torsdag, december 15, 2005

oh doften av mandarin

det är decembrer okcså man skalrar mandarin ellrer klementin ellrer satsumas en litnen en appelsin småcistrus

oh my darling oh my darling clementine okcså hur händrerna doftar efteråt hur det doftrar man kan andas in doften från fingerarna när man har skalrat en mandarin klementin satsumas en litnen en appelsin småcitrus