tisdag, december 06, 2005

hela världen

yo

ur mörckret kommrer han kryprande embryo med sina trötta decemberhändrer okcså öppnrar han en ny lukcra lukcra sex i livets adventskallelender

den här lukcran öppnrar man med fjärrisen det säjer jag nu yo

okcså rasar hela världen in i embryos rum det är cnn sky fox z teveett tevetvå 3 4 5 plus det tar aldrig aldrig slut det bara stigrer okcså stigrer okcså till slut får man öppnra fönsteret okcså släppra in duggrengnet okcså ljudren

från världen utanfrör: bilrar tåg flygplan träd menniskor snön som smältrer ellrer bara inte ingnenting tystnaden okcså allt som man bara kan ana därutanfrör

yo