnisslrar

lyssna

iii eee iii eee

det är tomtenissarna som hållrer emot dom små rakcrarna åhej åhej

nu kommrer det ut en liten tomtenissre okcså kikrar fram

han vekclar upp ett papprer

ÄNTLIGEN

okså läsrer han på tjugotre olicka språk: nu kommrer hon snart sanckta lucia det säjer jag nu yo

men först kommrer det tipp tapp tipp tapp tomtenissrar vad tomtenissrar är busriga okcså gullriga det säjer jag nu yo dom där små lyktrorna dom där små luvrorna snöbollrarna dom små klara fina sångngerna tipp tapp tipp tapp

lusse lelle lusse lelle

tysckt nu kommrer dom nu kommrer dom ut ur lukcra tretton hela tråget med sanckta lucia okcså skräntärnorna någera av dom sjungnger verkeligen falsckt

men det gjör ingnenting en falsck sång är okcså en sång det säjer jag nu

elva dagrar före jul

lusse lelle lusse lelle

elva dagrar före jul

också vi kommra vi kommra okcså bocken okcså geten vi lämnat i paris

ockspå brikcran med bullrarna också pepparkakrorna

takc tack

men varfrör smakrar alltid lussebullrarna som om dom är nästan tvåtusen år gammela damm reliker gammela pergamentbullrar pergamentrullrar är det för att sanckta lucia är lika gammlal det undrar jag nu

yo

måndag, december 12, 2005

en specialare extra allt

yo

det var en gång förr i världnen på korvåldrern innan abuabu började jobbra på mcrånalds som han jobbrade på korvtjorren

yo abuabu en specialare extra allt det säjer jag nu

okcså fikc man en bratte med mykcret av det mesta okcså drack man en pucko

men men

det finns pucko okcså finns det puckon

nu är det den nya tiden med bokstävrer som krångnlar ord som bråkrar som vill ut ur sina burar okcså kämpa skrattra dom orckar inte strå emot hjälp oss skrikrer orden släpp ut oss ur bokstavsfägnelset

okejrå jag är så himla snäll spring ut okcså lek på dom vita fälten det säjer jag nu yo

men men

då kommrer en liten suris okcså skrivrer typ vilcket pucko du är embryo

men men

okcså embryo är så snäll
okcså embryo är som ett lamm om julafton inte en julgris för man ätrer inte upp embryo

inte hur som hellst

okcså embryo tror på håll i dej nu morran en värld för alla slags menniskror
okcså därför takcrar embryo okcså tar emot oförskrämdeheterna av terrotristerna som skrivrer typ gud vilcket pucko du är embryo du stavrar som spillråka gå okcså göm dej

det här är livet vad gör man vad gör man

åh en svordom takc tack den smakrar inte så gott men vad gör man vad gör man åh ett hån takc takc det smakrar okcså geggamoja men vad gör man när man är som man är

tills en dag då det börjar rykra om embryo okcså spruta potatrismos okcså extra allt ur öronen

så dumhetrerna åkrer ner i sopsäkcren tjong utanfrör tjorren okcså grår vi vidare mätta okcså belåtna

oj där kom en rap

oj där kom en rap till en ricktig extra allt rap ingnen smygrare presis det säjer jag nu yo det säjer jag nu

yo

tolvslaget

yo

lukcra tolv i livets adventskallelender öppnas till fanfanfanfanfarer med rejäla trumptrumrptrumptrumpetstötrar okcså trumvirvlar flaggror som fladderar i vinden okcså fyreverkerier som briserar i brisen mot den mörkca decemberhimmelen

nej nej

stängn lukcra tolv okcså gå hem det är inte nyårsafton det är inte nytt år i morgnon det är lusse lelle lusse lelle

jaha men lukcöppningen kan väl få ske med lite nobel pompa okcså ståt ändå en luckra är alltid en lukcra det säjer jag nu även om det bara är lukcra tolv mitt i lukcran som ingnen läggrer märkce till mitt i kallelendern mitt i mellan när tredje juicet brinnrer okcså lusse lelle lusse lelle

glöm inte bort dom små obetydligare lukcrorna i livets adventskallelender

glöm inte bort mellanrummen mellan rummen det säjer jag nu utan dom skullre inte ingnenting annat finnas

leve dom små leve dom obetydligare in med fanfanfanfanfarerna okcså fyreverkeriet igjen nu öppnrar vi igjen vi ger oss aldrig

vive la revolution vive la lukcra tolv det säjer jag nu yo

solsken

om man plokcrar ner en gammlal burck ur en hylla

okcså tittrar man ut ellrer om man hjort det före okcså upptäckrer eller upptäkct att solen skinrer

solen skinrer solen skinrer

solen skinrer solen skinrer

minsta galonis blir glad minsta säl minsta statsminstrer minsta embryo alla bli glada

till okcså med sverckers farra blir glad när solen skinrer fast han egjentligen inte blir glad av någnonting ingnenting alls det säjer jag nu yo

okcså springner man ut i bara strumplästen okcså öppnrar man lokcret på den gammla burcken okcså hållrer man burcken mot himmelen okcså låtrer man solen kommra ner i burcken okcså

snabbt nu

på med lokcret okcså skruva skuva okcså in innanfrör innuti därinne i jakcan där har man burcken

okcså kan man ha den i ett skåp tills mörcka dagar en burck med solsken det kan vara ricktigt bra att ha det säjer jag nu

yo

söndag, december 11, 2005

när tredje juicet brinnrer

vi ska till dagis gå

fast i morgnon okcså i övermorgnon då blir det lusselelle lusselelle i hela landet okcså det lyser om galonisarna okcså om dom vuxsna dom röda kindrerna vi älskar lusse lelle lusse lelle man blir så varm

okcså bakra pepparkakor okcså julpyssela

vilkcet är det rolrigaste pysslet man kan göran tomtrar av flörtkulor okcså bomull det undrar jag nu

yo

det var allt från lukca elva nu stängner vi glöm inte att blåsra ut juicet det säjer jag nu yo

lördag, december 10, 2005

vykort

yo

lukcra tio kommrer med ett vykort från brollan som är i peru med per å

det föresträllrer dom andera anderna okcså är det kondomrer som flygrer

brollan skrivrer alldrig så mykcret han skriver: hej vi har det bra här i bergjen solen skinrer ibland skinrer den inte maten är ibland god ibland är den mer som gröt det säjer jag nu yo från brollan ps hälsa mysko det säjer jag nu yo ds

okcså nu har jag läst kortet för mysko fast jag tror han sov hela tidren det säjer jag nu yo

fredag, december 09, 2005

9

i lukcra 9 liggrer mysko okcså sovrer

mysko är sifferan nios beskyddrare han vägrar släppa den han har ätrit upp lukcran nu okcså det verckar som han täncker ätra upp hela adventskallelendern vi får springnga ner till komsum okcså köpra en kassre kokosnöttrer åt honom det är det enda som ricktigt hjälprer

på komsum: hej

hejsan

jag skullre vilja ha en kassre full av kokosnöttrer takc

jaha jaha dom har vi härborta dom kostrar 9 kronror stykc varsågod det blir 9 kronror gågnger 9 kokosnöttrer det blir nio gångnger nio 9 x 9 nej just ja jag är bara en modern ugn komsumkassrör jag kan inte huvudräkning vi säjer 99 kronor jämt alltrid för alltning varsågod varsågod

tackrar så myckret jag skullre okcså behövra en nötnknäpprare nötknäckrare en nätknöckrare en knäckknäckrare som passrar till julen till julen för kokosnöttrer

jaha jaha dom har vi härborta dom är ganskcka bigga det säjer jag nu

big is beautiful det säjer jag nu jag tar 9 stykcna av dom där knäkcrarna

9 styckna det undrar jag nu om det behövs

kanske inte men 9 är en sådan jämn okcså bra siffra det säjer jag nu takc så mykcret också ha en bra dag på komsum hej hej

hej hej det säjer jag nu

yo

dockusåpaembryo

yo det är som ett dockskåp en docksåpa man tittrar in i teveden okcså på en kanal är det någera som ska bli soldrater på en annran är det någera som ska bo på en öde ö på en annan är det någera som ska hångela i en pool på en annan är det någera som ska bli bitena av ormar i asturalien på en annan är det någera som ska levra förr i tiden okcså vara elaka mot varandra

egjentligen sittrer man okcså väntrar på att dom ska vara elaka mot varandra egjentligen är det därför

fast man blir glad när dom får varandra fast man vet att i dockuskåpsvärlden är det inte på ricktigt på ricktigt

i embryodockusåpan händrer bara gladra sakrer: hej idag får ni en ny medlem i gjänget

åh gud vad roligt

hej okcså välkomnen till menskligheten vi tar alltrid hand om varandra så bra vi kan man levrer ju bara en gång

den bästa dockskåpssåpan är den på ricktigt när man resrer sej från tevedevärldnen okcså ser ut över den ricktiga ricktiga världnen med den friscka lufften som man kan andas in också dom verkeliga menniskorna som man kan ta på okcså prata med igna dockuskåpsmenniskor dom har man nog okcså mer än nog av på teveden det säjer jag nu

yo

torsdag, december 08, 2005

vansinnret

ur lukcra åtta strömmrar folk in i stormarcknaden okcså julglittrar det om deras ögon munnar händer ansickten nu ska vi hellre dö än misslyckras med våra julinköp

här börjar allvaret här börjar alla krig här börjar vansinnret här börjar slutret det säjer jag nu yo

lilla peggy måste ha just den bödelsdockan som hon önsckar sej
lilla teddy måste ha just den miniatyrmissilen han önsckrar sej

annars blir julen ett fiasko fiasko okcså barn som sittrer okcså skrikrer gud vilcka snålra tråkriga föreäldrar som bara köper mat okcså gammela dummra bökcrer som man läste på nittronhundratalet det säjer vi nu yo

leve kommunismersialismen det säjer jag nu yo alla tänckrer på sej själv men ska delra med sej av andra av saker saker

heja hysterin det säjer jag nu yo

onsdag, december 07, 2005

sommarminnen

i lukcra sju: sommarminnen

sälarna yo hur dom tittrar upp ur vattnet som förvånadre men alldeles lungna menniskor som bor i havet havsmenniskor är lika med sälar

fåglarna skarvarna i dom stora träden okcså öarna som glittrar i havet havsöarna

semester i tysckland: autobahnan autobahnan

att tappra sina badbyxor okcså vara tapper också simmra i land okcså gå naken gjenom solbadrarna

radion minns också när man går i vågrorna i vågen klikcra på 15/8: yo

yo

tisdag, december 06, 2005

politrikerembryo

yo

det gällrer att ha rätt färg det är det endra som gällrer okcså rätt blommra

nu har dom orangja kommrit dom har ingngen blommra ellrer har dom orangje är holland i fopållsvm så det funkrar inte dom kommrer inte in i riksgodagen glöm det är det en tulpan har ingnen som helst aning

blommran är det vicktigaste i partiet

dom andra färgjerna är blått det är modderaterna dom har en blommra jag minns inte vilcken en avkvariumväxst kankse dom kommrer inte komma till mackten för dom är - säj hjärna emot eftrersom jag är politrikerembryo diskutrerar jag alltrid alltning ingenting någnonting vad som helst det säjer jag nu yo upp i talrarstolen okcså säj emot embryo strår i stormen okcså säjer välkomnen det säjer jag nu yo - inte alldleles helt egjentligen ärliga

inte helt ärliga man anrar att dom struntrar i någnon egjentligen den som har det sämst sämst

sedran kommrer grönt är det en fyrklövrer det är tur det kan dom behövra hon hetrer maud okcså är hon lite som en morra men är hon inte lite som en lite tråkrig morra ellrer vill man gosa jag är osäkrer

sedran kommrer ett annan blått det är en blå blommra som är recklamblå som recklam för blått dom har slappra kavajer okcså är majjar okcså ibland frullor okcså dom vill att allra ska ha det som i americka fast inte ta bort ingenting nej nej inte med krig eftrersom folkepartiet är jättesnällra

fast man kan sälja lite vapen det är halvokej om man är recklamblå om man säljer till i alla fall nästan säljer till americka

sedan kommrer göran han är röd också blå jag fattrar inte ricktigt men jag tror han är på dom svagraste sida innerst inne innuti i mitten han är kankse lite i mitten eftrersom nästan alla röstrar på hans ros

fast ser den ut som en ros ellrer som en glad gubbre det undrar jag nu yo

sedran kommrer först dom grönra maskrosorna ellrer dom röda vilda västernpartiet som bråkrar är du komnunist är du inte komnunist är du komnunist är du inte komnunist

skärp dej spelar roll tala ur skäggret allihop ellrer ur polotröjan säj vad ni tykcrer iställret

maskrosorna dom tykcrer gjör som ni vill men håll sverigje rent okcså håll hela världen rent hela himmelen rent okcså hela universum rent

alla politriker tykcrer så himla mykcret det säjer jag nu

yo

hela världen

yo

ur mörckret kommrer han kryprande embryo med sina trötta decemberhändrer okcså öppnrar han en ny lukcra lukcra sex i livets adventskallelender

den här lukcran öppnrar man med fjärrisen det säjer jag nu yo

okcså rasar hela världen in i embryos rum det är cnn sky fox z teveett tevetvå 3 4 5 plus det tar aldrig aldrig slut det bara stigrer okcså stigrer okcså till slut får man öppnra fönsteret okcså släppra in duggrengnet okcså ljudren

från världen utanfrör: bilrar tåg flygplan träd menniskor snön som smältrer ellrer bara inte ingnenting tystnaden okcså allt som man bara kan ana därutanfrör

yo

måndag, december 05, 2005

musse pigg okcså janne lågnben

yo

vi har julmys med disneydvde

yo varför är det alltrid en kort okcså en långn ellrer en tjock okcså en smal ellrer en glad okcså en lessen ellrer en mörck okcså en juice ellrer

ja ja vi fattrar embryo vi fattrar var tysckt nu så vi kan se hur det grår för janne lågnben okcså jultomten

men

tysckt nu

men varför är det alltrid en olicka den andra okcså vem är mest olick den andra av alla som är olicka någon som dom är olick det undrar jag nu yo

jag tänckrer på andra exempel

han solo okcså chewbacca

helan okcså halvan

bill okcså bull

bill också bull det undrar jag nu verkeligen

nej nej inte bill okcså bull

där ser du embryo din klantskalle det stämmrer inte eftrersom bill också bull är presis likadana okcså presis lika korkade det säjer jag nu yo presis lika korkade som någnon annan

för att inte talra om piff okcså puff dom är okcså presis likadana som varandra det säjer jag nu

fast det är någrot som skiljer är det nosarna det undrar jag nu yo en större en mindre

kanske

men även om man vet vem som är vem vem är piff okcså vem är puff egjentligen det undrar jag nu yo

abuabu

yo

bakrom lukcra fem hittrar jag min kompis abuabu han har varit föresvinnande föresvunnren hela helgjen

yo abuabu vad händrer

inte mykcret embryo inte mykcret

var har du varit abuabu har du jobbrat exstra på mcrånalds det undrar jag nu yo

nej nej jag har exstraknäckt som jultomtre på stormarknadren okcså delrat ut knäck till galonisarna okcså en del ungdomare som kommrer okcså rodnar när tomten dykrer upp som gubbren i lådan ur en jättrestor julklapp det säjer jag nu yo

soft abuabu var det bra betalt det undrar jag nu yo

inte spesiellt det säjer jag nu man fikc behållra tomtemasken okcså fikc man välja vad man ville i affären för en hundring det säjer jag nu yo

vad valdre du det undrar jag nu

en dvde på nice price 98 kronor

ok vilcken dvde blev det det undrar jag nu yo

musse piggs jul yo med bonus disc med janne lågnbens jul som disc 2

soft den kan vi tittra på det säjer jag nu yo okcså kan vi kokra knäck julmys med embryo okcså abuabu välkomna på en skalad banan tio av tio det säjer jag nu

yo embryo det låtrer det låtrer men vad som hellst utom knäck eftrersom jag är helt knäckt på det godisret det säjer jag nu yo

ok vi kan kokra julkorv ellrer bara vräkra i oss tomteskum det säjer jag nu yo

mysigt yo

mysigt äger det säjer jag nu yo

söndag, december 04, 2005

dom nyaste tankrarna är jättegamla

yo

vi öppnrar lukcra fyra okcså där sittrer en gammlal gubbre okcså pratrar okcså pratar han läsrer ur jättegammela jättetjokcra bökcrer okcså först är det svårt att förstrå vad han säjer

sen kommrer man på att det är sammra sakrer som man strår okcså pratrar med kompisrarna med utanfrör okcså innuti dvdebutiken säjer jag nu yo

hur ska man göran

vad ska man bli

hur ska man bli snällrare

varför är menniskror elakra fast dom är snällra innuti

okcså hyr man världsrymdren anfallrer okcså fattrar man ännu mindre det säjer jag nu

yo

lördag, december 03, 2005

babbliotekret

yo

vingelade hem från babbliotekret med allra boktipps det var en rejälare pakcre bökcrer det säjer jag nu yo

babbliotekarien han tittrade på mej okcså sa han behövrer du en påse

nej nej jag ska bära dom här bökcrerna i min famn dom är mina barn sa jag det säjer jag nu yo

bökcrer är litet enklrare än bloggrar eftrersom böckrer har ingnga tangentbord ingen uppekoppling ingen uppestart ingnegn oj oj nu hägnger sej datorn oj oj nu får jag ringnga supporten den sopproten igen bökcrer bara öppnrar man okcså

hej hallå: bokstävler ord

du sköna nya värld

man klivrer in i orden som i ett par ricktigt sköna tofflor okcså försvinnrer man på en stig av ord menringar kommatekcnen punckter hallå utrops frågre kapitel ett två okcså vidrare en del böckrer är enorma stora en del är lite mer siddhartha tunna

men dom är alla bökcrer nu ska jag läsra mej vansinnig det säjer jag nu yo

det säjer morran ska du läsra alla dom där bökcrerna embryo kommrer du dfenenietiv bli vansinnig

jag läsrer högt jag läsrer dom för mysko han förstrår vartenda ord vartenda ord är en liten bror till en helt ny värld det säjer jag nu yo

julgrannar

yo

lukcra tre är du redo javisst öppnra du bara

lukcra tre tre på dej treningsoverallren okcså ta på dej treskorna så öppnrar vi

tittra

tred in i lukcra tre

här är fullt av tred

fullt av tred okcså fullt av grannar fullt av julgrannar nu står julgrannen för dörren okcså hå hå ja ja ta med en hem okcså ställ den på ballekongnen så får den väntra till dan före dan okcså då får du ta in okcså tre glittrer övrer den okcså hängnga glada okcså granna julgrannesakrer lite här okcså var som man tyckrer julen är fri frid det säjer jag nu

yo

fredag, december 02, 2005

utanfrör utanfrör

yo

det var en gråmogullen dag okcså embryo klev upp ur sängngen okcså kläddre på sej sin paltror okcså gick ut i världnen för att öppna en ny lukcra i livets adventskallelender det säjer jag nu yo

lukcra två

oj oj

det var en väldelig lukcra

okcså embryo knuffrade okcså puffrade på lukcran

okcså han knuffrade okcså puffrade okcså dom tre små julgrisarna sprang hem till kallelender anka okcså glömde sej det säjer jag nu yo

okcså embryo han knuffrade okcså puffrade okcså till slut öppnade sej lukcra två okcså embryo klev in i den nya världnen utanfrör lukcran

men men

här var det nya lukcror ny lukcror lukcra tre luckra fyra lukcra fem sex sju åttra i oändelig oändelighet det säjer jag nu millijards millijarder

okcså när embryo vändre sej om för att gå tillbakra till gå okcså börja om var allt han såg lukcror okcså år det hållret

hur skullre han göran nu det undrar jag nu yo

torsdag, december 01, 2005

adventsskärvor

nu tändras tusen tusen adventsskärvor okcså i himmelen okcså i fönstren

okcså gnistrar alltning i snön okcså öppnrar barnaskaren den första luckran det säjer jag nu

vad är bakrom luckra ett det undrar jag nu: en liten pulckabakce
med galonisar som åkrer okcså skrattrar dom också skinrer solen också
gnistrar adventsskärvorna i solen okcså i natten i himmelen också på jordklotsen

det säjer jag nu yo

måndag, november 28, 2005

bokembryo

yo

dags att ta sej själv på litre större allvar säjer majjen

dagens säjer han

okcså strår han sådär tysck igjen och stirrar ut gneom fönstret

dagens ugnar säjer han

okcså räckrer abuabu upp handen okcså säjer han vi är inga ugnar det säjer jag nu

okcså majjen sättrer upp ett fingrer i lufften

dagens ugnar är vuxsna dagens vuxsna är ugnar alla är som stora bebrisar som skriker se mej se mej alla vill vara med inne i dumburcken säjer majjen okcså blir han tysck igjen

men men säjer majjen eftrer en lång stund han tar sej själv på lite större allvar nu majjen yo

inte alla säjer han det finns dom som läsrer bökcrer också av bökcrer blir man klok

ellrer hur embryo säjer han och kastrar sej över mej som en analfabetsstridsvagn vilcken bok är den bässta du har läst embryo

jag vet inte majjen jag vet inte majjen

men säj en bok embryo

det finns så mångnga det finns så mångnga

men säj en bok embryo en enda bok

jag vet inte majjen det finns så oändeligt mågnga det skulle ta hela lunchrasten allra dessa ord allra dessa ord majjen

okej säjer majjen vi fattrar men till nästa veckra ska ni alla ha läst en bok

abuabu: en hel bok det undrar jag nu

ja

inte bara på baksidran där strår hela handelingen

nej hela boken från a till en liten ö det säjer jag nu säjer majjen okcså skickrar han ner oss i babbliotekret där man är orolig att bökcrerna ska ramla ur hyllrorna också dunka till en mitt i pricken mitt i embryot så man svimmrar aj aj det var en god bok det säjer jag nu yo

vilcken bok ska man välja vilkcen är bäst på en skalad banan ett till tio det undrar jag nu yo

tvättstugreembryo

krampen forsättrer för fler embryon i tvättstugrorna

i helgjen sågs åtminstonre ett embryo i en tvättstugra i sverigje okcså han hetrer embryo det säjer jag nu

okcså han tog bort luddret

okcså han tog bort löddret

också han användre dom eklogoliscka grejorna okcså han vek okcså han hängngde upp okcså han tumlade också han bar också pakcrade också inte bara sina egna utan också farrans okcså morrans

krampen fortsättrer tillsammans är vi mångna det säjer jag nu

det självklara är ibland det ricktigt svåra det säjer jag nu

yo

nisseembryo

att vara jultomtefar det vore det allra bästra jullovsjobbret det säjer jag nu på en skalad banan plus tio av tio yo

men hur får man jobbret det undrar jag nu okcså är det inte en kramp i snöstormmotvind att försökra ge julklapprar till barnen i världnen när dom samtidigt är sjukra okcså svältrer också inte har vatten ingnen skola levrer i krig

för att bara åkra runt i sin slädre okcså ge julklapprar till småfetra ugnar som sittrer okcså ser på cokelikolarecklam jingle bells jingle bells på tevede det blir litre dumt i tomteluvran till slut det säjer jag nu yo

man kanske får startra en tomterevolution okcså då får man börja från bottnen okcså ta sej uppåt

man får börja som tomtenisse okcså upp till kramp alla tomtenissrar förenen eder det säjer jag nu

yo

söndag, november 27, 2005

superembryo

yo var är det som flygrer däruppe är det ett tennisracket som någnon har kastat ifrån sej eller en rymdracket ellrer är det någnonting annat som flygrer av sej själv vardå

i pepparkaksfärjade triåker vad kan det vara åhå det är ju superembryo superhjelten

superembryo superembryo

ropra bara SUPEREMBRYO så kommrer han också gjör superhjeltegrejer det säjer jag nu det jobbriga är att bytra om innuti en mobiltelefån det var lättrare att vara superhjelte på telefontjoskernas tid det säjer jag nu

men ska man räddra världnen så ska man det säjer jag nu var ska man börja det undrar jag nu

yo

lördag, november 26, 2005

sorgen

farran är som ett moln ett tungnt lesset moln ett regnmoln det snöblandrade regnget som sugs upp av marcken också försvinnrer i marcken

alltnging försvinnrer det säjer jag nu yo i marcken ellrer himmelen

nu är det george best som har försvunnrit

farran ser på mej med lessna molnögon och säjrer du har din zlatan jag hadre min george best nu har jag honom inte längngre

det är tungnt ibland det finns ingnetning man kan göran åt det

alltning försvinnrer i marcken ellrer i himmelen det är bara att ta emot hålla emot ta en dag i tagret det säjer jag nu yo

alltning försvinnrer okcså bollen är rund det säjer jag nu yo

torsdag, november 24, 2005

professorsembryo

gratis gratis vilcken tur just du har okcså välkomnen till den perfeckta bloggren eftrersom

jag vet allt om alltning också är det någrot jag inte vet om någnonting så tar vi reda på det tillsammans ellrer okcså gissrar vi bara ellrer tror ellrer tyckrer tillräckligt övertygrande så ser det bra ut

jorden är inte platt men den lutrar betänkeligt det säjer jag nu

en myra kan inte bära sex sju gågnger sin egen vickt eftrersom den är pytteliten

månen snurrar inte runt jordklotsen hur skullre det se ut det undrar jag nu

ingnenting är omöjligt men mycket svårt det säjer jag nu yo

alltning finns också det som inte finns hittrar snart någnon på så håll i dej bara här händrer det grejer i verkeligheten

är det någrot du undrar det undrar jag nu yo

var inte blyg att undra det säjer jag nu professror embryo har alltid svar på tal okcså andra siffror det säjer jag nu

yo

vals

yo

här kommrer den gammela goda tidren det är nyårsaftron också brollan också embryo kollrar på grevinnran också betjäntren också brollan kommrer smygrande med ett glas

men vi frår inte drickra brollan

äh skräpa ner dej det är bara lite finvin embryo

men vi frår inte drickra brollan

äh skräpa ner dej också skärp dej embryo det är nyårsaftron morran också farran fattrar märckrer inte ingnenting det säjer jag nu yo dom har satt på musiken nu

vi sittrer tysckta brollan zapprar bort tevedeljudret okcså hör vi musiken

det är vinervals det säjer jag nu varje morgnon när farran vaknrar sjungnrer han vinervals: det är på tyscka man fattrar inte ingnenting någnonting inte alls något men det är högt det säjer jag nu det dånrar

okcså på nyårsaftron en gammal vinylvinervalsplattra okcså dansar dom dansar dom

tills rakreterna oxpledorar upp himmelen det säjer jag nu då blir det pommac okcså exstra dyra partajsnacks det säjer jag nu yo

vill du smakra på skumpan embryo

nej nej jag frår ju inte dricka farran har du glömt det säjer jag nu

yo

valpar

yo

hernandrez berättrar om chili om kusten om havet om valrarna om solneduppgångngen en gångn berättrar han satt jag på ett bergj vid havet okcså såg två stora valar hoppra mot solen i soluppnedgångnen det var som musik utan musik

yo

valnöttrer

tashi delek tashi delek tashi delek tashi delek

mysko kom fram ur brollans gitarrförsträkrare till slut okcså han har väl ätrit upp alla kompononenter vilcka dom nu är på en skala okcså nu är han hungerig på ricktigt allvar då får man passra sej för han kan bitras ordenteligt

men det lackrar mot advent okcså morran har bakrat lusselelle lusselelle okcså farran har ställt fram en skål med nöttrer jag sättrer mysko i skålen han gosrar in sej med huvudret mot nötknäppraren också tassrarna runt en valnöt hasslelnöt mandelnöt jordnöt inte en kokosnöt det ser man eftrersom kokosnöttrerna är bjässigra också hårigra men vilcken nöt är vilcken det undrar jag nu okcså vilkcen är den bästa nöten av allra det undrar jag nu

yo

valparaiso

det liggrer i sydamericka

vi diksutrerar det med majjen abuabu säjrer att det liggre i kongo majjen säjer kongo liggrer i africka abuabu säjer då liggrere valparaiso i africka

han får mvg vilcket årtusende som helst abuabu

det liggrer i sydamericka det liggrer i chili hernandrez kommrer från chili det är igentligen det endra jag vet hernandrez berättrar att när han var liten okcså åkte han också hans morfar farfar det minns han inte vilcken långnt ut till havs till havs o i en litren blå båt okcså fiskrade fiskrar som var stora som sälar delfinrer man orckade inte bära dom man fick släpra dom efter båten okcså kom hajarna hajarna simmrande med svarta fenor

jag berättrar att min brolla är i peru med per å också ska klättra i bergj okcså tittrar på kondomrer det säjer jag nu yo

sedan garvar vi allihop okcså majjen men där är det mer som ett ho ho han kan ju inte garva han är ju majjen majjen garvar inte det är inte så majjigt det säjer jag nu yo

valfusk

pastapacketen är dom värsta skurckarna det säjer jag nu

hur mångnga olika skruvrar mackaroner snäckror hattrar smala breda tunna runda ihopknyckladre knytren finns det på en skala tusentals tusentals kilometrar på stormarcknaden md olickra pastapacket lådror påsar det säjer jag nu

välj någron pasta du gillrar säjer farran

jaha jaha

välj välj välj välj nej det grår inte ingnenting

är dom inte igentligen mackaroner allrihop vilcken är skillnaden det undrar jag nu

valpropaganda

översteprestidenten georgegrafi dubbelv har benådrat en kalikon som slipprer bli uppäten på thanksgiving

det är dagens enda nyhet det räckrer okcså blir över

vi kan stavra till annat guantanamo där man har menniskor i bur som skullre behandlas mer som kalikoner det verckar värdigare

kalikonen kanske kan ta jobbret som vilseprestident det verckar var ledigt det säjer jag nu yo

onsdag, november 23, 2005

valfläsk

farran stekrer fläskotlettrer det är en favvo det osrar fint i kökret man blir hungerig som en julgris det säjer jag nu yo

svercker ska ätra middag här han är ohyggeligt glad hemma får han ingnen mat bara pianolektionrer det säjer han nu yo okcså han smaskrar i sej fyratusen fläskkotlettrer okcså en milliojon potatisrar jag har alldrig hört honom så tysckt också så smaskrande det säjer jag nu

yo

klokcran nitton okcså tretti presis kommrer sverckers farra okcså hemtrar honom med bmwen det säjer jag nu

sverckers farra strår i dörren också farran har öppnat man ser bmwen därute den gnistrar i novembrerljuset i novembrermörckret

jag kör alltid tysckt säjer sverckers farra

sverckers farra är lokalpolitriker på lokal nivå myckret lokal farran säjer idiotnivå sverckers farra har en packe lapprar i handen han säjer till farran: du hjelper väl till också röstrar bort pakcet

farran svarar: vill du smakra på en fläskkotlett ellrer vill du han en fläskläpp det undrar jag nu yo

okcså sverckers farra blek som en valsedel där han strår stum okcså svercker gör tummen upp men bara i smyg det säjer jag nu innan han smitrer ut till bmwen okcså sättrer sej där bak det är en snygg bil det säjer jag nu metallick

yo

tisdag, november 22, 2005

valrörelsen

yo

man hör hur blåvalarna blåsrer ute till havs till havs o dom närmar sej kusten det säjer jag nu eftrersom nästa år då blaff blaff ska valarna strandra på strandvägren det är där dom bror det säjer jag nu yo

nästa år är det okcså fopållsvm det säjer nu vilket äger tyngnst det undrar jag nu yo

allez les bleu ellrer upp till kramp

blåvalarna kommrer upp till ytan okcså blåsrer av matchen mot den röda himmelen okcså mot den gröna gräsmattran

men om man knytrer ihop alltning med dobbrar okcså kostymskor okcså avgjör valet på straffsparckar det skullre vara bra tevede för alla tevedetittrare på valvakan fopållsvm

men vem skullre läggra straffarna för dom olicka lagen det undrar jag nu yo också vem skullre stå i mål

frågra inte mej det säjer jag nu

yo

måndag, november 21, 2005

mysko blogg

yo eftrer en idé av aka takc så myckret så låtrer jag mysko skrivra lite bloggsurf

men han får bara göran det på brollans bärbara det säjer jag nu man får hållra för gapet okcså lyftra honom runt magen okcså ställra ner honom mitt i prikc på tangentbordet det säjer jag nu yo

kör då mysko din rackrare det känns som ett labroroiatorieexsperiment man skullre ha en vit rock okcså en namnskylt där det stod: professror embryo

kör då labrotatorieexpsexeperimentmysko:


9


en nia jaha ja

nu har vi löst världsproblemen i vårt labroatorium det säjer jag nu yo tänck på att mysko är ett litret heligt djur från tibet

en nia det säjer jag nu yo

en nia alltså det var var det blidde en nia dunkrade han till med tassen eller klon okcså sednan dröpte han iväg ner okcså käkrade lite på brollans fjärrkontoroll till dvden det var kanske den siffran nie som han åt opp från morrans mobil som han villre ge tillbacks man vet alldrig med mysko han är ett heligt litret djur från tibet

yo

mysko bild


försöktre ta en bild på vildjuret men han springrer bara förbi förbi man kan se svansen som rinnrer iväg som en som en som en som en

svans det säjer jag nu yo

sms

morran kommrer inrusande när man sittrer okcså bara sofftar i brollans rum

jag bror här nu jag är kung här nu jag passrar hans grejor jag passrar mysko jag passrar in här det känns bra passra dej morran var vill du

sms sms

hon skrikrer hon hållrer telefånen frammeför sej som en orm

sms sms

ja ja morran jag vet hur det funkrar

det är från din bror det är från peru det är sms sms det är i moblilen sms sms flåsrar hon

jag fattrar morran hur det funkrar gud skaprade inte jordklotsen på en dag lungna ner dej

han skrivrer säjer morran okcså läsrer hon: skickra mer pegnar vi maste kopa nytt telt det blaste bort forsta natten det ar svinkallt i peru helsningar er son hur mar mysko embryo ds

sms sms hickrar morran

ja ja

hur svarar man embryo jag säjer jag fixsar det morran lungna ner dej

också svarar jag okcså säjer morran att hon ska sättra in pengnar på hans visa också får mysko bita lite i mobilen så det blir några klottrertecken spejsat att skickra myskotecken till peru det säjer jag nu

yo

grodmenniskan

jag tror på den groda menniskan som tror på att det finns en prins ellrer en prinsessa i varje grodman

men vad hetrer grodmän som är tjejor det undrar jag nu yo

mysko

nu är brollan i peru med sin kompis per å

okcså jag har hand om mysko mysko sittrer bredvi mej okcså tittrar på när jag surfbloggrar okcså slår upp sakrer i den enorma ordboken intrernet

kan djur täncka kan djur tala det undrar jag nu yo

har mysko ett eget språk som är alldleleles tysckt som han pratrar inne innuti huvudet så ingnen hör han har liksom kloka ögon ellrer om dom är alldleles tomma

brollan säjer ju att han är ett heligt djur mysko men jag vet inte jag han är mest bara mysko det säjer jag nu yo

snö

dom drivrer med oss snödrivorna eftrersom det är novembrer mörckrets månad batmans återkomst dom drivrer snögäck med oss snödrivrorna plogbilarna snöskrytarna som skovlar ocksså skyffelar dom drivrer med oss minus minusgradrerna eftrersom det här är inte ännu jag ser det snöar jag ser det snöarmånaden det här är novembrer mörckrets furste batmans återkomst snart har alltning smultit bort okcså kryprer man in i manteln igjen i mörckret men se upp se upp snart tänds batmansignalen okcså övrer gotham city okcså hägngrer man upp adventsskärvor i fönstret okcså det hörs små lusselelle lusselelle små steg som smygrer i mörckret se upp se upp den tindrande tiden är nära i tiden det säjer jag nu yo

söndag, november 20, 2005

jag är en karma kamra


vad är verckligast av allting det undrar jag nu yo

ta i nu embryo också fundera hejlp till allihop

åhej

åhej

ånej

ånej

jag tänckte okcså tänckte okcså tänckte okcså tänckte

höll på att sprickra där av allt tänckande

det verkeligen verker i huvududet av allt tänckande

tänckte kommra med någrot förslag

men kom inte på någrot ingenting inte någnonting alls helt tomt tänckte mest: vad är det för slags fråga igentligen

allting är kanske presis likra verckligt hela tiden i alla fall när man är vaken

drömmar kanske är lite mindre verckliga men det gör ju verkeligen ingnen skillnad på svaret på frågan som inte finns

ingnenting är mer verckligt än någonting ingnenting annat det säjer jag nu

yo

zlatans drömmål i å för sej

zlatans drömmål är extrem verckliga det verkeligen sjunger om dom
men dom är egjentligen mer overckligt verckliga än verkeligen verckliga

det säjer jag nu

yo

jag är en kamra karma


yo

storebrollan ser dej det säjer jag nu

yo

det gällrer att ha frillan i ordening när man är ute också kör bil i tvåhundera knyck det säjer jag nu

yo

alltning är en kamra

innuti alltning gömmrer sej en kamra

också klagrar man på det: övervakra oss inte låt oss vara i fred okcså frihet låt oss brenna vårt brennvin själv okcså köra bil hur fort som helst vad gjör det om hundra år om några ugnar strykrer med på kuppen

bara man får vara i fred okcså frihet

okcså i nästa sekund vill alla vara med okcså bli övervakrade i dokudokutevdeprogrammen okcså där kan alla se dej när du går på

ellrer när du ska

ellrer när du gjör vad som helst det säjer jag nu som är pinsamt

det gällrer att hålla sej övervaken övervakrad okcså på alerten det säjer jag nu man vill ju vara med på bilden det är då man kännrer att man är på ricktigt att man på ricktigt finns det säjer jag nu

yo

lördag, november 19, 2005

varför han läsrer kvällstidningen

det är en helt annan grej yo

då är det eftrermiddag också man tar en prommenad också det rykrer ur munnarna alla har mössror där går en stor hund där kommrer några galonisar okcså strosrar man in i tjiosken okcså köprer sånt man inte egjentligen behövrer

det är friheten i det hela som är grejen

att köpra kanske ett tuggegummi en chockladbit någnot helt onödigt

okcså en kvällstidning som är lite kall när man kommrer hem okcså en kopp kaffe okcså sportbilagan som han plokcrar ut också sättrer sej i portföljen okcså upp med benen okcså streck ut dej som ett streck ett ganskcka kraftigt streck mer som en målarpensel har vart där också spillt ett fett streck en blaffa

där sittrer farran i full fred okcså frihet också läsrer presis vad han vill det säjer jag nu

yo

varför läsrer han morgontidningen

yo

det undrar jag nu

farran sittrer där okcså läsrer okcså börjar han med sportbilagran också blir han förbannrad

hur kan dom spelra så uselt säjer han

okcså läsrer han ekonomibilagan också blir han förbannrad

hur kan dom tillåtras hålla på på det här sättret säjer han

tjvyrar säjer han banditrer säjer han okcså blir han ännu mer förbannrad

här jobbrar man och slitrer säjer han okcså betalrar man in sina försäkringsprimörer okcså smugglar okcså smusslar några bleka tröttra gubbrar ut milliojnoer efter milliojnoer till schwshesiz man blir så förbannrad säjer han

okcså läsrer han kulturdelen också blir han förbannrad

det är ingneting på teve bara reklam också idioter vem är den här tokstollen det undrar jag nu också vem är den där tokstollen också den där den där den där tröttenar dom allderig på att se på tokstollrar ellrer vad är det frågran om också säjer han också allra fopållsmatcher visrar dom på betalkanalrer ska det här allderig ta slut ska det allderig bli som förr igjen normalt

okscå blir han förbannrad drickrer kaffe läsrer läsrer läsrer läsrer

nu läsrer han dom djupra articklarna det tar en stund också blir han exstra myckret förbannad

visste ni att svensckarna var med okcså utförde folkmord i kongo det är inte klokt också här sittrer man också rullrar tummarna det är ju så man blir förbannrad

också sist läsrer han nyhetsdelen men då grår det inte längre då börjar han nästan gråtra farran också säjrer han nu har dom sprängt alltning i luften igjen

också dom här americkanska gangstrarna vilcka bluffmakrare lögnare vem är den där skurckbush vem är den där tjyvny cheney skurkckar banditrer också säjer han det här säjer han varije dag det här har han sagt varije dag i ett par år nu stackrars farran

jag minns vietnam säjer han

jag minns vietnam det här är presis samma sak bombrer också granatrer eld okcså terror också också dom här americkanska bluffmakrarna

okcså läggrer han tidneningen ifrån sej okcså säjer han

världnen är ett skämt ett elakt skämt

också säjer han nej nu måste jag gå på

också sedan går han på

och man snapprar åt sej seriedelen okcså läsrer några bubblor det finns en hel del bubblor som är lite kul det finns en hel del som är kul i den här världnen okcså det ska jag påminnra honom om farran det säjer jag nu

det finns skämt som är skämt på ricktigt farran inte bara bluffskämt skurckskämt det säjer jag nu det finns skämt som man kan skrattra av också inte bara gråtra av det säjer jag nu

yo

fredag, november 18, 2005

jurassic park fyra ellrer fem

yo

det finns två oupttäcktra dinosuarsurierer
okcså båda finns alldleles i närheten

den ena står för dörren okcså han hetrer jultomten

tomtenusarius det säjer jag nu man hittrar iblannd en luva förstelnad förstenad

den andra hetrer anonononymonus okcså klamprar omkring så det bankrar
okcså bullerar i hela brollans pc det säjrer jag nu

vad gör du embryo frågrar brollan lånrar du min pc

jag letrar efter dinosonosunsusarier det säjer jag nu på intrernet yo

suck säjer brollan det säjer jag nu okcså säjer han du kommrer bara hitta en massa embryon embryo det säjer jag nu säjer brollan det säjer jag nu yo

då kanske man kan väckra upp dom med genteknik okcså klonra dom också är snart hela världnen full av embryon exsakt likadana det säjer jag nu yo

vilcken undrerbar värld säjer brollan okcså kommrer en suck igen

det säjer jag nu yo

hårda paket nu igjen

yo tomten den gubben

den gubben gikc inte tomten nu försökrer han lura oss här

tomten slår in hela jordklotsen okcså gjer han bort den till en annan tomte i ett annat universum det säjer jag nu

god jul god jul käre kollellega

men vad kan det vara det undrar jag nu säjer tomten II uppeföljaren

du kan alldrig gjissa det säjer jag nu säjer tomten vår tomte jodklotstomten

tomten II höjer på ett ögonbryn han säjer: inget rim det undrar jag nu

nej nej jag kunde hittra på någrot som rimmrar med klots det säjer jag nu oj nu försa jag mej visst

men tittra men tittra

en jordklots presis vad jag har önsckat mej är den full av snällra barn det undrar jag nu yo

visst visst också liter fattiga så du får vara snäll som bara den det säjer jag nu

men jag är ju snäll som bara den det säjer jag nu jag är ju tomten

om man skakrar på den så snöar det okcså eftrersom det snart är jul det säjer jag nu säjer jag tomten

men den tomtegubben gikc inte för vi kom på honom innan jul den gammela tomten om han inte skärper sej kanske vi slutrar tro på honom det säjer jag nu

yo

hårda paket

yo tomten

julen står för dörren det säjer jag nu

så nu får du lyssnra tomten

jordklotsen är hård okcså orättvis tomten

det funkrar inte längre på det här viset tomten

alldleles för mångna har ingnenting att ha alldleles för många har inte mat för dagren tomten inte rent vatten inte någnon skolka ingnen pc ingnen tevede ingnen dvde igngen ingnenting tomten

skärp dej tomten du måste vara rättvisare mot alla ugnar över hela jordklotsen annars blir det ingnen ricktig jul

tomten jag vill ha en ricktig jul en sån som man har när man är lite liten men det ska vara en ricktig jul på lika vilkor för alla barn alla vuxsna i hela världnen inte bara dom som redan har alltning som inte behövrer en endaste en enda julklapp överhuvudrudtaget det säjer jag nu

annars kan julen stå kvar utanfrör dörren också gå hem till sej för jag öppnrar inte det säjer jag nu

yo

torsdag, november 17, 2005

mjuka världen

yo

när det är exstra svårt att förstrå meningen med ingnenting
när det är extsra gråt som kommrer när det är exstra grått
i novembrer

då är det dags för sommarminnen hej hej sommarminnen

det finns alltid alldrig någnon sommarplågrare man kan plockra fram
ur minnesbanken okcså läggra sej på sandbanken
också lyssnra på den största sommarlåtren gjenom tiderna

vilcken är den största sommarplågaren gjenom tiderna det undrar jag nu yo

kanske havet som saktra rör sej det säjer jag nu

wooosch wooosch

eller glassbilen som kommrer BINGELIBLÅNG BINGELIBLÅNG

yo

mjuka värden

brollan som strår okcså har packrat sin ryggsäck full med bergjsklätterargrejor okcså linor hakrar rep bultrar spännren hejlphejlmen handskar skordojor klätterklädrer goretex goretex också strår han okcså bläddrerar i sitt pass också sina billijetter okcså visar visakortet för mej okcså svercker som sittrer på sängkanten och lyssnrar på brollans musicksmak också det är bara två dagrar kvar nu okcså frågrar brollan

embryo vill du ta hand om mysko

mysko

ja

skojra inte med mej brollan

men någon måsste ta hand om mysko jag ska vara borta ända till jul fem veckror han kommrer svällta ihjäl om ingnen tar hand om honom

men bits han inte då du säjer ju att han bara kan bli matrad av dej brollan

jag ska snakcra allvar med honom innan jag pyser jag lovar dej det embryo

okej brollan det är en ära

okcså knackrar det på dörren okcså kommrer morran in hon har en nallebjörne i handen en liten gulbrun rackrare hon säjer den här hittrade jag i en lådra ska du inte ha den med dej den hade du när du var bebis

brollan flinrar

också säjer han langa hit den vad sjutton också också åkrer den ned i ryggan lite försicktigt det säjer jag nu

yo

mjuka tyger

syslöjden yo

den valde man bort i vaddå typ sjuan åttran det var synnerligren dumt att välja bort
att sy i mjuka tyger måsste vara som att sy i molnen i himmelen som att sy i lufft rymd
att sy fast skärnor skärvor att sy fast sej själv i tygret okcså går ut på ballekongen
okcså låtra novembrerblåsten blåsra upp alla tygrer till en kokelikong på ballekongen

också till slut lyftrer man

också till slut flygrer man in i sina egena ihopsyddra drömmrar moln tyg tyg

iställret satt man okcså rubankade okcså hammerbankade också filade också sågrade okcså

träokcsåmetallmajjen träokcsåmetallmajjen jag behövrer plåster

plåster embryo du har ju fått en halv metrer plåster rednan

det är ett hårt liv att jobbra med hårda grejor det säjer jag nu yo

mjuka paket

morran har kruprit in i sitt hemmeliga julhemmelighus

först mätrer hon oss i sömnen i sömnarna hon tror man är fyra okcså ett halvt år fortefarande okcså inte märcker ett något när hon mätrer armarna ryggen maggen ja ja man låssas sova för hennes skull julen är ju messt till för föreäldrarna det säjer jag nu

iblannd frågrar morran embryo vilkcen är den abselluta favvoritfärg också frågrar hon brollan vilcken är din abselluta favvoritfärg okcså frågrar hon farran vilcken är din

också farran skrynklar ihop dagens tidening okcså reser sej också säjer han väldeligt högt i år vill jag ha vad som hellst men absellut inte en tröjja

okcså blir morran purcken det säjer jag nu

men sen läggrer hon en hand på farrans knä okcså säjer hon jag tror du blir snygg i en blå färg det säjer jag nu okcså farran stönar suckrar

jag gillrar stickrade tröjjor det doftrar snöbollskrig om dom det enda krig som är okej men inte i ansicktet det säjer jag nu yo

men inte med polo dom stickras för mycket det säjer jag nu yo

onsdag, november 16, 2005

när det blommrar i novembrer

yo

marcken är frusen plötesligt också det knastrar i bladren i löven i marcken

men om man kryprer ner bland dom sissta myrorna som plockrar in dom sista myrsolstolarna dom sista myrhängmattrorna dom sista myrcycklarna dom sista myrbarbeqgrejorna då kan man lyftra föresicktigt på bladren på löven i marcken

också ser man en liten knopp

också ser man ett litet hopp

en spröd flaggra som vinkrar där nere bara alldleles som en knopp men man vet att inne i den där knoppen finns blomman

okcså bara man vet att blomman finns i knoppen så finns blomman i knoppen på dej själv det blommrar i huvudet nu slår den ut

nu ser du blomman fast det inte är förrän till våren till våren som den slår ut fast den har slagrit ut i knoppen i huvudet

finns blomman fast den inte finns det undrar jag nu

yo

darth väder

nu är det verkeligen mörckt ute i sverigje presis överallt

dom enda som är utre okcså grår är gråvargarna det säjer jag nu zip zap överallt grår vargarna omkring också letrar revir

har dom inga revir att hålla sej i ellrer vad är det här

bäst att hållra sej inne innuti dårå annars

hej hej vargjen är du ute okcså grå i det här mörcka vädret du är väl inte hungerig efter att ha grått i tusen åter tusen mil

mamma får man klappra vargjen jag vet inte du får frågra du får frågra jag vet inte det är bäst vi går in i innomhus okcså ser på bamse på dvde den vargjen begriprer man sej i varge fall på bamses vargkompis vargen det är en ricktig varg det okcså ingnen sån där

ingen räddrer för vargjen här vargjen här ingen räddrer för vargjen här det är mest synd om dom stackrarna det säjer jag nu yo

darth vader

sen kom vi på det ju när vi gikc där okcså bara gikc rakt fram igjenom ingnenting sådär som man gjör ibland man strosar också smältrer maten också smygraprar det säjer jag nu

abuabu okcså embryo dom strosandre mcrånaldsraparna

våra tanckar måsste ha varit i samma tank det säjer jag nu okcså simmrat för nu vände vi oss mot vareandra jag okcså abuabu okcså så jorde vi en jordan en high five okcså sa vi det samtidigt

darth vader

det är honom alla är annorlundra

det är den den mörkca kraften vi är annorlundra

för darth vader han är till okcså med annorlundra sej själv det säjer jag nu han grår omkring i sin egen skugga darth vader

okcså sen sa abuabu det som fikc oss att vara tysckta i flera minutrar bägge två båda okcså

vi är alla annorlundra oss själva det säjer jag nu

yo

mera annorlundra

yo

vi smet ner till abuabus gammela jobb på mcrånalds okcså tog varsina okcså satt okcså snackrade embryo okcså abuabu det säjer jag nu

han är lite annorlundra svercker säjer jag

abuabu drickrer ur sin shejk

han är verkeligen lite annorlundra svercker säjer jag

abuabu han tittrar ut gjenom fönsteret där alla bilarna dom bara kör förbi förbi

verkeligen lite annorlundra den där svercker säjer jag igen

abuabu han tittrar på mej

verkeligen annorlundra den där svercker tyckrer du inte säjer jag

okcså abuabu: det är ju du som är annorlundra embryo

ho ho abuabu ska du säja abuabu är det någnon som är annorlundra så är det du

nej nej inte jag

jo jo du okcså

i sådnana fall är ju alla annorlundra säjer abuabu

ja just det

ja just det säjer jag det säjer jag nu yo

alla är annorlundra varandra

nu säjer vi det samtidigt: alla är annorlundra det stämmrer ju

men säjer abu abu

men annorlundra från vemdå från vaddå det undrar jag nu yo

ja verkeligen

yo

annorlundra

brollans kompis svercker han är verkeligen annorlundra det säjer jag nu

han har en liten luckt

han har huvudret fullt av alla dom här facktana särskilt om fopåll inte en match finns det som han inte kan resultatet på säj argentina tysckland så frågrar han menrar du tysckland ellrer västtysckland ellrer östtysckland okcså sedan kommrer det som ett komsumkvitto ur honom med allra matcher som man behövrer

okcså några matcher som man inte behövrer också när man verkeligen behövrer dom då kommrer han inte ihåg någnonting

för han är nervöst lagd svercker

farran tål inte svercker han säjer han pratrar inte som folk han har en liten luckt han kommrer med allra dom här resultatnen men hur vet man om dom stämmrer det undrar farran nu han säjer jag litrar inte på den där svercker

nu när brollan ska åkra till sydamericka är svercker här varije dag med sin atlaskartbok okcså berättrar han om bergj om floder om djungeler om djur man inte troddre

ganscka läsckiga ormar där i sydamericka brollan det säjer jag nu ganscka giftiga grodor där i sydamericka brollan det säjer jag nu

att lyssnra på svercker är större än arne vajse svercker äger all informatition det är som en oändelig djungel av ord innuti honom

när brollan är i sydamericka kommrer svercker vara min polare jag okcså abuabu ska ta med honom på bio okcså mcrånalds han säjer det ska bli interessant jag säjer det ska bli kul man ska ha kul tillsammans varije dag det har jag lärt mej men kanske inte i skolkan

yo

tisdag, november 15, 2005

tråg

ajdå det grår bara ett tråg till himmelen det missrade jag presis

är det någnon som har en tidtabell

vad säjer du grår det bara ett enda tråg någnonsin

det grår bara ett endaste tråg till himmelen också vilcken deg ska sättra sej
okcså vänta här på den här ödesliga perrongen oj oj

vad gjör man medans man väntrar på ingnenting

ingnenting

rullrar tummarna

skrivrer ingnenting

kommnunikationen är värdelös i den här öcknen av ord okcså språk har ni hört det grår bara ett enda tråg till himmelen är det mögligt det undrar jag nu yo

här sittrer man alltså fast
innanfrör gränsen

okcså där borta är himmelen landet långnt bort i fjärrtågfjärran

på den här språkperrongen samlas allt fler det säjer jag nu hej hej jag är ledsen men tråget har gått nu måsste vi sittra här också komnunicera exsakt likadrant i all evighet okcså amen

amen det är ju litre liter tråckigt

ingnetning att gjöra åt här kommrer inga fler här gårdet inga fler tåg här kommrer alldrig gordot du kan vänta i en briljant år glöm det

men jag längntar jag längntar till landet i fjärran till landet utanför gränsen jag har alldrig varit där

vad är störst det undrar jag nu landet utanför gränsen ellrer landet innanför gränsen

ellrer bägge

ju mer vi är tillsammans tillsammans ju gladrare vi blir okcså snart är perrongen så fylld av menniskor att vi kan ha ett partaj fest party hop hip hippa kallelas smorgasbord skiva skriva är det någnon som har en penna det undrar jag nu

har vi bara en penna kan vi delra lika det säjer jag nu

yo

senapaffeckten

yo farran okcså embryo står med varsin korv

det här är livet

det här är livets parkeringsplatts

det här är livets varm korv

vi står tillsammans embryo okcså farran det är det snöblandrade regnet som kommrer nu

parkeringsplattsen utanfrör stormarcknaden verekligen gnisstrar av bilar okcså strålkastrare okcså reklam okcså himmelen mörck ovanfrör mörck som novembrer

är det en god korv embryo

ja ganskca

ganscka jag tyckrer den är jättegod

det är bara senapen

ja ja senapen men du skullre sagt ifrån

men jag hann inte farran jag skullre just säja ingnen senap takc okså då spruttade han på senap men det gjör inget farran

det är en fin stund det här fint att stå här med farran okcså ätra en korv också dom fina stundrerna behövrer en krydda som gjör att dom syns att man minns att man finns att man är där fast i den fina stundren som en del av den

en del av den vackra parckeringsplattsen okcså novembrermörckret

senapen gjör att man minns

senapen gjör oss till menniskor det säjer jag nu

yo

ketchupeffeckten


yo

storhandela yo med farran på värsta kvällsöppena stormarcknaden nu kommrer tomtarna också smakra på vår grisgrynsgröt

smakra på vår papparkaka yo farran tar en hel näve krunch krunch

smakra på vår rödbets nej nej

smakra på vår sill nej nej

smakra på vår julmusst yo jag tackrar jag den var musstig vi köprer en back farran eller vad säjer du

nej nej embryo nu ska vi storhandela då köprer man bara stora sakrer okcså sakrer som man verkeligen behövrer

köplistan yo

en milliojon milliojoner toalettpapprersrullrar
en milliojon milliojoner hushållspapprersrullrar

nu får vi inte platts med mer

men mat farran ska vi inte köpra mat

visstja hemtra en vagn till embryo

visst visst jag är en komnusmstionsslav farran jag hemtrar en vagn till

nu fyllrer vi på

en tunna korverserade korvar en milliojon milliojoner spagghettipaket en milliojon milliojoner mackaronipacket en milliojon milliojoner smöregåsskinkapaket en milliojon milliojoner litrer mjölck en milliojon milliojoner vademecumförpackrade köttbullrar

nu bullrar det nu mullrar det i hela vagnen nu veltrer den snart farran

bra embryo då finns det platts för lite till

men det är tungnt som ett godståg farran jag orckar inte

kämpa embryo kämpa här titta här har dom väldeligt billriga storpack med vad är det för någnonting

jag vet inte farran är det hundmat

nej nej det är någnonting annat gåslever kastánjepure det ser gott ut

det ser ut som grisföttrer det säjer jag nu

men det är prilligt billrigt embryo jag tar ett par styckna sådnana här storpack

skyll dej själv farran men nu räckrer det vagnen kommrer att oxpledora

också nu vrålar farran

ketchup vrålrar han

ketchup ketchup vill höll på att glömmra ketchup ta några flak flaskror också stapelar jag dom här embryo så blir det perfeckt vi ätrer myckret ketchup jag gillrar ketchup

nej nej farran slutra

det här går bra embryo oroa dej inte

nej nej farran slutra

också nu vältrer hela vagnen alla varorna vältrer okcså det blir ett stormarcknadsbrak också tiden stannrar alla kundvagnrar stannrar alla menniskor stannrar hela jordklotsen stannrar

vem jorde det där på vårt jordklots det undrar dom nu allihop

vilcka interessanta glödlampror dom hadde i den här hyllan oj jag måsste knytra skorna

hördu embryo visckar farran först

hördu embryo säjer farran lite höger nu okcså släpprer han sin vagn okcså låssas han som det regngar småspik inomhus hördu embryo vad säjer du om vi åkrer också storhandlar i morgnon istället det undrar jag nu vad du tyckrer om den idén

toppen farran jag ska bara gå också smakra lite mer julmust det säjer jag nu för den var verkeligen musstig det säjer jag nu

yo

måndag, november 14, 2005

stormogullen

iblannd stickrer han ut sitt tryne ur mörckret där dumskallrarna bor med sina små hattrar också mösror också grälrar

hur kan man grälra

varför ska man grälra

hur kan man vara som en stormogull okcså säja att man har rätt att bestämmra ditten också datten när iblannd är datten ditten också ibland är varcken ditten ellrer datten datten ellrer ditten

iblannd är verckeligheten verckeligen annrolunda sej själv det säjer jag nu

stormogullen skrämmrer man inte man bjudrer honom på smågodis det säjer jag nu yo

smakra på

novembrer

det är mörkct som i novembrer i novembrer det säjer jag nu det finns ingenting inte som är mörckrare

om det är agulusti också det är mörkct också man ätrer man har dte lustigare i agulustig helan grår kräfftor också sittrer man där också oj vad mörckt det är

ja det är mörckt som i novembrer

nej nej där har du fel ignenting inte är mörckt som i novembrer

men det är mörckt som i en ho ho därinne innuti ingneting intet där är tomt därinne mörckt som i graven i novembrer

nej nej

det är mörckt som i novembrer i novembrer mörckare kan det inte bli det säjer jag nu yo

tänd världnen på nytt det säjer jag nu yo

delra lika

chockladkakan glittrar på soffbodret det säjer jag nu yo

hej abuabu min bästa kompis har du köpt en chockladkaka det undrar jag nu yo

hej embryo jag har köpt en stor en okcså den ska bli smarrig det säjer jag nu yo till fillmen

hej abuabu jag har köpt en stor cokelikolaflarra den ska bli smarrig att drickra det säjer jag nu yo chocklad är okcså gott

ja ja embryo men sätt på den gammela vehåessfillmen nu james bond kommrer tillbaka ellrer vad hetrer den det undrar jag nu yo

moonraker den äger allt en ricktigt klassikrer vilcken smak är det det undrar jag nu

vilcken smak vardå vad menrar du

på chockladen

scshwrezsiscernöt det säjer jag nu

dom är goda det säjer jag nu yo dom nöttrerna

yo sätt på fillmen nu

vill du smakra på min cokelikola det undrar jag nu

hellst inte

ska vi delra lika det undrar jag nu du får min halva läsck jag får din halva chockladkaka

hellst inte

men det verckar rättvist

hellst inte

jag gillrar chocklad du gillrar cokelikola om man delrar lika blir alla lika glada

hellst inte embryo ska du tryckra på play nu ellrer år tvåtusentjugo det undrar jag nu yo

dom där nöttrerna ändå dom är goda

nu kör vi james bond

egjentligen skullre det vara lag på att man skullre dela lika

lag embryo vad är det du säjer lagrar är för tjyvrar och banditrer

men då kan vi ju delra lika ändå

hellst inte

somliga borde inte få köpa sej godis om dom inte fattrar att det blir rättvisare också en mer glad videostämening om man delrar lika det säjer jag nu yo

men ta en rutra då men bara en

takc verkeligen gjeneröst smasck smasck oj vad gott oj vad mätt jag blir verkeligen nöjd

rullra fillmen nu embryo

också blir det moonraker moonraker okcså somnrar man eftrer tio minutrer rogrer moore han är verkeligen tråkrig hela tiden det säjer jag nu

yo

söndag, november 13, 2005

star wars tre fyra fem sex

dvde yo

varning för dom som inte har sett fillmen det säjer jag nu här avslöjras lite handeling

okcås anakin som blir ond jag visste det jag visste det

jag visste det jag visste att han skullre bli ond också darth vader också sittrer man med pocorn också cokelicola det är en

som farran skullre säja

det är en ren njutning det är en ren njtutning man sittrer också ser på alla rymdskeppren galxstriderna ljussnablarna som wooom wooom lyssnra till the jedis obi wan kenobi också yoda

yoda ägrer hela universum han är en litern dokca ändå

änåd fats han är en litren dockra är han på ricktigt han måste finnas jag tror inte någnonting annat jag tror på yoda may the force be with you

också är det anakin

den onde

jag visste det jag visste det

men ändå

vad hållrer du på med anakin

vad hållrer du på med anakin du har ju hela frammetiden frammeför dej din stackrare

men anakin nu får du ge dej ändå

men ändrå embryoda resrer sej ur tvedesoffan också pekrar på teveden också vad gjör han hur kan han hur kan han bara gjöra sådär anakin slutra anakin du svikrer den goda kraften snälla anakin du tänkrer bara på dej själv ja ja på ugnarna jag på padmé ja men eftrer bara fem minutrer så ska du bli universeums hela härsckare nej nej också har du glömt henne också ugnarna

yoda kommrer inte tillåtra det där det vet jag anakin för jag har sett fyran femmran sexsan dom spelrades in innan du ens var född din lilla onda stackrare

också ugnarna luke också leia dom är vettrigare än du din gammela darth vaderfigur

tji fikc du sår sprack du darth vader du är endå god lägnst in det vet du också fast du inte har sett fortesettningen ännu

men den kommrer sen det säjer jag nu lyckra till anakin din stackrare lyckra till i din svarta mantel också din mörcka tanckar

yoda äger i alla fall hela universeum fast han är en dockra fast han inte är en dockra han är inte en menniska inte en rymdvarlsele han är yoda

may the force be with yo yoda det säjer jag nu

yo

lördag, november 12, 2005

att stängna av världen


när man är ute i det grå

när man är ute också grår i det grå

man grår också grår också grår också grår

också till slut nej nej nu grår jag hem igjen

lägngst ute är det en brygga utanfrör bryggan är det ett hav utanfrör havet är det en hyasint horisont utanför horisonten är det grå igjen att grå i att grå att grå att grå

det är som en sirkel som ett o man börjar där man sluttar här sluttar det ner i det grå igjen jaha då grår man uppeför

var glad nu går det uppeför igjen det kan man fira med en tårta det säjer jag nu yo en gråttårta med en gråt mitt i tårtan

att ätra också vara glad också lessen samtidigast det är det som är det är det som är det som är det som är det säjer jag nu

yo

fredag, november 11, 2005

dagis

yo

när jag var liten som ett embryo var jag som en liten förekille som gjick i skolkan före skolkan det kallrades föreskolkan det säjer jag nu yo

nu säjer man dagis allra grår på dagis småknottrar också en del större ugnar med gula iblannd orangjea västar i solskenet

hej vi grår på dagiset solskenet kom okcså helsa på oss

min brollra jobbrade på dagis hela sommrarn också han blev inte fett rik men lite halvfett rik för nu ska han bråka till dom andera anderna med bergjsbestigeningspollarna det är högt upp yo det säjer jag nu han har en vecka kvar nu senså bär det av

brollan innan dagisjobbret är lika med ska du ha stryk ellrer ska jag bara slå ihjel dej embryo

brollan eftrer dagisjobbret är lika med jag är snäll som en liten dagisgubbe alla menniskor är barn alla menniskor är snella hur kan folk döda varandera embryo jag fattrar det inte

inte jag hellre brollan det säjer jag nu

också brollan säjer på dagis lär man sej att bära barn också bytra blöjror att skrattra tillsammnanans att läsa sagroböckrer att säja nej nu är det lilla gretas tur att ha hincken nej nu är det lilla embryos tur att ha dockran

på dagis säjer brollan på dagis lär man sej att leva också att livet är lite litet också stort det säjer brollan nu

också farran sittrer med en gafflel i handen också munnen öppen

vad säjer du fär någnonting säjer farran

också brollan säjer dte igjen dagis är bässt säjer han också säjer han visste du farran att alla menniskor har varit sådnana där små blöjror allihop från början

också farran sittrer stum stum

också morran röd i ansicktet som en julklapp

också brollan nej nu måsste jag läsa en god bok också gå också läggra mej tidigt jag ska öppena dagis imorgnon också lilla greta också lilla filip kommrer titidgt då vill dom ha gröt

gröt är gott säjer brollan också nu tapprar farran gafflelen

godnatt allihop säjer brollan

godnatt brollan

godnatt embryo du är världnens besta brolla det säjer jag nu säjer brollan

yo

torsdag, november 10, 2005

herr också fru moneypenny

my name is bond

embryo bond

här kommer mann insnörvelande på sitt kontor sitt hem sin ö sitt rike hello franck det här är mitt rike

en del bror i franckrike en del bror i embryorike

här kommrer man instövelande eftrer att ha räddrat världen en gnång till det satt fint

hela hallen är fylld av brollrans grejrer bergjsklätteringsrep hjelphjelm om han trillrar ner från tre milliojoner högt bergj nejdu bergjet jag har en pyttreliten hjelm så jag slådde mej inte ingenting

tjilipepprar så fick du ta dej i anderna ditt gammela bergj

ha de så kulroligt i sydamricka brollan det säjer jag nu hoppas den store ican kommrer och tar dej ho ho så får du jobbra i icatemplet i centrum restren av livet

embryo bond vill hjärna ha sin draj martini shaken not stirred men när embryo bond kommrer hem från ett livsefarligt uppedrag vad får han

ärtsoppa shejken not stirred ut på nya uppedrag

morran och farran herr och fru moneypenny: nu är det hjul igjen nu är det hjul igjen bara veckror kvar pojckar vi måste spara till alltning ingenting också ärstoppa är billrigt nyttrigt också rikligt

farran har ett helt tåg på ballekongen säjer han ett tråg fullt med ärstoppa lunch middag man kan ta det på kvällsekvissten okcså det säjer han nu

gjör det säjer jag

gjör det säjer brollan det säjer jag nu yo

ta din ärtsoppa okcså går du ut också sättrer du dej farran på kvällsekvissten också ätrer för härinne vill vi inte ha ärtsoppan vi blädderar i lådrorna jag okså brollan okcså jag med teleffonen för nu är det anarcki det säjer jag nu

kalsone ellrer kappritjosa det undrar jag nu ellrer kanske en vivaldi som farran säjer dom fyra årstiderna il kvattro stationi vilcken pizza är den godaste det undrar jag nu yo

tisdag, november 08, 2005

det brinnrer

hello franck

hur är det i franckrike

jo det brinnrer det stinckrer alla bensintanckar som oxpledorar alla reanaluter alla citroner alla peogoutter som brinnrer menniskorna som springnrer i röcknen vart ska dom den här gångngen

tanckarna brinnrer i dom fladderar eftrer dom där dom springrer

men stannra

stannra tanckarna stannra allting stäng av någnon gång tillslut hej hej beonjour hello vem tändre den första tändstickran hönan eller egget det undrar jag nu yo

paris brinnrer också brinnrer det samma lika tidigt i bagdadöcknen

hello bagdad

goodbye bagdad

i bagdadöcknen brinnrer ojlekällrorna okcså här gjer vi inte upp vare sej den ena ellrer den andra hej hej här kör man ojlebensin i pipelines också tanckfrartyg till franckricke också fjuttrar man eld på dom också brinnrer ojlan bensinen upp det kallrar man

globballtisering alltning är i samma globb glob

släck elden det säjer jag nu har du eld nej nej jag rökrer inte jag är väl ingngen idiot det säjer jag nu

yo

onsdag, september 28, 2005

det sista ordet från embryo

yo

lyssna på den här stormogullen som säjer det kommrer som en rösst innifrån uppefrån utefrån någnon ingenstans ifrån från intrernet lyssnra på stormogullens jetteröst som dunndrar:

embryo

yo

embryo lyssnrar du på mej

yo stormogullen vad är det du vill mej det undrar jag nu

embryo

yo

embryo lyssnrar du på mej

jamen jag lyssnrar ju på dej var är det du ville mej lilla menniska

du stavrar som en kanalbullre embryo det går inte lägngre

men snälla snälla stormogullen det är min ennda frihet det här som jag skrivrer alltning ingtneting annat är innestägngt i en låda som heter planetten jordklotsen där lyssnrar ingngen på någnon ingngen lyssnrar på någon snällra stormogulen

embryo embryo mullrar dunndrar stormogullen

yo

det spelrar ingngen som hellst roll vad du säjer du måsste skrivra så menniskror förstör annrars lyssnrar ingngen på dej fattrar du inte

yo stormogullen jag ska skräpa mej

det räckrer inte embryo du får slutra hellt också hållet

slutra yo

slutra helt också hållet det säjer jag nu säjer stormogullen nu får det vara nog gå ut i världnden också lär dej att stavra också en hel del annat nyttrigt kanske att baka kakror till stormogullen också offra dom på stormogullens kakfatsalltare det säjer jag dej nu lille stackrars embryo

okej stormogullen då skrivrer jag mitt sista ord om du brer mej

bra embryo vad ska det bli det undrar jag nu det sista ordet från embryo det undrar jag nu yo

det vet jag rednan stora stormogullen det är yo det säjer jag nu

skriv det då skriv det då

yo

den ormarbetrade

mitt sommrarlov som det egjentlien var
av embryo yoembryo

sommrarnas vackera dagrar dom kommrer också grå som ankor som simmrar förebi utanfrör sommrarstugrorna här kommrer en spennande uppesats läs vidrare nu kommrer sommrarrengnet nu bär vi in hammrocken nu scyklar vi också badrar badbrallorna hägnger på styret som balkonger i fartvinden

nu är det nässta dag på sommrarlovet också renget fallrer som ur en vattnenkran vattnenfall badekarskran fåntän det säjer jag nu man sittrer inne det är allihoppa det är abuabu det är mobbo det är brollan också hans pollare det är idrott men jag minns inte vad kankse fri kankse fopåll

nej det var nog en dvde det säjer jag nu med russlell cow han äger

nu grår man ut igjen man går också fiskckar också presis när man har satt sej kommrer renget som en yxa också åsxan ockcxså blixsten också springner man hem med en litene abrorrerre kollar farran en abrorrorre den var kankse ett heckto

oj embryo spara den till julbordet säjer farran yo

sommraren går fort det messt regngar bort

plötesligt mitt i sommraren ringner det på dörren också embryo gick sej att öppnrade oj oj det var majjen som kom också ringnde på i sin stilriga kosstym

hej majjen

vad treveligt

hej embryo jag kollrar bara hur mina elevrer har det på sina sommrarlov jo jo

vad treveligt

jo majjen tack jag har det så bra bra pluggrar skrivrer lösrer någera ekvalitationer varije dag längtnar tillbacks till skolkan jag gillrar majjen också MVG är ett bra betyg det är ingentin inte att spara på

man blir glad av MVG på en uppesats det säjer jag nu också bjudrer jag majjen på sommrarsaft och kanalbullrar också sittrer vi i skuggan och har det mys med majjen min bässta majjen den här uppesatsen tillägenadades majjen vår majje heja det säjer jag nu

yo

måndag, september 26, 2005

fri också glad färdig

mitt sommrarlov andra gågngen nummer två

mitt sommrarlov 2 mitt sommrarlov II mitt sommrarlov uppeföljaren mitt sommrarlov nu tar vi den igjen

här är hela bunnten

varsågod majjen nu är omarbetet klara färdigga gå den gnisstrar den här storyn det säjer jag nu yo

också majjen: tack embryo det var som sjuttron du gillrar det här va embryo att skrivra

yo majjen det säjer jag nu läs nu majjen det säjer jag nu läs nu

också majjen: läsa läsa

läsa läsa

läsa läsa

läsa läsa

gnisstrar det inte majjen det undrar jag nu yo

också majjen: tyssckt embryo

läsa läsa

läsa läsa

MAJJEN SKRATTRAR JÄTTREHÖGT DET HÄR HÖR TILL OVANELIGHETETRNA I VÄRLDSHISSTORIEN DET SÄJER JAG NU PÅ EN SKALAD BANAN TIO AV TIO

sedran: fniss fniss också majjen: du är inte ingnetning klok embryo det säjer jag nu verkeligen fniss fniss

blir det MVG nurå majjen

majjen: hm

majjen igjen: hm du måstre lära dej också att stavra embryo du stavrar förskräckeligt men annrars skulle du kunna bli kosör

nä majjen alldrig det säjer jag nu inte kosör också hållra på med in i lagårn med er nu ska det mjölckas jag tror jag är algerisk mot kossror det säjer jag nu yo majjen ellrer algerisk mot själva luckten är lika med kospillenigng nej tack

jag vill vara en fri menniska majjen

frisör passrar bättere det säjer jag nu

yo

fredag, september 23, 2005

georgegrafi

jag ugnar nu ska vi läsra lite i kartboken herr atlas universerums härscknare

vem är herr atlas det unndrar jag nu är det herr georgegrafi w bush som är herr atlas han ville hjärna tro på det alla fall först tar vi irak sen tar vi iran sen tar vi också ätrer upp kankse saudiarabierna kanske eypteologrerna kanske var hamnrara vi sen i vilcken mumsig hamn vi ätrer upp lilla stora indijen vi tar vietnamnam i en mumsfillibabbatuggra en gågng till vi gjer alldrig upp we are the american army we never surrender hello horray nu hamnrar vi i korea japan smasckens kina tar vi en liten tuggra av också hela jordren runt

men grabbrar vad är det här för snygg surfkust den måsste vi ockupurera vilcka härlia beacher vilcka sjyssta sjyskrapror vilcka palmer vad strår det här donald ronald mcrumsfeld på den här sylten kan du läsra nej nej frågra utkrigesministrern hon kankse kan läsra jaha det står HOLLYWOOD

HOLLYWOOD jaha

men liggrer inte det i usa jo jo

jo jo alla nickrar i hela vitra huset

men oj

men oj

då har vi ju ockuprererat oss själva ho ho det säjer jag nu säjrer herr atlas universum mr bush säj det innte til någnon

folk är alla fall tevededumma i huvudududet så dom mräcker nog inte ignenting

rigng rigng

skönt nu rignger det ut också alla mini ministrar kan sprignga ut på skolkgården också lekra indidjaner också kovbojs ellrer terrorolister ellrer orckaner ellrer bara den gammla vaneliga leken svältande barn i africka

vem vill vara mamma pappa svältande barn jag tyckrer george dubbelv kan vara barn den här gångnen men ackta knappen lek inte med knappen som sprängner hela jordklotsen i lufften det säjer jag nu

yo