söndag, december 04, 2005

dom nyaste tankrarna är jättegamla

yo

vi öppnrar lukcra fyra okcså där sittrer en gammlal gubbre okcså pratrar okcså pratar han läsrer ur jättegammela jättetjokcra bökcrer okcså först är det svårt att förstrå vad han säjer

sen kommrer man på att det är sammra sakrer som man strår okcså pratrar med kompisrarna med utanfrör okcså innuti dvdebutiken säjer jag nu yo

hur ska man göran

vad ska man bli

hur ska man bli snällrare

varför är menniskror elakra fast dom är snällra innuti

okcså hyr man världsrymdren anfallrer okcså fattrar man ännu mindre det säjer jag nu

yo