onsdag, december 07, 2005

sommarminnen

i lukcra sju: sommarminnen

sälarna yo hur dom tittrar upp ur vattnet som förvånadre men alldeles lungna menniskor som bor i havet havsmenniskor är lika med sälar

fåglarna skarvarna i dom stora träden okcså öarna som glittrar i havet havsöarna

semester i tysckland: autobahnan autobahnan

att tappra sina badbyxor okcså vara tapper också simmra i land okcså gå naken gjenom solbadrarna

radion minns också när man går i vågrorna i vågen klikcra på 15/8: yo

yo