fredag, december 23, 2005

fred på jordklotsen okcså

i lukcra tjugotre kikrar framtiden fram i tiden

jaha jaha

alltning blev bra till slut

sjönt det säjer jag nu

yo

det har blivrit fred på jordklotsen det har blivit ingngen milijöförestörning det har blivit nästnan ingngen svält okcså allra vuxsna är snällra mot alla barn det är där det börjar

var snäll mot allra barn det säjer jag nu yo

men skäms inte bort dom det hjälprer ingnen ingnenting var reko det säjer jag nu

yo

okcså kittelas lite med dom det säjer jag nu yo okcså skämtra när ingngen minst anrar det ho ho det säjer jag nu

yo