måndag, december 12, 2005

tolvslaget

yo

lukcra tolv i livets adventskallelender öppnas till fanfanfanfanfarer med rejäla trumptrumrptrumptrumpetstötrar okcså trumvirvlar flaggror som fladderar i vinden okcså fyreverkerier som briserar i brisen mot den mörkca decemberhimmelen

nej nej

stängn lukcra tolv okcså gå hem det är inte nyårsafton det är inte nytt år i morgnon det är lusse lelle lusse lelle

jaha men lukcöppningen kan väl få ske med lite nobel pompa okcså ståt ändå en luckra är alltid en lukcra det säjer jag nu även om det bara är lukcra tolv mitt i lukcran som ingnen läggrer märkce till mitt i kallelendern mitt i mellan när tredje juicet brinnrer okcså lusse lelle lusse lelle

glöm inte bort dom små obetydligare lukcrorna i livets adventskallelender

glöm inte bort mellanrummen mellan rummen det säjer jag nu utan dom skullre inte ingnenting annat finnas

leve dom små leve dom obetydligare in med fanfanfanfanfarerna okcså fyreverkeriet igjen nu öppnrar vi igjen vi ger oss aldrig

vive la revolution vive la lukcra tolv det säjer jag nu yo