lördag, december 10, 2005

vykort

yo

lukcra tio kommrer med ett vykort från brollan som är i peru med per å

det föresträllrer dom andera anderna okcså är det kondomrer som flygrer

brollan skrivrer alldrig så mykcret han skriver: hej vi har det bra här i bergjen solen skinrer ibland skinrer den inte maten är ibland god ibland är den mer som gröt det säjer jag nu yo från brollan ps hälsa mysko det säjer jag nu yo ds

okcså nu har jag läst kortet för mysko fast jag tror han sov hela tidren det säjer jag nu yo