lördag, december 24, 2005

i julkärven

yo

lukcra tjugofyra

här sittrer okcså flygrer julens allra småfågelar okcså deras sång

den är högst av allt

det säjer jag nu yo