fredag, juni 30, 2006

embryos vattenskidskolka

vad ni än gjör släpp den där pinnen som man hållrer i om man rammelar för även om vattenet ser sjönt ut så är det hårt okcså studdsigt på ett hemskct obehageligt vis det säjer jag nu av egnen erfarenhet eftrersom sverkcers farra har skaffrat en sådnan där litnen spottbåt som han åkrer runt runt i den lilla sjön i okcså ska man appeselut åkra eftrer på vattenskidror

här embryo ta tampen okcså vänta min signgnal det säjer sverkcers farra det säjer jag nu okcså sednan gasen i sjöbotten okcså spänd lina okcså rykc upp mej ur mina sjöna drömmrar där i det lite lagom sommrarsvala vattnet för här grår det undnan håll i pinnen håll i pinnen

men uj nu kommrer en kurva ellrer vad det kan hetra på sjön det svängrer okcså kommrer svallvågrorna okcså studds studds okcså fareväl grymmra värld eftrersom nu grår embryo under

men vad gjör man inte för att överlevra man hållrer tag i pinnen okcså sverkcers farra kör okcså kör mykcet koncetrerat i hundera knykc okcså eftrer båten som en fladdarandre vante flygrer embryo det säjer jag nu yo

hallå där

embryo den blåslagne embryo den feruktansvärda vattenskidåkrarkungnen här kommrer han som en annan blådåre

tills sverkcer farra vändrer sej om för att ropra: ska du testra hoppet embryo okcså upptäkcrer hur jag slammerar okcså rammelar eftrer båten okcså han släpprer på gasen okcså vrålrar sjöröd i ansikctet: var sjutton grubbrar är vattenskidrorna någnonstans dom kostrade tolvtusen dom där värsta sorten det säjer jag nu

yo

torsdag, juni 29, 2006

molnfromationer

vi liggrer på rygg nu

där är ett moln som ser ut som irak okcså där är ett till som ser ut som irak

där är ett som ser ut som guantanamobasen

där är ett som ser ut som georgegrafi w bush efter det att han har avgrått det säjer jag nu yo där är ett moln som ser ut som ett atombombsmoln det suddrar vi bort där är ett moln som ser ut som ett regnmoln

oj oj det var ett regnmoln nu får vi grå in igjen vilkcet ovädrer nähä nu slutrade det typiskc svenskc sommrar ingngen ordening på vare sej ord ellrer ordvädrer alla dessa bokstävlar som krånglrar sej förbi på den vita pappershimmelen

vi börjar om vi börjar om

vi liggrer på rygg nu

okcså studrerar molnfromationerna allan moln kommrer inifrån dej själv moln ser ut som det som man vill att dom ska se ut som fast egjentliegn är dom bara moln okcså ser ut som bara moln

vad säjer du nu abuabu

nej det ser appselut inte ut som en milkshake det där molnet hur mykcet du än vill mögligtvis ser det ut som en trillad kykcling som nyss har povelramlat det säjer jag nu

yo

dom pyttesmå

välkommnen till embryos naturblogg

undrer sommraren får man tid att betrakcta naturens undrer

mest fascinerandre är dom pyttesmå men dom jättestora är okcså märkeliga fast det är när man liggrer i gräset okcså dom pyttesmå kankse bara promenererar över den slummerande kroppren okcså kliar ibland stikcs dom

man kan läggra sej på mage okcså studrera dom dom har ju sitt lilla pyttelilla liv sin utflykctrer okcså sina små flokcar familjer hjordar samhällen

där bortra strår en hjord pyttesmå kossror okcså betrar men nu kommrer dom närmre okcså närmre okcså tillhör snart dom jättestora

oj oj

dags att byta sommrarställe okcså grå okcså läggra sej på en annan plats det säjer jag nu yo nästa gångng ska vi tittra närmre på molnfomrationer om man kan komma närmre dom är ganskca långngt borta hur man än ser på dom det säjer jag nu

yo

embryos skolka för blivrande statsministrar

groddag groddag det här var en ovaneligt välbesökt skolka det här med ovaneligt pryttliga små elevrer nej nej sitt ner för gudruns skull här är vi ganskca informella

vi börje börjar med att

ja du räkcte upp handen

när det är rast tja det tar vi väl när vi blir sugena nu ska vi börje börja med att kollra hur slippsarna sittrer

men du har ju ingngen slipps nej det spelrar ingngen roll att du är tjej alla statsministrar har slipps titta här är bildbevis hon hetrer margarin thatcher okcså hon har slipps

ja jag har inte sagt var man ska ha slippsen det grår jättebra att ha den där hon har sin men visst ser det lite mysko ut okcså obekvämt

nästa pungkt är hur man tittrar in i karman okcså ljugrer folkc rätt upp okcså ned utan att skrämmas över det det är omögligt men det ingrår i själva demonarkiprocessen eftrersom det är folkcet som har röstrat fram er så får dom strå ut med era lögnrer fiffig lösning

ja du räkcte upp handen

rast ja

ja det kankse är dags nu för en liten biskvie okcså en kopp ditten okcså datten eftrer rasten ska vi grå igjenom hur man klantrar sej nedför flygplanstrappror okcså ska ni få diksutrera varför statsministrar alltid måste klivra av flygplanet utomhus är det något slags practical joke som ingnen av dom har fattrat det undrar jag nu yo

onsdag, juni 28, 2006

änteligen lite gammal tennis

yo

fopållsvm lidrer mot sitt slut okcså allan sopprotrar lidrer

man kallrar fopåll det gröna gräsets schakc varför då det undrar jag nu där finskc ingnen kung ingnga böndrer ingnga rutror ingnga jättestora händrer som lyftrer omkring gubbrarna hur skullre det se ut det undrar jag nu yo ja ni fattrar hur dumt det kan bli ibland

men men

tur att det gröna gräsets bordtennis tennis tar över igjen med lite vmbledon eftrer fopållsvm

vi på vmstudion knallrar rakt in i vmbledonstudion okcså rankrar björn borgs allra segrar: nummrer fem är nummrer två nummrer fyra är nummrer fyra nummrer tre är nummrer tre nummrer två är nummrer fem okcså nummrer ett är nummrer ett för första gångngen är alltid första gångngen det säjer jag nu yo

lykca till allan rakcetens riddrare därute

embryos tevekokcskolka

hejsan hejsan okcså mykcet välkommna till den här skolkan där vi ska lära oss hur man blir en perfekct tevekokc

eftrersom vem vill inte bli det det undrar jag nu yo

nej nej inte du ababu det fattrar jag okcså eftrersom du helst ätrer hammaburjare supersize me okcså drikcrer onyttrig nyttrig cokelikola dygnet runt lykca till i frammetiden när du vägrar dej det säjer jag nu yo

men allan ni andera

först ska man vara en ugn man okcså lite rufsig i håret okcså ha ett kök som man har köpt på ikea ellrer home hemma fast det ser misstänkct ut som om hemma är i en tevedestudio det säjer jag nu yo

allt man sednan behövrer är massvis av persilja

okcså en kniv okcså en jättechokc skärbrädra

okcså en struntman som kan skära upp persiljan exstremt mykcet exstremt fort i närbild utan att skära av sej fingrertopprarna det är nästan omögligt provra för guds skull inte det säjer jag nu om ni inte har nära till närakuten yo

okcså läggrer man upp allt på ett fat okcså ringnglrar man lite olivolja över lykca till allesammans smaklig måltid det säjer jag nu yo

embryos journalistskolka

hej hej okcså välkommna till embryos journalistskolka grattis ta ett gratis suddegummi okcså ett antekcningsblokc okcså släng det i papprerskorgjen för det behövs inte ni ska i alla fall bara skrivra sånt som andera skrivrer okcså tänkrer ni ska inte behövra tänkra själva era stakcrare

det vikctigaste är att kunna strå slappt okcså ledrigt på mottagningar okcså presskonferenser lite i bakgrundren med en arslett i ena handen med snittrar med pastej okcså en kräkra okcså ett glas vitt i andera handen okcså sträkcra upp handen med glaset i okcså frågra: ska du avgrå nu det undrar jag nu yo

eftrersom att avgrå är det egjentligen vikctigaste man kan skrivra om

avgrå lagerbäkc eftrersom du är tråkrig
avgrå persson eftrersom du är sosse
avgrå bosse eftrersom du är okcså sosse
avgrå bush eftrersom du är amerikcan
avgrå saddam eftrersom du inte är amerikcan
avgrå alltning eftrersom drevet krävrer det

okcså det är med detta som vi avslutrar vår lilla journalistskolka tänk alltid på att göran presis som allan andera journalistrer i drevet okcså skällra som alla andera journalistrer i drevet eftrersom drevet är det vikctigaste journalistiskca instrumenten näst eftrer ciggisarna okcså baksmällaren det säjer jag nu yo

någera frågror det undrar jag nu yo

förlåt vad sa du där bortra med all mat i munnen det undrar jag nu yo

förlåt

nej nej embryo har ingnga planer på att avgrå det säjer jag nu yo

lykca till allihop okcså kom ihåg att se till att få en rikctigt snygg bildbajsline där man ser alltning i helfigur det är vikctigaste att synas själv eftrersom världen jordklotsen den lilla smutsfläkcen man ska skildra bara ju är en liten prikc egjentligen det säjer jag nu

yo

tisdag, juni 27, 2006

embryos filmskolka

yo välkommnen till embryos filmskolka lekttjion ett till tio på en skalad banan en tia mitt i prikc det här ska bli skoj

först måste man ha ett manuskript det hittrar man i byrålåddan: oj oj vilkcen bra story den måste jag göran något av åt med till från kankse en film

sednan måste man ha skådrisar någera stykcen till exsempel abuabu sverkcer brollan farran morran okcså mysko

sednan måste man ha en studio till exsempel ett bradagsrum med fotöljer en soffa en tevede grardiner glas krukväxster ja ja sådnant som man brukrar ha hemmavid till exsempel okcså mattror

sednan måste man ha en karma det grår bra med en gammlal men en ny är bättre en dvdekarma helst för då kan man regregera direkct i datorn det säjer jag nu yo men superåtta är okcså super

sednan måste man ha en regissör till exsempel embryo

sednan kör man tagening ett tagenting två tagening tre tagening fyra ja ja det blir himmela mångnga tageningngrar innan man är helt nöjd det säjer jag nu yo särskilt med farran okcså morran dom är helt komplott talangslöa

men abuabu gör en bra roll som agent okcså sverkcer gör en bra roll som en mördrare okcså brollan gör en bra roll som agent okcså mysko gör en bra roll som mördrare ni fattrar detta är en thrillrer av hög interattjonell klass det säjer jag nu yo

sednan är det bara att skriva dit THE END okcså är allan nöjda okcså gladra okcså har man premijärfest okcså där gräller det att sköta sej okcså sednan bollywood nästa lyxvilla svampagne någera snyggra bilar i milliojonklassen svimningpool barbecuegrill av finaste märkce okcså väldeligt dyra tofflor okcså heltäkcnings överallt

lykca till allihop det säjer jag nu yo

THE END

embryos sommrartips

yo

när det regngnrar: bygg en skoja

när solen skinrer: bygg en skoja

eftrersom om det regngnrar är det bra med skydd det säjer jag nu
eftrersom om solen skinrer är det bra med skydd det säjer jag nu

yo

söndag, juni 25, 2006

sverigje vann övrer tyskcland

grattis sverigje

vidrare till kvartsfinal mot argentina eftrer en sagolikc vändening i åttiosjundre minuten med mål av både den ena okcså andre anfallraren okcså blev det förlängngning okcså då var det upp okcså nikca sokcerdrikca okcså straffsparkcar vilkcen dramaturgidramatik inte ens shakespeare skullre kunna

okcså det var dom här minutrerna sekundrerna när allting stod stilla isaksson i målet mirosalve klose som skullre sänkra regalskeppret wasa med tyskclands sista straff

det är nu det ska avgöras om klose missrar då vinnrer vi om han sättrer den då kan det vara kört uj uj

här laddrar han den tyskca kanonen
här skjutrer han av den tyskca kanonen: kabooom

okcså isaksson kastrar sej det är som om han flygrer han lyftrer leviterar han är som en övermenniska han är sverigjes målvakct han tar den han tar den han räddrar han räddrar herregud i himmelen nyp mej i

fopåll är större än verkceligheten det säjer jag nu yo

torsdag, juni 22, 2006

tyskclands startelva

yo embryos vmstudio kan rednan nu avslöja tyskclands startelva:

vi börjar bakcifrån i mål hittrar vi johann wolfgang von goethe som som vilkcen brasilijanerna som helst kallra sej bara goethe han lovrar sturm und drang i straffområdret okcså räddningrar av hög klass faust hans svaghet är dom fausta situationerna det säjer jag nu yo

i bakclinjen hittrar vi bjässrarna brödrerna grimm dom har ett sagolikct samspel dom två okcså som mittbakcslås den smidrige okcså i huvudet okcså på huvudet skikclige herman hesse alltid med någnon visdom att peppra sin lagkamratrer med det säjs att han eftrer vm är på väg till öster

tyskclands egen tobias linderoth hetrer wilhelm konrad röntgen han har en väldelig blikc för spelet för han ser igjenom allt

mittfältet bestrår av spelrare som ibland fastnrar i vilda diskussionrer med såväl dummare som lagledning men dom hittrar alltid rätt till slut som kantspelrare hittrar vi immanuel kant okcså friedrich hegel dom där två är lite osams då okcså då om bollen das ding an sich

kant skrikrer från sin kant: var är bollen är den här ellrer är den här inte man kan inte vara nog så säkrer

okcså hegel från sin kant: om du passrar mej istället för att snakcra en massa så passrar jag tillbakcs till dej så passrar du karl marx där längre fram så kankse det syntes att det blev ett bättre spel

karl marx liggrer där i mitten av mitten okcså fångrar upp bollar från förr okcså skikcrar ut dom på vänsterkanten till den vindsnabbe pyttelille max plankc han är så liten att motstråndrarna kliar sej i huvudet när bara en boll försvinnrer förbi som i ett svart hål det gällrer att hålla honmon borta från mål första kvanten

på topp hittrar vi finlirarna med föttrer okcså huvuden av högsta karat: ludwig van beethoven okcså albert einstein

i relativitetsteorin okcså på notpapperet har tyskcland ett feruktansvärt lag

men ingnenting är omögligt vi har ju okcså en hjärna bakom alltning ska ni ha en chorizo det undrar jag nu yo

onsdag, juni 21, 2006

embryos lästips en sommrarklassikrer

yo

här kommrer någera bra tipps på bra bökcer för hängmattan ellrer om man hellrer läsrer någnon annastans i sängngen i fåtöljen i soffan vi matbordret i båten på inne i utedasset på en filt undrer en filt inrullrad i en filt med en filt över knäna i en gungngstol här ellrer där man är ellrer inte är men boken har man alltid med sej

nummrer fem är en kartbok alltid bra att ha med sej om man kommrer lite fel ellrer mykcet

nummrer fyra är en kokbok om man kankse drar upp en gäddra hur gör man hur gör man bläddra bläddra innan gäddran smitrer det söjer jag nu yo

nummrer tre är en dekcrare en mysrysare någnonting som gör att sommrarlugngnet känns lite exstra pirrigt men bara i overkcligheten i trädgrården är det som vaneligt: myggror fluggror getingrar hummelor sommaren är ett verkceligt elände

nummrer två är en ordbok det finns en hel del där som man inte har hört talas om vad säjs om pewffmfåpoernrllmssprutt till exsempel nej nej jag vet men det skullre kunna stå det är därför det är bra att ha en ordbok i närheten

om man plötseligt undrar någnonting om någnonting

om någnon plötseligt säjer någnonting om någnonting som man inte begriprer till exsempel pewffmfåpoernrllmssprutt nej nej jag vet men det är bara ett till exsempel till exsempel

nummrer ett är en bok om fopåll eftrersom när vm är slut inträffrar den stora tomheten okcså då kan man läsra om kankse nakca om pele om hur det var på den gammela groda tiden det säjer jag nu yo

grillbloggen

yo nu ska köttet fläskcet okcså stekrarna okcså kykclingrarna fram okcså korvrarna hammaburjarna spetten majskorvrarna man kan grilla allting som man grillar

jag grillar exsempelvis chips så dom läggrer jag på okcså någera skivror anananananas

men först kol massor med kol ös på vräk på hela ruhrområdret här ska grillas ta i det så det rykrer om det

okcså tändvätskca samma sak där ös på en flaskca två flaskcor det räkcrer inte okcså låt kolen suga upp tändvätkscan

undrer tiden kan man göran i ordeningen marinraden det säjer jag nu yo

marinradresept: ta i så det räkcrer till alltning för här ska det grillas hur mykcet som helst blandra i sånt du själv grillar till exsempel ingen ingerfärga papprer pepprar kepchup ta hjärna någnonting sött okcså ta bappelsinjos ellrer hallonballonsaft okcså dränkc köttet i marinrad

undrer tiden kan du tändra på grillen håll i dej: bom åh vilkcen härlig brasa sommrar sommrar sommrar det är dans i folkces parkc

okcså när glödren är het okcså varm okcså det är grilldags nu kör vi lägg upp alltning som ska ätas vräk på bara i en jättehög på gallret okcså vrid okcså vänd på alltning då okcså då tills det lukctrar lite lagom bränt

det ser för eländrigt ut men dom säjer att det här är gott okcså trevligt jaha jaha

släng sednan alltning på ett fat okcså glöm bort det i skuggran någnonstans okcså vräk i er chips okcså cokelikola okcså grå in okcså sätt på teveden okcså se på vm ellrer en dvde som ni grillar det säjer jag nu yo

lykca till också trevlig grillsommrar

båt okcså fritidsbloggen

kap farväl skepp oboj nu seglrar vi ut ute i skärgården i sommraren

okcså vad måste man då kommra ihåg

vi gjör en lista förstås:

nummrer fem glöm inte att kastra loss det säjer jag nu yo eftrersom annars tut tut sa bråten så gikc bryggan

nummrer fyra drikc bara vatten okcså fika inte starkct på sjön men drikc helst drikcsvatten inte sjövatten särskilt om det är saltbräkct yakci

nummrer tre är akta dej för gitarrer okcså lägrereldar i skymningngen okcså inte på grund av mygg utan på grund av taube han dykrer upp i var okcså varannan låt rönnerdal rönnerdal

nummrer två är läs sjökort det är en karta med grund på grund av att man inte ska behövra gå på grund på grund av att man inte har läst

nummrer ett är sälarna om man har tur vill säja okcså mata dem inte utan vinkra bara till dem mykcet glatt mykcet trevligt

exstrabonus: flytväst men det visste du ju redan lykca till det säjer jag nu yo

tisdag, juni 20, 2006

det feruktansvärda bråket i vmstudion

oj oj det grår hett till i vmstudion

abuabu har fått tokspader på sverkcer okcså menrar att han att han ja det är ingnen som rikctigt som begriprer det kankse är värmen själva hettan febern nerverna spänningen själva vm vem vet inte jag

sverkcer sverkcer skrikrer han tvärs igjenom över hela vmstudion

okcså sverkcer svarar ja vad är det abuabu

okcså abuabu: du kundre passra dej lite oftrare

okcså sverkcer: hur menar du nu det undrar jag nu yo

okcså abuabu: du passrar ju alltid en massa frågror okcså svar hit okcså dit men nu tykcrer jag du kan passra dej

okcså sverkcer som inte rikctigt fattrar men ändå blir uppretrad man ska inte uppretra sverkcer det säjer jag nu yo: passra dej passra dej själv

okcså abuabu: håll du

okcså sverkcer: kan du vara själv

okcså abuabu: passa dej sa jag

okcså embryo programledraren som företvivlat har suttrit okcså drukcrit kaffe fast han inte är vuxsen rikctigt att drikcra så det har runnrit kaffemustashcer länsmed utmed hela ansikctet: hallå grabbrar vad är det här för match ni kommentrerar

okcså dom andra: tyskc med dej du

okcså embryo: jaha förlåt

okcså börje börjar man kastra mikrofonrer tevedeskärmar pennror blokc statistikbökcrer tofflor kaffemuggrar till slut börje börjar man kastra vajreandra omkring i vmstudion okcså abuabu är den starkcaste fast sverkcer i sin vrede visar sej ha nästan övernaturligra krafter innanför shortan okcså nu åkrer embryo in i kameran okcså ut ur etern med huvududet före okcså sen är det abuabus tur okcså därmed får någron annan ta över vmbevakningen hej hej med huvududet före

heja ralf det säjer jag nu

med ett svagt okcså nästan söndrerslaget: yo

herr tåt

willkommen bien venue welcome hello hello hejsan svejsan till tyskcland hör här är det härlig stämningng mellan sopprotrarna från dom olikca

mellan matcherna snakcrar vi med varjeandra okcså utbryter berättlelser från dom olikca

här kommrer en berättelse ur den tyskca overkligheten det finns en man som heter herr tåt som vandrar längsmed utmed reperban som på ett snöre okcså med en väldelig sax i sina händrer

nej nej det är ingngen remake av edward scissorhands den här är mykcet mera tyskc okcså läskcig herr tåt kommrer vandrandre längsmed utmed den mörkca otäkca reperban som på ett snöre okcså ett nystan i sin ena hand okcså en väldelig sax i den andera okcså

passa dej så han inte klipprer till herr tåt då är det klippt då hängrer livet på en skör tråd okcså kommrer någera hammaburjare kryprande upp ur kloseoakerna okcså skrämmrer livet ur dej med sina smörgråsgurkcor okcså senapketchup

okcså just när du troddre mardrömmen var över dej så kommrer herr tåt okcså knakckrar på: willkommen bien venue welcome hello hello hejsan svejsan till tyskcland okcså så är det dags att läggra benen på ryggen okcså springnga hem till ecuador till sverigje till svennis engeland kankse till okcså med hem till argentina argentina till spanijen igen till brasilijen igen ska tyskclands herr tåt köra övrer allesamman allihop det undrar jag nu yo vad säjer vmstudion det undrar jag nu

yo

vmstudion tipprar

sverkcer tipprar inte han vet hur det slutrar han ser oförskrämt nöjd ut

abuabu velar mellan oavgjort okcså avgjort

embryo är bombsäkrer men vågrar inte av skrokc säja ett något om något

så alla tipps är hemmeligt hemmeligstämpladre

lykca till det säjer jag nu yo må dom bästa fopållsgalningnrarna vinnra

allt är otroligt otroligt

menniskan är fantastiskc
naturen är fantastiskc
läskcfabrikantrerna är otroliga
regnmolnen är otroligt fantastiskca
förbränningsmotorerna är hänförande otroligt fantastiskca
dvdespelarna
att det blir en film på teveden av den där lilla skivran: play it again sam
att menniskan har byggt alltning som inte ramlrar omkull
att naturen fungrerar tillexsempel myggror hur vet dom hur dom ska sugra blod
att allan dom här läskcflaskcrorna korkcas på okcså lastas i bakcrarna okcså nästan alltning görs av maskinrer som menniskan har hittrat på
att det är moln som det rammelar massvis av vatten ur hur kan dom flygra det undrar jag nu
att allan dom här bilarna att dom forsar fram i sjutti åtti nitti
att alltning får plats att det fungererar det är otroligt otroligt

okcså mitt i dom här sommrartankcrarna: hjälp dom som inte har någnonting mitt i det otroliga otroliga strår det helt stilla okcså dom svältrer dom krigrar vi får inte glömmra inte ge upp för all förströelse all glömskca hjälp varjeandra skyndra på skyndra på

EXSTRA EXSTRA EMBRYO SPELRAR INTE DET SPELRAR INGEN ROLL EXSTRA EXSTRA

yo välkommnen till exstranyhetrerna här händrer det grejer i världnen det säjer jag nu yo

embryoredaktionen kan avslöjra rednan nu vilkca som inte är uttagena i startelvan okcså inte får spelar någnon roll i kvällens match

den första vi kommrer att tänkca på är justsistsisiemintsrern bordström han får strå över okcså sittra över hemma vis soffbordret med chips okcså cokelikola

den andre som inte får en chans alls är brollan trots sina legrendariskca ruschruscher på vänstrerhögrerkanten i embryo bk på dne gammela groda tiden

en annan som missrar matchen är abuabu men vem saknrar honom i mål han har allderig räddrat ett skott eftrersom han är skotträddare än en skotträddare det säjer jag nu yo

okcså sednan måste vi tyvärr meddela att vi inte får se embryo själv på arenan idag hellrer det är synd men livet är en orättvis synd från börje början till det underligra slutet det säjer jag nu yo

ni vet inte vilkca bollkonster ni missar era stakcrare

allan som inte är utetagna i landslagret bordre sättra fast små flaggror på sina bilar okcså köra runt runt i rondellrer tills allan andera blev helt yra i fotbollen det säjer jag nu

yo

sven goran persson

yo

bossen på posten har delrat ut dom nya kykclinggula brevbärardräkcterna det säjer jag nu: glad post glad post

okcså säjer han: få inte pippi därute nu bara ho ho

okcså krävrer han att vi kallrar honmon sven goran eftrersom han hetrer göran persson men han säjrer att han har en farebrodrer som hetrer sven så nästan nästan

embryo däremot

embryo däremot klagrar lite övrer att han har ont i ljumsken okcså har lite svårt att delra ut post just idag behövrer kankse lite rehab bubblelpool okcså ett par kalla läskc okcså en bunt seriemagasin det säjer jag nu yo varför inte varför inte

men sven goran han är en bestämd boss han bestämmrer: yo embryo upp på cykcleln okcså ut okcså jobbra okcså kom inte tillbakcs före än varendra brev varendra reklambroshelyr varendra tidening av allan de sortrer varendra avi varendra räkening det säjer jag nu är utdelade i varendra brevlådra så långngt ögat ser det säjer jag nu yo

okej okej sven goran dina ord är min lag yo

ellrer som vi brevbärare säjer: det finns inte en brevlådra som kan stoppra oss

det säjer jag nu yo

heja posten

måndag, juni 19, 2006

vmtipset

en påse chips eller hjärna flera med flera sorter
cokelikola i rejäla mängdrer det ska bli kladdrigt
en rättså rolig mössa med gult okcså blått
en rättså tråkrig flaggra med gult okcså blått
tokriga kompisrar av allan sorter
tevede
ramsror exsempelvis hejsan sverigje friskct humör okcså till pausen mittimellan frysta pizzror lykca till

fredag, juni 16, 2006

embryos vmstudio

hej hej

här sittrer vi embryo okcså hans kompisrar den gammele värdelöse men akc så snälle vänstrerbakcen abuabu okcså det levrande fopållslexsikonet sverkcer

välkommena välkommena med era klurigra frågror

okcså vi interjuverar varjeandra om fopåll okcså svängrer oss med fakctermer som inter som juve som zlatan som hörna som ribbra som stolpskotte som linjeman som dummrare okcså sverkcer kan all statistik om alltning så det är bara att ställra frågror

nu ställrer abuabu en frågra: hur tror du det kommrer sej att det kan komma sej hur att man får ta med händrerna okcså kastra in bollen när det är fopåll man spelrar det undrar jag nu yo varfrör inte insparkc

okcså till okcså med sverkcer är helt svarslös han har ingnen aning

nu ställrer embryo en frågra: vilkcen färgj är egjentligen bäst att ha på fopållskorna det undrar jag nu yo guld grön vita svarta ellrer kankse blå ellrer någnon helt annat

okcså sverkcer svarar att den här nya gröna är ju lustiga okcså listiga eftrersom skorna är karmoflerade i gräsret

okcså då kommrer vi på tillsammans att man bordre ha gröna klädrer gröna långkalsongrer gröna handskrar gröna små mössror så skullre moståndrarna inte se en alls

fast sen kommrer vi på att man skullre ju inte se varjeandra hellrer okcså hur skullre det se ut det undrar jag nu yo

berlin

yo

vi har den här killen på våran gata han kallras för berlin han har rakrat huvud okcså jättestora känguror också trattueringar övrerallt med elakra dödskallrar okcså en massa tyskca ord fast han är jättesvenskc han hetrer egjentligen fritte fast det kommrer från fritz okcså det är hans morra som är lite tyskc hon är reko

när berlin var liten kallrade vi honmon pommes fritz det var inte så uppskrattat som hämnd blev han skinhead okcså nu ska han utrota alltningn hela tiden

men abuabu okcså embryo har en fiffig plan som redan har börje börjat funkra eftrersom varije gång vi träffrar berlin så grår vi fram till honmon

han är en ganskca liten kille egjentligen berlin en å femtifem kankse

också först skakrar vi hand med honmon okcså sen gjer vi honmon varsin kram okcså sen brer vi om ursäkct för att vi kallrade honmon pommes fritz när han var liten okcså frågrar vi om han vill kankse hängna med okcså hyra en dvde

han har sagt nej hittillills men när han säjer ja ska vi hyra en rikctig snyftrare det ska nog får över honom till den goda sidan igjen typ titanic okcså ska vi föreklara för honmon att livet är kort okcså mysko okcså det är meningslöst att hatra varjeandra

det säjer jag nu yo

onsdag, juni 14, 2006

den nakna sanningnen om embryo

jaha

nu är det dags

nu är det dags att avslöjra alltning okcså ingnenting eftrersom det är ju inte så mykcet

vi fortograferar honmon presis när han fort springngrer ut på bryggran från bastun okcså hur han fort fort klätterar upp i hopptornet okcså hoppas att han inte rammelar nej det grår fint okcså han är verkeligen helt näkc lille embryo

det blir en hyfsad bild klikc klikc

det skymmrer lite i kvälleningen så man ser inte så mykcet eftrersom han skymmrer det mesta innan han hopprar ut från hopptornet okcså

ajdå

det är månaden juni bara okcså även om det i luften är varmt som i fopållsvm i tyskcland där det verkcar vara varmt som i trinidadtobago så är det iskallt i det iskalla svenskca junivattnet okcså oj oj det är som att dykra i en ispöl tjoho embryo

okcså nu kommrer han upp okcså han skakrar som en som en som en som en han skakrar okcså skälvrer okcså blir suddrig okcså diffus okcså nästan svår att uttyda som en som en rikctigt dålig liknelse det säjer jag nu yo

den nakna sanningnen om presis allting

eftrersom när vi föds grorillor babijaner schamponser menniskor okcså andra primater primörer

så är vi presis nakna allihop

okcså påminnrer om varjeandra det säjer jag nu yo allihop

också allihop är glada på sitt sätt okcså lite hungeriga okcså ibland tar beehoven
över okcså sådär fortsättrer det ända ner i tevedesoffan det säjer jag nu yo

den nakna sanningnen om fopållsvm

i duschen: passa tvålen är du hyggelig

okej här kommrer den oj oj hoppsan den flög iväg det säjer jag nu yo

åh ingna sådnana där långpassninggrar tvärs igjenom igjenom hela duschrummret jäkla ballongrer dom där

jag sa ju förlåt förlåt

hjorde du inte ju

hjorde jag ju

inte

hjorde

inte

hjorde

inte

grabbrar grabbrar

vaddå vad är det vi tjafsar om inte ingnenting stör oss inte

var är tvålen grabbrar var är tvålen broder

broder för dej va

här är den: schploff oj oj sorry

aj aj

oj oj

aj aj den tvålen visste var den hamnadre det säjer jag nu yo

joru den kan du behållra själv till nästa match det säjer jag nu yo släng in en ny tvål från kortsidan gubbrar det säjer jag nu för här försvinnrer dom på dom mest olämpleliga ställen uj uj det säjer jag nu

yo

tisdag, juni 13, 2006

embryo ritrar

om vi stopprar matchen nu hallå hallå strå stilla allihop

du okcså ronaldo ronaldhino takc takc

men varför ska vi strå stilla det är ju match

jo för om ni strår stilla så ska jag ritra här okcså visa var det finns ytor

jaha

kollra här: om bara han hade sprungnit hit där det finns en yta iställret för att ha varit här där det inte finns en yta så hade ju han kunna ha slagrit bollen dit där det finns en yta till honom här om han där hade sprungit hit dit där det finns en yta som inte finns längnre vart tog den vägen det undrar jag nu yo

det fanns en yta nu finns den inte igjen mysko

för det grår fort det här men inte om man stopprar det stanna här okcså tittra: här finns en yta okcså här är det helt tomt

men allan är här borta där dom är där bollen är ju

ja just ja bollen ja den glömdre jag men om dom flyttrar sej själva hit till ytan det är ju helt tomt här okcså stilla slå hit bollen dit där det finns en yta okcså är helt coolt stilla inte en bakc så långt ögat kan nå med en glass i sin hand

men embryo du har ju stannrat dvden då är det ju inte så konstigt

vaddå

att det inte är någnon där

nä just det ja

okcså dessutom så är dom ju inte där dom är ju där istället där bollen är okcså målet

ja just det ja

dom kan ju inte vara på sammra ställre bägge gångngerna sammetidigt

det stämmrer det stämmrer vi suddrar ut alltihop okcså börjar om utsparkc insparkc kom igjen nu gubbrar det säjer jag nu yo nu kör vi

det feruktansvärda bråket i omklädningsrummret

yo

på posten har vi ett gemenemensamt omklädningsrum det säjer jag nu yo där vi bytrer om allan sommrarvikarier med kepsar okcså allan dom gammela brevbärarvetereranerna med vegamössrorna

okcså i morse rykcte två av dom där gammela brevbärarna ihop som två gammela hundrar okcså det var nära att det blev ett rikctigt rallarslagsmål i omklädningsrummret

allan blandrade sej i okcså skullre hjälpa till okcså redra ut hallå hallå

även embryo kravlade upp bervärarshortsärmarna okcså spottrade i nävrarna inför fighten

det hade varit uppfriskcande med ett par rallarsvingrar men göran persson vår chef vår boss grep in i sista sekundren okcså märklade fred

men vad bråkrar ni om gubbrar sa han det säjer jag nu yo

va

hallå hallå gubbrar vad bråkrar ni om ni jobbrar ju på samma postkontror ni har ju samma mål: att delra ut glad post hela dagrarna

okcså då stannrade dom uppe bägge okcså såg på varjeandra en stund okcså föll dom i varjeandras armar okcså började skrattra okcså gråtra sammetidigt

eftrersom dom hade ingnen aning dom hade glömt varför

det var kankse hettan det var kankse dags att lätta på trykcet det var kankse ett missförstrånd det var kankse någnonting med personkemin för mykcet av det ena okcså av det andra dom kanske var för lika för olika

men nu är dom bästa kompisrar okcså ska grå på skansen på semestrern tillsammans

okcså som dom säjer tittra på babijanerna för dom är mer menskliga än menniskorna själva det säjer jag nu

yo

glad post

den här göran persson som är chef på sommrarjobbret han är ett rikctigt ägg

eftrersom varije morgnon man börje börjar klockan fem det är inte klokct ju så säjer han glad post på er allihop okcså sättrer han upp ett fingrer i luften innan man sättrer sej på postcykleln okcså cyklrara ut i vilda världen okcså säjer han: let's be careful out there

måndag, juni 12, 2006

heja usa

usas bakclinje bestrår av någera fångngar från guantanamobasen dom spelrar för sitt liv det ser bra ut det här

i minfältet spelrar någera gamblers från afghanistan det ser bra ut det här

i oljefälet spelrar dikc the prikc okcså ronald mcdonald det ser sisådär ut det där

målvakct är georgegrafi ws brolla nja han verkcar vara ett såll den där

på topp däremot den vindsnabbe georgegrafi w bush himself okcså zlatan ibrahimovic

zlatan ibrahimovic

zlatan ibrahimovic hur kom han dit det undrar jag nu yo

genmanipuliation det säjer jag nu yo från ett av usas genmanimanipulationslabradoratorier det säjer jag nu yo

till nästa vm satsar man på att ha tio zlatan ibrahimovic i usas landslag okcså en målvakct som man kallrar superman bara grön kryptonit bitrer på honom innan han kan bita i den gröna mattan det säjer jag nu yo

men lite fuskc är det nog

okcså är zlatan lite sut på zlatan ibrahimovic eftrersom han är inte han fast han är han som inte är han han det säjer jag nu yo

ps heja tjekcien ds

fredag, juni 09, 2006

heja iran

nu har vi tipprat

sverkcer tänkcrer inte säja vad han vet eftrersom han har alla fakcta inne innuti i huvududet som inne inuti en stor hangar okcså där kan han grå omkring okcså välja okcså vrakra

han vet presis vem som kommrer göran flest det grår att räkcna ut

han vet presis vilkcet lag som kommrer åka ur okcså vilkcet lag som grår vidare det grår att räkcna ut

han vet presis vilkca som kommrer vinnra det säjer han nu till nittiåttakommasex present resten är olykclig slump

just därför hejar han på iran eftrersom han vet att dom inte har någnon tjans alls överhuvudtaget

heja iran

sverkcer satsar hundra pistoler på iran lykca till lykca till

om iran vinnrer så händrer det osannolika okcså om det osannolika händrer så kan exsempelvis gud finnas big bang vara en illusion daggmaskcen vara jordklotsens härskcare också vidrare okcså vidrare

kan till exsempel en hammaburjare vara hjord av hammaburjare till exsempel det undrar jag nu undrar abuabu

abuabu har tipprat att sverigje tar guld ingnet annat lag har zlatan det säjer jahn nu bara att hålland med

hur menrar du hammaburjare undrar sverkcer det säjer jag nu yo

ja säjer abuabu hammaburjare från hammaburj tyskcar

skullre hammaburjare var hjorda av tyskcar av menniskor det är inte sannolikt säjer sverkcer

presis säjer abuabu om det osannolika händrer

okej säjer sverkcer om iran vinnrer så är allan som grår på rånald mcdånald kaninibaler det säjer jag nu

yo

god bless america inshallah

jaha

nu har de fångngat en skurkc okcså bombrat ihjäl honom okcså donald mcronald okcså georgrafi w dom är jätteglada jätteglada

änteligen lite framgångnrar i irak nu har vi inte bara dödrat en massa oskyldiga okcså hjort livet till ett eländre för var okcså varannan irakijer nu har vi lykcats dödra en rikctigt ful fiskc det säjer jag nu

varje död fiende är en bra fiende ho ho

att döda är livets mening i vilda mellersta östern är varije dag en utmaning: bomba bomba

i tideningngen ser man donald mcronald han har inte sett så glad ut sednana han konfiskerades det säjer jag nu yo

men vad är det dom har vunnit det undrar jag nu yo

mer våld mindre våld det är frågran

yo

onsdag, juni 07, 2006

svenskca fragglarnas dag

vad kul vi hade på strundenten det säjer jag nu yo

allra dessa flaskcror som hängngde okcså slängngde runt flaskchalsen okcså mössrorna hurra hurra

yo sjunk om studentrens sjunk om strundentrens lykcliga drag okcså tutra tutra okcså tjo okcså tjim vi grå över skrattstänkcta berg fallerej

okcså nu börje börjar alltning men vaddå det undrar jag nu yo

fredag, juni 02, 2006

klantfysikrer

ah vilkcet sommrarjobb

nere på niels bohrlabradoriet i köpenhavn sittrer forskcraren embryo okcså forskcrar på universums allera minsta beståndsdelrar det säjer jag nu yo

han har hittrat dom inne innuti någnonting som är så litet så litet så att det inte får plats inne innuti sej självt utan att man måste komma in utifrån okcså grå ut på innesidan för att hitta in där ute det säjer jag nu yo

hur litet kan det bli hur litet kan det bli

okcså dom allera minsta grejrerna dom har inte ingnenting något namn alls dom hetrer inte typ ulla ellrer positivotroner ellrer någnonting dom är så små så att dom inte har någnot namn alls

hur ska man kunna döpra någnon som inte ens syns inne inuti sej själv det undrar jag nu yo

men nej nu tar forskcraren embryo lunchpaus det här var jobbrigt han grår på mcrånalds i köpenhavn hej hej har ni någera jättestora hammaburjare extra large eftrersom jag är så trött på allt som är så där himmelens smått det säjer jag nu yo

okcså på mcrånalds säjer dom: yo fast på danskca: ye

det säjer jag nu

yo

torsdag, juni 01, 2006

förbudskapten

yo

allevarligt talat

fopåll är en mykcet allevarlig sak okcså fast det är som en lek som är på allevar med mykcet pengnar mykcet känslor mykcet engagemang mykcet flaggror sopprotrar okcså heja heja

det är nu det gällrer det är nu jag gnällrer

okcså är det rekclampaus på teveteve

okcså är lasse är där förbudskaptenen i sin overall okcså sin lilla listriga min

men han pratrar inte om isaksson okcså shabaan han pratrar inte om paraguay okcså trinidad tobago okcså om svennis owen rooney nej nej

han grillrar korv det säjer jag nu yo okcså lekrer med en bappelsin

det är han som på allevar ska besträmma om det är kim eller svensson som ska okcså om zlatan ska brytas ut om han inte levererar okcså om det är allbäkc ellrer elmander som ska in

okcså vidrare okcså vidrare

okcså sittrer han inne i rekclamen okcså därinne i teveteven okcså ätrer daijmtårta okcså grillrar korv

han är plötseligt inte: vuxsen

det säjer jag nu yo

förbjud förbuskaptenen att larva sej när det är allevar på allevar det säjer jag nu yo annars kankse hans spelare tar eftrer okcså börja börja larva sej i rekclamfilmrer

men det skullre dom väl allderig göran egentligen det undrar jag nu yo

nej nu kör vi det säjer jag nu yo