torsdag, december 29, 2005

pokermilliojonärerna

plötseligt i den fruktansvärdra vilda vintern blir hela alltning alldlelses tysckt

okcså saloondörrarna strår okcså svängnger

okcså snön vräkrer ner tysckt därutanfrör

okcså i dörren strår dom svarta skuggrorna

taniga med tunnhårsmustascher taniga med tonårsmustascher

dom säjer: dead mans hand dom säjer: texas hold'em

dom är dom fruktansvärda pokrermilliojänererna

fast när man blåsrer på dom fallrer dom omkull för dom är bara hjorda av kort av papprer av spadrer hjärtrer rutrer klövrer det säjer jag nu yo snart

snart blåsrer dom ut över snön som ingnenting papprersfigurerna

yo