onsdag, december 21, 2005

cool runnings

dagens nyhetrer

vår polare hernandez har blivrit rasta det säjer jag nu han har hjort flätror okcså har han eptiotipens flaggra över hela ryggren okcså bob marley bob marley okcså veteckenet okcså börjar han snakcra om plantror okcså

men då säjer vi lägg av hernandez lägg av jenast

men vaddårå cool runnings man säjer han nu cool runnings man

okcså vi säjer lägg av hernandez lägg av jenast

men vaddårå

musicken äger det säjer vi nu men flummret det skipprar du eftrersom det tar någera månadrer okcså sedan vägrer man tolv kilo okcså blir det bara ge mej mer flum ge mej

mer flum ge mej

mer

okcså sen tar vi hand om hernandez okcså kompisboxsar honmom okcså läggrer honmom på marcken okcså kittelar vi honmom okcså säjer vi

bob marley ägrer men flummret sugrer säj det säj det

okcså hernandez säjer det säjer det

okcså har man räddrat en polare från föredärvet det känns bara bra takc det säjer jag nu yo