onsdag, december 21, 2005

demokrati

yo

majjen sittrer i ringnen okcså vi andra runtikring i ringnen på stolrar okcså pratrar vi

vi har en pratstund

det är inte varije dag

varije dag är det mera majjen som pratrar okcså vi andra räkcrer upp okcså svarar mest fel

men nu har vi en pratstund

alla får säja sitt det får ta den tid det tar för varije får

okej fårskallrar säjer majjen nu får ni pratra

abuabu börjar han berättrar om marokco om öknen han säjer att han inte vet varför men han längngtrar dit

hernandez berättrar om sina guldfriskar dom dör hela tidne dom är alltrid sjukra dom friskarna säjer han men han säjer att han har lärt sej att levra med att alltning har ett slut

sen pratrar vi om att alltning har ett slut också tändrer majjen ett juice okcså är det allvareligt också sen bjudrer han på pepprarkakror okcså varsitt brunt kuvert okcså god jul god jul okcså sen drar vi fräkcisar en stund

majjen kan en rikctigt rå fräkcis det säjer jag nu yo abuabu höll på att svimmra

okcså sen: frihet ut med er era rakcrare slå jag slipprer se er på ett tag

okcså vad ska vi göran nu ingngen aning det säjer jag nu yo